WAARIN SCHUILT DE KRACHT BIJ POWER POSING? EEN VERKENNING VAN KRACHTIG NON-VERBAAL GEDRAG BIJ STUDENT LERAREN

Luk Smits
Persbericht

WAARIN SCHUILT DE KRACHT BIJ POWER POSING? EEN VERKENNING VAN KRACHTIG NON-VERBAAL GEDRAG BIJ STUDENT LERAREN

Waarin schuilt de kracht bij power posing ...… en hoe zorgt Wonder Woman voor een sterke start in onderwijs?

Sommige leerkrachten hebben ‘het’, anderen hebben ‘het’ (nog) niet. Spijtig genoeg voelen ook leerlingen dit heel snel aan. Een slechte start kan zomaar betekenen dat je als leerkracht de rest van het jaar, of erger nog, de rest van je carrière achter de feiten aanloopt.De cijfers spreken dan ook tot de verbeelding. Één op vijf startende leerkrachten stapt uit het beroep waar klasmanagement hun grootste bekommernis is.

“Power posing is een relatief nieuw fenomeen dat een snelle opmars kent”, zegt Luk Smits, student in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Je kan aan power posing doen door vlak voor een belangrijk moment waarin je geëvalueerd wordt, gedurende twee minuten een krachtige houding aan te nemen. Deze houding zorgt er dan voor dat je na deze twee minuten jezelf krachtiger voelt en een betere indruk nalaat op wie je evalueert.

Door power posing ook te introduceren in onderwijs, hoopt Smits startende leerkrachten een instrument te bieden waarmee ze zichzelf een boost kunnen geven om zo sterker te kunnen starten.

Wonder Woman en andere superheldenWonder Woman is op zijn zachtst gezegd een figuur die kracht uitstraalt. Ook andere superhelden stralen deze kracht uit, wat hen in staat stelt om de wereld te redden van allerlei onheil. In het kader van zijn masterproef, voert Smits een onderzoek in twee verschillende lerarenopleidingen in Vlaanderen met als ultieme doel de superheld in de student leraren wakker te maken.

Een eerste deel van het onderzoek beschrijft hoe student leraren die zichzelf hoog of laag inschatten, zich gedragen voor en tijdens de les. In het tweede deel van het onderzoek zet Smits de student leraren ook echt aan het werk. Tijdens hun stageperiode laat hij ze verschillende krachtige poses aannemen, telkens voor de start van een les. Naast de pose geïnspireerd door Wonder Women, kunnen de student leraren kiezen uit poses met klinkende namen zoals The Victor, The Villain, The CEO en The Subway Guy

Enkele bevindingen zijn dat student leraren die zichzelf hoog inschatten, tijdens de les meer gebruik maken van krachtig gedrag zoals oogcontact, een vlotte en luide stem en armbewegingen. Student leraren die zichzelf laag inschatten, gebruiken dit krachtig gedrag minder. Voorafgaand aan de les is het verschil in gebruik van krachtig non-verbaal gedrag minder groot. Zowel de student leraren die zich hoog  inschatten als diegenen die zich laag inschatten, vertonen voor de start van de les gedrag dat als onrustig kan beschreven worden. Er is dus plaats voor de innerlijke Wonder Woman bij alle studenten om zo de periode voorafgaand aan de les positief en krachtig in te vullen.

We introduceren naast de traditionele vorm van power posing (privaat, niet in het bijzijn van anderen) ook een publieke variant waarbij de krachtige poses worden aangenomen in een publieke ruimte zoals bijvoorbeeld de leraarskamer.

Power posing wordt door de student leraren als positief ervaren. Een aantal effecten die student leraren ervaren zijn: zekerder zijn van zichzelf, meer ontspannen zijn en met minder stress aan de les beginnen. Wanneer ze de eerste schroom overwinnen, zien deze student leraren zichzelf in de toekomst nog aan power posing doen, vooral dan in stressvolle situaties.

Meer weten?

Luk Smits: luk_smits@hotmail.com

Promotor prof. dr. Elke Struyf: elke.struyf@uantwerpen.be

 

Bibliografie

Alaszewski, A. (2006). Using Diaries for Social Research. London: Sage Publications.

Allinder, R. M. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86-95.

Andersen, J. F. (1979). Teacher immediacy as a predictor of teacher effectiveness. In D. Nimmo (Ed.), Communication Yearbook (pp. 543-559). New Brunswick, NJ: Transaction Books.

Andersen, P. A. (2008). Nonverbal communication: Forms and functions. Long Grove, IL: Waveland Press.

Anderson, R., Greene, M., & Loewen, P. (1988). Relationships among teachers’ and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34(2), 148-165.

Armor, D., Conroy-Oseguera, P., Cox, M., King, N., McDonnell, L., Pascal, A., Pauly, E., & Zellman, G. (1976). Analysis of the school preferred reading programs in selected Los Angeles minority schools, REPORT NO. R-2007- LAUSD. Santa Monica, CA: Rand Corporation (ERIC Document Reproduction Service No. 130 243).

Ashton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

Benzer, A. (2012). Teachers' Opinions about the Use of Body Language. Education, 132(3), 467-473.

Boz, Y., & Boz, N. (2010). The Nature of the Relationship between Teaching Concerns and Sense of Efficacy. European Journal Of Teacher Education, 33(3), 279-291.

Brekelmans, M., Wubbels, T. & Créton, H.A. (1990). A study of student perceptions of physics teacher behavior, Journal of Research in Science Teaching, 27, 335-350.

Brok, P. den. (2001). Teaching and student outcomes. A study on teachers' thoughts and actions from an interpersonal and a learning activities perspective. Utrecht: W.C.C.

Brok, P. den, Fisher, D., Brekelmans, M., Rickards, T., Wubbels, T., Levy, J., & Waldrip, B. (2003). Students ’perceptions of secondary teachers’ interpersonal style in six countries: a study on the validity of the Questionnaire on Teacher Interaction. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.

Burgoon, J. K. (1991). Relational message interpretations of touch, conversational distance, and posture. Journal of Nonverbal Behavior, 15(4), 233–259.

Burgoon, J. K., Birk, T., & Pfau, M. (1990). Nonverbal behaviors, persuasion, and credibility. Human Communication Research, 17(1), 140–169.

Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2010). Nonverbal communication. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Burley, W. W., Hall, B. W., Villeme, M. G., & Brockmeier, L. L. (1991). A path analysis of the mediating role of efficacy in first-year teachers’ experiences, reactions, and plans. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.

Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as

       determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95,

       821-832.

Carney, D. R., Cuddy, A. J. C., & Yap, A. J. (2010). Power posing: brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. Psychological Science, 21, 1363-1368.

Carney, D. R., Hall, J., & Smith LeBeau, L. (2005). Beliefs about the nonverbal expression of social power. Journal of Nonverbal Behavior, 29, 105-123.

Cesario, J., & McDonald, M. M. (2013). Bodies in context: power poses as a computation of action possibility. Social Cognition, 31(2), 260–274.

Chesebro, J. C., & McCroskey, J. C. (2001). The relationship of teacher clarity and immediacy with student state receiver apprehension, affect, and cognitive learning.Communication Education, 50, 59-68.

Créton, H. A., & Wubbels, T. (1984). Discipline problems with beginning teachers. [In Dutch]. Utrecht: W.C.C.

Cohen, L. M. L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London & New York: Routledge.

Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60, 323-337.

Cooper, D. C., & Schindler, P. S. (2001). Business Research Methods (7th ed.). New York: McGraw-Hill.

Corti, L. (1993). Using diaries in social research. Social Research Update, 2. Retrieved from http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU2.html

Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods

       Approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Cuddy, A. (2012, June). Your body language shapes who you are [Video file]. Retrieved from http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.

Cuddy, A., Carney, D., & Wilmuth, A. (2012). The Benefit of Power Posing Before a High-Stakes Social Evaluation. (Harvard Business School Working Paper No. 13-027, September 2012). Retrieved from http://dash.harvard.edu/handle/1/9547823

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 3–15). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Feldman, R. S., & Rimé, B. (1991). Fundamentals of nonverbal behavior. New York: Cambridge University Press.

Fideler, E., & Haselkorn, D. (1999). Learning the Ropes: Urban Teacher Induction Programs and Practices in the United States. Belmont, MA: Recruiting New Teachers.

Fisher, D. L., Fraser, B. J., & Wubbels, Th. (1992) Teacher communication style and school environment. Paper presented at the 1992 ECER conference, Enschede.

Fisher, D. L., Henderson, D., & Fraser, B. J. (1995). Interpersonal behaviour in senior high school biology classes. Research in Science Education, 25, 125-133.

Fritz, C., & Miller, G. (2003). Concerns expressed by student teachers in agriculture. Journal of Agricultural Education, 44(3), 47-53.

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: a developmental conceptualization, American Educational Research journal, 6(2), 207-226.

Fuller, F. F., & Bown, D. (1975) Becoming a teacher, in: K. Ryan (Ed.) Teacher education, 74th Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part II (Chicago, University of Chicago Press), 25-52.

George, A. A. (1978). Measuring self, task, and impact concerns: A manual for use of the teacher concerns questionnaire, Austin, TX: University of Texas, Research and Development Center for Teacher Education.

Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569–582.

Hall, J. A., Coats, E. J., & LeBeau, L. S. (2005). Nonverbal behavior and the vertical

       dimension of social relations: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 131(6), 898–

       924.

Harrigan, J. A. (2005). Proxemics, kinesics, and gaze. In J. A. Harrigan, R. Rosenthal & K. R. Scherer (Eds.), The new handbook of methods in nonverbal behavior research (pp.

       137–198). New York, NY: Oxford University Press.

Hecht, M.L., & DeVito, J.A. (1990). Perspectives on nonverbal communication: The how, what and why of nonverbal communication. In J.A. DeVito & M.L. Hecht (Eds.) The nonverbal communication reader (pp. 3-17). Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Hong, J. Y. (2012). Why Do Some Beginning Teachers Leave the School, and Others Stay? Understanding Teacher Resilience through Psychological Lenses. Teachers And Teaching: Theory And Practice, 18(4), 417-440.

Jones, V. (2006). How Do Teachers Learn to Be Effective Classroom Managers?. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 887–908). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Kearney, P., & Plax, T. G. (1991). An attributional analysis of college students’ resistance decisions. Communication Education, 40, 325–342.

Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W., Huan, V. S., Wong, I. F., & Georgiou, T. (2009). Exploring the Validity of a Teachers' Self-Efficacy Scale in Five Countries. Contemporary Educational Psychology, 34(1), 67-76.

Knapp, M., & Hall, J. (2010). Nonverbal communication in human interaction (7th ed.), Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning.

Krauss, R. M. (1993). Nonverbal behaviors à la carte (review of Robert S. Feldman & Bernard Rimé (Eds.), "Fundamentals of nonverbal behavior). 38, 507-508.

Krauss, R.M., Chen, Y., & Chawla, P. (1996). Nonverbal behavior and nonverbal communication. What do conversational hand gestures tell us? In M.P. Zanna (Ed) , Advances in experimental social psychology, Vol. 28 (pp. 389–450). San Diego, CA: Academic Press.

Leary, T. (1957). An interpersonal diagnosis of personality. New York: Ronald Press Company.

Leuschner, H. (2013) Microanalysis of nonverbal communication: Development of a nonverbal research method using high-performance 3D character animation (Doctoral dissertation). Retrieved from http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5248

Lesaffer, P. (2014). Een op de vijf starters in het secundair stapt binnen de vijf jaar op: Morsen we met talent? Klasse, maandblad voor onderwijs in Vlaanderen, 141, 8-9. 

Mackay, J. (2006). Coat of many pockets: Managing classroom interactions. Australia: Aust Council for Ed Research.

Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. J. (2003b). Classroom management that works. Alexandria, VA: ASCD.

Mehrabian, A. (1971). Silent messages. Belmont, CA: Wadsworth.

Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. S. (1989). Student/ teacher relations and attitudes toward mathematics before and after the transition to junior high school. Child Development, 60, 981–992.

Moore, W., & Esselman, M. (1992). Teacher efficacy, power, school climate and achievement: A desegregating district’s experience. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.

Moore, N. J., Hickson, M., & Stacks, D. W. (2009). Nonverbal communication: Studies and

       applications. New York, NY: Oxford University Press.

Moore, A., Masterson, J. T., Christophel, D. M., & Shea, K. A. (1996). College teacher immediacy and student ratings of instruction. Communication Education, 45, 29-39.

Mossevelde, E. Van (2004). De klas in de hand. Leuven/Amersfoort: ACCO.

Myers, S. A., & Knox, R. L. (2001). The relationship between college student information-seeking behaviors and perceived instructor verbal behaviors. Communication Education, 50, 343-357.

Okon, J.J. (2011). Role of Non-verbal Communication in Education. Mediterranean

       Journal of Social Sciences, 2(5), 35-40.

Pendergast, D., Garvis, S., & Keogh, J. (2011). Pre-Service Student-Teacher Self-Efficacy Beliefs: An Insight into the Making of Teachers. Australian Journal Of Teacher Education, 36(12), 46-57.

Pianta, R.C. (2006). Classroom Management and Relationships between Children and Teachers: Implications for Research and Practice. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 685–709). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Pogue, L. & AhYun, K. (2006). The effect of teacher nonverbal immediacy and credibility on student motivation and affective learning. Communication Education, 55, 331-344.

Redant, G. (2005). Doeltreffend klasbeheer. Effectief omgaan met de klasgroep, Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Remland, M. S. (2009). Nonverbal communication in everyday life. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon.

Richmond, V. P., McCroskey, J. C., & Hickson, M. (2007). Nonverbal behavior in interpersonal relations. Bostin, MA: Pearson/Allyn and Bacon.

Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51–65.

Sheble, L., & Wildemuth, B. (2009). Research diaries. In B. Wildemuth (Ed.). Applications of social research methods to questions in information and library science (pp. 211-221) Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.

Strong, M., & Baron, W. (2004). An analysis of mentoring conversations with beginning teachers: Suggestions and responses. Teaching and Teacher Education, 20, 47-57.

Swennen, A., Jörg, T., & Korthagen, F. (2004). Studying student teachers’ concerns, combin- ing image-based and more traditional research techniques. European Journal of Teacher Education, 27(3), 265–83.

Tartwijk, J. van (1993). Sketches of teacher behavior: the interpersonal meaning of nonverbal teacher behavior in the classroom. [in Dutch] Utrecht: W.C.C.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self- efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944-956.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2013). Arbeidsmarktrapport prognose 2011-2015. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wheeler, L., & Reis, H.T. (1991). Self-recording of everyday life events: Origins, types, and uses. Journal of Personality, 59, 339-354.

Wubbels, T., Créton, H. A., & Hooymayers, H.P. (1985) Discipline problems of beginning teachers, interactional teacher behavior mapped out. Resources in Education, 20(12). 153-170.

Wubbels, T. & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher-student relationships in class. International Journal of Educational Research, 43, 6-24.

Wubbels, T., Brekelmans, M., den Brok, P., & van Tartwijk, J. (2006). An Interpersonal Perspective on Classroom Management in Secondary Classrooms in the Netherlands. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 1161–1191). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wubbels, T., & Levy, J. (1991). A comparison of interpersonal behavior of Dutch and American teachers. International Journal of Intercultural Relations, 15, 1-18.

Zestor (2012). Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2012: de docent centraal. Den haag: Zestor.

Zimmerman, D.H., & Wieder, D.L. (1977). The diary: diary-interview method. Urban Life, 5(4), 479-499. 

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: