Technologie en innovatie in de sportwereld: een economische en strategische analyse

Lei Vierendeels Lei Vierendeels
Persbericht

Technologie en innovatie in de sportwereld: een economische en strategische analyse

Sport en innovatie, twee beste vrienden

Technologie en innovatie zijn onmisbaar geworden in de huidige samenleving, maar ook in de sportwereld. Gaande van nieuwe voedingssupplementen voor topsporters tot nieuwe composietmaterialen voor fietskaders tot de introductie van sensoren in sportkledij. In nagenoeg iedere sport is technologie een zeer belangrijke rol gaan spelen. Binnen de sport kunnen technologie en innovatie verschillende functies hebben, gaande van het creëren van extra veiligheid tot het verbeteren van de prestaties van de atleet. In dit eindwerk ligt de focus op technologie en innovatie die atleten in staat stellen om betere prestaties te leveren. We maken hiervoor een onderscheid tussen projecten gefocust op topsport en projecten rond breedtesport.

Bij dit innovatieproces zijn tal van verschillende stakeholders betrokken. De voornaamste zijn de overheid, de kennisinstellingen, de sportwereld en de bedrijfswereld. Al snel werd het duidelijk dat deze laatste drie zeer sterk verweven zijn. Ze vormen een soort gouden driehoek waarbij samenwerking noodzakelijk is om tot innovatie te komen. De manier waarop deze samenwerking georganiseerd wordt, kan echter sterk verschillen. Ieder van hen heeft een ander doel voor ogen. De bedrijven zijn vooral gefocust op het generen van nieuwe producten en diensten, die uiteindelijk een extra vorm van omzet kunnen betekenen. De kennisinstellingen streven vooral het opdoen van kennis na, via uitgebreid onderzoek. De sportwereld is dan weer gefocust op het verbeteren van de prestaties van de atleten.

Omwille van deze verschillende doelstellingen hebben de stakeholders ieder een eigen aanpak om innovatie na te streven. In dit verhaal heeft de overheid een meer passieve, overkoepelende rol. Ze biedt ondersteuning aan de verschillende stakeholders in het nastreven van hun doelen, onder meer door het toekennen van financiële middelen en infrastructuur. Het uiteindelijk doel van de overheid is dan ook om het maatschappelijk welzijn te creëren.

In dit eindwerk wordt dieper ingegaan op de onderlinge relaties tussen de verschillende stakeholders. Daarnaast worden er ook twee verschillende modellen die innovatie en technologie in de sportwereld stimuleren nader bestudeerd. Enerzijds het model dat gehanteerd wordt door Flanders Bike Valley en anderzijds het model rond de gouden driehoek dat in Nederland wordt gebruikt bij InnoSport NL en Sports & Technology. Hoewel de modellen enkele gelijkenissen vertonen, hanteren ze allebei een totaal verschillende aanpak. Vooral het uiteindelijke doel dat ze nastreven is sterk verschillend. Bij Flanders Bike Valley ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de fietsindustrie, terwijl bij het Nederlandse model de focus ligt op het behalen van medailles. De analyse van de modellen toont ons duidelijk dat er geen ideaal model bestaat. Het Nederlands model lijkt echter wel beter geschikt voor projecten rond topsport, terwijl het model van Flanders Bike Valley beter geschikt lijkt voor projecten rond breedtesport.

Naast de invloed die de innovaties hebben binnen de sportwereld zelf, hebben ze vaak ook een veel grotere maatschappelijke impact. Veel innovaties vinden hun weg van de sportwereld naar totaal andere industrieën waar ze op een andere manier worden toegepast en op deze manier een positieve spillover vormen naar de maatschappij toe. Mogelijke hinderpalen bij deze spillovers kunnen de hoge kosten van de technologie en confidentialiteit zijn.

Tot slot kunnen we stellen dat technologie en innovatie een complex gebeuren is, ook in de sportwereld. De invloed ervan op maatschappelijk vlak en bijgevolg ook het algemeen belang ervan is echter niet te onderschatten. Het is dan ook enorm belangrijk dat innovatie wordt aangemoedigd. De creatie van modellen die deze innovatie stimuleren is dan ook uitermate noodzakelijk.

Bibliografie

Adidas Group. (2012). Pushing Boundaries: adidas Group Annual Report 2012. Retrieved from http://www.adidas-group.com/en/investorrelations/reports/annualreports…

Agoria. (2014). Sports Technology Club. Retrieved from http://www.agoria.be/en/sports-technology

Alam, F., Chowdhury, H., Whyte, C., & Subic, A. (2009). Aerodynamics of footballs. In M. Al Nur (Ed.), Proceedings of the International Conference on Mechanical Engineering 2009, 1-6. Retrieved from http://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:11481

Altimari, K. (2011, September 19). INVISTA’s LYCRA® SPORT Fabric in Mercury Compression Line, Delivers Winning Combination for Performance [Press release]. Retrieved from http://www.invista.com/en/news/pr-lycra-sport-mercury-compression-line…

Anonymous. (2011). F1 technology for nuclear plants. Process Engineering, 92(4), 26-28. Retrieved from http://processengineering.theengineer.co.uk/power-and-water/f1-technolo…

Ashford, R. L., White, P., Neal-Sturgess, C. E., & Chockalingam, N. (2011). A Fundamental Study on the Aerodynamics of Four Middle and Long Distance Running Shoes. International Journal of Sports Science and Engineering, 5(2), 119-128. Retrieved from http://www.worldacademicunion.com/journal/SSCI/SSCIvol05no02paper08.pdf

BASF. (2013, August 13). Small beads for long distances [Press Release]. Retrieved from  www.basf.com/group/pressrelease/P-13-391

BASF. (2014). PURE 1.0: Imagine the Possibilities. Retrieved from http://www.polyurethanes.basf.de/pu/solutions/en/content/group/innovati…

Bloomberg. (2013, October 9). Nike CEO on Product Innovation, Athletes, Brands. [Video file]. Retrieved from www.bloomberg.com/video/nike-ceo-on-product-innovation-athletes-brands-…

Bloso. (2013). Topsportactieplan Vlaanderen III (2013 - 2016). Retrieved from http://www.bloso.be/topsport/Documents/20121206_Topsportactieplan%20Vla…

Bradley, D. (2009). Beyond Formula One. Ingenia, 40, 43-49. Retrieved from http://ingenia.org.uk/ingenia/issues/issue40/Bradley.pdf

Burkett, B., McNamee, M., & Potthast, W. (2011). Shifting boundaries in sports technology and disability: equal rights or unfair advantage in the case of Oscar Pistorius?. Disability & Society, 26(5), 643-654. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2011.589197#.UYz11b…

Caine, M., Blair, K., & Vasquez, M. (2012). Materials and technology in sport. Natural Materials, 11(8), 655-658. Retrieved from http://www.ihim.uran.ru/files/info/2012/nmat3382.pdf

Charles River Associates. (2010). Innovation in Aerospace and Defense. Retrieved from http://www.crai.com/uploadedFiles/Publications/innovation-in-aerospace-…

Chi, E. H., Borriello, G., Hunt, G., & Davis, N. (2005). Pervasive Computing in Sports Technologies. IEEE Pervasive Computing, 4(3), 22-25. Retrieved from http://www.ulster.ac.uk/scienceinsociety/sporttech.pdf

Chung, K. Y. C., Derdenger, T. P., & Srinivasan, K. (2013). Economic Value of Celebrity Endorsements: Tiger Woods’ Impact on Sales of Nike Golf Balls. Marketing Science, 32(2), 271-293. Retrieved from http://mktsci.journal.informs.org.ezproxy.vub.ac.be:2048/content/32/2/2…

D3O. (2014). D3O, About us. Retrieved from http://www.d3o.com/about-us

Dansk Design Center. (2012, July 19). Dr. Tom Allen: How new technologies and innovations have revolutionised sports equipment [Video File]. Retrieved from www.youtube.com/watch?v=pnu5LTzWEQI&list=PLC7FFA5C3D4BCD2BA&index=1

Davis, C. (2010). The role of technology in sporting performance [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.slideshare.net/corematerials/the-role-of-technology-in-sport…

Deal, M. (n.d.). Nanotechnology [Adobe slides]. Retrieved from http://snf.stanford.edu/Education/Nanotechnology.SNF.web.pdf

Delepeleire, Y. (2008, Oktober 11). AC Milan laat spelers trainen met technologie Belgisch bedrijf. De Standaard. Retrieved from http://www.standaard.be/cnt/D521KKJ9

Densie, S. (2013, May 2). Pinarello Bolide time triale bike launched at Giro, BikeRadar. Retrieved from http://www.bikeradar.com/road/news/article/pinarello-bolide-time-trial-…

Dyneema. (2014). Performance Apparel. Retrieved from http://www.dyneema.com/emea/applications/performance-textiles/performan…

European Commission. (2014, January 21). Sport keeps not only you, but also industry fit [Press Release]. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-35_en.htm

Franks, A. M., & McGarry, T. (1996). The science of match analysis. In T. Reilly (Ed.). Science and Soccer (pp. 363-375). Engeland, Londen: E & FN Spon.

Froes, F. H. (2002). Advanced Materials in Sports Equipment. In M. Kutz (Ed.), Handbook of Materials Selection (pp. 1253-1273). Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470172551.ch40/summary

Froes, F. H., & Haake, S. J. (2001). How Materials Effect Performance in Sports Events: Contrasting Contributions. In F. H. Froes & S. J. Haake (Eds.), Materials and science in sports (pp. 1-10).

Gibson, O. (2013, April 11). Premier League clubs choose Hawk-Eye to provide new goalline technology. The Guardian. Retrieved from http://www.guardian.co.uk/football/2013/apr/11/premier-league-hawkeye-g…

Haake, S. J. (2009). The impact of technology on sporting performance in Olympic sports. Journal of Sports Sciences, 27(13), 1421-1431. Retrieved from http://www.tandfonline.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/doi/abs/10.1080/02640…

Hessen-Nanotech. (2008). Nanotechnologies in Automobiles: Innovation Potentials in Hessen for the Automotive Industry and its Subcontractors. Retrieved from http://www.hessen-nanotech.de/dynasite.cfm?dsmid=13996

Innosport EU. (2005). Building a Future of: European Sports Innovation. Retrieved from http://www.innosport.eu/docs/Building_a_future_of_EU_Sports_Innovation…

Innosport NL. (2014). Waarom InnoSport NL?. Retrieved from http://www.innosport.nl/over-ons

Jeukendrup, A. E., & Martin, J. (2001). Improving Cycling Performance, How Should We Spend Our Time and Money. Sports Med, 31(7), 559-569. Retrieved from http://ovidsp.tx.ovid.com

Katz, J. (2006). Aerodynamics of Race Cars. The Annual Review of Fluid Mechanics, 38, 27-63. Retrieved from http://www.fem.unicamp.br/~phoenics/EM974/PROJETOS/Temas%20Projetos/Car…

Liebermann, D. G., Katz, L., Hughes, M. D., Bartlett, R. M., McClements, J., & Franks, I. M. (2002). Advances in the application of information technology to sport performance. Journal of Sports Sciences, 20(10), 755-769. Retrieved from http://www.tandfonline.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/doi/abs/10.1080/02640…

Linthorne, N. (2007). Design and Materials in Athletics. Materials in Sports Equipment, 2, 296-320. Retrieved from http://www.brunel.ac.uk/~spstnpl/Publications/Ch12Athletics(Linthorne)…

Loland, S. (2012). The Ethics of Performance-Enhancing Technology in Sport. Journal of the Philosophy of Sport, 36(2), 152-161. Retrieved from http://www.tandfonline.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/doi/abs/10.1080/00948…

Lukes, R. A., Chin, S. B., & Haake, S. J. (2005). The understanding and development of cycling aerodynamics. Sports Engineering, 8, 59-74. Retrieved from http://www.beknowledge.com/wp-content/uploads/2011/02/cfcd2The%20unders…

Maney, K. (2005, November 17). Nanotech could put a new spin on sports. USA Today. Retrieved from http://usatoday30.usatoday.com/sports/2004-11-17-nanotechnology-sports_…

McLaren Applied Technologies. (2014). About McLaren Applied Technologies. Retrieved from http://www.mclarenelectronics.com/Home/AboutMiah, A. (2006). Rethinking enhancement in sport. Annals of the New York Academy of Sciences, 1093, 301-320. Retrieved from http://www.andymiah.net/wp-content/uploads/2009/Miah2006Rethinkingenhan…

Miller, S., & Cross, R. (2003). Equipment and advanced performance. In B. Elliot, M. Reid, & M. Crespo (Eds.), ITF Biomechanics of Advanced Tennis (pp. 177-193). Spain: International Tennis Federation, ITF Ltd.

Moritz, E. F. (2002). Innovation in sports equipment – particularities in processes and organization. In S. Ujihashi & S. J. Haake (Eds.). The engineering of Sport 4 (pp. 55-61). Groot-Brittannië, Cornwall: Blackwell Publishing Company.

Het Nationale Sportinnovatie Platform. (2014). Een kijkje achter de schermen bij Adidas’ Innovation Center. Retrieved from www.sportinnovatieplatform.nl/nieuws/308/Een_kijkje_achter_de_schermen_…

Nike, Inc. (2013, March 18). Nike partners with Bluesign Technologies to scale sustainable textiles [Press release]. Retrieved from http://nikeinc.com/news/nike-partners-with-bluesign-technologies-to-sca…

Nike, Inc. (2013, April 25). Nike, NASA, State Department and USAID aim to revolutionize sustainable materials [Press Release]. Retrieved from http://nikeinc.com/news/nike-nasa-u-s-state-department-and-usaid-seek-i…

Nike, Inc. (2014). Nike+ Fuelband. Retrieved from http://www.nike.com/us/en_us/c/nikeplus-fuelband

Nike, Inc. (2014). Nike Mission Statement. Retrieved from http://help-en-us.nike.com/app/answers/detail/a_id/113/p/3897

Pallis, J. M., & Mehta R. D. (2007). Aerodynamics and hydrodynamics in sports. Retrieved from http://people.stfx.ca/smackenz/Courses/HK474/Labs/Jump%20Float%20Lab/Pa…

Peube, J. L. (2009). Fundamentals of Fluid Mechanics and Transport Phenomena [Adobe Digital Editions version]. Retrieved from http://www.thebestfriend.org/wp-content/uploads/FundamentalsofFluidMech…

Reidy, H. (2009). Racing Certs. Professional Engineering, 22(7), 24-25. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/login.aspx?direct=tr…

Serbruyns, A. (2009). Operatie Lake Placid. Geniaal, E-journal Faculteit Ingenieurswetenschappen en VILv, 4, 16-17. Retrieved from http://eng.kuleuven.be/geniaal/GeniaaLjg2nr4.pdf

Shah, S. (2000). Sources and Patters of Innovation in a Consumer Products Field: Innovations in Sporting Equipment. Retrieved from http://users.tkk.fi/u/phannuka/articles/Shah_2000_Sources_and_Patterns…

Singh Bal, B. (2012). Hawk Eye: A logical Innovative Technology Use in Sports for Effective Decision Making. Sport Science Review, 11(1-2), 107-119. Retrieved from http://www.degruyter.com/view/j/ssr.2012.xxi.issue-1-2/v10237-012-0006-…

Smith, A. (2006). Nanotechnology – Does It Have a Sporting Chance?. Chemistry in New Zeeland, 28(6), 8-9. Retrieved from http://nzic.org.nz/CiNZ/articles/Smith_70_2.pdf

Specialized. (2012). McLaren + Specialized [Video file]. Retrieved from http://venge.specialized.com/#/videos-photos/video_2

Spurgeon, B. (June 6, 2014). The Battle of the Formula One Budgets. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2014/06/07/sports/autoracing/the-battle-of-the-f…

Stack. (n.d.). Inside the adidas Innovation Team Test Lab [Video file]. Retrieved from http://www.stack.com/video/753997172001/inside-the-adidas-innovation-te…

Subic, A., Clifton, P., & Beneyto-Ferre, J. (2008). Identification of innovation opportunities for snowboard design through benchmarking. Sports Technology, 1(1), 65-75. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jst.2/pdf

Tech Transfer. (2014). Composite testing. Retrieved from http://www.techtransfer.ugent.be/en/support-for-industry/poster-composi…

TED. (2013, April). Peter van Manen: How can Formula 1 racing help ... babies? [Video File]. Retrieved from www.ted.com/talks/peter_van_manen_how_can_formula_1_racing_help_babies#…

Under Armour. (2014). The UA Story: 1996 - 1998: it all started with an idea. Retrieved from http://www.uabiz.com/company/history.cfm

Universiteit Gent. (2014). Biomechanica en Motorisch Leren, Onderzoeksprojecten. Retrieved from http://www.ugent.be/ge/bsw/nl/onderzoek/biomechanica/projecten

VUB's Technology Transfer Interface. (2013). Double PASS, Spin-Off Vrije Universiteit Brussel. Retrieved from http://vubtechtransfer.be/medialibrary/Spin-off%20fiche_Double%20pass_2013.pdf

Whitney, J. (2011, March 17). Specialized McLaren Venge aero road bike, launched. Bike Radar. Retrieved from http://www.bikeradar.com/news/article/specialized-mclaren-venge-aero-road-bike-launched-29642/

Wisbey, B., Montgomery, P. G., Pyne, D. B., & Rattray, B. (2010). Quantifying movement demands of AFL football using GPS tracking. Journal of Science and Medicine in Sports, 13(5), 531-536. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/38074646_Quantifying_movement_d…

Wilkens, D. (2009, March 11). Formula One: The car's not the only star. The Independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/formu…

World Economic Forum. (2009). The Global Agenda 2009. Retrieved from http://www.weforum.org/pdf/globalagenda.pdf

 

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: