Politieke ideologie en merkvoorkeur

Dimitri Bert
Persbericht

Politieke ideologie en merkvoorkeur

Politieke voorkeur beïnvloedt supermarktaankopen

Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar uw politieke overtuiging kan zelfs bij alledaagse beslissingen een rol spelen, zoals welke merken u aankoopt in de supermarkt. Politiek rechts ingestelde personen blijken namelijk een grotere neiging te vertonen om voor A-merken te kiezen dan linksgeoriënteerden. Nieuw masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent biedt een mogelijke verklaring voor deze merkwaardige vaststelling.

Vrijwel elke supermarktketen geeft haar klanten de keuze tussen nationaal verkrijgbare A-merken en de eigen huismerken, zoals Everyday van Colruyt of 365 van Delhaize. Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar de elementen die bij deze keuze van belang kunnen zijn. Zo oefenen de vertrouwdheid van de consument met huismerken, zijn mening over hun prijs-kwaliteitsverhouding en zijn inkomen allemaal invloed uit. In een recente Amerikaanse studie is echter een op het eerste zicht eigenaardige nieuwe factor aan het licht gekomen: iemands politieke ideologie. Het marktaandeel van huismerken vertoont er namelijk een negatief verband met de mate waarin kiesdistricten rechts stemmen, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met andere mogelijk beïnvloedende variabelen.

Het onderzoek van Dimitri Bert, master in de toegepaste economische wetenschappen, probeerde daarom na te gaan of er ook in Vlaanderen een relatie bestaat tussen politieke ideologie en merkvoorkeur en ging op zoek naar de reden hiervoor.

Politieke ideologie en consumentengedrag

De ideologische termen “links” en “rechts” ziet u waarschijnlijk wel af en toe eens opduiken. Ze duiden aan waar iemands sociaal-culturele en sociaal-economische standpunten zich situeren in het politieke spectrum. Een linkse visie op cultureel vlak accepteert vrijheid in het maatschappelijke leven, terwijl een rechtse opvatting sterker vasthoudt aan gedragsregels en tradities. De economische linkerzijde staat voor meer gelijkheid en een actieve, herverdelende rol van de overheid in de economie; de rechterzijde pleit voor minder overheidsinmenging. Hoewel de economische en culturele dimensie in principe los van elkaar staan, gaat in westerse landen een rechts-economische positie vaak samen met een rechts-culturele en een links-economische met een links-culturele.

Bovendien blijken deze ideologische overtuigingen doorgaans geassocieerd te zijn met bepaalde karaktertrekken. Zo zijn rechtsgeoriënteerden erg gesteld op orde en structuur, terwijl linksgeoriënteerden vaker diversiteit en nieuwe ervaringen nastreven. Een ander belangrijk verschil is dat rechtse personen een grotere drang hebben om risico’s te vermijden. Ze zijn ook meer begaan met het naleven van sociale normen, terwijl links ingestelde personen vaker rebels en niet-conformistisch zijn. Ook in het consumentengedrag zouden deze eigenschappen tot uiting kunnen komen.

Aan het kopen van producten is namelijk een zeker risico verbonden: het product kan bijvoorbeeld niet voldoen aan de verwachtingen, een teleurstellende prijs-kwaliteitsverhouding bieden, of zelfs de gezondheid schaden. Consumptie kent tevens een sociaal aspect: groepen waarmee mensen zich verbonden voelen of vergelijken, kunnen hun productkeuzes beïnvloeden. Dit is niet onbelangrijk, want hoewel huismerken de afgelopen jaren vorderingen gemaakt hebben op vlak van kwaliteit en commercieel succes, blijken ze ook vandaag nog als risicovoller en minder sociaal aanvaard te worden gezien dan A-merken. Daarom werd verondersteld dat ideologisch rechtse personen ook in Vlaanderen eerder voor A-merken zouden kiezen.

Onderzoek

Om na te gaan of dit effectief het geval was en wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, werd een enquête opgesteld. Respondenten kregen eerst enkele stellingen over sociaal-economische en sociaal-culturele thema’s voorgelegd. Tevens werd hen gevraagd hoe politiek links of rechts ze zichzelf zouden omschrijven en op welke partij ze zouden stemmen als er die dag verkiezingen zouden plaatsvinden. Daarnaast kreeg één groep deelnemers vragen over hun houding tegenover huismerken en de andere groep over hun houding tegenover A-merken, zodat de antwoorden elkaar niet konden beïnvloeden. Tot slot werd gepeild naar de mate waarin de respondenten risico’s proberen te vermijden in hun consumptiegedrag en naar hoeveel rekening ze houden met de mening van anderen bij hun aankopen.

In lijn met de verwachtingen werd inderdaad een positief verband vastgesteld tussen rechtsgeoriënteerdheid en de aankoopintentie voor A-merken. Hoewel verondersteld, kon het effect nochtans niet verklaard worden door de hogere risicoafkerigheid van rechts ingestelde personen. Een gedeeltelijke reden ervoor werd wel gevonden in een hogere vertrouwdheid met A-merken. De oorzaak hiervan kan niet worden afgeleid uit de huidige studie, maar het is aannemelijk dat hun mate van vertrouwdheid een bevorderend effect heeft: bij vertrouwde, bekende producten blijven is een manier om orde en structuur te bereiken op het vlak van consumptie. Deze relatie wordt nog verder versterkt doordat een hogere mate van vertrouwdheid ook indirect de aankoopintentie voor A-merken stimuleert via een positievere indruk over de prijs-kwaliteitsverhouding.

Conclusie

Dit is de eerste paper die een mogelijke relatie tussen politieke ideologie en merkvoorkeur bestudeerde op individueel niveau. De bevindingen van het onderzoek zijn dan ook erg interessant. Ze geven aan dat politieke overtuigingen ook in Vlaanderen wel eens tot uiting zouden kunnen komen in het consumentengedrag. Gezien deze overtuigingen bovendien een goede overeenkomst vertoonden met de stemintenties, is het voor marketeers wellicht geen slecht idee om de vorige verkiezingsuitslagen eens wat diepgaander te analyseren. Misschien laten sommige klanten huismerken wel links liggen omdat ze rechts zijn?

Bibliografie

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name (p. 299). New York: Free Press.

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38(3), 102–120.

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, N. (1950). The authoritarian personality (p. 228). New York: Harper and Row.

Ailawadi, K. L., & Keller, K. L. (2004). Understanding retail branding: conceptual insights and research priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331–342.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.

Allison, P. D. (1992). The cultural evolution of beneficent norms. Social Forces, 71(2), 279–301.

Altemeyer, B. (1981). Right-wing authoritarianism (p. 352). Winnipeg: University of Manitoba Press.

Altemeyer, B. (1998). The other “authoritarian personality.” Advances in Experimental Social Psychology, 30, 47–91.

Aspelund, A., Lindeman, M., & Verkasalo, M. (2013). Political conservatism and left-right orientation in 28 Eastern and Western European countries. Political Psychology, 34(3), 409–417.

Auty, S., & Elliott, R. (2001). Being like or being liked: identity vs. approval in a social context. Advances in Consumer Research, 28, 235–241.

Bagozzi, R. P., Wong, N., Abe, S., & Bergami, M. (2000). Cultural and situational contingencies and the Theory of Reasoned Action: application to fast food restaurant consumption. Journal of Consumer Psychology, 9(2), 97–106.

Baker, W., Hutchinson, J. W., Moore, D., & Nedungadi, P. (1986). Brand familiarity and advertising: effects on the evoked set and brand preference. Advances in Consumer Research, 13, 637–642.

Baltas, G. (1997). Determinants of store brand choice: a behavioral analysis. Journal of Product & Brand Management, 6(5), 315–324.

Bao, Y., Bao, Y., & Sheng, S. (2011). Motivating purchase of private brands: effects of store image, product signatureness, and quality variation. Journal of Business Research, 64(2), 220–226.

Bao, Y., Zhou, K. Z., & Su, C. (2003). Face consciousness and risk aversion: do they affect consumer decision-making? Psychology and Marketing, 20(8), 733–755.

Batra, R., & Sinha, I. (2000). Consumer-level factors moderating the success of private label brands. Journal of Retailing, 76(2), 175–191.

Bauer, R. A. (1960). Consumer behavior as risk taking. In R. S. Hancock (Ed.), Dynamic Marketing for a Changing World, Proceedings of the 43rd Conference of the American Marketing Association (pp. 389–398). Chicago: American Marketing Association.

Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference group influence on product and brand purchase decisions. Journal of Consumer Research, 9, 183–194.

Bearden, W. O., Netemeyer, R. G., & Teel, J. E. (1989). Measurement of consumer susceptibility to interpersonal influence. Journal of Consumer Research, 15(4), 473–481.

Bearden, W. O., & Rose, R. L. (1990). Attention to social comparison information: an individual difference factor affecting consumer conformity. Journal of Consumer Research, 16(4), 461–471.

Beneke, J., Greene, A., Lok, I., & Mallett, K. (2012). The influence of perceived risk on purchase intent – the case of premium grocery private label brands in South Africa. Journal of Product & Brand Management, 21(1), 4–14.

Benoit, K., & Laver, M. (2006). Party policy in modern democracies (p. 304). London: Routledge.

Bettenhausen, K., & Murnighan, J. K. (1985). The emergence of norms in competitive decision-making groups. Administrative Science Quarterly, 30(3), 350–372.

Bettman, J. R. (1973). Perceived risk and its components: a model and empirical test. Journal of Marketing Research, 10(2), 184–190.

Billiet, J. (2013). Stabiliteit en verandering in de relatie tussen kerkelijkheid, lidmaatschap van sociale organisaties en stemgedrag in de periode 1991-2010 (p. 21). Leuven.

Block, J., & Block, J. H. (2006). Nursery school personality and political orientation two decades later. Journal of Research in Personality, 40(5), 734–749.

Borsari, B., & Carey, K. B. (2003). Descriptive and injunctive norms in college drinking: a meta-analytic integration. Journal of Studies on Alcohol, 64(3), 331–341.

Bourne, F. S. (1957). Group influence in marketing and public relations. In R. Likert & S. P. Hayes (Eds.), Some Applications of Behavioral Science Research. Paris: UNESCO.

Byzalov, D., & Shachar, R. (2004). The risk reduction role of advertising. Quantitative Marketing and Economics, 2(4), 283–320.

Caprara, G. V., Schwartz, S. H., Capanna, C., Vecchione, M., & Barbaranelli, C. (2006). Personality and politics: values, traits, and political choice. Political Psychology, 27(1), 1–28.

Carney, D. R., Jost, J. T., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The secret lives of liberals and conservatives: personality profiles, interaction styles, and the things they leave behind. Political Psychology, 29(6), 807–840.

Chang, T.-Z., & Wildt, A. R. (1994). Price, product information, and purchase intention: an empirical study. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(1), 16–27.

Chaudhuri, A. (1998). Product class effects on perceived risk: the role of emotion. International Journal of Research in Marketing, 15(2), 157–168.

Childers, T. L., & Rao, A. R. (1992). The influence of familial and peer-based reference groups on consumer decisions. Journal of Consumer Research, 19(2), 198–211.

Christensen, P. N., Rothgerber, H., Wood, W., & Matz, D. C. (2004). Social norms and identity relevance: a motivational approach to normative behavior. Personality & Social Psychology Bulletin, 30(10), 1295–1309.

Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55(1974), 591–621.

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology, 58(6), 1015–1026.

Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: social norms, conformity and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology (II., pp. 151–192). New York: McGraw-Hill.

Cornwell, J. F. M., & Higgins, E. T. (2013). Morality and its relation to political ideology: the role of promotion and prevention concerns. Personality & Social Psychology Bulletin, 39(9), 1164–1172.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). The NEO personality inventory manual (p. 44). Odessa: Psychological Assessment Resources.

Cox, D. F., & Rich, S. U. (1964). Perceived risk and consumer decision-making: the case of telephone shopping. Journal of Marketing Research, 1(4), 32–39.

Cunningham, S. M. (1967). The major dimensions of perceived risk. In D. F. Cox (Ed.), Risk taking and information handling in consumer behavior (pp. 82–108). Boston: Harvard University Press.

Cutright, K. M. (2012). The beauty of boundaries: when and why we seek structure in consumption. Journal of Consumer Research, 38(5), 775–790.

Dash, J. F., Schiffman, L. G., & Berenson, C. (1976). Risk- and personality-related dimensions of store choice. Journal of Marketing, 40(1), 32–39.

Davies, G., & Brito, E. (2004). Price and quality competition between brands and own brands: a value systems perspective. European Journal of Marketing, 38(1/2), 30–55.

De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van Den Bergh, J. (2013). Marketing communications: a European perspective (5th ed., p. 640). Harlow: Pearson.

De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2012). Marktonderzoek: methoden en toepassingen (3rd ed., p. 568). Amsterdam: Pearson Benelux.

De Witte, H. (1990). Conformisme, radicalisme en machteloosheid: een onderzoek naar de sociaal-culturele en sociaal-economische opvattingen van arbeiders in Vlaanderen (p. 275). Leuven: HIVA.

De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G., Goedertier, F., & Van Ossel, G. (2005). Consumer perceptions of store brands versus national brands. Journal of Consumer Marketing, 22(4), 223–232.

Deering, B. J., & Jacoby, J. (1972). Risk enhancement and risk reduction as strategies for handling perceived risk. In M. Venkatesan (Ed.), Proceedings of the Third Annual Convention of the Association for Consumer Research (pp. 404–416). Chicago: Association for Consumer Research.

DelVecchio, D. (2001). Consumer perceptions of private label quality: the role of product category characteristics and consumer use of heuristics. Journal of Retailing and Consumer Services, 8(5), 239–249.

Derks, A. (2002). Hoe links is de “kleine man” in Vlaanderen? Over de ideologische en politieke vertaling van sociale ongelijkheid. In M. Elchardus & I. Glorieux (Eds.), De symbolische samenleving (pp. 263–292). Tielt: Lannoo.

Devos, C., Van Liefferinge, H., & Verlet, D. (2006). Op het kruispunt van de politiek: links en rechts in Vlaanderen (p. 221). Gent: Academia Press.

Dhar, S. K., & Hoch, S. J. (1997). Why store brand penetration varies by retailer. Marketing Science, 16(3), 208–227.

Dholakia, U. M. (2001). A motivational process model of product involvement and consumer risk perception. European Journal of Marketing, 35(11/12), 1340–1362.

Dick, A., Jain, A., & Richardson, P. (1995). Correlates of store brand proneness: some empirical observations. Journal of Product & Brand Management, 4(4), 15–22.

Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. Journal of Consumer Research, 21(1), 119–134.

Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. In Advances in Experimental Social Psychology (pp. 41–113). San Diego: Academic Press.

Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2009). A dual process model of ideological attitudes and system justification. In J. T. Jost, A. C. Kay, & H. Thorisdottir (Eds.), Social and psychological bases of ideology and system justification (pp. 292–313). New York: Oxford University Press.

Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2010). Personality, ideology, prejudice, and politics: a dual-process motivational model. Journal of Personality, 78(6), 1861–1893.

Duriez, B., & Van Hiel, A. (2002). The march of modern fascism. A comparison of social dominance orientation and authoritarianism. Personality and Individual Differences, 32(7), 1199–1213.

Duriez, B., Van Hiel, A., & Kossowska, M. (2005). Authoritarianism and Social Dominance in Western and Eastern Europe: the importance of the sociopolitical context and of political interest and involvement. Political Psychology, 26(2), 299–320.

Eckert, C., Louviere, J. J., & Islam, T. (2012). Seeing the forest despite the trees: brand effects on choice uncertainty. International Journal of Research in Marketing, 29(3), 256–264.

Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrisson, I. (2004). What matters most to prejudice: Big Five personality, Social Dominance Orientation, or Right-Wing Authoritarianism? European Journal of Personality, 18, 463–482.

Epstein, L. G. (1999). A definition of uncertainty aversion. The Review of Economic Studies, 66(3), 579–608.

Erdem, T., & Swait, J. (1998). Brand equity as a signaling phenomenon. Journal of Consumer Psychology, 7(2), 131–157.

Erdem, T., & Swait, J. (2004). Brand credibility, brand consideration, and choice. Journal of Consumer Research, 31(1), 191–198.

Erdem, T., Swait, J., & Valenzuela, A. (2006). Brands as signals: a cross-country validation study. Journal of Marketing, 70(1), 34–49.

Fan, X., Qian, Y., & Huang, P. (2012). Factors influencing consumer behaviour towards store brand: a meta-analysis. International Journal of Market Research, 54(3), 407–430.

Fernandes, D., & Mandel, N. (2014). Political conservatism and variety-seeking. Journal of Consumer Psychology, 24(1), 79–86.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140.

Field, J. R., Bergiel, B. J., Giesen, J. M., & Fields, C. L. (2012). Branding: perceptual effects on consumer evaluations. Competitiveness Review: An International Business Journal, 22(3), 251–260.

Frank, T. (1998). The conquest of cool: business culture, counterculture and the rise of hip consumerism (2nd ed., p. 322). Chicago: University of Chicago Press.

Geyskens, I., Gielens, K., & Gijsbrechts, E. (2010). Proliferating private-label portfolios: how introducing economy and premium private labels influences brand choice. Journal of Marketing Research, 47(5), 791–807.

Glynn, M. S., & Chen, S. (2009). Consumer-factors moderating private label brand success: further empirical results. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(11), 896–914.

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: using social norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of Consumer Research, 35(3), 472–482.

Graham, J., Haidt, J., & Nosek, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96(5), 1029–1046.

Hampton, G. M. (1977). Perceived risk in buying products made abroad by American firms. Journal of the Academy of Marketing Science, 5(1S), 45–48.

Heaven, P. C. L., & Bucci, S. (2001). Right-Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation and personality: an analysis using the IPIP measure. European Journal of Personality, 15, 49–56.

Heaven, P. C. L., Organ, L.-A., Supavadeeprasit, S., & Leeson, P. (2006). War and prejudice: a study of social values, Right-Wing Authoritarianism, and Social Dominance Orientation. Personality and Individual Differences, 40(3), 599–608.

Herzenstein, M., Posavac, S. S., & Brakus, J. J. (2007). Adoption of new and really new products: the effects of self-regulation systems and risk salience. Journal of Marketing Research, 44(2), 251–260.

Heywood, A. (2003). Political ideologies: an introduction (3rd ed., p. 400). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. The American Psychologist, 52(12), 1280–1300.

Hoch, S. J., & Banerji, S. (1993). When do private labels succeed? Sloan Management Review, 34(4), 57–67.

Hyman, H. H. (1942). The psychology of status. Archives of Psychology, 269, 94–102.

IRI. (2012). Private label in Europe 2012: is there a limit to growth? (p. 30). Chicago.

Jacoby, J., & Kaplan, L. B. (1972). The components of perceived risk. In M. Venkatesan (Ed.), Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research (pp. 382–393). Chicago: Association for Consumer Research.

Janoff-Bulman, R., Sheikh, S., & Baldacci, K. G. (2008). Mapping moral motives: approach, avoidance, and political orientation. Journal of Experimental Social Psychology, 44(4), 1091–1099.

Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. The American Psychologist, 61(7), 651–670.

Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2009). Political ideology: its structure, functions, and elective affinities. Annual Review of Psychology, 60, 307–337.

Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3), 339–375.

Jost, J. T., Napier, J. L., Thorisdottir, H., Gosling, S. D., Palfai, T. P., & Ostafin, B. (2007). Are needs to manage uncertainty and threat associated with political conservatism or ideological extremity? Personality & Social Psychology Bulletin, 33(7), 989–1007.

Jost, J. T., Nosek, B. A., & Gosling, S. D. (2008). Ideology: its resurgence in social, personality, and political psychology. Perspectives on Psychological Science, 3(2), 126–136.

Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini, R. B. (2000). A focus theory of normative conduct: when norms do and do not affect behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(8), 1002–1012.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. The Journal of Marketing, 57(1), 1–22.

Keller, K. L., Aperia, T., & Georgson, M. (2011). Strategic brand management: a European perspective (2nd ed., p. 968). Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Kelman, H. C. (1961). Processes of opinion change. Public Opinion Quarterly, 25, 57–78.

Kemmelmeier, M. (1997). Need for closure and political orientation among German university students. The Journal of Social Psychology, 137, 787–789.

Khan, R., Misra, K., & Singh, V. (2013). Ideology and brand consumption. Psychological Science, 24(3), 326–333.

Kirmani, A., & Wright, P. (1989). Money talks: perceived advertising expense and expected product quality. Journal of Consumer Research, 16(3), 344–353.

Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit (p. 381). Boston: Houghton Mifflin Company.

Kotler, P. (1997). Marketing management (7th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Kumar, N., & Steenkamp, J.-B. E. M. (2007). Private label strategy: how to meet the store brand challenge (p. 288). Boston: Harvard Business School Press.

Lamey, L., Deleersnyder, B., Dekimpe, M. G., & Steenkamp, J.-B. E. M. (2007). How business cycles contribute to private-label success: evidence from the United States and Europe. Journal of Marketing, 71(1), 1–15.

Lapinski, M. K., & Rimal, R. N. (2005). An explication of social norms. Communication Theory, 15(2), 127–147.

Laurent, G., & Kapferer, J.-N. (1985). Measuring consumer involvement profiles. Journal of Marketing Research, 22(1), 41–53.

Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of consumers’ demand. The Quarterly Journal of Economics, 64(2), 183–207.

Lord, K. P., Lee, M.-S., & Choong, P. (2001). Differences in normative and informational social influence. Advances in Consumer Research, 28, 280–285.

Lumpkin, J. R., Crawford, J. C., & Gap, K. (1985). Perceived risk as a factor in buying foreign clothes: implications for marketing strategy. International Journal of Advertising, 4(2), 157–171.

McClosky, H., & Zaller, J. (1984). The American ethos: public attitudes toward capitalism and democracy (p. 342). Cambridge: Harvard University Press.

McDermott, L. A., & Pettijohn II, T. F. (2011). The influence of clothing fashion and race on the perceived socioeconomic status and person perception of college students. Psychology & Society, 4(2007), 64–75.

McLellan, D. (1995). Ideology (2nd ed., p. 111). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Middendorp, C. P. (1991). Ideology in Dutch politics: the democratic system reconsidered, 1970-1985 (p. 370). Assen: Van Gorcum.

Mieres, C. G., Martín, A. M. D., & Gutiérrez, J. A. T. (2006a). Antecedents of the difference in perceived risk between store brands and national brands. European Journal of Marketing, 40(1/2), 61–82.

Mieres, C. G., Martín, A. M. D., & Gutiérrez, J. A. T. (2006b). Influence of perceived risk on store brand proneness. International Journal of Retail & Distribution Management, 34(10), 761–772.

Miller, D. (1998). A theory of shopping (p. 180). New York: Cornell University Press.

Mitchell, V.-W. (1998). A role for consumer risk perceptions in grocery retailing. British Food Journal, 100(4), 171–183.

Mitchell, V.-W. (1999). Consumer perceived risk: conceptualisations and models. European Journal of Marketing, 33(1/2), 163–195.

Mitchell, V.-W., & Greatorex, M. (1989). Risk reducing strategies used in the purchase of wine in the UK. European Journal of Marketing, 23(9), 31–46.

Mitchell, V.-W., & Greatorex, M. (1990). Consumer purchasing in foreign countries: a perceived risk perspective. International Journal of Advertising, 9(4), 295–307.

Mitchell, V.-W., & Greatorex, M. (1993). Risk perception and reduction in the purchase of consumer services. The Service Industries Journal, 13(4), 179–200.

Mitchell, V.-W., & McGoldrick, P. J. (1996). Consumer’s risk-reduction strategies: a review and synthesis. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 6(1), 1–33.

Moers, P. (2005). New... private brands! De rijzende ster van de huismerken (p. 182). Amsterdam: Kluwer.

Morwitz, V. G., Steckel, J. H., & Gupta, A. (2007). When do purchase intentions predict sales? International Journal of Forecasting, 23(3), 347–364.

Murray, K. B., & Schlacter, J. L. (1990). The impact of services versus goods on consumers’ assessment of perceived risk and variability. Journal of the Academy of Marketing Science, 18(1), 51–65.

Nail, P. R., McGregor, I., Drinkwater, A. E., Steele, G. M., & Thompson, A. W. (2009). Threat causes liberals to think like conservatives. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 901–907.

Nielsen. (2005). The power of private label 2005: a review of growth trends around the world (p. 34). New York.

Nielsen. (2011). The rise of the value-conscious shopper: a Nielsen global private label report (p. 12). New York.

Nolan, J. M., Schultz, P. W., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2008). Normative social influence is underdetected. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(7), 913–923.

Oliver, R. L., & Bearden, W. O. (1985). Crossover effects in the Theory of Reasoned Action: a moderating influence attempt. Journal of Consumer Research, 12(3), 324–340.

Opp, K.-D. (1982). The evolutionary emergence of norms. British Journal of Social Psychology, 21(2), 139–149.

Park, C. W., & Lessig, V. P. (1977). Students and housewives: differences in susceptibility to reference group influence. Journal of Consumer Research, 4, 102–110.

Pauwels, K., & Srinivasan, S. (2004). Who benefits from store brand entry? Marketing Science, 23(3), 364–390.

Peter, J. P., & Olson, J. C. (2010). Consumer behavior and marketing strategy (9th ed., p. 576). New York: McGraw-Hill.

Peter, J. P., & Ryan, M. J. (1976). An investigation of perceived risk at the brand level. Journal of Marketing Research, 13(2), 184–188.

Piurko, Y., Schwartz, S. H., & Davidov, E. (2011). Basic personal values and the meaning of left-right political orientations in 20 countries. Political Psychology, 32(4), 537–561.

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social Dominance Orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741–763.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36(4), 717–731.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891.

Quelch, J. A., & Harding, D. (1996). Brands versus private labels: fighting to win. Harvard Business Review, 74(1), 99–109.

Raju, P. S. (1980). Optimum stimulation level: its relationship to personality, demographics, and exploratory behavior. Journal of Consumer Research, 7(3), 272–282.

Reno, R. R., Cialdini, R. B., & Kallgren, C. A. (1993). The transsituational influence of social norms. Journal of Personality and Social Psychology, 64(1), 104–112.

Richardson, P. S., Dick, A. S., & Jain, A. K. (1994). Extrinsic and intrinsic cue effects on perceptions of store brand quality. Journal of Marketing, 58(4), 28–36.

Richardson, P. S., Jain, A. K., & Dick, A. (1996). Household store brand proneness: a framework. Journal of Retailing, 72(2), 159–185.

Rimal, R. N., & Real, K. (2003). Understanding the influence of perceived norms on behaviors. Communication Theory, 13(2), 184–203.

Rimal, R. N., & Real, K. (2005). How behaviors are influenced by perceived norms: a test of the theory of normative social behavior. Communication Research, 32(3), 389–414.

Roccato, M., & Ricolfi, L. (2005). On the correlation between Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation. Basic and Applied Social Psychology, 27(3), 187–200.

Rokeach, M. (1960). The open and closed mind (p. 447). Oxford: Basic Books.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values (p. 438). New York: The Free Press.

Roselius, T. (1971). Consumer rankings of risk reduction methods. Journal of Marketing, 35(1), 56–61.

Ryan, M. J. (1982). Behavioral intention formation: the interdependency of attitudinal and social influence variables. Journal of Consumer Research, 9(3), 263–278.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1987). Consumer behavior (3rd ed., p. 724). Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Schutte, T. F. (1969). The semantics of branding. Journal of Marketing, 33(2), 5–11.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65.

Schwartz, S. H. (1996). Value priorities and behavior: applying a theory of integrated value systems. In C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Eds.), The psychology of values: the Ontario Symposium, Volume 8 (pp. 1–24). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Sethuraman, R. (2003). Measuring national brands’ equity over store brands and exploring its antecedents. Review of Marketing Science, 1(2), 1–26.

Sidanius, J. (1978). Intolerance of ambiguity and socio-politico ideology: a multidimensional analysis. European Journal of Social Psychology, 8(2), 215–235.

Sidanius, J., & Duffy, G. (1988). The duality of attitude structure: a test of Kerlinger’s criterial referents theory within samples of Swedish and American youth. Political Psychology, 9(4), 649–670.

Sleurs, K. (2014, April 5). Uw kasticket verklapt voor wie u stemt. Het Laatste Nieuws, pp. 8–9.

Srull, T. K., & Wyer, R. S. (1979). The role of category accessibility in the interpretation of information about persons: some determinants and implications. Journal of Personality and Social Psychology, 37(10), 1660–1672.

Stone, R. N., & Grønhaug, K. (1993). Perceived risk: further considerations for the marketing discipline. European Journal of Marketing, 27(3), 39–50.

Swyngedouw, M., & Heerwegh, D. (2009). Wie stemt op welke partij? De structurele en culturele kenmerken van het stemgedrag in Vlaanderen (p. 33). Leuven.

Szymanowski, M., & Gijsbrechts, E. (2012). Consumption-based cross-brand learning: are private labels really private? Journal of Marketing Research, 49(2), 231–246.

Tan, S. J. (1999). Strategies for reducing consumers’ risk aversion in Internet shopping. Journal of Consumer Marketing, 16(2), 163–180.

Tavits, M., & Letki, N. (2009). When left is right: party ideology and policy in post-communist Europe. American Political Science Review, 103(4), 555–569.

Tetlock, P. E. (1983). Cognitive style and political ideology. Journal of Personality and Social Psychology, 45(1), 118–126.

Thorisdottir, H., Jost, J. T., Liviatan, I., & Shrout, P. E. (2007). Psychological needs and values underlying left-right political orientation: cross-national evidence from Eastern and Western Europe. Public Opinion Quarterly, 71(2), 175–203.

Toh, R., & Heeren, S. G. (1982). Perceived risks of generic grocery products and risk reduction strategies of consumers. Akron Business and Economic Review, 13, 43–48.

Turel, O., Serenko, A., & Bontis, N. (2007). User acceptance of wireless short messaging services: deconstructing perceived value. Information & Management, 44(1), 63–73.

Van den Poel, D., & Leunis, J. (1996). Perceived risk and risk reduction strategies in mail-order versus retail store buying. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 6(4), 351–371.

Van Hiel, A., & Kossowska, M. (2007). Contemporary attitudes and their ideological representation in Flanders (Belgium), Poland, and the Ukraine. International Journal of Psychology, 42(1), 16–26.

Van Hiel, A., Kossowska, M., & Mervielde, I. (2000). The relationship between Openness to Experience and political ideology. Personality and Individual Differences, 28(4), 741–751.

Van Hiel, A., & Mervielde, I. (2002). Explaining conservative beliefs and political preferences: a comparison of Social Dominance Orientation and Authoritarianism. Journal of Applied Social Psychology, 32(5), 965–976.

Van Hiel, A., Pandelaere, M., & Duriez, B. (2004). The impact of Need for Closure on conservative beliefs and racism: differential mediation by Authoritarian Submission and Authoritarian Dominance. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(7), 824–837.

Verhage, B. J., Yavas, U., & Green, R. T. (1990). Perceived risk: a cross-cultural phenomenon? International Journal of Research in Marketing, 7, 297–303.

Webster, F. E. (2000). Understanding the relationships among brands, consumers, and resellers. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 17–23.

Weinberg, S. L., & Abramowitz, S. K. (2008). Statistics using SPSS: an integrative approach (p. 764). Cambridge: Cambridge University Press.

Workman, J. E. (1988). Trait inferences based on perceived ownership of designer, brand name, or store brand jeans. Clothing and Textiles Research Journal, 6(2), 23–29.

Zhao, X., Lynch, J., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: myths and truths about mediation analysis. Journal of Consumer Research, 37(2), 197–206.

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste economische wetenschappen
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: