Mag het iets meer zijn? Over de kunst van prijszetting en prijsdifferentiatie in cultuur- en gemeenschapscentra

Rien Haest
Persbericht

Mag het iets meer zijn? Over de kunst van prijszetting en prijsdifferentiatie in cultuur- en gemeenschapscentra

De bereidheid tot betalen van een individu voor een podiumvoorstelling ligt gemiddeld dubbel zo hoog als de gezette ticketprijzen, zo bleek uit de participatiesurvey van Colpaert, e.a. in 2009. Binnen het huidige klimaat gekenmerkt door besparingsmaatregelen, ondervinden cultuur- en gemeenschapscentra de druk vanuit lokale besturen om meer eigen inkomsten te genereren om zo de continuïteit van de werking te garanderen. Een aantal onderzoeken bevestigden reeds dat prijsdifferentiatie een strategie is om in te spelen op de individuele bereidheid tot betalen en zorgt zowel voor een optimalisatie van de inkomsten als het publieksbereik.

In deze scriptie onderzoeken we in welke mate en voornamelijk onder welke vormen cultuur- en gemeenschapscentra de strategie van prijsdifferentiatie implementeren in hun werking. Verder onderzoeken we de effecten van de huidige prijsdifferentiatietechnieken op enerzijds de inkomsten en anderzijds op het publieksbereik.

Dit onderzoek toont aan dat voorbeelden van formules die de hogere bereidheid tot betalen trachten op te halen in de sector van CC en GC eerder uitzonderlijk zijn. Verder voorzien CC en GC geen keuzemogelijkheden voor mensen met een lagere bereidheid tot betalen die niet onder een afgebakende kortingscategorie vallen en die daarnaast niet bereid zijn om een engagement op te nemen om meerdere keren per seizoen te participeren. De klassieke abonnementen leggen voornamelijk de nadruk op het verzekeren van een hoge zaalbezetting, maar niet op een divers publieksbereik aangezien hoofdzakelijk 40-plussers hiervan gebruik maken en een grote druk leggen op de zaalcapaciteit bij populaire voorstellingen. Leeftijdskortingen blijken uit recent gebruikersonderzoek doorgaans ook hun doel te missen. 

Bibliografie

Boeken en verslagen

Cannie, H., Gillard, E., Vanhaverbeke, H., Vanlierde, A., Van Moerkerke, B., & Vereertbrugghen, L. (2013). Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra gisteren, vandaag en morgen. Brussel: VVC & LOCUS.

Colpaert, J., Praet, A., & Vekeman, A. (2012). Is het zijn prijs waard? Over de relevantie van prijsdifferentiatie in de cultuursector. In M. Coltura, H. De Brandt, M. De Kepper, & H. De Vos , Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid (pp. 88-92). Brussel: LOCUS vzw.

De Clippeleir, D. (2013). Een cultuurhuis is een bedrijf: over de spanning tussen cultuur en ondernemen. In A. Schramme, & A. Schramme (Red.), Geld & cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden (Vol. V, pp. 90-105). Leuven, België: LannooCampus.

De Corte, D. (2013b). Financieel management. In A. Schramme, B. Verbergt, D. De Corte, & P. De Pelsmacker, Cultuurmanagement. De regels van de kunst. (2e ed., pp. 193-270). Leuven: LannooCampus.

De Corte, D. (2013). Syllabus financieel management. Antwerpen, Antwerpen, België: Universitas.

De Kepper, M. (2005). Verzameld werkt. Geschiedenissen van cultuur- en gemeenschapscentra. In C. Lokaal, Verzameld werkt. Cultuurcentra en Gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel (pp. 9-14). Brussel: Cultuur Lokaal.

Hagoort, G. (2013). Cultureel ondernemerschap. Balanceren tussen verbeeldingskracht en klinkende munt. In A. Schramme, B. Verbergt, D. De Corte, & P. De Pelsmacker, Cultuurmanagement: de regels van de kunst. (2e ed., Vol. VIII, pp. 435-474). Leuven: LannooCampus.

Heilbrun, J., & Gray, M. C. (2001). The Economics of Art and Culture (2e editie ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kotler, P., & Scheff, J. (1997). Standing Room Only - Strategies for Marketing the Performing Arts. Boston: Harvard Business School Press.

Langeveld, C. (2007). Aanzet tot een doordacht prijsbeleid. In A. Schramme, & E. Gillard, Cultuurcentra in een veranderende samenleving (pp. 156-180). Leuven: LannooCampus.

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. (4e druk ed.). Leuven: Acco.

Mulder, R. (2013). De kunst van cultuurmarketing (2e editie ed., Vol. VI). Bussum: Coutinho bv.

Poundstone, W. (2010). Priceless. The hidden psychology of value. . Oxford, England: Oneworld Publications.

Schramme, A. (2013). Cultuur, overheid en beleid. In A. Schramme , B. Verbergt, D. De Corte, & P. De Pelsmacker, Cultuurmanagement. De regels van de kunst. (2e ed., pp. 25-94). Leuven: Lannoo Campus.

Towse, R. (2010). A textbook of cultural economics. United Kingdom: Cambridge University Press.

Van Cayseele, P. (2010). Monopolie. In A. Decoster, Economie. Een inleiding. (pp. 323-347). Leuven: Universitaire Pers Leuven.

 

Doctoraten, masterproeven en licentiaatsthesissen

Goossens, K. (2007). Prijsdifferentiatie in Vlaamse concertzalen. Antwerpen.

Haaren, K. (2011). De reactie in het ticketprijsbeleid van cultuurcentra op de evolutie van uitkoopsommen en partageregelingen. Antwerpen, België.

Langeveld, C. (2006). Economie van het theater. Vestiging, prijsvorming en economies of scale in een wereld van bezieling. Breda: Langeveld Consultancy BV.

 

Online artikels en krant

Colbert, F., Beauregard, C., & Vallée, L. (1998). The Importance of Ticket Prices for Theatre Patrons. International journal of arts management, 8-15.

Huntington, P. A. (1993). Ticket pricing policy and box office revenu. Journal of Cultural Economics.

Van Poucke, S. (2014, April 2). Festivalorganisatoren moeten websites in orde brengen. De Redactie.be.

 

Websites, wikipedia en pdf-bestanden op websites

30CC. (2014). Home. Opgeroepen op April 22, 2014, van 30CC, het cultuurcentrum van Leuven. : http://www.30cc.be

agenschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2011, November 9). Evaluatie cultuurcentra. Opgeroepen op Mei 24, 2014, van Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen:

www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2011/Cijferrapport%20categorie%2…

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2014a). Historiek. Opgeroepen op juli 29, 2014, van Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/cc_historiek.aspx

agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2014b). Participatiebeleid. Opgeroepen op Augustus 6, 2014, van agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen: http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/participatiebeleid.aspx

agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2014c). Subsidievoorwaarden. Opgeroepen op April 08, 2014, van Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/CC_subsidievoorwaarden.aspx

Braakland/ZheBilding. (2014a). Mission Statement. Opgeroepen op Juli 27, 2014, van Muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding:

http://www.braaklandzhebilding.be/dp/node/884

Cannie, H. (2013, Januari 22). Het vernieuwd decreet Lokaal cultuurbeleid van 6 julie 2012 en uitvoeringsbesluit van 26 oktober 2012 in vraag en antwoord. Opgeroepen op 07 2014, 30, van LOCUS: http://www.locusnet.be/portaal/Locus/Wet_en_Regelgeving/Decreet_lokaal_…

CC de Brouckere. (2013, November). Zaalverhuur. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van Cultuurcentrum de Brouckere: http://www.ccdebrouckere.be/zaalverhuur

CC de Brouckere. (2014). Start. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Cultuurcentrum de Brouckere Torhout: http://www.ccdebrouckere.be

CC De Kollebloem. (2014). Home. Opgeroepen op Mei 8, 2014, van CC De Kollebloem Puurs: http://www.ccdekollebloem.be

CC de Kollebloem. (s.d.). Info zalen. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van CC De Kollebloem: http://ccdekollebloem-digitaal.be/nl/info-zaalverhuur

CC De Plomblom. (s.d.). Zaalverhuur. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van Stad Ninove: http://ninove.be/nl/384/content/2251/zaalverhuur.html

CC De Werft. (2014). Home. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van CC De Werft: http://www.dewerft.be/

CC Diest. (2014). Home. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van CC Diest: http://www.ccdiest.be

CC Diest. (2014). Infrastructuur - zaalverhuur. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van CC Diest: http://www.ccdiest.be/page.jsp?id=42

CC Muze. (2014). Home. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van CC Muze: http://www.muze.be

CC Zwaneberg. (2014). Home. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Cultuurcentrum Zwaneberg: http://www.zwaneberg.be

CC Zwaneberg. (2014, Februari 13). Zaalverhuur. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van CC Zwaneberg: http://www.zwaneberg.be/pagina/305/infrastructuur/306/zaalverhuur

Cultuurcentrum De Werft. (2008). Zaalverhuur. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van CC De Werft: http://www.dewerft.be/downloads/CCdeWerft-reglement-indexaanpassingen.p…

Cultuurcentrum Mechelen. (2014). Home. Opgeroepen op April 22, 2014, van Cultuurcentrum Mechelen: http://www.cultuurcentrummechelen.be

Cultuurcentrum Mechelen. (2014). Nieuws. Opgeroepen op April 22, 2014, van H30: http://www.h30.be/overzicht

Cultuurhuis De Leest. (2014). Welkom. Opgeroepen op April 23, 2014, van Cultuurhuis De Leest: http://www.deleest.be/nl/welkom-19.htm

CultuurNet Vlaanderen. (2009). UiTpas Mechelen. Opgeroepen op Juni 2, 2014, van CultuurNet Vlaanderen: http://www.cultuurnet.be/kennisitems/uitpas-mechelen

Cultuurnet Vlaanderen. (2014). Cultuurbon Leuven. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Cultuurnet Vlaanderen: http://www.cultuurnet.be/kennisitems/cultuurbon-leuven

De Kom. (2014). Vrienden en Donateurs. Opgeroepen op Juni 5, 2014, van De Kom: www.dekom.nl/informatie/Vrienden_en_Donateurs

Gemeente Heist-op-den-Berg. (2014). Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Gemeente Heist-op-den-Berg: http://www.heist-op-den-berg.be/

Gemeente Heusden-Zolder. (2014). Cijfers en trends. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Gemeente Heusden-Zolder: www.heusden-zolder.be

Gemeenteraad Leuven. (2005, Augustus 29). Zalen. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van 30CC: http://www.30cc.be/info/zalen/

Gray, T. H. (2012, April 11). Business techniques in troubled times. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van Thomas H. Gray: http://www.tom-gray.com/2012/04/11/pricing-technique-good-better-best/

Kind & Gezin. (2012). Het kind in Vlaanderen. Opgeroepen op Mei 13, 2014, van Kind & Gezin: http://www.kindengezin.be/img/Het_kind_in_Vlaanderen_2012.pdf

KLM. (s.d. ). Reisklassen. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van KLM Royal Dutch Airlines: http://www.klm.com/travel/be_nl/prepare_for_travel/on_board/travel_clas…

LOCUS. (2011b). Jaarverslag 2011. Brussel: LOCUS vzw.

LOCUS. (2011a). Publieksbereik. Expertise uit en in het veld. Brussel, Brussel, Antwerpen.

Loots, E., Schramme, A., & Van der Auwera, S. (2014). Openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra: barometers voor de cultuurparticipatie. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

NMBS. (s.d.). In eerste of tweede klas reizen? Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van NMBS Mobility: http://www.belgianrail.be/nl/stations-en-trein/1ste-of-2de-klas.aspx

Openbaar Entrepot voor de Kunsten. (2014). Over OPEK. Opgeroepen op Juli 27, 2014, van OPEK: http://www.opek.be/over-opek

Rotterdamse Schouwburg. (2014). Schouwburg Sirene Sale. Opgeroepen op Juni 5, 2014, van Rotterdamse Schouwburg:

http://www.rotterdamseschouwburg.nl/informatie/Kaartverkoop/Schouwburg_…

Stad Diest. (2014). Over de stad. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Stad Diest: www.diest.be

Stad Geel. (2012, December 31). Steekkaart inwoners. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Geel: http://www.geel.be/product.aspx?id=605

Stad Izegem. (2014). Home. Opgeroepen op Juli 27, 2014, van http://www.izegem.be/

Stad Leuven. (2011, Mei 16). Home. Opgeroepen op April 22, 2014, van Stad Leuven: http://www.leuven.be/bestuur/leuven-in-cijfers/bevolking/

Stad Mechelen. (2013). Home. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Mechelen: http://www.mechelen.be/1609/collections/1147/bevolkingscijfers.html

Stad Ninove. (2014). Cultuurcentrum De Plomblom. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Ninove: http://www.ninove.be/nl/166/content/2536/cc-de-plomblom.html

Stad Torhout. (2014). Over Torhout. Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Torhout, leven de stad: www.torhout.be

Stadsbestuur Mechelen. (2010). Zaalverhuur. Opgeroepen op Augustus 2, 2014, van CC Mechelen: http://www.cultuurcentrummechelen.be/cultuur/over-

cultuurcentrum/ zaalverhuur

Studiedienst van de Vlaamse Regering. (2010). VRINd 2010. Brussel: Josée Lemaître, administrateur-generaal.

Vande Cauter , D. (2012a, Oktober 12). Praktijkvoorbeeld: prijsdifferentiatie in CC Lier. Brussel. Opgehaald van LOCUS.

Vande Cauter, D. (2012b). Over prijs en waarde in het lokaal cultuurbeleid. In M. Coltura, H. De Brandt, M. De Kepper, & H. De Vos, Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid (pp. 93-96). Brussel: LOCUS vzw.

Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra. (2014). Opgeroepen op 07 30, 2014, van VVC: http://www.cultuurcentra.be

Vlaamse overheid. (2014). Aanbodpodium. Opgeroepen op Mei 11, 2014, van FAQ: http://www.aanbodpodium.be/faq?vraag=202,vid=7#vraag202

Vos, I. (2003, December). Cultuurparticipatie en maatschappelijk kwetsbare groepen. (C. V. Democratie, Red.) Brussel, België: Toon Berckmoes. Opgehaald van cultuurnet.be: http://www.cultuurnet.be/sites/default/files/webform/publicaties/CMKG.p…

Peak-load pricing. (2013). In wikipedia. Opgeroepen op Juni 11, 2014, van Wikipedia.org: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peak-load_pricing

 

Interviews

Adams, K. (2014, Maart 3). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met artistiek verantwoordelijke 30CC (R. Haest, Interviewer) Leuven, Vlaams-Brabant, België.

Bardoel, K. (2014, Maart 20). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met waarnemend directeur CC de Brouckere (R. Haest, Interviewer) Torhout, West-Vlaanderen, België.

Bosmans, E. (2014, April ). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie. Interview met zakelijk leider Braakland/ZheBilding (R. Haest, Interviewer) Leuven, Vlaams-Brabant, België.

Bourgeois, J. (2014, Maart 11). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met directeur CC Zwaneberg (R. Haest, Interviewer) Heist-op-den-Berg, Antwerpen, België.

Burny, B. (2014, Februari 21). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met cultuurfunctionaris CC Mechelen (R. Haest, Interviewer) Mechelen, Antwerpen, België.

Claessens, P. (2014, Maart 18). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met cultuurfunctionaris CC De Plomblom (R. Haest, Interviewer) Ninove, Oost-Vlaanderen, België.

Cuyx, L., & Riebus, L. (2014, Maart 19). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met cultuurfunctionarissen CC Muze (R. Haest, Interviewer) Heusden-Zolder, Limburg, België.

Defoor, S. (2014, Februari 19). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met cultuurbeleidscoördinator en directeur CC de Kollebloem (R. Haest, Interviewer) Puurs, Antwerpen, België.

Mestdagh, M. (2014, Maart 20). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met cultuurbeleidscoördinator Torhout (R. Haest, Interviewer) Torhout, West-Vlaanderen, België.

Proost, K. (2014, Februari 20). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met stafmedewerker pers, promotie, website en leiding administratie (R. Haest, Interviewer) Geel, Antwerpen, België.

Van den Broeck, D. (2014, Maart 13). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met directeur CC Diest (R. Haest, Interviewer) Diest, Vlaams-Brabant, België.

Vandekerckhove, G. (2014, Maart 10). Interview prijszetting en prijsdifferentiatie door cc en gc. Interview met cultuurconsulent GC De Leest (R. Haest, Interviewer) Izegem, West-Vlaanderen, België.

 

Seizoensbrochures

30CC. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Leuven: Denise Vandevoort.

CC Diest. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Diest, Vlaams-Brabant, België: Dave Van den Broeck.

Cultuurcentrum De Brouckere. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Torhout, West-Vlaanderen, België: Lieselotte Denolf.

Cultuurcentrum De Plomblom. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Ninove, Oost-Vlaanderen, België: Stad Ninove.

Cultuurcentrum De Werft. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Geel, Antwerpen, België: VZW PROKC.

Cultuurcentrum Mechelen. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Mechelen: CC Mechelen .

Cultuurcentrum Zwaneberg. (2013). Seizoensbrochure 2013-2014. Heist-op-den-Berg, Antwerpen, België.

Cultuurhuis De Leest. (2014). Seizoensbrochure voorjaar 2014. Izegem, West-Vlaanderen, België: Anton Jacobus.

 

Wetgeving

Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid van 06/07/2012, B.S. 28/08/2012, gewijzigd bij het decreet van 20/12/2013 houdende wijziging van het decreet van 06/07/2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S 31/12/2013.

 

Andere

Braakland/ZheBilding. (2014, Juni 2). Resultatenrekening 2010-2013 [Excel document]. Leuven: Niet gepubliceerde interne gegevens.

De Corte, D. (2013, November 6). College Financieel Management. Antwerpen, België.

De Corte, D., & Vande Cauter, D. (2013, December 3). Overleg afbakening probleemstelling. Brussel.

De Corte, D., & Vande Cauter, D. (2014, Januari 30). Overleg methodologie. Brussel.

De Pelsmacker, P. (2014). Marktonderzoek [PowerPoint presentatie]. Antwerpen.

Melens, K. (2014, April 24). Wilde ganzen sessie. Brussel, Brussel, België: LOCUS, VVC & IDEAConsult.

Vanaerde Consulting. (2011b). Gedifferentieerde prijzen in cultuur: vriend of vijand 2 [PowerPoint-presentatie]. Lendelede, West-Vlaanderen, België.

Vanaerde Consulting. (2011c). Gedifferentieerde prijzen in cultuur: vriend of vijand 3 [PowerPoint-presentatie]. Lendelede, West-Vlaanderen, België.

Vanaerde Consulting. (2011a). Gedifferentieerde prijzen in cultuur: vriend of vijand? [PowerPoint-presentatie]. Lendelede, West-Vlaanderen, België.

Vande Cauter, D. (2012c). Prijsdifferentiatie in de brede podiumsector. Naar een gelaagde aanpak [Intern document LOCUS]. 1-6. Brussel.

Universiteit of Hogeschool
Cultuurmanagement
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: