The Liminal Hero: Student, Occupation and Resistance in Palestine

Cedric Van Dijck
Persbericht

The Liminal Hero: Student, Occupation and Resistance in Palestine

Oorlog zonder Wapens: Studentenverzet aan de Palestijnse Universiteit

Aan de Universiteit van Birzeit, in de Westelijke Jordaanoever, wordt bij het begin van elke les het register van studenten overlopen. De professor noemt jouw naam en je antwoordt, zoals het ook in België en alle vier uithoeken van de wereld gaat. Maar in de bezette Palestijnse Gebieden blijft dat antwoord al te vaak uit. Studenten worden op weg naar school aan controleposten opgehouden door het Israëlisch leger of simpelweg gevangen genomen. De achttienjarige Saji Darwish trof een zwaarder lot: terwijl hij zijn vaders schapen langs de segregatiemuur tussen Israël en Palestina hoedde, werd hij in het hoofd geschoten. Zijn professor aan Birzeit vertelt hoe hij nog elke ochtend als eerbetoon Saji’s naam afroept. Het blijft dan stil in het klaslokaal. Zijn stoel achteraan is leeg.

Wanneer we aan het complexe conflict tussen Israël en Palestina denken, komen ons een lange reeks politici voor ogen. Iedereen heeft wel eens van Arafat of Netanyahu gehoord en ook beelden van Gaza overspoelen het nieuws zoals stormgolven het strand. Daar blijft het vaak bij. Over de dagelijkse realiteit van het leven onder bezetting is in de publieke opinie echter weinig geweten. We kennen de grote spelers en wapenfeiten uit de moderne geschiedenis van het Midden Oosten, maar hoe wordt in een conflictgebied politiek in de praktijk beoefend? Hoe ziet bijvoorbeeld het leven op een Palestijnse universiteit er van dag op dag uit? Is de gemiddelde student – eender wie – ook een politiek speler?

Dit is een heel andere manier van naar politiek kijken: op kleine schaal en met bescheiden focus. Toch kan je veel leren uit zo’n specifieke benadering van de realiteit. Dat het beeld van jonge Palestijnen als een generatie van gewelddadige radicalen misvormd is, bijvoorbeeld. Hun verzet tegen de Israëlische bezetting blijkt subtieler en inventiever dan geweld doet suggereren. Zo voltooit elke universiteitsstudent 120 uur vrijwilligerswerk tijdens zijn of haar studie. Dit kan variëren van hulp bij de lokale Rode Halve Maan tot de verzorging van bejaarden en het planten van olijfbomen. Ze proberen ook via allerhande initiatieven de schendingen van het mensenrecht te documenteren en internationaal te verspreiden. Ze zamelen geld en boeken in voor scholen die getroffen zijn door het geweld. Meest beduidend is misschien de tendens die jonge Palestijnen in zulke grote getallen – 25.8% van hun generatie – aan lokale universiteiten ziet studeren. Dit is zeker niet vanzelfsprekend op een plek die in essentie oorlogsgebied is. Ze begrijpen maar al te goed dat kennis goud waard is, vooral in een leven als dat van hen. Kennis wordt wel eens ‘sociaal kapitaal’ genoemd net omdat je het niet kan verliezen. Je draagt het met je mee uit een brandend huis.

In welke zin kunnen vrijwilligerswerk of universitaire studie nu als politiek verzet begrepen worden? In hun antwoord op die vraag zijn Palestijnse studenten bijna unaniem. Politiek begint bij jezelf, zo geloven ze. Ze beogen de lokale gemeenschap herop te bouwen, want een sterke samenleving brengt een sterke wil met zich mee. Dat is het onderliggende doel van hun initiatieven; dat is de manier waarop ze zich verzetten tegen de Israëlische occupatie. Zo blijken het dus net de jonge Palestijnen te zijn die de emancipatiestrijd van hun land op een inventieve manier herdefiniëren. De politieke acties die ze op touw zetten zijn niet gegrond in irrationeel geweld of grootse ideologieën, maar eerder in een bekommernis met de onmiddellijke, lokale realiteit. Misschien leren de jonge Palestijnen hun politici zo wel hoe verzet een productieve, alledaagse praktijk kan zijn? Studenten bewezen zich doorheen de geschiedenis – in 1968, het Jaar van de Student, bijvoorbeeld, of recent in Hong Kong – vaker als voorlopers in de samenleving. Avant-garde is oorspronkelijk een militaire term gebruikt om de eerste rij soldaten die het slagveld opgingen te benoemen. Dat is misschien wel een gepaste vergelijking, zij het niet dat studenten net proberen van geweld afstand te nemen. Een voorhoede dus, in de tegengestelde richting.

Een Arabisch gezegde volhardt dat een hand een kogel niet kan tegenhouden. Maar door geweld niet met geweld te beantwoorden, doorbreek je een vicieuze cirkel. Als de kogels maar in één richting vliegen, wordt de schutter aansprakelijk voor zijn buitensporige geweld op een veel duidelijkere manier. Jonge Palestijnen begrijpen dit. Ze groeiden op tijdens de Tweede Intifada, een opflakkering van Israëlisch-Palestijnse vijandigheid tussen 2000 en 2005, en als generatie worden ze vaak nog met die periode geassocieerd. Toch wordt uit veldonderzoek duidelijk dat een steeds groter deel van de Palestijnse studenten van geweld en provocatie afstand probeert te nemen. Hun activisme legt de focus op de lokale gemeenschap. Aansprakelijkheid binnen het internationaal recht is slechts één van de vele redenen waarom ze dit doen, maar misschien wel de meest doordachte. Ze zetten de tegenspeler zo buiten spel.

In het Midden Oosten tellen studenten niet mee aan de onderhandelingstafel. Ook de bezette Palestijnse Gebieden zijn geen uitzondering. Toch zijn het studenten, eerder dan politici, die dagdagelijks geconfronteerd worden met de realiteit van het Israëlisch-Palestijns conflict. Die confrontatie dwingt hen op een praktische manier aan hun verzet vorm te geven. Hun innovatieve politiek begint vanuit de lokale gemeenschap en biedt zo alvast een alternatief voor de politieke impasse die de conventionele politici telkens opnieuw bereiken. Studenten zijn stille helden uit de marges van het dagelijkse leven – antihelden, eigenlijk. Hier komt geweld noch dapperheid te pas. Ze vechten een strijd zonder wapens. De Palestijnse student haalt politiek met een grote p uit de grijpgrage handen van ministers en partijen en geeft het terug aan de gewone burger, als een tastbaar, kneedbaar iets.

Cedric Van DijckUniversiteit Gent

Bibliografie

 

Bibliografie

Almeghari, R. (2014). ‘Israel attacks my university – with bombs and lies.’ The Electronic Intifada Online (04/08/2014): http://electronicintifada.net/content/israel-attacks-my-university-bombs-and-lies/13697 (last access: 12/08/2014).

 

Altbach, P.G. (1984). ‘Student Politics in the Third World.’ Higher Education 13.6: 635-655.

 

---. (1989). ‘Perspectives on Student Political Activism.’ Comparative Education 25.1: 97-110.

 

Amnesty International (2014). Trigger Happy. Israel’s use of excessive force in the West Bank. London: February 2014.

 

Albawaba News (2013). ‘Israeli forces attack al-Quds University, injuring 40.’ Albawaba News (17/11/2013): http://www.albawaba.com/news/israel-raid-al-quds-university-534237 (last access: 12/08/2014).

 

Baramki, G. (2010). Peaceful Resistance: Building a Palestinian University under Occupation. Foreword by Jimmy Carter. New York: Pluto Press.

 

Beaumont, P. (2014). ‘Ramallah father: I want to believe that the boy soldier who shot dead my son seeks forgeviness.’ The Guardian (25/05/2014): http://www.theguardian.com/world/2014/ may/25/palestinian-territories-ramallah-nadeem-suwara (last access: 12/08/2014).

 

Birzeit University (2014). ‘Birzeit University condemns storming of its campus by Israeli Occupation Forces.’ BU Online (19/06/2014): http://www.birzeit.edu/news/birzeit-university-condemns-storming-its-campus-israeli-occupation-forces (last access: 12/08/2014).

 

Bishara, M. (2001). Palestine/Israel: Peace or Apartheid. Jerusalem: The Book Shop.

 

Bisky, S. (2014). ‘Irgendwas mit besserem Leben.’ Süddeutsche Zeitung 101 (3-4 Mei 2014): 13.

 

Borchert, W. (1947). Draussen vor der Tür. Mit einem Nachwort von Heinrich Böll. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2011.

 

Bouillon, M.E. (2004). ‘Gramsci, Political Economy, and the Decline of the Peace Process.’ Critque: Crtical Middle Eastern Studies 13.3: 239-264.

 

Brubaker, R. and F. Cooper (2000). ‘Beyond Identity.’ Theory and Society 29: 1-47.

 

Challand, B. (2009). Palestinian Civil Society: Foreign Donors and the Power to Promote and Exclude. London: Routledge.

 

Chu, H. (2003). ‘Israeli fence threatens to slice through Palestinian university.’ Los Angeles Times (15.09.2003): http://articles.latimes.com/2003/sep/15/world/fg-alquds15.

 

Constant Martin, D. (1995). ‘The Choices of Identity.’ Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture 1.1: 5-20.

 

Erlanger, S. (2007). ‘A Generation Lost: The Second Intifada; Years of Strife and Lost Hope Scar Young Palestinian Lives.’ The New York Times (12/03/2007): http://www.nytimes.com/ 2007/03/12/world/middleeast/12intifada.html?pagewanted=all&_r=0 (last access: 12/08/2014).

 

European Commission. (2012). Higher Education in the Occupied Palestinian Territory. Brussels.

 

Forrest-Thomson, V. (1973). ‘Necessary Artifice.’ Language and Style 6.1 (1973). 

 

Friedson, E. (2013). ‘al-Quds university president denounces extremist rally.’ Jewish Journal (21/11/2003): http://www.jewishjournal.com/live_from_the_arab_spring/article/ al_quds_university_president_denounces_extremist_rally (last access 12/08/2014).

 

Genovese, E.D. (1976). Roll Jordan Roll. New York: Vintage.

 

Graeber, D. (2000). ‘The New Anarchists.’ New Left Review 13: 61-73.

 

Gramsci, A. (2000). The Gramsci Reader: selected writing, 1916-1935. Ed. by David Forgasc. Intro. by Eric Hobsbawm. New York: New York University Press.

 

---. (2003). Selections from the Prison notebooks of Antonio Gramsci. Ed. by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart.

 

Gresh, A. (2011). ‘Reflections on the Meaning of Palestine.’ Journal of Palestine Studies 41.1: 67-81.

 

Habermas, J. (1980). Toward a Rational Society: student protest, science and politics. Translated by Jeremy Shapiro. London: Heinemann Education Books.

 

Herr, E.L. (1972). ‘Student Activism: Perspectives and Responses.’ High School Journal 55.5: 219-233.

 

Isin, E.F. (2002). Being Political. Genealogies of Citizenship. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Johnson, P. (1986). ‘Palestinian Universities under Occupation, June to August 1986.’ Journal of Palestine Studies 16.1: 120-127.

 

Khalidi, R. (2011). ‘Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement.’ Journal of Palestine Studies 40.20: 6-25.

 

---. (2012). ‘After the Arab Spring in Palestine: Neoliberalism and National Liberation.’ Global Research. http://www.globalresearch.ca/after-the-arab-spring-in-palestine-neoliberalism-and-national-liberation/30127 (last access 12/08/2014).

 

Kimmerling, B. and J.S. Migdal. (2004). The Palestinian People: a history. Cambridge, London: Harvard University Press.

 

Klein, M. (2001). Jerusalem: The Contested City. London: Hurst & Company.

 

Lund, C. (2006). ‘Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa.’ Development and Change 37.4: 685-705.

 

Ma’an News (2012). ‘Birzeit University students protest fees.’ Ma’an News Agency Online (20/05/2012): http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=488822 (final access: 12/08/2014).

 

---. (2014). ‘Thousands bury slain Beitin youth Saji Darwish.’ Ma’an News Agency Online (12/03/2014): http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=680984. (Final access 12/08/2014).

 

Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man. Boston, MA: Beacon Press.  

 

Marx, K. and F. Engels. (1975). Collected Works. Volume 3. New York: International Publishers.

 

Marteu, E. (ed) (2009). Civil Organizations and Protest Movements in Israel: Mobilization around the Israeli-Palestinian Conflict. New York: Palgrave.

 

Meijer, R. (ed). (2000). Alienation or Integration of Arab Youth: between family, state and street. Richmond, Surrey: Curzon Press.

 

Mitchell, T. (1990). ‘Everyday Metaphors of Power.’ Theory and Society 19.5: 545-577.

 

Muslih, M. (1993). ‘Palestinian Civil Society.’ Middle East Journal 42.2: 258-274.

 

Norton, A.R. (1993). ‘The Future of Civil Society in the Middle East.’ Middle East Journal 47.2: 205-216.

 

Nusseibeh, S. (2013). Letter to our dear students from the president of the university. Unpublished letter. http://www.brandeis.edu/now/2013/November/pdfs/al-quds-statement-11-18-13.pdf (last access: 12/08/2014).

 

OCHA (2013). Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2012. OCHA Occupied Territories: East Jerusalem, May 2013.

 

Paz, R. (2003). ‘The Development of Palestinian Islamic Groups’ in: Rubin, B. (ed) (2003). Revolutionaries and Reformers. Contemporary Islamist Movements in the Middle East. Albany: State University of New York Press: 23-40.

 

Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community. New York: Simon & Schuster.

 

Quraishy, S. (2010). ‘Student activism and the pro-Palestinian movement gains momentum.’ Memo: Middle East Monitor (19/11/2010): https://www.middleeastmonistor.com/resources/ commentary-and-analysis/1760-student-activism-and-the-pro-palestinian-movement-gains-momentum (last access: 12/08/2014).

 

Reichardt, S. (2014). Authentizität und Gemeinschaft: Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen achtziger Jahren. Berlin: Suhrkamp Verlag.

 

Reuters (2014). ‘Israeli forces kill Palestinian in the West Bank.’ Reuters (27/02/2014): http://www.reuters.com/article/2014/02/27/us-palestinians-israel-violence-idUSBREA1Q18220140227. (last access 12/08/2014).

 

Sandel, M. (1997). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Sanders, E. (2012). ‘Palestinians are up to ears in debt.’ Los Angeles Times (18/03/2012): http://articles.latimes.com/2012/mar/18/world/la-fg-palestinian-debt-20120318 (last access: 12/06/2014).

 

Sassen, S. (ed) (2007). Deciphering the Global: its spaces, scales and subjects. London: Routledge.

 

Sayigh, Y. (1997). Armed Struggle and the Search for State. The Palestinian National Movement 1949-1993. Oxford: Oxford University Press.

 

Scott, J.C. (1985). The Weapons of the Weak: everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale University Press.

 

Sen, A. (2006). Identity and Violence. The Illusion of Destiny. New York: Norton.

 

Sherwood, H. (2014). ‘Israel is creating a new generation of enemies.’ The Guardian (11/08/2014): http://www.theguardian.com/world/2014/aug/11/gaza-children-israel-new-generation-enemies-najia-warshagha (last access: 12/08/2014).

 

---. (2014). ‘Children of the occupation: growing up in Palestine.’ The Guardian (08/02/2014): http://www.theguardian.com/world/2014/feb/08/children-of-occupation-growing-up-in-palestine (last access: 12/08/2014).

 

---. (2014). ‘Goodbye Gaza: our correspondent reflects on her time in the Middle East.’ The Guardian (25/01/2014): http://www.theguardian.com/world/2014/jan/25/goodbye-gaza-harriet-sherwood-palestine-israel (last access: 12/08/2014).

 

Stein, R.L. and T. Swedenburg (eds.) (2005). Palestine, Israel and the Politics of Popular Culture. Durham: Duke University Press.

 

Sullivan, D.J. (1996). ‘NGOs in Palestine: Agents of Development and Foundation of Civil Society.’ Journal of Palestine Studies 25.3: 93-100.

 

Tarrow, S. (1994). Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. New York: Cambridge University Press.

 

Walker, A. (2012). Political Peasants. Power in the Modern Rural Economy. Madison: University of Wisconsin Press.

 

Zeilig, L. (2007). Revolt and Protest: Student Politics and Activism in Sub-Saharan Africa. London: Tauris Academic Studies. 

Universiteit of Hogeschool
Conflict and Development
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: