Kunst als hefboom voor herinneringseducatie

Sybe Vandemeulebroucke Thalissa Casier Jolien Sinnaeve
Persbericht

Kunst als hefboom voor herinneringseducatie

 

Opa is mijn held!

Wij zijn Sybe Vandemeulebroucke, Jolien Sinnaeve en Thalissa Casier en wij ronden in juni onze opleiding ‘Bachelor Kleuteronderwijs’ af aan de Hogeschool Vives campus Tielt.

Als laatstejaarsstudenten dienden wij een bachelorproef uit te werken. Wij kozen voor ‘Kunst als hefboom voor herinneringseducatie’, waarbij de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Tijdens onze stageweek van 19 tot 23 mei gaan wij op zoek naar hoe we de oudste kleuters via verschillende kunstvormen empathie en respect kunnen bijbrengen voor conflictsituaties als de Eerste Wereldoorlog.

De uitdaging bij deze bachelorproef was om de Eerste Wereldoorlog aan te brengen bij kleuters vanuit hun leefwereld. Een Wereldoorlog is immers niet iets waar kinderen van 5 jaar mee bezig zijn.

Vandaar hebben wij ervoor gekozen om een prentenboek te ontwerpen waar we het verhaal vertellen van een kleuter, Miel, die ruzie heeft met zijn beste vriend. De opa van Miel, die vroeger in de Groote Oorlog vocht als soldaat, legt steeds de link van conflict naar de oorlog. Zo willen we de kleuters aantonen dat oorlog helemaal niet leuk en nodig is, net zoals ruzie. Tijdens het verhaal gaan we in op verschillende thema’s gelinkt aan oorlog zoals wapens, camouflage, muziek en propaganda. Bij ieder onderdeel hoort een kunstige verwerking waarbij achterliggende gevoelens bij deze thema’s benadrukt worden. Bij het einde van het verhaal gaan we in op de herdenking van de Grote Oorlog, waar we samen met de kleuters op zoek gaan naar een gesneuvelde soldaat, zoals die ook in ons prentenboek voorkomt. Als afsluiter van de projectweek brengen we een bezoek aan de Belgische Militaire Begraafplaats in Houthulst. Waar de kleuters hun opgedane waarden en normen omtrent de Eerste Wereldoorlog kunnen duiden.

Dankzij de medewerking van de directie, de leerkrachten en de kleuters van de derde kleuterklas in de Vrije Basisschool Langemark kunnen wij daar onze projectweek vormgeven.

Sybe Vandemeulebroucke
 e-mailadres: sybe.vandemeulebroucke@gmail.com
 -- tel: 0478/39 44 84

Jolien Sinnaeve 
e-mailadres: sinnaeve.jolien@hotmail.com -- 
tel: 0493/03 14 45

Thalissa Casier
 e-mailadres: thalissa.casier@gmail.com -- 
tel: 0498/12 47 42

Bibliografie

Bibliografie

Alexander, S. (2013). Zonder piano geen muziek. Kunsttijdschrift Vlaanderen.

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. (2011, 01 26). Toetssteen Herinneringseducatie. Opgehaald van Herinneringseducatie.be: http://www.herinneringseducatie.be/Portals/3/boekje bch_definitief_zonder spreads.pdf

Bossuyt, T. (2013, September). Noties bij het denken over kinderen en kunst. (J. Meulemeester, Red.) Kunsttijdschrift Vlaanderen, 126 - 128.

Brodie, J. (1961). The prime of Miss Jean Brodie.

Bruin-Meijer, M. (2008). De religieuze zoektocht van ouders en kinderen. Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing.

CANON Cultuurcel. (2013). 100 jaar Grote Oorlog. Brussel, Vlaanderen.

Chielens, W., Sinaeve, W., & Deheegher , F. (2012). Het droommuseum van Dré. Brugge: Hannibal.

Coghe, K. Vlaamse velden. vertaling.

Cultuur op school. (sd). Wat is cultuureducatie? Opgehaald van Cultuur op school Zoetemeer: http://www.cultuuropschool.nl/info/wat-is-cultuureducatie/

De Braekeleer, J. (2006). Studiedag publiek en cultuur in Brussel.

de Groot, M. (2005). Conflict hanteren. Opgehaald van carrièretijger: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardighe…

de Haan, D., & Singer, E. (2006). communiceren in conflicten, jonge kinderen in conflict. Opgehaald van het jonge kind online: http://www.hjk-online.nl/assets/documentenservice_zen/hjk/archief/2006/…

de Jong, K. Wat een kunst! Wat is Kunst? Gottmer Haarlem.

Depestel, A. (2009, 09 1). Kunstgeschiedenis. Kunst voor 1945. Ieper, West-Vlaandere, België: HFI Ieper.

Dumoustier, D. (1962). Kunst en oorlog.

Elam, & Gedi. Collectief geheugen.

Elger, D. (2005). Dadïsme. Keulen: Taschen.

En-sie. (2013). conflict. Opgehaald van Definitie en betekenis: www.ensie.nl/definitie/Conflict

Evans, K., & Dubowski, J. (2001). Art therapy with children on the autistic spectrum beyond words. Londen: Jessica Kingsley Publishers.

Filmmuseum (Regisseur). (1914-1918). De Eerste Wereldoorlog [Film].

Flanders Fields Museum. (2014). Gedicht. Opgehaald van In Flanders Fields Museum: www.inflandersfields.be/nl/kenniscentrum/collecties/iff-gedicht

Geschiedenis24. (2008). Liefde en strijd bezongen. Opgehaald van Liedjes uit de Eerste Wereldoolog: http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2008/november/Liedjes-uit-de-Eerste…

Grandfield, L., & Wilson, J. (1999). In Flanders Field. Antwerpen: C. de Vries-Brouwers.

J. Alford, K. (1916). The great little Army.

J. Saunders, N. (2004). Loopgravenkunst. Brugge: Van de Wiele.

Judge, J. (1912). It's a long way tot tipperary.

Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming. (2009, 03 17). Herinneringseducatie doet kinderen en jongeren nadenken over democratie, vrijheid en verdraagzaamheid. Opgehaald van http://www.vlaanderen.be/int/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int/files/doc… workshop dagelijks leven tijdens wo1.pdf

Kammelar, R. (2007). Kunstenaars en burgers in Duitsland tijdens. Opgehaald van wereldoorlog1418: http://www.wereldoorlog1418.nl/berlijn/deel-09-kunstenaars/

Klasse. (2010). Meesterlijk! Kunsteducatie voor leraren. Opgehaald van TV Klasse: http://www.klasse.be/tvklasse/14788-Kunsteducatie#.UwnFY0J5MxG

Leip, H. (1915). Lili Marleen.

Long, N., Wood, M., & Fecser, F. (2003). Praten met jongeren en kinderen in crisissituaties. Tielt: Lannoo.

MCCrae, J. In FLanders Fields. Essex Farm.

Medicinfo. (2011). Omgaan met conflicten. Opgehaald van Medicinfo: http://www.medicinfo.nl/%7Bc9f0cf51-17f3-4880-9995-a411a9080351%7D#{e1d46ce1-f6a6-4f1e-b8f1-1cc8ff119a31}

Mesaros, M. (2005). De positie en werkwijze van beeldende therapie in het speciaal onderwijs. (H. Smeijsters, Red.) Praktijkonderzoek in vaktherapie, 175-201.

Meykens, S., & Cluckers, G. (1996). Kindertekeningen in Ontwikkelingspsychologisch perspectief. Leuven: Acco.

Mos, L. (2011). Kleuters als kunstenaar. Het jonge kind.

Near, H. Why do we kill people who are killing people to show that killing people is wrong.

Plate, L., & Smelik, A. (sd). De hemel kwam al bloedend naar beneden.

SchoolTV. (2014). Sportprenten. Opgehaald van Schooltv weekjournaal: www.schooltv.nl/weekjournaal/onderwerpen/item/3425629/spotprenten/

Serdijn, D. (2003). Samen kunst kijken. Utrecht: Het Spectrum.

Smeijsters, H. (2000 2003). Handboek Creatieve Therapie. Bussum.

Telefacts. (2014). Reclame misleidt.

Van Dale Woordenboek. (2014). gratis woordenboek. Opgehaald van Van Dale: www.vandale.be/opzoeken#.UwsYnfR5MxF

van de Vijfeijken, K. (2001). De Menstekening als Screeningsinstrument voor de Cognitieve Ontwikkeling en Sociaal - Emotionele Problematiek. Leiden: Grafisch Bedrijf UFB.

van den Akker, H. (2007). Wat is kunst eigenlijk? Opgehaald van Kort voor kids: http://www.kunstbuitenbinnentilburg.nl/kortvoorkids/modernekunst/modern…

Van der Auwera, S. (2008). De herdenking van de Grote Oorlog en Flanders Fields. Antwerpen.

Van Horn, C. (2007). Het geheim van verwondering. Telegraaf.

Van Lierde, E. (2013). Als ook Wendy en Jamal van kusnt genieten, dat zal een droom zijn. Kunsttijdschrijft Vlaanderen.

Van Vuren, H. (2006). Conflicten deel 1 tot 5. Opgehaald van KennisDelen.eu: http://www.kennisdelen.eu/conflicten-deel-2-soorten-conflicten-en-hun-k…

van Zweden - van Buren, A. (2007, juli). Autisme en kunst, een vruchtbare relatie. literatuuronderzoek.

Vercauteren, G., & Jacobs, T. (2012). Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Brussel.

WAK - reporters. (2014). De grote kusnt. Opgehaald van Week Van Amateurskunsten: http://www.wak.be/24

Wisse, A. (2009). Kunst als therapie. In Borstkanker een lijdensweg door de eeuwen heen. Soest: Boekscout.

Wolf, N. (2004). Expressionisme. Groningen: Taschen.

Zembylas, T. (2004). Art and public conflict. The Journal of Arts Management, Law, and Society.

 

 

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in het kleuteronderwijs
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: