Kunnen honden getraind worden om fraude in de vleesindustrie op te sporen?

An Raeymaekers
Persbericht

Kunnen honden getraind worden om fraude in de vleesindustrie op te sporen?

Honden in opleiding om paardenvlees in kant- en klaarmaaltijden op te sporen

Honden kunnen tegenwoordig heel wat opsporen, van drugs tot kanker of zwangerschappen. Maar voor het eerst in de geschiedenis kunnen ze binnenkort misschien ook paardenvlees in uw lasagne detecteren bij voedselcontroles.

An Raeymaekers, een student dierenzorg van de Hogeschool Vives in Roeselare is met een onderzoek begonnen om het paardenvleesschandaal van 2013 in de toekomst te vermijden.Zij onderzoekt of het mogelijk is om honden in te zetten bij voedselcontroles. Nadat er in februari 2013 paardenvlees werd aangetroffen in onder andere voorverpakte lasagne, werden heel wat stalen genomen om via DNA-onderzoek aan te tonen dat er paardenvlees aanwezig was in het voedsel. Deze tests zijn erg kostelijk en het kan enkele dagen duren voor de uitslag bekend is.Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om honden in te zetten om de voedselcontroles efficiënter te laten verlopen.Het is de bedoeling dat de hond bij de voedselcontrole stalen aanduidt die paardenvlees bevatten. Deze stalen kunnen dan onderzocht worden en dan kan de hele lading afgekeurd worden voor menselijke consumptie.

Thuis heeft An met haar eigen honden, Siba en Bolt, de proef uitgeprobeerd. In de literatuurstudie vond ze twee technieken die haar geholpen hebben om een eigen techniek te ontwikkelen, nl. de techniek om truffelhonden en explosievenhonden te trainen.

In een eerste fase leerden de honden om een snoepje te zoeken onder een van drie bekers. De moeilijkheid was dat ze het snoepje pas mochten opeten op bevel van de student. Daarom moesten de honden dus aangeven waar ze dachten dat het snoepje verstopt ligt. Dat teken gaven ze door voor het juiste bekertje te gaan liggen. Daarna draaide de begeleider de beker om. Na een tijdje snapten de honden de oefening en kon de student overgaan naar de volgende fase.

In fase twee werd er een stukje paardenvlees onder een bekertje gelegd. De honden gaven aan onder welk bekertje het paardenvlees lag. Een probleem dat hier optrad was dat de honden te wild met de bekers omgingen en zo het paardenvlees opaten. De proef werd dan aangepast. Er werd een stukje snoep en een stukje paardenvlees onder de beker gelegd. Zo leerden de honden al om de associatie tussen de geur van het snoep en de geur van het vlees beter te maken. Verder werd er dan beloond met een ander snoepje als de honden voor de juiste beker lagen. Pas daarna werd de beker omgedraaid en het paardenvlees weggenomen. Zo konden de honden het paardenvlees niet meer opeten, omdat ze op dat moment bezig waren met het opeten van hun beloning. Later werd het snoepje onder de beker weggelaten.

Na deze fase werd er voor een hele tijd niet getraind, doordat de student bijna ononderbroken in het buitenland was voor de studie. Door tijdgebrek kon het onderzoek niet afgerond worden voor het indienen van het eindwerk. Toch gelooft de student wel dat het experiment kan lukken indien er meer tijd zou zijn. An heeft zelfs de volgende stappen in het onderzoek uitgedacht.

In de volgende fase word rundvlees geïntroduceerd. Men legt onder twee bekers rundvlees en onder de derde beker paardenvlees. De honden moeten het rundvlees negeren en voor de beker met paardenvlees gaan liggen. Indien dit goed lukt, kan men de proef moeilijker maken. Men legt onder de drie bekers rundvlees. Onder een van de drie stopt men ook nog een stukje paardenvlees. Als de honden nu het bekertje kiezen waaronder het paardenvlees samen met het rundvlees ligt, werd het bewijs geleverd dat de honden het verschil kunnen ruiken. Na deze fase volgt een fase waarin de latere werkstuatie nagebootst wordt. Men laat de bekers weg en verpakt het rundvlees zoals in de winkel. Vervolgens loopt de begeleider samen met de hond aangelijnd naast de stalen. De hond ruikt aan de stalen en moet gaan liggen voor stalen waar paardenvlees in zit. Als de honden deze fase voltooid hebben, kan er een testfase in een echt laboratorium opgestart worden.

Zoals eerder gezegd kost zo’n onderzoek veel tijd. De eerste fase nam enkele maanden in beslag. Dit kwam deels omdat de student nog niet voldoende met het onderzoek bezig was. De tweede fase werd lange tijd onderbroken. Verder kan het ook zijn dat het onderzoek langer duurt bij huishonden dan bij werkhonden.

De student gelooft wel in de slaagkansen van het experiment, maar er zijn ook bewijzen uit de praktijk nodig. En die werden haar gegeven op stage. Miriam, de directeur van Dogcentre Holland, een opleidingscentrum voor politie-, leger- en douanehonden, is van mening dat een werkhond kan leren om paardenvlees te ontdekken in voedsel. “De honden ruiken hier het verschil tussen een rode en een zwarte Kong®. Er blijkt een miniem verschil in geur te zijn tussen de twee kleuren. Dit bewijst dat honden minieme verschillen kunnen ruiken en dat het mogelijk is om hen een van de twee te laten opsporen en de andere geur te negeren. Als een hond dus moet zoeken naar paardenvlees in rundergehakt, moet hij daartoe in staat zijn.”

Wat zouden nu de gevolgen van dergelijke hondentraingen voor u als consument? Wel, er verandert niet veel. U kan alleen maar geruster zijn dat er geen paardenvlees meer zal aanwezig zijn in uw voedsel.

Voorlopig lijken er dus alleen maar voordelen te zijn. De dure DNA-technieken kunnen worden verminderd. De tests verlopen efficiënter en de consument kan geruster zijn dat er geen paardenvlees in het voedsel zit. Een win-win-situatie lijkt het zo.

Een filmpje van het onderzoek kan met deze link geraadpleegd worden: https://www.youtube.com/watch?v=nQNvVPkAByY

Bibliografie

ACCLAIM IMAGERY, dog paw, internet, 2014-01-26, (http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0710-1117-1752.html).

CASTERS, J., Beagle Elvis voorspelt of ijsberen zwanger zijn, internet, 2013-11-05, (http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1735360/2013/11/05/Beagle-Elvis-voorspelt-of-ijsberen-zwanger-zijn.dhtml).

COLRUYT, Beenhouwerij, internet, 2014-05-24, (http://beenhouwerij.colruyt.be/butchery/nl/home).

D’HONDT, M., bijzondere wetgeving dieren, cursus bijzondere wetgeving eerste jaar dierenzorg, Katho, Roeselare, 2011, 127 blz.

DOGCENTREHOLLAND, Dogcentre Holland, Your Dogprovider, internet, 2013-10-09, (http://www.dogcenterholland.com/?lang=nl).

FAVV, fraude paardenvlees, internet, 2013-04-19, (http://www.favv.be/extra/fraude-paardenvlees/).

GOMPEL, M., operante conditionering, internet, 2014-02-01, (http://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/operante-conditionering.php).

GRANDJEAN, D., e.a., Encyclopedie van de hond (Royal Canin),  Aniwa Publishing, Parijs, 2006, 640 blz.

JENNINGH, Thorndike-puzzle box, internet, 2007-11-11, (http://www.youtube.com/watch?v=BDujDOLre-8).

PUPPYSTAR, inprenting, internet, 2014-02-01, (http://www.puppystar.nl/hondenschool/leesvoer/inprenting/).

RENNEBOOG, T., De hond van Pavlov, internet, 2012-05-15, (http://www.grenswetenschap.be/permalink.asp?i=8833).

SANDERP, leerprocessen: de verschillende typen, internet, 2014-02-01, (http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/27267-leerprocessen-de-verschillende-typen.html).

SCHEINERMAN, R., What my beagle does when are not home. Beagle gets into hot oven., internet, 2013-07-07, (http://www.youtube.com/watch?v=_ym0rxisOpw).

SEVERIJNS, M. (info@dogcentreholland.com), RE: aanvraag Stage student bachelor dierenzorg KATHO, e-mail aan STAEL, A., (arnold.stael@vives.be), 2013-07-29.

SEVERIJNS, M. (info@dogcentreholland.com), stageduur, e-mail aan RAEYMAEKERS, A. (an.raeymaekers@student.vives.be), 2013-12-18.

SINGALEES, Honden die ziekten kunnen ruiken, internet, 2010-11-03, (http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/60761-honden-die-ziekten-kunnen-ruiken.html).

VANHOVE, W., ethologie, cursus ethologie tweede jaar dierenzorg, Katho, Roeselare, 2012, 152 blz.

Universiteit of Hogeschool
Dierenzorg
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: