INVESTIGATING TASK COMPLEXITY AND TEAM LEARNING IN SOCIAL CARE TEAMS IN FLANDERS A multilevel analysis

Hanne Blockx Filip Dochy Anne Boon
Persbericht

INVESTIGATING TASK COMPLEXITY AND TEAM LEARNING IN SOCIAL CARE TEAMS IN FLANDERS A multilevel analysis

Ik ben blij dat gij in mijn team zit…van miserie naar synergie!

Herinner je jezelf nog dat je een werk moest maken met een paar mensen die je van haar nog pluim kende en dat je hierbij op sommige momenten dacht: “Ik had het beter allemaal zelf gedaan! Waarom moeten we samenwerken? Wat is al dat gedoe rond teamwerk?” Een of ander onderzoek heeft aangetoond dat teamwerk de resultaten verhoogt en dat je daarmee complexe problemen kan oplossen. In dat geval zetten we mensen in een organisatie samen, geven hen een project en de sleutel tot succes is gevonden. Enige tijd later blijken de verwachte resultaten niet behaald te zijn. Hoe kan dat? We werken toch in teams?

Wat is dan de sleutel tot effectief teamwerk? Wat verstaan we onder een team? Een team is een verzameling van individuen die onderling afhankelijk zijn van elkaar in hun taak, waarbij ze een gedeelde verantwoordelijkheid dragen om hun doelen te bereiken. Daarbij zien ze zichzelf, en worden door anderen gezien, als een sociale entiteit binnen een groter sociaal systeem. Daarbij gaan teamleden in interactie met elkaar en ontwikkelen ze een gedeelde visie. Dit laatste wil zeggen dat individuele kennisbasissen van teamleden worden samengebracht en worden omgezet naar één gemeenschappelijke visie. En toch, ook al voldoet een team aan deze criteria, kan het vaak eerder een “miserie” zijn dan een “synergie”, want wie is nog verantwoordelijk als iedereen verantwoordelijk is? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen evenveel energie in het project steekt in plaats van sommigen te overladen, terwijl anderen weinig tot niets doen? Door onszelf dergelijke vragen te stellen, is het niet meer nodig om ons af te vragen wat effectief teamwerk is, maar wel hoe we tot effectief teamwerk komen.

Elk team is anders en Rome is ook niet op één dag gebouwd. Of zoals Senge het formuleerde: “The team that became great, didn’t start off great. It learned how to produce extraordinary results.” In het kader van deze gedachte, is teamleren ontstaan en heeft Van den Bossche et al. (2006) een (lineair) teamleermodel ontwikkeld. Teamleren wordt gezien als een sociaal proces om een gedeelde visie tussen teamleden te construeren om meer effectief te kunnen samenwerken. Teamleergedrag wordt beïnvloed door een interpersoonlijke context die bestaat uit overtuigingen tussen teamleden (interdependentie, sociale en taakcohesie, groepspotentie en psychologische veiligheid). Interdependentie betekent tussenafhankelijkheid: Zijn de teamleden onderling afhankelijk van elkaar om hun doel(en) te bereiken of hebben ze elkaar niet nodig? Sociale en taakcohesie is de mate waarin teamleden zich aangetrokken voelen tot elkaar en in het team willen blijven. Dit kan om personen en/of taak gerelateerde zaken gaan. Groepspotentie is de mate waarin het team gelooft dat ze samen en succesvol hun doel(en) zullen behalen. Tot slot wordt psychologische veiligheid als de belangrijkste voorspeller van teamleergedrag gezien, wat wil zeggen dat teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en voor zichzelf op te komen in het team. Deze elementen hebben een invloed op de mate waarin teamleergedragingen zullen voorkomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen constructie, co-constructie en constructief conflict. Constructie of “sharing” betekent het delen van informatie met elkaar. Co-constructie gaat een stapje verder: De ene geeft informatie en de andere bouwt erop voort. Natuurlijk kan er ook eens een conflict ontstaan.. Dan is het de manier waarop je ermee omgaat van belang. Vandaar een constructief conflict, waarbij men via onderhandelingen tot een tijdelijke overeenkomst komt. Afhankelijk van deze teamleergedragingen zal een team sneller en beter tot een gedeelde visie komen en op hun beurt betere resultaten en/of een hogere teameffectiviteit bereiken.

Figure 1 (zie bijlage) Team learning Beliefs and Behaviours model (Van den Bossche et al., 2006)

Levert dit model, wat eerder getest is geweest bij “high risk teams”  zoals politie- en brandweerteams, gelijkaardige positieve resultaten op in de orthopedagogische hulpverlening? Zo’n 120 teams in Vlaanderen die ambulant/residentieel werkten met personen met een handicap of met jongeren in de bijzondere jeugdzorg/-bijstand, hebben hieraan meegewerkt. Aangezien de doelen/taken vaak niet eenduidig zijn, werd ook taakcomplexiteit (tijdsdruk, onbetrouwbaarheid van informatie, meervoudigheid van uitkomsten en instabiliteit) toegevoegd aan deze studie. Enkel instabiliteit en onbetrouwbaarheid waren van belang in dit onderzoek. Vervolgens is er nagegaan welke invloed deze dimensies hadden op teamleergedrag en teameffectiviteit.

En dan… de resultaten. Een kwantitatieve studie, waarbij we met twee multiniveau analyses hebben gewerkt om de individueel ingevulde vragenlijsten te kunnen analyseren op teamniveau. Dergelijke analyse, omdat individuen genest zijn in teams. Algemeen gezien gaat het teamleermodel op in deze context en bekomen we gelijkaardige resultaten uit zoals in voorgaande onderzoeken. In de eerste multiniveau  analyse gebruikten we teamleergedrag als afhankelijke variabele. In de tweede analyse was dit teameffectiviteit. De eerste analyse toont aan dat psychologische veiligheid en groepspotentie een positieve invloed hebben op teamleergedrag. Na het toevoegen van instabiliteit en onbetrouwbaarheid op teamleergedrag is er wederom een positief effect gevonden. Dit maakt dat instabiliteit in de taak, de teamleden stimuleert om teamleergedrag te stellen. Ook op teameffectiviteit is er een positief effect gevonden van instabiliteit en onbetrouwbaarheid. Dit wijst erop dat teamleden elkaar aanmoedigen bij onbetrouwbare informatie en veranderingen in de taak om meer effectief te handelen als team. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat teamleden meer moeten communiceren om tot een hogere teameffectiviteit te komen. Verder is er een positief effect gevonden van gedeelde visie op teameffectiviteit. Daarnaast vonden we een mediërend effect van gedeelde visie tussen teamleergedrag en teameffectiviteit, maar dit is slechts een gedeeld effect, omdat teamleergedrag ook een direct effect heeft op teameffectiviteit. Samengevat, is het voor orthopedagogische teams voordelig om in een collaboratieve omgeving te werken, zodanig ze een gedeelde visie kunnen ontwikkelen en onderhouden, om op die manier hun teameffectiviteit te verbeteren.

Besluitend kunnen we uit deze studie afleiden dat het nuttig is om in orthopedagogische teams aandacht te besteden aan psychologische veiligheid en groepspotentie, omdat dit de basis vormt voor het voorkomen van teamleergedrag en dit op hun beurt teams helpt om te gaan met onbetrouwbare informatie en instabiliteit in de taak in functie van het werken aan een verhoogde teameffectiviteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

References

Akkerman, S., Van den Bossche, P., Admiraal, W., Gijselaers, W., Segers, M., Simons, R.-J., & Kirschner, P. (2007). Reconsidering group cognition: From conceptual confusion to a boundary area between cognitive and socio-cultural perspectives. Educational Research Review, 2, 39-63. doi:10.1016/j.edurev.2007.02.001

Arrow, H., McGrath, J. E., & Berdahl, J. L. (2000). Small groups as complex systems. Formation, coordination, development and adaptation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Baker, M. (1994). A model for negotiation in teaching-learning dialogues. Journal of Artificial Intelligence in Education, 5(2), 199-254.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43, 83-104. doi:10.1002/hrm.20004

Bakker, A. B., van Emmerik, H., & Euwema, M. C. (2006). Crossover of burnout and engagement in work teams. Work and Occupations, 33(4), 464-489. doi:10.1177/0730888406291310

Balkundi, P., Barsness, Z., & Michael, J. H. (2009). Unlocking the influence of leadership network structures on team conflict and viability. Small Group Research, 40(3), 301-322. doi:10.1177/1046496409333404

Barron, B. (2003). When smart groups fail. The Journal of the Learning Sciences, 12, 307-359. doi:10.1207/S15327809JLS1203_1

Bartolo, P. A., Dockrell, J., & Lunt, I. (2001). Naturalistic decision-making task processes inmultiprofessional assessment of disability. Journal of School Psychology, 39(6), 499-519.

Beal, D. J., Cohen, R. R., Burke, M. J., & McLendon, C. L. (2003). Cohesion and performance in groups: A meta-analytic clarification of construct relations. Journal of Applied Psychology, 88(6), 989-1004. doi:10.1037/0021-9010.88.6.989

Bear, M., & Oldham, G. R. (2006). The curvilinear relation between creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support of creativity. Journal of Applied Psychology, 9(4), 963-970. doi: 10.1037/0021-9010.91.4.963

Boon, A., Raes, E., Kyndt, E. & Dochy, F. (2013). Team learning beliefs and behaviours in response teams. European Journal of Training and Development, 37(4), 357-379. doi:10.1108/03090591311319771

Bonner, S. E. (1994). A model of the effects of audit task complexity. Accountin Organization and Society, 19(3), 213-234.

Bower, P., Campbell S., Bojke C., & Sibbald, B. (2003). Team structure, team climate and thequality of care in primary care: An observational study. Quality and Safety in Health Care, 12, 273–279. doi:10.1136/qhc.12.4.273

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit, in A. Bollen and J.S. Long (Eds.), Testing Structural Equation Models (pp. 136-162). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviours are functional in teams? A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 17, 288-307. doi:10.1016/j.leaqua.2006.02.007

Canas, J., Quesada, J., Antoli, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46(5), 482-501. doi:10.1080/0014013031000061640

Cannon-Bowers, J. A., & Salas, E. (2001). Reflections on shared cognition. Journal of Organisational Behaviour, 22(2), 195-202

Carey, J. M., & Kacmar, C. J. (1997). The impact of communication mode and task complexity on small group performance and member satisfaction. Computer in Human Behavior, 13(1), 23-49.

Campbell, D. J. (1988). Task complexity: A review and analysis. The Academy of Management Review, 13(1), 40-52.

Chan, C. C. A., Lim, L, & Keasberry, S. K. (2003). Examining the linkages between team learning behaviors and team performance. The Learning Organization, 10(4), 228–236. doi:10.1108/09696470310476990

Cohen, S. G., & Bailey, D. E. (1997). What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suit. Journal of Management, 23(3), 239-290.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science (2th edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Cummings, M. L., Sasangohar, F., Thornburg, K. M. (2010). Human-system interface complexity and opacity. Part I: Literature review (HAL2010e01). Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology.

Decuyper, S., Dochy, F., & Van den Bossche, P. (2010). Grasping the dynamic complexity of team learning: An integrative model for effective team learning in organisations. Educational Research Review, 5, 111-133. doi:10.1016/j.edurev.2010.02.002

Decuyper, S., Dochy, F., & Van den Bossche, P. (n.d.). Teamleren: De sleutel tot effectief teamwerk. KULeuven

Dochy, F., Laurijssen, J., & Kyndt, E. (2011). Systems thinking and building learning organisations: P. Senge. In F. Dochy, D. Gijbels, M. Segers, & P. Van den Bossche (Eds.), Theories of learning for the workplace: Building blocks for training and professional development programs (pp. 87-114). New York, NY: Routledge.

De Dreu, C. K. W. (2007). Cooperative outcome interdependence, task reflexivity and team effectiveness: A motivated information processing perspective. Journal of Applied Psychology, 9(3), 628-638. doi:10.1037/0021-9010.92.3.628

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The  job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology. 86(3), 499-512. doi:10.1037/0021-9010.86.3.499

Devine, D. J., Clayton, L. D., Philips, J. L., Dunford, B. B., & Melner, S. B. (1999) Teams in organizations: Prevalence, characteristics, and effectiveness. Small Group Research, 30(6), 678-711. doi:10.1177/104649649903000602

De Vries, R. E., Van den Hooff, B., & De Ridder, J. A. (2006). Explaining knowledge sharing: The role of team communication styles, job satisfaction and performance beliefs. Communication Research, 33(2), 115-135. doi:10.1177/0093650205285366

Edmonson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behaviour in work teams. Administrative Science Quartely, 44, 350-383.

Edmondson, A. C. (2002). The local and variegated nature of learning in organizations: A group-level perspective. Organization Science, 13(2), 128-146. doi:10.1287/orsc.13.2.128.530

Ellis, A. P. J., Hollenbeck, J. R., Ilgen, D. R., Porter, C., West, B. J., & Moon, H. (2003). Team Learning: Collectively connecting the dots. Journal of Applied Psychology, 88(5), 821-835. doi:10.1037/0021-9010.88.5.821

Festinger, L. (1950). Informal social communication. Psychological review, 57, 271-282.

Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS. London: Sage

Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2013). Discovering statistics using R. London: Sage

Fox, J., & Weisberg, S. (2011). Car: An R companion to applied regression. [2th edition]. Retrieved from http://cran.r-project.org/web/packages/car/car.pdf

Fransen, J., Kirschner, P. A., & Erkens, G. (2011). Mediating team effectiveness in the context of collaborative learning: The importance of team and task awareness. Computers in Human Behavior, 27, 1103-1113. doi:10.1016/j.chb.2010.05.017

Geleyn, N., Dochy, F., & Decuyper, S. (2010). Predicting basic team learning behaviour by team psychological safety, group potency and social cohesion in healthcare, education and ICT. Does sector matter? Leuven: Faculty of Psychology and Pedagogical Science: KULeuven.

George, J. M., & Bettenhausen, K. (1990). Understanding prosaic behaviour, sales performance and turnover: A group-level analysis in a service context. Journal of Applied Psychology, 75, 698-709.

Gerwin, D., (1993). Manufacturing flexibility: A strategic perspective. Management Science 39(4), 395–410.

Giordano, G., & George, J. F. (2013). The effect of task complexity and group member experience on computer-mediated groups facing deception. IEEE Transactions on Professional Communication, 50(3), 210-225. doi:10.1109/TPC.2013.2273817

Goh, K. T., Goodman, P. S., Weingart, L. R. (2013). Team innovation processes: An examination of activity cycles in creative project teams. Small Group Research, 44(2), 159-194. doi:10.1177/1046496413483326

Gupta, A., Li, H., & Sharda, R. (2013). Should I send this message? Understanding the impact of interruptions, social hierarchy and perceived task complexity on user performance and perceived work load. Decision Support System, 55, 135-145. doi:10.1016/j.dss.2012.12.035

Haerem, T., & Rau, D. (2007). The influence of degree expertise and objective task complexity on perceived task complexity and performance. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1320-1331. doi:10.1037/0021-9010.92.5.1320

Hambrick, D., Cho, T., & Chen, M. (1996). The influence of top management team heterogeneity on firms’ competitive moves. Administrative Science Quarterly, 41, 659-684. doi:10.2307/2393871

Harrell, F. E. (2014). Hmisc: Harrell Miscellaneous. Version 3.14-4. Retrieved from http://cran.r-project.org/web/packages/Hmisc/Hmisc.pdf

Hirschfeld, R. R., Jordan, M. H., Field, H. S., Giles, W. F., & Armenakis, A. A. (2005). Teams’ female representation and perceived potency as inputs to team outcomes in a predominantly male field setting. Personnel Psychology, 58(4), 893–924. doi:10.1111/j.1744-6570.2005.00892.x

Hollenbeck, J. R., Beersma, B., & Schouten, M. E. (2012). Beyond team types and taxonomies: A dimensional scaling conceptualization for team description. Academy of Management Review, 37(1), 82-106. doi:10.5465/amr.2010.0181

James, L.R., Demaree, R.G., & Wolf, G. (1984). Estimating within-group interrater reliability with and without response bias. Journal of Applied Psychology, 69(1), 85-98.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. (2007). The state of cooperative learning in postsecondary and professional settings. Educational Pyschology Review, 19, 25-29. doi:10.1007/s10648-006-9038-8

Johnson, T. E., Top, E., & Yukselturk, E. (2011). Team shared mental model as a contributing factor on team performance and students’ course satisfaction in blended courses. Computers in Human Behavior, 27, 2330-2338. doi:10.1016/j.chb.2011.07.012

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308.

Kasl, E., Marsick, V. J., & Dechant, K. (1997). Teams as learners: A research-based model of team learning. Journal of Applied Behavioral Science, 33, 227-246. doi:10.1177/0021886397332010

Kirschner, F., Paas, F., & Kirschner, P. A. (2011). Task complexity as a driver for collaborative learning efficiency: The collective working-memory effect. Applied Cognitive Psychology, 25, 615-624. doi:10.1002/acp.1730

Kobbeltvedt, T., Brun, W., & Laberg, J.C. (2005). Cognitive processes in planning and judgements under sleep deprivation and time pressure. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 98, 1-14. doi:10.1016/j.obhdp.2005.05.002

Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: Emerging perspectives, enduring questions. Annual Review of Psychology, 50(5), 69-98.

Kyndt, E., Dochy, F., Struyven, K., & Cascallar, E. (2011). The direct and indirect effects of motivation for learning on students’ approaches to learning through the perceptions of workload and task complexity. Higher Education Research & Development, 30(2), 135-150. doi:10.1080/07294360.2010.501329

Le Blanc P. M., Shaufeli W. B., Salanova M., Llorens, S., & Nap R. E. (2010). Efficacy beliefs predict collaborative practice among intensive care unit nurses. Journal of Advanced Nursing, 66, 583– 594. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05229.x

Lee, C., Farh, J. L., & Chen, Z. J. (2011). Promoting group potency in project teams: The importance of group identification. Journal of Organizational Behavior, 32, 1147-1162. doi:10.1002/job.741

Leichtman, M. (2008). The essence of residential treatment: II. Implications for the ideology and structure of treatment teams. Residential Treatment For Children & Youth, 24(4), 283-298. doi:10.1080/08865710802111931

Lester, S. W., Meglino, B. M., & Korsgaard, M. W. (2002). The antecedents and consequences of group potency: A longitudinal investigation of newly formed work groups. Academy of Management Journal, 45(2), 352–368. doi:10.2307/3069351

Liu, P. & Li, Z. (2012). Task complexity: A review and conceptualization framework. International Journal of Industrial Ergonomics, 42, 553-568. doi:10.1016/j.ergon.2012.09.001

Mangos, P. M., & Steele-Johnson, D. (2001). The role of subjective task complexity in goal orientation, self-efficacy, and performance relations. Human Performance, 14(2), 169-186. doi:10.1207/S15327043HUP1402_03

Martins, L. L., Schilpzand, M. C., Kirkman, B. L., Ivanaj, S., & Ivanaj, I. (2012). A contingency view of the effects of cognitive diversity on team performance: The moderating roles of team psychological safety and relationship conflict. Small Group Research, 44(2), 96-126. doi:10.1177/1046496412466921    

Mascha, M. F., Miller, C. L. (2010). The effects of task complexity and skill on over/under-estimation of internal control. Managerial Auditing Journal, 25(8), 734-755. doi:10.1108/02686901011069533

Marks, M. A., Sabella, B. P., Burke, C. S., & Zaccaro, S. J. (2002). The impact of cross-training on team effectiveness. Journal of Applied Psychology, 87(1), 3-13. doi:10.1037//0021-9010.87.1.3

Mathieu, J., Maynard, M. T., Rapp, T. & Gilson, L. (2008). Team effectiveness 1997-2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future. Journal of Management, 34(3), 410-476. doi:10.1177/0149206308316061

McComb, S. A., Green, S. G., Compton, W. D. (2007). Team reflexibility’s relationship to staffing and performance in complex projects: An empirical analysis. Journal of Engeneering and Technology Management, 24, 293-313. doi:10.1016/j.jengtecman.2007.09.004

McDaniel, L. S. (1990). The effects of time pressure and audit program structure on audit

Performance. Journal of Accounting Research, 28(2), 267-85.

McKenzie, K. (2011). Providing services in the United Kingdom to people with an intellectual disability who present behaviour which challenges: A review of the literature. Research in Developmental Disabilities, 32, 395–403. doi:10.1016/j.ridd.2010.12.001

Meltzer, D., Chung, J., Khahili, P., Marlow, E., Arora, V., Schumock, G., & Burt, R. (2010). Exploring the use of social network methods in designing healthcare quality. Social Science & Medicine, 71, 1119-1130. doi:10.1016/j.socscimed.2010.05.012

Mullen, B., & Copper, C. (1994). The relation between group cohesiveness and performance: An integration. Psychological Bulletin, 115, 210-227.

Nahrgang, J. D., DeReu, D. S., Hollenbeck, J. R., Spitzmuller, M., Jundt, D. K., & Ilgen, D. R. (2013). Goal setting in teams: The impact of learning and performance goals on process and performance. Organizational Behaviour and Human Decission Process, 122, 12-21. doi:10.1016/j.obhdp.2013.03.008

Nordqvist, S., Hovmark, S., & Zika-Viktorsson, A. (2004). Perceived time pressure and social processes in project teams. International Journal of Project Management, 22, 464-468. doi:10.1016/j.ijproman.2003.11.005

Nouwen, E., Decuyper, S., & Put, J. (2012). Team decision making in child welfare. Children and Youth Services Review, 34, 2101–2116. doi:10.1016/j.childyouth.2012.07.006

Ortega, A., Sa’nchez-Manzanares, M., Gil, F., & Rico, R. (2013). Enhancing team learning in nursing teams through beliefs about interpersonal context. Journal of Advanced Nursing 69(1), 102–111. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.05996.x

Pepinsky, P. N., Pepinsky, H. B., & Pavlik, W. B. (1960). The effects of task complexity and time pressure upon team productivity. Journal of Applied Psychology, 44(1), 34-38.

Pinheiro, J., Bates, D., DebRoy, S., Sarkar, D., EISPACK, & the R Development Core Team (2014). Nlme: Linear and nonlinear mixed effects models, R package version 3.1-117, available at: http://cran.r-project.org/web/packages/nlme/nlme.pdf (accessed April 25, 2014).

Revelle, W. (2014). Psych: Procedures for personality and psychological research. Northwestern University, Evanston, IL, version 1.1.4. Retrieved from http://cran.r-project.org/web/packages/psych/psych.pdf

Robertson, A. (2007). Development of a shared vision: Lessons from a science education community collaborative. Journal of Research in Science Teaching, 44(5), 681-705. doi:10.1002/tea.20162

Ramanujam R., & Rousseau D. M. (2006) The challenges are organizational not just clinical. Journal of Organizational Behavior, 27, 811–827. doi:10.1002/job.412

Roskes, M., Elliot, J. A., Nijstad, B.A., Carsten, K. W., & De Dreu, C. K. W. (2013). Time pressure undermines performance more under avoidance than approach motivation. Personality and Social Pychology Bulletin, 39(6), 803-813. doi:10.1177/0146167213482984

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1-36. Retrieved from http://www.jstatsoft.org/v48/i02/

Salas, E., Burke, S.C., & Cannon-Bowers, J.A. (2000). Teamwork: Emerging principles. International Journal of Management Reviews, 2(4), 339-356.

Sargent, L. D., & Sue-Chan, C. (2001). Does diversity affect group efficacy? The intervening role of cohesion and task interdependence. Small Group Research, 32, 426-450. doi:10.1177/104649640103200403

Savelsbergh, C., van der Heijden, B., & Poell, R. (2009). The development and empirical validation of a multidimensional measurement instrument for team learning behaviours. Small Group Research, 40(5), 578-607. doi:10.1177/1046496409340055

Schraagen, J. M., & Lucassen, T. (2011). Factual accuracy and trust in information: The role of expertise. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1232-1242. doi:10.1002/asi.21545

Schumacker, R.E. and Lomax, R.G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modelling, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. London: Century Business.

Söderlund, M., & Stein, J. (2000). The organizational change imperative: An empirical examination of how work units in a learning context respond to increasing complexity. Scandinavion Jounal of Management, 16, 145-165.

Stern, L. D. (2011). A visual approach to SPSS for Windows: A guide to SPSS 17.0. Boston: Pearson Education

Tjosvold, D., Poon, M., & Yu, Z. (2005). Team effectiveness in China: Cooperative conflict for relationship building. Human Relations, 58, 341-367. doi:10.1177/0018726705053426

Tjosvold, D., & Yu, Z. (2007). Group risk taking: The constructive role of controversy in China. Group & Organization Management, 32, 653-675. doi:10.1177/1059601106287110

Topi, H., Valacich, J.S., & Hoffer, J. A. (2005). The effects of task complexity and time availability limitations on human performance in database query tasks. International Journal of Human-Computer Studies, 62(3), 349-79. doi:10.1016/j.ijhcs.2004.10.003

Van den Bossche, P., Gijselaers, W. H., Segers, M., & Kirschner, P. A. (2006). Social and cognitive factors driving teamwork in collaborative learning environments: Team learning beliefs and behaviours. Small Group Research, 37, 490-521. doi:10.1177/1046496406292938

Van de Ven, B., & Vlerick, P. (2011). Psychological well-being of employees in the technology sector: The interplay of job demands and job resources (Unpublished doctoral dissertation). Universiteit Gent.

van Offenbeek, M. (2001). Processes and outcomes of team learning. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(3), 303-317. doi:10.1080/13594320143000690

Veestraeten, M., Kyndt, E., Decuyper, S., & Dochy, F. (2014). Investigating team learning in a military context. Vocations and Learning, 7, 75-100. doi:10.1007/s12186-013-9107-3

Wageman, R. (1995). Interdependence and group effectiveness. Administrative Science Quarterly. 40, 145-180.

Wageman, R., (1997). Critical success factors for creating superb self-managing teams. Organizational Dynamics, 25(1), 49-61.

Wegge, J., Roth, C., Neubach, B. Schmidt, K. H., & Kanfer, R. (2008). Age and gender diversity as determinants of performance and health in public organization: The role of task complexity and group size. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1301-1313. doi:10.1037/a0012680

White, C. M., & Koehler, D. J. (2007). Choice strategies in multiple-cue probability learning. Journal of Experimential Psychology, 33(4), 757-768, doi:10.1037/0278-7393.33.4.757

Wickham, H. (2014). Reshape: Flexibly reshape data. Version 0.8.5. Retrieved from http://cran.r-project.org/web/packages/reshape/reshape.pdf

Wilson, J. M., Goodman, P. S., & Cronin, M. A. (2007). Group learning. Academy of Management Review, 32(4), 1041-1059. doi:10.5465/AMR.2007.26585724

Wood, R. E. (1986). Task complexity: Definition of the construct. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 37, 60-82.

Wood, R. E., Mento, A. J.,  & Locke, E. A. (1987). Task complexity as a moderator of goal effects: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 72(3), 416-425.

Xyrichis, A., & Ream, E. (2008). Teamwork: A concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 61, 232-241. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04496.x

Zaccaro, S. J., Ely, K., & Shuffler, M. (2008). The leaders’ role in group learning. In V. Sessa, & M. London (Eds.), Work group learning. Understanding, improving & assessing how groups learn in organizations (pp.15–44). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.           

Universiteit of Hogeschool
Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijs- en Opleidingskunde
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
HanneBlockx
Share this on: