ECHO in kaart gebracht

Lieselot Matthé Lieselot Matthé
Persbericht

ECHO in kaart gebracht

 

ECHO IN KAART GEBRACHT

Een kwalitatieve evaluatie omtrent belangrijke begeleidingsaspecten van een arbeidsrehabilitatieproces voor personen met langdurige en ernstige psychische problemen op ECHO

De arbeidsmarkt van vandaag heeft hoge verwachtingen. Stijgende werkloosheidscijfers drukken ons met onze neus op de feiten. Het zwakkere segment binnen de samenleving slaagt er niet in om zichzelf staande te houden in onze huidige knelpunteconomie. Ook personen met langdurige en ernstige psychische aandoeningen ondervinden frequenter moeilijkheden bij het zoeken, vinden en behouden van werk. Het zijn net deze personen waarmee ik dagelijks in aanraking kwam tijdens mij stage. Het gaat over mensen die vaak willen, maar niet kunnen. Of omgekeerd: kunnen maar niet willen. Mensen waarvoor onze maatschappij te hard geworden, mensen die zich in de steek gelaten voelen door anderen en door de samenleving.

De (re-)integratie in de maatschappij is voor deze doelgroep een essentiële factor in zijn of haar herstelproces. Vanuit de vermaatschappelijking van de zorg is er steeds meer sprake van arbeidsrehabilitatie, het begeleiden en ondersteunen van personen met psychische moeilijkheden op vlak van een zinvolle dagbesteding. Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) is een zeer persoongebonden proces en is in geen geval eenvoudig voor zowel de cliënt als voor de begeleider(s). In dit kader begeleidt ECHO (vzw Walden), mijn stageplaats, jaarlijks een 210tal cliënten in de vorm van een activeringstraject op maat. De uitval binnen die begeleidingen is hoog. Te hoog. Vanuit deze vaststelling leg ik in dit praktijkgericht onderzoek de focus op belangrijke en bepalende begeleidingsaspecten van een traject: de succesfactoren en de valkuilen. Op basis van een algemene, kwalitatieve evaluatie wordt de ECHO-methodiek en zijn werking vanuit verschillende invalshoeken en binnen de gegeven context in kaart gebracht.

Bibliografie

American Psychiatric Association. (2013, juni). DSM V: diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Publishing.

Bollens, J., & Heylen, V. (2005). Eindrapport Viona: Supported Employment. Hoger Instituut voor de arbeid (HIVA).

Brouwer, S. (2008, november). Trainen voor een baan (jobtraining). Opgehaald van Interventies naar werk: http://www.interventiesnaarwerk.nl/interventies/trainen-baan-jobtraining

De Coster, I. (2014). De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: begeleiden in een thuissituatie moet je leren. Lucas K.U. Leuven.

De Jaegere, V., Knaeps , J., De Groof, M., De Coster, I., DeSmet, A., & Van Audenhove, C. (2011, december). Integratie begeleid werken en begeleid leren: een transnationaal project. Lucas K.U. Leuven, p. 277.

De RELIM-methodiek. (2014). Opgehaald van Relim: beter door werk: http://www.beterdoorwerk.com/relim-methodiek/relim-methodiek/

De Rick , K., & Lossveldt, G. (2003). De vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg. Lucas K.U. Leuven, p. 261.

ECHO Sint- Niklaas. (2010, oktober 7). Echo staat model voor nieuwe initiatieven. Fonds Julie Renson, Brussel, p. 7.

Enzlin, S. (2011, maart 24). Studiedag 'ik ben actief, dus ik ben'. ECHO-partners in Vlaanderen: good practices voor arbeidstrajectbegeleiding.

Foekema, C. (2013). Arbeidsrehabilitatie volgens het Clubhousemodel.

Gezondheidszorg, D. P. (2014). Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken. Opgehaald van psy107: http://www.psy107.be/site/site.asp

Giesen, F., Van Erp, N., Van Weeghel, J., Michon, H., & Kroon, H. (2007). De implementatie van Individual Placement and Support in Nederland. Tijdschrift voor psychiatrie, p. 11.

Grene, B. (2013). Jaarverslag ECHO (vzw Walden). Leuven.

Het participatiewiel. (2014). Opgehaald van Het Levento-model: http://www.activerendezorgcoaching.be/

Iedereen mee, iedereen actief. (2014). Opgehaald van Vlaanderen in Actie: Pact 2020: http://www.vlaandereninactie.be/projecten/talent?gclid=CIHyiJGisLsCFchY…

Karasek. (2014). Het JDC-model. Opgehaald van Psyhisch&Werk: psychische aandoeningen en vermoeidheid in de arbeidssituatie: http://www.psychischenwerk.nl/pw/article.php?id=2721

Karasek. (2014). Het model van Karasek. Opgehaald van Werken aan werkbaar Werk: http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/page/model-van-karasek

Knaeps, J. (2012). An Application of the IPS Dildelity Scale in the Planning Process to Implement Supported Employment in Flanders. Leuven: K.U. Leuven Lucas.

Knaeps, J. (2013). Werk Werkt! Leuven: GTB.

Knaeps, J., DeSmet, A., & Van Audenhove, C. (2011, maart). Ernstige psychische aandoeningen en regulier betaald werk: wat zegt de wetenschap? Lucas K.U. Leuven, p. 37.

Knaeps, J., Neyens, I., Donceel, P., van Weeghel, J., & Van Audenhove, C. (2012). Beliefs of Vocational Rehabilitation Counselors about Competitive Employment for People with Severe Mental Illness in Belgium. Leuven: K.U. Leuven Lucas.

Kwekkeboom, H. (2011, augustus). Zo gewoon mogelijk. Sociaal cultureel planbureau Den Haag, p. 5.

Michon, H., & Busschbach, J. (2011). IPS blijkt effectiever dan reguliere arbeidsrehabilitatie. Utrecht: Trimbos-instituut.

Nijhuis, F., van Lierop, B., & Reichrath, E. (2000). De Relim-methodiek: een beschrijving. Relim, p. 47.

Nijnens Karla, Van Rooijen, S., & Hendriksen-Favier, A. (2012). Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz. Utrecht: Trimbos-instituut.

Pieters, G. (1989). `Training in Community Living': een alternatief voor het psychiatrisch ziekenhuis? p. 15.

Ploegmakers, M. (2009, december). Methodeomschrijving 8-fasenmodel. MOVISIE, p. 38.

Ploegmakers, M. (2012, oktober). Methodeomschrijving van de Relim methodiek. Movisie, p. 52.

Plooy, A. (2007, oktober). De invloed van stigma op herstel (lezing). Tijdschrift voor rehabilitatie, p. 8.

Project informatie. (2014). Opgehaald van place&train: http://placeandtrain.eu/nl/project-information/

Sijben, A., Hell, J., & Kool, J. (1996). Op weg naar werk: arbeidsrehabilitatie in de regio Den Bosch. ABC/OPES.

Špidla, V. (2009). Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care. European Commision.

Steenssens , K., Sannen, L., Ory, G., & Nicaise, G. (2008). W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat. Hoger instituut voor de arbeid (HIVA), p. 194.

Stichting Pandora. (2009, mei). Literatuurlijst arbeidsrehabilitatie. Amsterdam.

Swildens, W., Van Keijzerswaard, A., Van Wel, T., De Valk, G., & Valkenkamp, M. (2003). Individuele rehabilitatie voor chronische psychiatrische patiënten: een open onderzoek. Tijdschrift voor de psychiatrie, 12.

Van Audenhove, C., & Knaeps, J. (2012). Begeleiding van personen met psychische kwetsbaarheid naar regulier werk: aanbevelingen. Lucas K.U. Leuven.

Van Audenhove, C., Van den Troost, A., & Jordens, K. (1997). Ontwikkeling en evaluatie van een methodiek van arbeidstrajectbegeleiding voor psychiatrische patiënten. Leuven: Garant.

Van Audenhove, C., Van Rompaey, I., De Coster, I., & Lissens, G. (2000). Op weg naar werk. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu Va Loghum.

Van den Berghe, W. (2007, juni). De arbeidsmarkt in beweging. Federgon, p. 69.

Van Den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009, november). De zelf-determinantie theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie K.U. Leuven, p. 20.

van der Klink, J. (2005). Psychische problemen en werk. Houten: Bohn Stalfeu van Loghum.

Van Gijzel, S. (2013, maart). Methodeomschrijving Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Movisie, p. 64.

Van Hooff Arbeidskundig Advies. (2013). Melba: voor mens-werk afstemming. Infostuk, p. 4.

Van Hooff Arbeidskundig Advies. (2014). Melba aanbod. Opgehaald van Melba: http://www.melba.nl/index.php/opleidingen

van Noort, R. (2010). Goede nazorg uit voorzorg. Platform Haagse cliëntenorganisaties in de GGZ, p. 22.

Van Regenmortel, T. (2009). Empowerment in de geestelijke gezondheidszorg. Neuron, p. 6.

Vanhaecke, J. (2014, januari). Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie: een tussentijdse stand van zaken. Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch.

Vlaams-Brabant, O. G. (2014). Agemene informatie artikel 107. Opgehaald van Vlabo: http://www.vlabo.be/?action=onderdeel&onderdeel=649

Vlaanderen en de OESO. (2014). Opgehaald van Werk: https://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/beleid/internationaal

Vrije bijdragen. (2005). Dicht bij de mensen: een mozaïek van ideeën en initiatieven omtrent geestelijke gezondheid. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

vzw Walden. (2014). Opgehaald van Vzw Walden: wonen, werken, ontmoeten: http://www.vzwwalden.be

Zorgnet Vlaanderen. (2012, december 24). Mogelijke invulling van de 5 functies in het kader van 107. Brussel.

 

Universiteit of Hogeschool
Sociaal Werk - Maatschappelijke Advisering
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: