Diagnose van een leerstoornis. Hoe moet het nu verder?

Kim Wynsberghe
Persbericht

Diagnose van een leerstoornis. Hoe moet het nu verder?

Inleiding:

Wanneer ouders te horen krijgen dat hun kind een leerstoornis heeft, zitten ze vaak met heel veel vragen en zorgen. Er is momenteel weinig studie gedaan rond de noden en behoeften van de ouders na de diagnose van hun kind. Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: ”Wat willen ouders, na de diagnose, delen aan zorgen, aanpak en oplossingen met andere ouders die zich in dezelfde situatie bevinden. Het doel van dit onderzoek is nagaan hoe ouders via beeldmateriaal kunnen, ondersteund worden in het omgaan met een kind met een leerstoornis.

Methode:

Kwalitatief onderzoek: via diepte-interviews worden de noden, behoeften en oplossingen van ouders in kaart gebracht. 

Resultaten:

De interviews worden gefilmd en resulteren in beeldmateriaal voor de website www.ZoalsIk.be. De filmpjes met getuigenissen van de ouders zijn een vorm van online lotgenotencontact.

Discussie: 

In de discussie worden de verkregen resultaten getoetst aan de literatuur. Verder worden de beperkingen en sterktes van het onderzoek in kaart gebracht.

Bibliografie

Berg, R. van den, Gun, T. van der, Kierczak, M., Kooij, A. van de & Wulp, I. (2005). Alle ouders hebben vragen! Onderzoek naar bereik en behoefte aan opvoedingsondersteuning van specifieke groepen ouders. Gouda: JSO

 

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek!: richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers

 

Brocatus, N. & Vermeersch, K. (2012). Psycho-educatie bij dyslexie. Antwerpen-Apeldoorn : Garant.

Brown, H.K., Ouelette-Kunz, H., Hunter, D., Kelley, E., & Cobigo, V. (2012). Unmet Needs of Families of School-Aged Children with an Autism Spectrum Disorder. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25, 497-508. doi: 10.1111/j.1468-3148.2012.00692.x

 

Damen, S., Mortelmans, D., Van Hove, E. (2000). Self-help groups in Belgium: their place in the care network. Sociology of Health & Illness, 22, 331-348. Oxford: Blackwell Publishers

 

De Belie, E., Van Hove, G. (2005). Ouderschap onder DRUK: Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Antwerpen, Apeldoorn: Garant

 

Desoete, A., Braams, T. (2010). Kinderen met dyscalculie. Amsterdam: Boom

 

Dinnes, C., Ghiringhelli, M. (2013). Dyslexia. Encyclopedia of Otolaryngology, Head and Neck Surgery (pp. 722-723). doi: 10.1007/978-3-642-23499-6

 

Distelbrink, M., de Gruijter, M., Oudenampsen, D. (2008). Effecten van lotgenotencontact. Onderzoek bij de Vereniging Spierziekten Nederland. Utrecht: Verwey-jonker instituut

 

Douma J.C.H., Dekker M.C., Koot H.M. (2006). Supporting parent of youth with ID and psychopathology. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 570-581. doi:10.1111/j.1365-2788.2006.00825.x

 

Fransen, P. (2009). Ondersteuningsbehoeften van gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking (Masterthesis, Universiteit Utrecht, Nederland). Verkregen via http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/252667

 

Ghesquière, P., Grietens, H. (2006). Jongeren met leer- of gedragsproblemen: naar een school met zorg. (pp. 42 – 43). Leuven: Acco

 

Ghesquière, P., Boets, B., Gadeyne, E., Vandewalle, E. (2011). Dyslexie: een beknopt wetenschappelijk overzicht. In: Geudens A., Baeyens D., Schraeyen K., Maetens K., De Brauwer J., Loncke M. (Eds.), Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk, Chapt. 2. Leuven: Acco, 41-58.

 

Goosensen, S. (2005). De ervaringen van boulimia nervosa patiënten met online lotgenotencontact in discussiefora (Scriptie, Universiteit Twente, Nederland). Verkregen via http://essay.utwente.nl/58777/

 

Heiman, T., Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental Disabilities, 29, 289-300. doi: 10.1016/j.ridd.2007.05.005

 

Hellinckx, W., Ghesquière, P. (2000). Als leren pijn doet…: opvoeden van kinderen met een leerstoornis. Leuven: Acco

 

Hendriksen, J.G.M., Hakvoort, F.J. (2010). Spraak, taal en leren. (pp.18-41). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum    

 

Hoencamp, E., Haffmans, P.M.J. (2008). Psycho-educatie in de GGz en de verslavingszorg. Theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum

 

Huisman, J., Flapper, B.C.T., Kalverdijk, L.J., L’Hoir, M.P., van Weel, E.A.F. (2010). Gedragsproblemen bij kinderen. (pp. 101-108). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

 

de Jong, P.F., van der Leij, A. (2006). Vademecum permanente nascholing huisartsen. Hoe wordt de diagnose dyslexie gesteld? (pp. 458-460). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

 

Keijser, W. (2005). Online Lotgenotencontact. Online gezondheidsinformatie en lotgenotencontact (pp. 417- 483). Utrecht: Wacomed

 

Levrouw, D. (2009). Brussenondersteuning onder- of overschat? (Masterthesis, Universiteit Gent, België). Verkregen via http://www.scriptiebank.be/scriptie/brussenondersteuning-onder-overschat-kwalitatief-onderzoek-naar-de-betekenis-van-ondersteun

 

van Luit, J.E.H., Ruijssenaars, A.J.J.M. (2004). Dyscalculie, zin en onzin. Reken-wiskundeonderwijs:onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23, 3-8. Verkregen via http://www.dyscalculie.org/publicaties-over-dyscalculie.html

 

Lum, J.A.G., Ullman, M.T., Conti-Ramsden, G. (2013). Procedural learning is impaired in dyslexia: Evidence from a meta-analysis of serial reaction time studies. Research in Developmental Disabilities, 34, 3460-3476. doi: 10.1016/j.ridd.2013.07.017

 

Maes, K., Schepens, A. (2013). www.ZoalsIk.be: psycho-educatie voor en door kinderen en jongeren met een beperking of stoornis. Signaal, 82, 42-52. Destelbergen: Vormingsdienst SIG

 

Oudenampsen, D., Nederland, T., Kromontono, E., Pepels, R., Sonneveld, R., & Stukstette, M. (2007). Patiënten- en Consumentenbeweging in beeld. Brancherapport 2006. Utrecht: Nederlandse Patiënten- en consumenten federatie.

 

Ruijssenaars, W., Minnaert, A., Ghesquière, P. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie, Leerproblemen en leerstoornissen (pp. 403 – 425). doi: 10.1007/978-90-313-6589-0_16  

 

 

Schalken, F. (2013). Handboek online hulpverlening. Wat is online hulpverlening (pp. 3 - 27). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

 

Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data, methods for analysing talk, tekst and interaction. London: SAGE publications.

 

Stock, P., Desoete, A., Roeyers, H. (2007). Dyscalculie, een stoornis met vele gezichten. Signaal, 59, 22-42. Verkregen via https://biblio.ugent.be/publication/382803

 

Van Kerckhove, M. (2010). Beleving van STICORDI-maatregelen door kinderen met leerstoornissen. (Masterthesis, Universiteit Gent, België). Verkregen via http://search.ugent.be/meercat/x/all-view?q=fSYS:001460284+source:rug01

 

Verheyen, E. (2007). Online zelfhulpgroepen voor mensen met een eetstoornis. Psychopraxis, 9, 199-202. doi: 10.1007/BF03072379

 

Verschaeren, J., Desoete, A. (2005). Een charter en STICORDI-maatregelen voor kinderen met dyscalculie in de lagere school. Geraadpleegd op 30 december 2013, op http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=13320

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste Psychologie
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: