Detectie en impactbepaling van invasieve plantensoorten op basis van hyperspectrale remote sensing

Veerle Herssens
Persbericht

Detectie en impactbepaling van invasieve plantensoorten op basis van hyperspectrale remote sensing

UITKIJKEN VOOR EXOTEN VANUIT DE RUIMTE?

 “De verspreiding van invasieve planten is één van de meest uitdagende ecologische problemen van de 21st eeuw”. (Citaat uit Critical Reviews in Plant Sciences, 2004) Planten reizen zonder paspoort, toch komen ze overal De fauna en flora van de aarde hebben zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld. Oceanen, zeeën, bergen, woestijnen en zelfs grote rivieren hebben fysische barrières gecreëerd die de verplaatsing en verspreiding van soorten van de ene naar de andere plaats niet mogelijk maakten. Dit heeft bijgedragen tot de specifieke evolutie van planten- en dierengemeenschappen. Zo zijn dieren en planten van een bepaald gebied uniek en kenmerkend voor die plaats. Echter, door de invloed van de mens zijn deze barrières langzamerhand opgeheven. Soorten kunnen door onopzettelijk of opzettelijk handelen kilometers weg van hun normale leefgebied gebracht worden. Plantensoorten worden over de continenten heen verspreid, voornamelijk door het invoeren van granen en graangewassen en de invoer van plantensoorten voor tuinen, maar ook via andere wegen zoals de invoer van andere agrarische gewassen, hout, bodem of ertsen. Door het sterk reisgedrag van de mens of via handelswegen kunnen zaden en soorten eveneens onopgemerkt meereizen. Zo verplaatsen soorten zich ongecontroleerd over de natuurlijke grenzen heen. In vele gevallen zijn deze uitheemse soorten slecht aangepast aan hun nieuwe omgeving en sterven ze snel uit. In andere gevallen kunnen ze overleven, zich reproduceren en vestigen. Wanneer deze uitheemse soorten zo succesvol worden dat ze een bedreiging vormen voor de oorspronkelijke biodiversiteit of hele ecosystemen verstoren, worden ze invasieve exoten genoemd. Ze vormen niet enkel een bedreiging voor de natuur, maar ook voor landbouw, economie en soms menselijke gezondheid.  In kaart brengenInvasieve plantensoorten zouden in kaart gebracht moeten worden om hun verspreiding te kennen zodat beheer en beleid zich hierop kunnen baseren.  Om te weten waar een invasieve soort voorkomt moet hij eerst opgemerkt worden. Dat vraagt veel tijd en werk wanneer dit door observaties en tellingen in het veld moet gebeuren. Aangezien sommige terreinen moeilijk te betreden zijn of soorten niet altijd gemakkelijk te herkennen zijn, worden sommige invasieve soorten niet snel opgemerkt. Deze methode van karteren is traag en beperkt zich vaak enkel tot een lokale schaal. Invasieve soorten kunnen zich echter verspreiden over een groot gebied. Wanneer invasieve soorten niet op tijd gedetecteerd worden of wanneer het voorkomen onderschat wordt, dan kan de soort zich ongestoord verder gaan uitbreiden in een gebied. Het proces van kartering zou daarom opgeschaald en versneld moeten worden. Hyperspectrale remote sensing is een beloftevolle techniek die de mogelijkheid biedt om plantinvasies te bestuderen op grote schaal. Deze relatief nieuwe techniek baseert zich op de wijze waarmee zonlicht interageert met planten. De elektromagnetische straling van de zon wordt door de bladeren deels gereflecteerd, deels geabsorbeerd, deels doorgelaten of terug uitgezonden. De interactie van deze straling met het blad hangt af van zijn biochemische bladsamenstelling en bladstructuur. Aangezien elke plantensoort een unieke biochemische bladsamenstelling en plantenstructuur heeft, interfereert het licht voor elke soort anders. Spectrometers van de hyperspectrale remote sensing techniek kunnen de gereflecteerde straling registreren tussen 350 tot 2500 nanometer. Zo bieden ze de mogelijkheid om de spectrale eigenschappen van de soort te meten. Vooraleer men invasieve soorten probeert te detecteren met behulp van vliegtuigen of satellieten, zou er eerst uitgetest moeten worden of dit mogelijk is op basis van spectrale metingen. Vanuit de ruimte? Eerst testen met beide voeten op de grondIn dit onderzoek werden hyperspectrale metingen genomen met een spectrometer die je mee kan nemen in het veld. Er werd bekeken of invasieve soorten spectraal te onderscheiden zijn van de omliggende vegetatie op basis van specifieke spectrale eigenschappen. Eveneens werd er nagegaan of deze eigenschappen behouden worden wanneer er opgeschaald werd van bladmetingen naar metingen ter hoogte van de planten of de hele vegetatie. Wanneer de soorten te onderscheiden zijn, geeft dit beloftevolle mogelijkheden voor kartering.  Aan de oevers van de Dijle Aan de Dijle in Mechelen komen drie invasieve plantensoorten voor, namelijk Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop. Als deze soorten niet uitgeroeid worden zullen het riet en andere belangrijke inheemse soorten verdwijnen. Het liedje van de  kleine jonge kikker die zich verschuilt in het riet zal dan niet meer kloppen. De invasieve soorten hebben niet enkel negatieve effecten op de biodiversiteit, maar ook op de stevigheid van de oevers en de nutriëntencyclussen in de bodem. Eigenlijk beïnvloeden ze het hele ecosysteem. In het gebied werden de soorten gekarakteriseerd aan de hand van vegetatieopnames en bodemstalen. Vervolgens werd bekeken of deze drie invasieve soorten spectraal te detecteren zijn. Tot slot werd er nagegaan of de impact van invasieve soorten te detecteren is met hyperspectrale remote sensing. Er werd met andere woorden gekeken of de aanwezigheid van invasieve soorten de spectrale eigenschappen van de inheemse omliggende vegetatie doet veranderen. Een goede lancering voor ruimtebeeldenEr werd aangetoond dat men Reuzenberenklauw in het visuele deel kunnen onderscheiden. Deze soort vormt grote witte bloemschermen die vanuit de lucht gedetecteerd kunnen worden. Het is daarom bij deze soort van belang dat de luchtbeelden gemaakt worden in het bloeiseizoen. Dit is in juli, want in augustus zijn de bloeischermen en stengels al verdord. Reuzenbalsemien is te onderscheiden van de omliggende vegetatie in het infrarode deel van het spectrum. Jammer genoeg is Japanse duizendknoop minder goed onderscheidbaar. Toch biedt dit onderzoek nuttige informatie om de invasieve soorten te gaan detecteren met vliegtuig- of satellietmetingen. De impact van de invasieve soorten was nog niet duidelijk te bepalen, hiervoor moet bijkomend onderzoek gebeuren. 

Bibliografie

Aguilera, A. G., Alpert, P., Dukes, J. S., & Harrington, R. (2010). Impacts of the invasive plant Fallopia japonica (Houtt.) on plant communities and ecosystem processes. Biological Invasions, 12(5), 1243–1252.

Alternatieven voor invasieve planten, AlterIAS (2003), l'Unité Biodiversité & Paysage, Universiteit Luik., http://www.alterias.be/nl/

Andrew, M., & Ustin, S. (2008). The role of environmental context in mapping invasive plants with hyperspectral image data. Remote Sensing of Environment, 112(12), 4301–4317.

Asner, G. P., & Martin, R. E. (2009). Airborne spectranomics: mapping canopy chemical and taxonomic diversity in tropical forests. Frontiers in Ecology and the Environment, 7(5), 269–276.

Asner, G. P., & Vitousek, P. M. (2005). Remote analysis of biological invasion and biogeochemical change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(12), 4383–4386.

Asner, G. P., Heidebrecht, K. B. (2002). Spectral unmixing of vegetation, soil and dry carbon cover in arid regions: Comparing multispectral and hyperspectral observations. International Journal of Remote Sensing, 23(19), 3939–3958.

Asner, G. P., Jones, M. O., Martin, R. E., Knapp, D. E., & Hughes, R. F. (2008). Remote sensing of native and invasive species in Hawaiian forests. Remote Sensing of Environment, 112(5), 1912–1926.

Avery, T. E., Berlin, G. L. (1992). Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation. New York, Macmillan Publing Co. 494 pp.

Barney, J.N., Tekiela, D.R., Dollete, E.SJ., Tomasek; B.J. (2013). What is the “real” impact of invasive plant species? Front Ecol Environ, 11(6), 322-329.

Bartomeus, I., Vila, M., & Steffan-Dewenter, I. (2010). Combined effects of Impatiens glandulifera invasion and landscape structure on native plant pollination. Journal of Ecology, 98(2), 440–450.

Beerling, D. J., & Perrins, J. M. (1993). Impatiens glandulifera Royle (Impatiens roylei Walp.). Journal of Ecology, 81(2), 367–382.

Binimelis, R., Born, W., Monterroso, I.,  & Rodríguez-Labajos, B. (2007). Socio–economic impacts and assessment of biological invasions. In: Nentwig N (Ed). Biological invasions, 193. Berlin, Germany: Springer.

Bois, S. T., Silander, J. a., & Mehrhoff, L. J. (2011). Invasive Plant Atlas of New England: The Role of Citizens in the Science of Invasive Alien Species Detection. BioScience, 61(10), 763–770.

Bradley, B. A., & Mustard, J. F. (2006). Characterizing the landscape dynamics of an invasive plant and risk of invasion using remote sensing, Ecological Applications, 16(3), 1132–1147.

Braun-Blanquet, J. (1946). Über den Deckungswert der Arten in den Pflanzengesellschaften der Ordnung Vaccinio-Piceetalia. Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens 130, 115–119.

Brooks, M.L., D’antonio, C.M., Richardson, D.M., Grace, J.B., Keeley, J., Ditomaso, J.M., Hobbs, R.J., Pellant, M., Pyke, D. (2004). Effects of Invasive Alien Plants on Fire Regimes. BioScience, 54(7), 677–688.

Broothaerts, N., Verstraeten, G., Notebaert, B., Assendelft, R., Kasse, C., Bohncke, S., & Vandenberghe, J. (2013). Sensitivity of floodplain geoecology to human impact: A Holocene perspective for the headwaters of the Dijle catchment, central Belgium. The Holocene, 23(10), 1403–1414.

Carter, M.R., & Gregorich, E.G. (1993). Chapter 4: Nitrate and exchangeable ammonium nitrogen. In: Soil sampling and Methods of analysis (D.G. Maynard,  Y.P Kalra., Eds). CRC Press LLC, USA, p. 25-38.

Chan, J. C. Y., Sullivan, P. J., O'Sullivan, M. J., & Eadie, P. a. (2011). Full thickness burn caused by exposure to giant hogweed: Delayed presentation, histological features and surgical management. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 64(1), 128–130.

Chen, G., Kéry, M., Zhang, J., & Ma, K. (2009). Factors affecting detection probability in plant distribution studies. Journal of Ecology, 97(6), 1383–1389.

Commission of the European Communities. (2008). Communication From the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions: towards an EU strategy on invasive species. COM(2008) 789 final : 11 pp.

Coppin P. (2010). Remote sensing of vegetative systems. Textbook Faculty of Bioscience Engineering, Leuven. p. 2-30.

Costello, D.A., Lunt, I.D., & Williams, J.E. (2000). Effects of invasion by the indigenous shrub Acacia sophorae on plant composition of coastal grasslands in south- eastern Australia. Biological Conservation, 96, 113–121.

DAISIE-project. (2009). Handbook of Alien Species in Europe. Dordrecht: Springer Netherlands,  381 pp.

Dostál, P., Müllerová, J., Pyšek, P., Pergl, J., & Klinerová, T. (2013). The impact of an invasive plant changes over time. Ecology Letters, 16, 1277–1284.

Ehrenfeld, J. G. (2003). Effects of Exotic Plant Invasions on Soil Nutrient Cycling Processes. Ecosystems, 6(6), 503–523.

Ehrenfeld, J. G. (2010). Ecosystem Consequences of Biological Invasions. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 41(1), 59–80.

Elghazouli, A. Y. (2010). Identification of the presence and impact of Japanese knotweed on development sites. Journal of Building Appraisal, 5(4), 289–292.

Emry, D. J., Alexander, H. M., & Tourtellot, M. K. (2011). Modelling the local spread of invasive plants: importance of including spatial distribution and detectability in management plans. Journal of Applied Ecology, 48(6), 1391–1400.

Enright, N. J., & Nuñez, M.A. (2013). The Braun-Blanquet reviews in Plant Ecology: in honour of our founding editor, Josias Braun-Blanquet. Plant Ecology, 214(12), 1417–1418.

Forman, J. & Kesseli, R.V. (2003) Sexual reproduction in the invasive species Fallopia japonica (Polygonaceae). American journal of botany, 90, 586 -592.

Fuller, D.O. (2005). Remote detection of invasive Melaleuca trees (Melaleuca quin- quenervia) in South Florida with multispectral IKONOS imagery. International Journal of Remote Sensing 26, 1057–1063.

Goetz, A. F. H. (2009). Three decades of hyperspectral remote sensing of the Earth: A personal view. Remote Sensing of Environment, 113(SUPPL. 1), S5–S16.

Govender, M., Chetty, K., & Bulcock, H. (2007). A review of hyperspectral remote sensing and its application in vegetation and water resource studies. Water Sa, 33(2), 145–152.

Greenwood, P., & Kuhn, N. J. (2014). Does the invasive plant, Impatiens glandulifera, promote soil erosion along the riparian zone? An investigation on a small watercourse in northwest Switzerland. Journal of Soils and Sediments, 14(3), 637–650.

Gutiérrez, J. L., Jones, C. G., & Sousa, R. (2014). Toward an integrated ecosystem perspective of invasive species impacts. Acta Oecologica, 54, 131–138.

Hamada, Y., Stow, D. a., Coulter, L. L., Jafolla, J. C., & Hendricks, L. W. (2007). Detecting Tamarisk species (Tamarix spp.) in riparian habitats of Southern California using high spatial resolution hyperspectral imagery. Remote Sensing of Environment, 109(2), 237–248.

He, K. K. S., Rocchini, D., Neteler, M., & Nagendra, H. (2011). Benefits of hyperspectral remote sensing for tracking plant invasions. Diversity and Distributions, 17(3), 381–392.

Hejda, M., & Pyšek, P. (2006). What is the impact of Impatiens glandulifera on species diversity of invaded riparian vegetation? Biological Conservation, 132(2), 143–152.

Hejda, M., Pyšek, P., & Jarošík, V. (2009). Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology, 97(3), 393–403.

Hestir, E. L., Khanna, S., Andrew, M. E., Santos, M. J., Viers, J. H., Greenberg, J. A., Rajapakse, S. S., & Ustin, S. L. (2008). Identification of invasive vegetation using hyperspectral remote sensing in the California Delta ecosystem. Remote Sensing of Environment, 112(11), 4034–4047.

Hoffer, R.M., 1978. Biological and physical considerations in applying computer-aided analysis techniques to remote sensor data, in Remote Sensing: The Quantitative Approach, P.H. Swain and S.M. Davis (Eds), McGraw-Hill Book Company, 227- 289 pp..

Hollingsworth, M. L., & Bailey, J. P. (2000). Evidence for massive clonal growth in the invasive weed Fallopia japonica (Japanese Knotweed). Botanical Journal of the Linnean Society, 133(4), 463–472.

Huang, C., & Asner, G. (2009). Applications of Remote Sensing to Alien Invasive Plant Studies. Sensors, 9(6), 4869–4889.

Huebner, C. D. (2007). Detection and Monitoring of Invasive Exotic Plants: A Comparison of Four Sampling Methods. Northeastern Naturalist, 14(2), 183–206.

Hulme, P. E., & Bremner, E. T. (2005). Assessing the impact of Impatiens glandulifera on riparian habitats: partitioning diversity components following species removal. Journal of Applied Ecology, 43(1), 43–50.

Hulme, P. E., Pyšek, P., Jarošík, V., Pergl, J., Schaffner, U., & Vilà, M. (2013). Bias and error in understanding plant invasion impacts. Trends in Ecology and Evolution, 28(4), 212–218.

Ippolito, J. a., & Barbarick, K. a. (2000). Modified nitric acid plant tissue digest method. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 31(15-16), 2473–2482.

Ishii, J., & Washitani, I. (2013). Early detection of the invasive alien plant Solidago altissima in moist tall grassland using hyperspectral imagery. International Journal of Remote Sensing, 34(16), 5926–5936.

Jia, K., Wu, B., Tian, Y., Zeng, Y., & Li, Q. (2011). Vegetation classification method with biochemical composition estimated from remote sensing data. International Journal of Remote Sensing, 32(24), 9307–9325.

Jimenez, R. R., & Ladha, J. K. (1993). Automated elemental analysis: A rapid and reliable but expensive measurement of total carbon and nitrogen in plant and soil samples. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 24(15-16), 1897–1924.

Jones, H.G., Vaughan, R.A. (2010). Remote sensing of vegetation. Principles, techniques and applications. Oxford University Press Inc., New York, 353 pp.

Keeney, D.R., & Nelson, D.W. (1982). Nitrogen in organic forms. In A.L. Page, R.H. Miller, and D.R. Keeney, Eds. Methods of Soil Analysis. Part 2. Agronomy No. 9, American Society of Agronomy, Madison, WI, pp. 643–698.

Lass, L. W., Carson, H. W., & Callihan, R. H. (1996). Detection of yellow starthistle (Centaurea solstitialis) and common St. Johnswort (Hypericum perforatum) with multispectral digital imagery. Weed Technology, 10, 466–474.

Lawes, R.A., & Wallace, J.F. (2008). Monitoring an invasive perennial at the landscape scale with remote sensing. Ecological Management and Restoration, 9, 53–59.

Lawrence, R. L., Wood, S. D., & Sheley, R. L. (2006). Mapping invasive plants using hyperspectral imagery and Breiman Cutler classifications (randomForest). Remote Sensing of Environment, 100(3), 356–362.

Le Maitre, D.C. (2004) Predicting invasive species impacts on hydrological processes: the consequences of plant physiology for landscape processes. Weed Technology, 18, 1408–1410.

Levine, J. M., Vilà, M., D’Antonio, C. M., Dukes, J. S., Grigulis, K., & Lavorel, S. (2003). Mechanisms underlying the impacts of exotic plant invasions. Proceedings. Biological Sciences / The Royal Society, 270(1517), 775–81.

Liao, C., Peng, R., Luo, Y., Zhou, X., Wu, X., Fang, C., Chen, J. & Li, B. (2008). Altered ecosystem carbon and nitrogen cycles by plant invasion: a meta-analysis. New Phytol. 177, 706-714.

Lu, S., Shimizu, Y., & Ishii, J. (2012). Detection of invasive plant with hyperspectral imagery in the riverbed of Kinu River, Japan. Geoscience and Remote Sensing Symposium, (IGARSS 2012), 4813–4816.

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

Milton, E. J., Schaepman, M. E., Anderson, K., Kneubühler, M., & Fox, N. (2009). Progress in field spectroscopy. Remote Sensing of Environment, 113(SUPPL. 1), S92–S109.

Mõttus, M., Rautiainen, M. (2009). Direct retrieval of the shape of leaf spectral albedo from multiangular hyperspectral Earth observation data. Remote Sensing of Environment, 113(9), 1799–1807.

Müllerová, J., Pergl, J., & Pyšek, P. (2013). Remote sensing as a tool for monitoring plant invasions: Testing the effects of data resolution and image classification approach on the detection of a model plant species Heracleum mantegazzianum (giant hogweed). International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 25, 55–65.

Müllerová, J., Pyšek, P., Jarošík, V., & Pergl, J. (2005). Aerial photographs as a tool for assessing the regional dynamics of the invasive plant species Heracleum mantegazzianum. Journal of Applied Ecology, 42(6), 1042–1053.

Murphy S. T. (2004) - Impacts of invasive plants. CAB International. http://www.cabdirect.org

Murphy, J., & Riley, J. P. (1962). A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta, 27, 31–36.

Niewold, F.J.J. (2003). Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en de Dijle. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 705, 93 pp.

Page, N. a, Wall, R. E., Darbyshire, S. J., & Mulligan, G. a. (2006). The Biology of Invasive Alien Plants in Canada. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier. Canadian Journal of Plant Science, 86, 569–589.

Perglová, I., Pergl, J., & Pyšek, P. (2006). Flowering phenology and reproductive effort of the invasive alien plant Heracleum mantegazzianum. Preslia, 78(3), 265–285.

Powell, K. I., Chase, J. M., Knight, T. M. (2011). A synthesis of plant invasion effects on biodiversity across spatial scales. American Journal of Botany, 98(3), 539–548.

Psomas, A., Kneubühler, M., Huber, S., Itten, K., & Zimmermann, N. E. (2011). Hyperspectral remote sensing for estimating aboveground biomass and for exploring species richness patterns of grassland habitats. International Journal of Remote Sensing, 32(24), 9007–9031.

Pyšek, P., Jarošík, V., Hulme, P. E., Pergl, J., Hejda, M., Schaffner, U., & Vilà, M. (2012). A global assessment of invasive plant impacts on resident species, communities and ecosystems: the interaction of impact measures, invading species’ traits and environment. Global Change Biology, 18(5), 1725–1737.

Richter, R., Schläpfer, D. (2002). Geo-atmospheric processing of airborne imaging spectrometry data. Part 2: Atmospheric/Topographic Correction. International Journal of Remote Sensing, 23(13), 2631–2649.

Robertson, R., Coleman, D.C., Bledsoe, C.S., & Sollins, P. (1999). Standard Soil Methods for Long-Term Ecological Research. Oxford University Press, 480 pp.

Ruckli, R., Rusterholz, H. P., & Baur, B. (2013). Invasion of Impatiens glandulifera affects terrestrial gastropods by altering microclimate. Acta Oecologica, 47, 16–23.

Sánchez-Flores, E., Rodríguez-Gallegos, H., & Yool, S. R. (2008). Plant invasions in dynamic desert landscapes. A field and remote sensing assessment of predictive and change modeling. Journal of Arid Environments, 72(3), 189–206.

Schwartz, M.V., Thorne, J.H. & Viers, J.H. (2006). Biotic homogenization of the California flora in urban and urbanizing regions. Biological Conservation, 127, 282–291.

Simberloff, D., Martin, J.-L., Genovesi, P., Maris, V., Wardle, D. a, Aronson, J., Courchamp, F., Galil, B., García-Berthou, E., Pascal, M., Pyšek, P., Sousa , R., Tabacchi, E., Vilà, M. (2013). Impacts of biological invasions: what’s what and the way forward. Trends in Ecology & Evolution, 28(1), 58–66.

Smith, J. M. D., Ward, J. P., Child, L. E., & Owen, M. R. (2007). A simulation model of rhizome networks for Fallopia japonica (Japanese knotweed) in the United Kingdom. Ecological Modelling, 200(3-4), 421–432.

Somers, B., & Asner, G. P. (2012). Hyperspectral Time Series Analysis of Native and Invasive Species in Hawaiian Rainforests. Remote Sensing, 4(12), 2510–2529.

Tanner, R. a., Varia, S., Eschen, R., Wood, S., Murphy, S. T., & Gange, A. C. (2013). Impacts of an Invasive Non-Native Annual Weed, Impatiens glandulifera, on Above- and Below-Ground Invertebrate Communities in the United Kingdom. PLoS ONE, 8(6), 1-13.

Thiele, J., & Otte, A. (2008). Invasion patterns of Heracleum mantegazzianum in Germany on the regional and landscape scales. Journal for Nature Conservation, 16(2), 61–71.

Thijs, K. W., Brys, R., Verboven, H. a. F., & Hermy, M. (2012). The influence of an invasive plant species on the pollination success and reproductive output of three riparian plant species. Biological Invasions, 14(2), 355–365.

Traveset, A., & Richardson, D. M. (2006). Biological invasions as disruptors of plant reproductive mutualisms. Trends in Ecology and Evolution, 21(4), 208–216.

Turner, W., Spector, S., Gardiner, N., Fladeland, M., Sterling, E., & Steininger, M. (2003). Remote sensing for biodiversity science and conservation. Trends in Ecology & Evolution, 18(6), 306–314.

Underwood, E. (2003). Mapping nonnative plants using hyperspectral imagery. Remote Sensing of Environment, 86(2), 150–161.

Ustin, S. L., Roberts, D. A. R. A., Gamon, J. A., Gregory, P., & Green, R. O. (2004). Using Imaging Spectroscopy to Study Ecosystem Processes and Properties. Bioscience 54(6), 523–534.

Van Thuyne, G., & Breine, J. (2003). Het visbestand in de Dijle. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 15 pp.

Vanderhallen, D., & Van Hecke, E. (2007). Plantyn Algemene Wereldatlas editie 2012. Plantyn. 176 pp.

Vane, G., & Goetz, A. F. H. (1988). Terrestrial Imaging Spectroscopy. Remote sensing of environment, 24, 1–29.

Vilà, M., Basnou, C., Pyšek, P., Josefsson, M., Genovesi, P., Gollasch, S., Nentwig, W., Olenin, S., Roques, A., Roy, D., & Hulme, P. E. (2010). How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem services? A pan-European, cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment, 8(3), 135–144.

Walsh, S.J., McCleary, A.L., Mena, C.F., Shao, Y., Tuttle, J.P., González, A., & Atkinson, R. (2008). QuickBird and Hyperion data analysis of an invasive plant species in the Galapagos Islands of Ecuador: implications for control and land use management. Remote Sensing of Environment 112, 1927–1941.

Weber, E. (2003). Invasive Plant Species of the World: A Reference Guide to Environmental Weeds., Oxford University Press, Michigan, 548 pp.

Weston, L. a., Barney, J. N., & DiTommaso, A. (2005). A Review of the Biology and Ecology of Three Invasive Perennials in New York State: Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum), Mugwort (Artemisia vulgaris) and Pale Swallow-wort (Vincetoxicum rossicum). Plant and Soil, 277(1-2), 53–69.

Zarcinas, B. A., Cartwright, B., & Spouncer, L. R. (1987). Nitric acid digestion and multi‐element analysis of plant material by inductively coupled plasma spectrometry. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 18(1), 131–146.

Zhang, B., Tong, Q., & Zheng, L. (2001). Hyperspectral Remote Sensing Technology and Application in China. International Symposium on Remote Sensing, 17, 529–535. 

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in de biologie
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: