DE THERAPEUTISCHE MEERWAARDE VAN APPLICATIES OP HET VLAK VAN REKEN-, FIJNMOTORISCHE- EN VISUEEL-RUIMTELIJKE VAARDIGHEDEN

Jennick De Maeseneer Joke Leplae Hanne Vander Beken
Persbericht

DE THERAPEUTISCHE MEERWAARDE VAN APPLICATIES OP HET VLAK VAN REKEN-, FIJNMOTORISCHE- EN VISUEEL-RUIMTELIJKE VAARDIGHEDEN

 

De therapeutische meerwaarde van applicaties

“Leren met behulp van een tablet is hip” schrijft de auteur Aarts Claartje in de krant onderwijs van morgen. De tablet is een handig instrument dat je overal kan meenemen. Het is handig, gebruiksvriendelijk en het nodigt uit tot interactiviteit. Door de tablet worden kinderen hyperalert, gefocust en tegelijk ontspannen. Ze kunnen zich afsluiten van de rest van de wereld, maar betekent dit alles een gunstig verloop in het aanleren van nieuwe vaardigheden of hebben tablets en smartphones geen effect wanneer kinderen en jongvolwassenen hier gebruik van maken? En wat zijn de voor- en nadelen van tabletapplicaties? Ook dit, beste lezer, hebben wij voor u uitgezocht.

De laatste jaren is er een sterke opkomst van technologie. iPad, tablet, smartphone, … . Bijna iedereen maakt hier gebruik van. De samenleving richt zich sterk op de jeugd, met name tieners, en volwassen personen. Ook kinderen maken deel uit van deze doelgroep. Als gevolg hiervan behoort de tablet tot hun leefwereld. De jonge generatie start reeds op vroege leeftijd met het leren gebruiken van deze technologie. Vaak kunnen zij er beter en efficiënter mee werken dan een volwassen persoon. Kunnen omgaan met deze digitale media wil niet zeggen dat kinderen hierdoor ook een basis krijgen op het vlak van schoolse vaardigheden. De rode draad met ergotherapie berust vooral op het zelfstandig worden. Deze zelfstandigheid tracht men als doelstelling te bekomen binnen het ontwikkelingsproces van het jonge kind.

De studie die hierin wordt weergegeven, richt zich naar applicaties die de rekenvaardigheden, de visueel ruimtelijke vaardigheden en de fijn motorische vaardigheden wil aanspreken bij het gebruik van een tablet. Deze studie zou dan ondersteuning kunnen bieden bij therapeutisch gebruik. Het aanbod aan applicaties is groot, maar er is een tekort aan informatie over de kwaliteit ervan. Hierover is slechts weinig onderzoek gedaan alsook naar het belang van de stimulatie bij de ontwikkeling.

Het is ook belangrijk om na te gaan of de applicaties nog in een groeifase zitten en of er een ‘overaanbod’ is zonder dat wij daar weet van hebben. De uitkomst over dit proces hebben wij alvast voor u onderzocht. De meerwaarde van deze bachelorproef ligt dan ook in het vinden van applicaties die een therapeutische ondersteuning bieden.

In deze bachelorproef wordt er onderzocht of applicaties op een android-tablet steun kunnen bieden bij kinderen van 3 tot 8 jaar onder de toepassingsgebieden. Deze studie zal aantonen welke applicaties het meest geschikt en meest doeltreffend zijn om te kunnen gebruiken in een ergotherapeutische context.

De meerwaarde hiervan is dat deze kinderen op een interactieve manier hun vaardigheden kunnen bevorderen. Het vaardig zijn in het werken met een tablet zal in de toekomst dus steeds belangrijker worden, hoe jonger kinderen hiermee in aanraking komen, hoe beter.

Er bestaan reeds verschillende methodes om therapie te geven aan kinderen met een problematiek, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van het grote aanbod aan applicaties die tegenwoordig beschikbaar zijn. Het is in de praktijk al meermaals gebleken dat het niet eenvoudig is om een onderscheid te maken tussen goede, therapeutische applicaties en applicaties van minderwaardige kwaliteit.

De vraag blijft dus echter of deze applicaties het therapeutisch gebruik kunnen aantonen omtrent deze toepassingsgebieden. Dat is net hetgeen waar een antwoord op zal geboden worden na het vele opzoekingswerk.

Om jullie warm te maken tot het doornemen van deze bachelorproef, nemen we graag een tipje van de sluier weg rond de onderzoeksresultaten. Zo kan een applicatie op een tablet wel degelijk functioneel zijn binnen therapie, maar het is belangrijk om aan de hand van een criterialijst na te gaan welke items zeker aanwezig moeten zijn.

Het eindproduct geeft een overzicht van de functionaliteit van verschillende applicaties onder de vorm van een website, waar gebruik kan worden gemaakt via de volgende link “http://jennickdemaeseneer.wix.com/bachelorproef-apps”. Dit is een interactieve manier van amusement, eenvoud en duidelijkheid om zo te kunnen inspelen op diverse doelgroepen waaronder ouders, therapeuten en dergelijke. We wilden op deze manier ook deel uitmaken van het dagelijks gebruik van tablets en smartphones en zo een breder publiek bereiken. Neem dus zeker een kijkje.

Bibliografie

LITERATUURLIJST

A & R Entertainment [Website]. (S.D.). Learning is fun. Retrieved 21/12/2013 via http://www.ar-entertainment.net/index.html

Aarts, C. [Website].(2012, september 5). De tablet: experimenteren, investeren en ontwikkelen. Retrieved 05/05/2013 via http://rekenapps.com/2012/09/07/de-tablet-in-het-onderwijs-hip/

Algra, M., Boot, L., Borgdorff, M., Pijpers, R., & Theeuwes, B. (2013). 104 leerzame apps & sites. Retrieved 28/03/2013 via http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Dossier_me…

Android [Website]. (2013). Core App Quality Guidelines. Retrieved 19/08/2013 via http://developer.android.com/distribute/googleplay/quality/core.html

App Noot Muis [Website]. (2010). Resultaten. Retrieved 24/04/2013 via http://www.appnootmuis.nl/resultaten

App Ontwikkelen [Website]. (2010). Wat is een app. Retrieved 19/10/2013 via http://appontwikkelen.nl/apps/wat-is-een-app

Apple [Website]. (2010). App Store Review Guidelines. Retrieved 19/08/2013 via http://images.worldofapple.com/appstoreguidelines_9910.pdf

Assel, M., Landry, S., Swank, P., Smith, K., & Steelman, L. (2003). Precursors to mathematical skills: Examining the roles of visual-spatial skills, executive processes, and parenting factors. Applied Developmental Science, 7(1),27–38.

Barbez, D. (2005). Deel 2: rekenen tot 20. Retrieved 20/10/2013 via http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oALIkOt1Wq0J:users…

Basteris, A., Bracco, L., & Sanguineti, V. (2012). Robot-assisted intermanual transfer of handwriting skills. Retrieved 21/05/2013 via http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945712000061

Belgische Orthoptische Vereniging [website]. (2013). Gezichtsscherpte.

Retrieved 23/10/2013 via http://www.orthoptie.be/hoe-werkt-het-oog/gezichtsscherpte/

Boone, L., Debbaut, A., Destoop, B., De Mey, B., Gillet, V., Vanassche, N., & Vandevyvere, I. [Website]. (2013). De digitale pengreep. Retrieved 03/10/2013 via http://www.arteveldehogeschool.be/elpa/ergotherapie/digitalepengreep/?c…

Bouma-Wepster, A., & Treuren, C. (2013). Apps zijn niet meer weg te denken. Ergotherapie Magazine, 41, 28-31.

Chel, M. [Website]. (2012). Het grote verschil tussen de iPad en Android tablets. Retrieved 19/10/2013 via http://www.tabletsmagazine.nl/2012/03/het-grote-verschil-tussen-de-ipad…

Coppens, L. [Website]. (2008, Juni 14). Peuter- en kleuteronderwijs. Retrieved 21/05/2013 via http://pleuteren.skynetblogs.be/tag/rekenvaardigheid#.UZtio7W-3To

Cult Of Mac [Website]. (2013). Here’s The Full Text of Apple’s New App Store Guidelines Retrieved 19/08/2013 via http://www.cultofmac.com/58590/heres-the-full-text-of-apples-new-app-st…

Deckers, M., & Aerts, R. (1999). Kinderen rekenen: een procesmatige benadering. Leuven: Acco.

Digidreumesen [Website]. (2012). Wat is digidreumes. Retrieved 27/04/2013 via http://www.digidreumes.nl/nl/site/media/filter/C/30/S/title-asc

Gouden apenstaart [Website]. (2013). Criteria goede apps. Retrieved 19/05/2013 via http://www.goudenapenstaart.nl/criteria-goede-sites/criteria-apps

Harriet, G. (1983). Fijne motoriek. Retrieved 03/11/2013 via http://www.fijne-motoriek.nl/

Harskamp, E., & Jacobse, A. (2012, Februari 1). Structuur helpt kleuters bij leren rekenen. Retrieved 10/10/2013 via http://www.thuisinonderwijs.nl/structuur-helpt-kleuters-bij-leren-reken…

Het Kinderopvangfonds [Website]. (2012). Apps, wat zijn dat. Retrieved 19/10/2013 via http://www.digidreumes.nl/nl/site/apps-wat-zijn-dat/14

Hood-Szivek, P., & Palsbo, S.E. (2012). Effect of Robotic-Assisted Three-Dimensional Repetitive Motion to Improve Hand Motor Function and Control in Children With Handwriting Deficits: A Nonrandomized Phase 2 Device Trial. Retrieved 21/05/2013 via http://ajot.aotapress.net/content/66/6/682.ful

InfoNu [Website]. 2013. Motorische Ontwikkeling - Wat kan 'n kind op welke leeftijd. Retrieved 03/10/2013 via http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/26174-motorische-ontwikkel…

IPad Of Galaxy Tab [Website]. (2013). Waarom zou u voor een iPad gaan. Retrieved 19/10/2013 via http://www.ipadofgalaxytab.nl/

Janssens, I. (2000). Wiskundige initiatie voor kleuters: classificeren en seriëren, getallen. Deurne: Wolters Plantyn.

Jochems, A.A.F., & Joosten, F.W.M.G. (2009). Coëlho: zakwoordenboek der geneeskunde(29ste druk). Doetinchem: Elsevier.

Kijk Op Ontwikkeling [Website]. (2012). Fijne motoriek. Retrieved 03/10/2013 via http://www.fijne-motoriek.nl/

Kijk Op Ontwikkeling [Website]. (2012). Problemen in de ontwikkeling. Retrieved 03/10/2013 via http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/ontwikkelingsproblemen/ontwi…

Kind In Beweging [Website]. (2013). Schrijfmotoriek. Retrieved 03/10/2013 via http://www.kindinbeweging.be/nl/producten/kleuter/praktische_tips/schri…

Kisjes, H., & Mijland, E. (2010, April 8). Spelend leren in actie. Retrieved 5/05/2013 via http://www.jswonline.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2010/0…

Kiwili [Website]. (2013). Fijne motoriek. Retrieved 03/10/2013 via http://www.kiwili.nl/index.php?id=23&mod=fijne_motoriek

Korbey, H. [Website]. (2013). Should Schools Still Teach Cursive.

Retrieved 05/10/2013 via http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/06/should-schools-still-teach-curs…

Litière, M. (2011). Ik zie het anders: omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen. Tielt: Lannoo.

Maes, T., & Pijpers, R. (2013, april). 104 leerzame apps en sites. Den Haag, Nederland.

Meesterapp [Website]. (2013). Beoordelingscriteria ‘Meester App’. Retrieved 19/08/2013 via http://www.meesterapp.nl/pdf/meesterapp-beoordeling.pdf

Mijn kind online [Website]. (2012). Tablets voor kinderen. Retrieved 24/04/2013 via http://mijnkindonline.nl/artikelen/tablets-voor-kinderen

Mozilla [Website]. (2013). Marketplace review criteria. Retrieved 19/08/2013 via https://developer.mozilla.org/en-US/Apps/Publishing/Marketplace_review_…

Munneke [Website]. (2008). Visuele aandacht. Retrieved 03/11/2013 via http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/30757-visuele-aandacht…

Pardoen, T. (2013, april 30). De iPad-generatie. HUMO, 18, 5.

Pearltrees [Website]. (2013). Evaluation of apps. Retrieved 19/08/2013 via http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_616553&N-p=53074052&N-s=1_5822585&N-f…

Platform Handschriftontwikkeling [Website]. (2013). Daarom nog leren schrijven met de hand. Retrieved 05/10/2013 via http://www.handschriftontwikkeling.nl/

Roschelle, J. (2012). Unlocking the learning value of wireless mobile devices. Retrieved 21/05/2013 via http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0266-4909.2003.00028.x/full

Sciencedaily [Website]. (2012). Math ability requires crosstalk in the brain. Retrieved 20/10/2013 via http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120829103516.htm

Shirley, M. [Website]. (2013). Motorische ontwikkeling. Retrieved 03/11/2013 via http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/motorische-ontwikkeling/verl…

Silverman, L. K. (2013, april 14). Omgekeerd Briljant: De visueel-ruimtelijke leerling. Retrieved 09/10/2013 via http://www.nieuwetijdskind.com/omgekeerd-briljant-visueel-ruimtelijke-l…

Simons, J. (2004). Introductie tot de psychomotoriek (4de druk). Antwerpen: Garant.

Taalalert [website]. (S.D.). Aanvankelijk lezen. Retrieved 05/10/2013 via http://www.taalalert.nl/taalactiviteiten/negen-taaldomeinen/aanvankelij…

TabletGuide.nl [Website]. (2013). Wat is een tablet. Retrieved 16/10/2013 via http://www.tabletguide.nl/tablet-startersgids/wat-is-een-tablet/

TabletsMagazine.nl [Website]. (2013). Wat is een tablet – PC. Retrieved 16/10/2013 via http://www.tabletsmagazine.nl/tablet-pc-informatie/wat-is-een-tablet-pc/

Tech Pudding [Website]. (2013). Checklist for Evaluating Tech Tools, Apps, Software, and Hardware. Retrieved 19/08/2013 via http://techpudding.com/2011/04/04/checklist-for-evaluating-technology-s…

Timmerman, K., & Van der Schoot, D. (1998). Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen: Een beren-aanpak. Leuven: Acco.

Torbeyns, J., Van de Rijt, B. A., Van den Noortgate, W., Van Luit, J. E., Ghesquière, P., & Verschaffel, L. (2000). Ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid bij Vlaamse kinderen van vijf tot zeven jaar, in vergelijking met hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Retrieved 21/05/2013 via https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/233451/1/torbeynsetal_vf…

Van Gorp, S. [Website]. (2013) Kinderen maken veel meer fouten op tablets. Retrieved 12/11/2013 via http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130627_0063…

Van Kuyk, J.J. (1985). Ruimtelijke oriëntatie: observatie en hulpprogramma voor kleuters in de basisschool. Arnhem: Cito.

Van Luit, J., & Toll, S. (2011-2012). Individuele verschillen in de ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid. Retrieved 21/05/2013 via http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/organisatie/Departementen/pe…

Valleay, M., & Vandroeme, G. (1998). Psychomotoriek bij kinderen (7de druk). Leuven: Acco.

Vandekerckhove, S., & Desoete, A. (2008). Belang van tellen en logisch denken voor aanvankelijk rekenen van de lagere school. Gent

Retrieved 21/05/2013 via http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/376/219/RUG01-001376219_2010_0001…

Verbrugge, H. (2011). Syllabus Definiëren van het menselijk handelen. Klinisch kader van de ontwikkeling van de vormgeving.

Verschaeren, J., & De Soete, A. (2005). Een charter en STICORDI-maatregelen voor kinderen met dyscalculie in de lagere school. Retrieved 21/05/2013 via http://users.skynet.be/fb081951/STMarleenDuerlooCHART.pdf

Vincent, T. [Website]. (S.D.). Ways to Evaluate Educational Apps. Retrieved 21/05/2013 via http://learninginhand.com/blog/ways-to-evaluate-educational-apps.html

Voorwinden, R. [Website]. (2013, maart 23). Tablet maakt boeken overbodig.

Retrieved 16/05/2013 via http://www.aob.nl/default.aspx?id=220&article=49506&q=&m=

Wikipedia [Website]. (2013). Google Play. Rterieved 19/10/2013 via http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Play

Wikipedia [Website]. (2013). Linkshandigheid. Retrieved 03/10/2013 via http://nl.wikipedia.org/wiki/Linkshandigheid

Xavillar, M. [Website]. (2012). 7 essential criteria for evaluating mobile educational Applications. Retrieved 21/05/2013 via http://mayraixavillar.wordpress.com/2012/12/06/7-essential-criteria-for…

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de ergotherapie
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
/
Share this on: