De bevoorrading van Caesars soldaten

Steven Plettinck
Persbericht

De bevoorrading van Caesars soldaten

Hongerige soldaten: de strijd om voedsel in Caesars leger

"Erst kommt das fressen, dann die Moral". Dit bekende citaat van Bertolt Brecht weerspiegelt de inhoud van dit onderzoek. Deze bachelorscriptie neemt u terug mee in de tijd, naar de Romeinse periode. Er wordt op een bondige en toegankelijke manier toegelicht op welke manieren Julius Caesar zijn troepen van proviand voorzag tijdens zijn campagne tegen Pompeius (48 vC-45VC). Mensen die geïnteresseerd zijn in Romeinse geschiedenis zijn vaak wel thuis in Caesar en zijn oorlogen, maar vergeten welke gigantische werkzaamheden er zich "achter de schermen" afspeelden. Populaire boeken spitsen zich al te vaak slechts toe op een droge beschrijving van het leven van de veldheer en diens verwezelijkingen. 

Naast een bespreking van de manieren waarop soldaten zichzelf in leven trachtten te houden wordt ook de aard van de geconsumeerde proviand geanalyseerd. Wat aten die soldaten precies en wat was het belangrijkste onderdeel van hun proviand? Het onderzoek kan in die zin ook zeer interessant zijn voor hedendaagse militairen. Zij kunnen via deze scriptie een kijkje nemen in het leven van hun collega's 2000 jaar geleden.

Last but not least wil deze bachelorscriptie een opstapje zijn naar verder onderzoek rond dit onderwerp of naar bredere, comparatieve studies over logistiek binnen premoderne legers. 

Bibliografie

BibliografiePrimaire bronnen Appianus, De Bello Civili Caesar, De Bello Africo Caesar, De Bello Alexandrino Caesar, De Bello Civili I Caesar, De Bello Civili II Caesar, De Bello Hispaniensi Plutarchus, Caesar Polybius, Historiae VISecundaire literatuur Austin N.J.E. en Rankov N.B., Exploratio: military and political intelligence in the Roman world from the Second Punic War to the battle of Adrianople, London : Routledge, 1995, 292 p. Badian E., ‘From the Iulii to Caesar’, in: Griffin M., A Companion to Julius Caesar, Chichester : Wiley-Blackwell, 2009, pp. 11-21. Cluett R., ‘The Continuators: Soldiering On’, in: Griffin M., A Companion to Julius Caesar, Chichester : Wiley-Blackwell, 2009, pp. 193-205. Erdkamp P., The Grain Market in the Roman Empire: A Social, Political and Economic Study, Cambridge : Cambridge University Press, 2005, 364 p. Erdkamp P., Hunger and the Sword: Warfare and Food Supply in Roman Republican Wars (264-30 B. C.), Leiden: J C Gieben, 1998, 336 p. Greene K., The Archaeology of the Roman Economy, Berkeley : University of California, 1986, 192 p. Greenhalgh P., Pompey: the Republican Prince, London : Weidenfeld, 1981, 320 p. Gruen E.S., ‘Caesar as a Politician’, in: Griffin M., A Companion to Julius Caesar, Chichester : Wiley-Blackwell, 2009, pp. 23-35. Haywood R.M., ‘Roman Africa’, in: Tenney F. (ed.), An Economic Survey of Ancient Rome, vol.2, New York: Octagan Books, 1975 Johnson A., Roman Forts of the 1st and 2nd Centuries AD in Britain and the German Provinces, London : Adam and Charles Black, 1983, 368 p. Parker H.M.D., The Roman Legions, Cambridge : Heffer, 1971, 296 p. Ramsey J.T., ‘The Proconsular Years: Politics at a Distance’, in: Griffin M., A Companion to Julius Caesar, Chichester : Wiley-Blackwell, 2009, pp. 37-53. Richardson J.S., Hispaniae: Spain and the Development of Roman Imperialism, 218-82 v.C., Cambridge : University, 1986, 218 p. Rosenstein N., Rome at War: Farms, Families, and Death in the Middle Republic, Chapel Hill (N.C.) : University of North Carolina Press, 2004, 339 p. Roth J.P., The Logistics of the Roman Army at War (264 BC- AD 235), Leiden : Brill, 1999, 399 p. Van Daele B., Het Romeinse Leger, Leuven : Davidsfonds, 2006, 252 p. Van Nostrand J.J., ‘Roman Spain’, in: Tenney F. (ed.), An Economic Survey of Ancient Rome, vol.3, New York: Octagan Books, 1975Artikels Davies R.W., ‘The Roman Military Diet’, Britannia 2 (1971), pp. 122-142 Gilliver K., ‘Feeding an Army’, The Classical Review 51, no. 2 (2001), pp. 344-347 Parker G., ‘A Tale of Two Deserts: Contrasting Desertification Histories on Rome's Desert Frontiers’, World Archaeology 33, no.3 (2002), pp. 488-507 Serrati J., ‘Review: Erdkamp P., Hunger and the Sword: Warfare and Food Supply in Roman Republican Wars (264-30 B.C.)’, Journal of Roman Studies 90 (2000) 222-224.

Universiteit of Hogeschool
Geschiedenis
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: