Contribution of bacterial endotoxins and transition metals to the inflammatory potential of particulate matter (PM)

Eline Oerlemans
Persbericht

Contribution of bacterial endotoxins and transition metals to the inflammatory potential of particulate matter (PM)

Kijken we wel juist naar fijn stof?

Studies die verschillende ernstige gezondheidseffecten van fijn stof rapporteren, steden die stil liggen omwille van extreme luchtvervuiling, politieke debatten over de aanpak van de fijnstofproblematiek,... Het zijn zaken die vandaag de dag geen uitzonderlijk nieuws zijn. Vele stemmen gaan dan ook op om nu actie te ondernemen om het probleem van luchtvervuiling aan te pakken. Maar weten we eigenlijk wel genoeg over fijn stof om doelgericht en efficiënt aan een oplossing te werken? Zijn de parameters van fijn stof die we op dit ogenblik meten wel de beste criteria voor de luchtkwaliteit? Met andere woorden, kijken we wel op de juiste manier naar fijn stof?

Wat is fijn stof nu juist?Wanneer we het hebben over fijn stof, bedoelen we een mengsel van zeer kleine deeltjes van verschillende oorsprong die rondzweven in onze lucht. Dit kunnen zowel deeltjes uit dieseluitlaatgassen, als metalen, minuscule zoutdeeltjes of fragmenten van dode bacteriën zijn. Deze deeltjes, met een diameter kleiner dan 10μm (ter vergelijking: een menselijk haar heeft zo’n diameter van 50 à 70 μm), ademen we gemakkelijk in, waarna ze afgezet worden in de longen. De allerkleinste deeltjes kunnen zelfs, net zoals de zuurstof die we inademen, binnendringen in de bloedbaan en zo verdeeld worden over het hele lichaam.

Wat doet fijn stof dan?Doordat fijnstofdeeltjes terecht komen in het hele lichaam, van de longen tot de hersenen, kunnen deze stoffen op al deze plaatsen de gezondheid gaan beïnvloeden. Zo geven vele wetenschappelijke studies aan dat het inademen het risico verhoogt op longziekten zoals astma of longkanker, maar ook op hart- en vaatziekten. Fijn stof kan namelijk aderverkalking stimuleren zoals een verhoogde cholesterol dat ook doet. Daarnaast wijst recent onderzoek ook naar een verband tussen fijn stof en een te laag geboortegewicht – zodat meer baby’s eerst in een couveuse moeten verblijven – en een verband met hersenziektes zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Bovendien blijkt dat zelfs lage hoeveelheden fijn stof in de lucht, zoals aanwezig in Europa en België, voldoende zijn om deze gezondheidseffecten te veroorzaken.

Hoe veroorzaakt fijn stof deze gezondheidsproblemen?Wanneer deze deeltjes in het lichaam terecht komen, zullen deze een reactie opwekken van het immuunsysteem, de verdediging van ons lichaam die ons beschermt tegen gevaarlijke stoffen of ziekteverwekkende micro-organismen. Deze reactie, die we ontsteking noemen, kan enerzijds het gevolg zijn van schade die de deeltjes aanrichten, maar soms komt ontsteking tot stand doordat het immuunsysteem onterecht bepaalde fragmenten van dode bacteriën herkent als mogelijke ziekteverwekker. Deze ontsteking is in normale omstandigheden nodig voor een sterke aanval tegen infecties en de herstelprocessen achteraf. Wanneer ontsteking echter niet goed gereguleerd wordt, kan er veel schade aangericht worden. Deze negatieve kant aan ontsteking is vaak een onderliggende oorzaak van de gezondheidseffecten van fijn stof.

Hoe gaat Europa om met fijn stof?Om een probleem te behandelen, moet je het eerst goed in kaart brengen. Daarom zijn er doorheen Europa, ook in België en Vlaanderen, verschillende meetstations aanwezig die de hoeveelheid fijn stof registreren. Deze meetstations kijken voornamelijk naar de massaconcentratie van het fijn stof, wat neerkomt op het gezamenlijk gewicht van alle deeltjes aanwezig in een bepaald volume lucht. Zulke massaconcentraties worden dan gebruikt als een maatstaf voor de gezondheidseffecten van het fijn stof in de lucht. De Europese Unie baseerde zich hierop om maximaal aanvaardbare niveaus voor fijn stof vast te stellen.

Image removed.

Hoe zou het beter kunnen?Door het gebruiken van de massaconcentratie van fijn stof als maatstaf voor de gezondheidsproblemen die het veroorzaakt, wordt geen rekening gehouden met het feit dat fijn stof bestaat uit heel veel verschillende deeltjes met verschillende eigenschappen. Sommige deeltjes, zoals bijvoorbeeld metalen, zijn veel schadelijker dan andere, zoals bijvoorbeeld zoutpartikels. Dit is het gevolg van hoe sterk deze deeltjes ontsteking kunnen veroorzaken. Bijgevolg zal het fijnstofmengsel van de ene plaats misschien meer erg schadelijke deeltjes bevatten, en dus veel meer ontsteking veroorzaken, dan het fijnstofmengsel van op een andere plaats, ook al is de massaconcentratie van het fijn stof op deze plaatsen gelijkaardig. Het is ook dus belangrijk om na te gaan of er veel van deze gevaarlijke deeltjes aanwezig zijn in het fijn stof om een schatting te maken van de mogelijke gezondheidseffecten die ermee verbonden zijn.

Welke deeltjes zijn dan zo gevaarlijk?Omdat het fijnstofmengsel zo veel verschillende componenten bevat, is het erg moeilijk om eenduidig aan te geven welke nu belangrijk zijn voor de gezondheidseffecten.Endotoxinen vormen één van de componenten van fijn stof waarvan men denkt dat het sterk bijdraagt aan de negatieve gezondheidseffecten. Endotoxinen worden teruggevonden op de celwand (een beschermende laag aan de buitenkant van een cel) van bacteriën. Ons immuunsysteem herkent deze als deel van een mogelijk gevaarlijke bacterie en reageert hier dan ook op door ontsteking te veroorzaken. Daarnaast lijkt het dat endotoxinen de reactie van het immuunsysteem op andere componenten van fijn stof, zoals metalen, versterkt. Ondanks dat vele aanwijzingen aangeven dat endotoxinen veelvoorkomende en schadelijke componenten vormen van fijn stof, blijft het onderzoek ernaar beperkt. De huidige technieken die gebruikt worden voor het onderzoek zijn immers niet geschikt voor het bestuderen van endotoxinen.

In mijn thesis werd dan ook gezocht naar vernieuwende technieken die het mogelijk maken om de bijdrage van endotoxinen aan de gezondheidseffecten van fijn stof te onderzoeken. Zo werden er methodes ontwikkeld voor het verzamelen van endotoxinen in fijn stof en het bepalen van de hoeveelheid ervan in de stalen. Hierbij zagen we al dat de werkelijke hoeveelheid endotoxinen in de lucht wel tot zo’n tien keer hoger ligt dan aangegeven door eerder gebruikte technieken. Verder werd ook gewerkt aan methodes die het mogelijk maken om de effecten op het immuunsysteem (i.e. ontsteking) te bestuderen in het labo en bij testpersonen, zodat eventuele gezondheidseffecten gekoppeld kunnen worden aan de endotoxine-niveaus in de stalen.

Door de belangrijke gezondheidseffecten van fijn stof en de link ervan met de samenstelling, is het belangrijk nieuwe technieken te ontwikkelen die het mogelijk maken om in de toekomst met een meer genuanceerde blik naar fijn stof te kijken. 

 

Bibliografie

References

Ahmed, M. F. E. M., Schulz, J., & Hartung, J. (2013). Air samplings in a Campylobacter jejuni positive laying hen flock. Annals of Agricultural and Environmental Medicine  : AAEM, 20(1), 16–20.

Alen. (2014). Everything you need to know about airborne particulate matter. Retrieved May 10, 2014, from http://www.alencorp.com/articles/everything-you-need-to-know-about-part…

Alfaro-Moreno, E., Martínez, L., García-Cuellar, C., Bonner, J. C., Murray, J. C., Rosas, I., Rosales De Ponce Léon, S.,Osornio-Vargas, A. R. (2002). Biologic effects induced in vitro by PM10 from three different zones of Mexico City. Environmental Health Perspectives, 110(7), 715–720.

Allermann, L., & Poulsen, O. M. (2002). Interleukin-8 Secretion from Monocytic Cell Lines for Evaluation of the Inflammatory Potential of Organic Dust. Environmental Research, 88(3), 188–198.

Analitis, A., Katsouyanni, K., Dimakopoulou, K., Samoli, E., Nikoloulopoulos, A. K., Petasakis, Y., Touloumi, G., Schwartz, J., Anderson, H.R., Cambra, K., Forastiere, F., Zmirou, D., Vonk, J.M., Clancy, L., Kriz, B., Bobvos, J., Pekkanen, J. (2006). Short-term effects of ambient particles on cardiovascular and respiratory mortality. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 17(2), 230–3.

ATCC. (2013). U-937 (ATCC CRL-1593.2) (pp. 1–3).

ATCC. (2014). THP-1 (ATCC TIB-202) (pp. 1–3).

Ayres, J. G., Borm, P., Cassee, F. R., Castranova, V., Donaldson, K., Ghio, A., Harrison, R M., Hider, R., Kelly, F., Kooter, I M., Marano, F., Maynard, R. L., Mudway, I., Nel, A., Sioutas, C., Smith, S., Baeza-Squiban, A., Cho, A., Duggan, S., Friones, J. (2008). Evaluating the toxicity of airborne particulate matter and nanoparticles by measuring oxidative stress potential- a workshop report and consensus statement. Inhalation Toxicology, 20(1), 75–99.

Baek, Y.-S., Haas, S., Hackstein, H., Bein, G., Hernandez-Santana, M., Lehrach, H., Sauer, S., Seitz, H. (2009). Identification of novel transcriptional regulators involved in macrophage differentiation and activation in U937 cells. BMC Immunology, 10, 18.

Baines, K. J., Simpson, J. L., Wood, L. G., Scott, R. J., & Gibson, P. G. (2011). Transcriptional phenotypes of asthma defined by gene expression profiling of induced sputum samples. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 127(1), 153–60, 160.e1–9.

Baitimirova, M., Osite, A., Katkevich, J., & Viksna, A. (2011). Electrochemical Characteristics of Particulate Matter. Scientific Journal of Riga Technical University, 7, 19–26.

Bastonini, E., Verdone, L., Morrone, S., Santoni, A., Settimo, G., Marsili, G., La Fortezza, M., Di Mauro, E., Caserta, M. (2011). Transcriptional modulation of a human monocytic cell line exposed to PM(10) from an urban area. Environmental Research, 111(6), 765–74.

Bauer, R. N., Diaz-Sanchez, D., & Jaspers, I. (2012). Reply. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 130(4), 1012–1013.

Becker, S., Dailey, L., Soukup, J. M., Silbajoris, R., & Devlin, R. B. (2005). TLR-2 is involved in airway epithelial cell response to air pollution particles. Toxicology and Applied Pharmacology, 203(1), 45–52.

Becker, S., Fenton, M. J., & Soukup, J. M. (2002). Involvement of microbial components and toll-like receptors 2 and 4 in cytokine responses to air pollution particles. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 27(5), 611–8.

Becker, S., Mundandhara, S., Devlin, R. B., & Madden, M. (2005). Regulation of cytokine production in human alveolar macrophages and airway epithelial cells in response to ambient air pollution particles: further mechanistic studies. Toxicology and Applied Pharmacology, 207(2 Suppl), 269–75.

Becker, S., & Soukup, J. (2003). Response of human alveolar macrophages to ultrafine, fine, and coarse urban air pollution particles. Experimental Lung Research, 29, 29–44.

Becker, S., Soukup, J. M., Gilmour, M. I., & Devlin, R. B. (1996). Stimulation of human and rat alveolar macrophages by urban air particulates: effects on oxidant radical generation and cytokine production. Toxicology and Applied Pharmacology, 141(2), 637–48.

Behbod, B., Urch, B., Speck, M., Scott, J. a, Liu, L., Poon, R., Coull, B., Schwartz, J., Koutrakis, P., Silverman, F., Gold, D. R. (2013). Endotoxin in concentrated coarse and fine ambient particles induces acute systemic inflammation in controlled human exposures. Occupational and Environmental Medicine, 70(11), 761–7.

Bellanger, A. P., Reboux, G., Scherer, E., Vacheyron, M., & Millon, L. (2012). Contribution of a Cyclonic-Based Liquid Air Collector for Detecting Aspergillus Fumigatus by qPCR in Air Samples. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 9, D7–D11.

Bertin technologies. (2008). New generation Air sampler: Quick and reliable air control (p. 1-2).

Image removed.

Bertin technologies, & Réseau National de surveillance Aérobiologique. (2009). Airborne endotoxins detection in offices (p. 1).

Bérubé, K. a., Jones, T. P., Williamson, B. J., Winters, C., Morgan, a. J., & Richards, R. J. (1999). Physicochemical characterisation of diesel exhaust particles: Factors for assessing biological activity. Atmospheric Environment, 33(10), 1599–1614.

Blais Lecours, P., Veillette, M., Marsolais, D., & Duchaine, C. (2012). Characterization of bioaerosols from dairy barns: reconstructing the puzzle of occupational respiratory diseases by using molecular approaches. Applied and Environmental Microbiology, 78(9), 3242–8.

Block, M. L., & Calderón-Garcidueñas, L. (2009). Air pollution: mechanisms of neuroinflammation and CNS disease. Trends in Neurosciences, 32(9), 506–16.

Block, M. L., Elder, A., Auten, R. L., Bilbo, S. D., Chen, H., Chen, J.-C., Cory-Slechta, D., Costa, D., Diaz- Sanchez, D., Dorman, D. C., Gold, D. R., Gray, K., Jeng, H. A., Kaufman, J. D., Kleinman, M. T., Kirshner, A., Lawler, C., Miller, D. S., Nadadur, S. S., Ritz, B., Semmens, E. O., Tonelli, L. H., Veronesi, B., Wright, R. O., Wright, R. J. (2012). The outdoor air pollution and brain health workshop. Neurotoxicology, 33(5), 972– 84.

Block, M. L., Zecca, L., & Hong, J.-S. (2007). Microglia-mediated neurotoxicity: uncovering the molecular mechanisms. Nature Reviews. Neuroscience, 8(1), 57–69.

Bonifait, L., Veillette, M., Létourneau, V., Grenier, D., & Duchaine, C. (2014). Detection of Streptococcus suis in bioaerosols of swine confinement buildings. Applied and Environmental Microbiology. (Published ahead of print 14 March 2014)

Bonner, J. C., Rice, a B., Lindroos, P. M., O’Brien, P. O., Dreher, K. L., Rosas, I., Alfaro-Moreno, E., Osornio- Vargas, a R. (1998). Induction of the lung myofibroblast PDGF receptor system by urban ambient particles from Mexico City. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 19(4), 672–80.

Borm, P. J. a, Kelly, F., Künzli, N., Schins, R. P. F., & Donaldson, K. (2007). Oxidant generation by particulate matter: from biologically effective dose to a promising, novel metric. Occupational and Environmental Medicine, 64(2), 73–74.

Boujoukos, a J., Martich, G. D., Supinski, E., & Suffredini, a F. (1993). Compartmentalization of the acute cytokine response in humans after intravenous endotoxin administration. Journal of Applied Physiology (Bethesda, Md.  : 1985), 74(6), 3027–33.

Braun-Fahrländer, C., Riedler, J., Herz, U., Eder, W., Waser, M., Grize, L., Maisch, S., Carr, D., Gerlach, F., Bufe, A., Lauener, R.P., Schierl, R., Renz, H., Nowak, D., von Mutius, E. (2002). Environmental exposure to endotoxin and its relation to asthma in school-age children. The New England Journal of Medicine, 347(12), 869–877.

Brook, R. D., Xu, X., Bard, R. L., Dvonch, J. T., Morishita, M., Kaciroti, N., Sun, Q., Harkema, J., Rajagopalan, S. (2013). Reduced metabolic insulin sensitivity following sub-acute exposures to low levels of ambient fine particulate matter air pollution. The Science of the Total Environment, 448, 66–71.

Brown, D. M., Wilson, M. R., MacNee, W., Stone, V., & Donaldson, K. (2001). Size-dependent proinflammatory effects of ultrafine polystyrene particles: a role for surface area and oxidative stress in the enhanced activity of ultrafines. Toxicology and Applied Pharmacology, 175(3), 191–199.

Buffle, J., & Tercier-Waeber, M.-L. (2005). Voltammetric environmental trace-metal analysis and speciation: from laboratory to in situ measurements. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 24(3), 172–191.

Bustin, S. a, Benes, V., Garson, J. a, Hellemans, J., Huggett, J., Kubista, M., Mueller, R., Nolan, T., Pfaffl, M. W., Shipley, G.L., Vandesompele, J., Wittwer, C. T. (2009). The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clinical Chemistry, 55(4), 611–22.

Calderón-Garcidueñas, L., Azzarelli, B., Acuna, H., Garcia, R., Gambling, T. M., Osnaya, N., Monroy, S., Tizapantzi, M. D. R., Carson, J. L., Villarreal-Calderon, A., Rewcastle, B. (2002). Air Pollution and Brain Damage. Toxicologic Pathology, 30(3), 373–389.

Calderón-Garcidueñas, L., Mora-Tiscareño, A., Ontiveros, E., Gómez-Garza, G., Barragán-Mejía, G., Broadway, J., Chapman, S., Valencia-Salazar, G., Jewells, V., Maronpot, R. R., Henríquez-Roldán, C. Pérez-Guillé, B., Torres-Jardón, R., Herrit, L., Brooks, D., Osnaya-Brizuela, N., Monroy, M. E., González-Maciel, A., Reynoso-Robles, R., Villarreal-Calderon, R., Solt, A.C., Engle, R. W. (2008). Air pollution, cognitive deficits and brain abnormalities: a pilot study with children and dogs. Brain and Cognition, 68(2), 117–27.

Calderón-Garcidueñas, L., Reed, W., Maronpot, R. R., Henríquez-Roldán, C., Delgado-Chavez, R., Calderón- Garcidueñas, A., Dragustinovis, I., Franco-Lira, M., Aragón-Flores, M., Solt, A. C., Altenburg, M., Torres- Jardón, R., Swenberg, J. a. (2004). Brain inflammation and Alzheimer’s-like pathology in individuals exposed to severe air pollution. Toxicologic Pathology, 32(6), 650–8.

Calderón-Garcidueñas, L., Solt, A. C., Henríquez-Roldán, C., Torres-Jardón, R., Nuse, B., Herritt, L., Villarreal- Calderón, R., Osnaya, N., Stone, I., García, R., Brooks, D. M., González-Maciel, A., Reynoso-Robles, R., Delgado-Chávez, R., Reed, W. (2008). Long-term air pollution exposure is associated with neuroinflammation, an altered innate immune response, disruption of the blood-brain barrier, ultrafine

particulate deposition, and accumulation of amyloid beta-42 and alpha-synuclein in children and youn. Toxicologic Pathology, 36(2), 289–310.

Cardoso, P. G., Macedo, G. C., Azevedo, V., & Oliveira, S. C. (2006). Brucella spp noncanonical LPS: structure, biosynthesis, and interaction with host immune system. Microbial Cell Factories, 5(13).

Carty, C., Gehring, U., Cyrys, J., Bischof, W., & Heinrich, J. (2003). Seasonal variability of endotoxin in ambient fine particulate matter. Journal of Environmental Monitoring, 5(6), 953–958.

Chalupa, D. C., Morrow, P. E., Oberdörster, G., Utell, M. J., & Frampton, M. W. (2004). Ultrafine Particle Deposition in Subjects with Asthma. Environmental Health Perspectives, 112(8), 879–882.

Chen, J. (n.d.). How to Avoid Contamination When Using ICP-MS (p. 1- 31).

Copan. (n.d.). eSwab: Liquid Based Multipurpose Collection and Transport System multipurpose.

Copeland, S., Warren, H. S., Lowry, S. F., & Calvano, S. E. (2005). Acute Inflammatory Response to Endotoxin in Mice and Humans. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, 12(1), 60–67.

Costa, D. L., & Dreher, K. L. (1997). Bioavailable transition metals in particulate matter mediate cardiopulmonary injury in healthy and compromised animal models. Environmental Health Perspectives, 105 , 1053–60.

Daigle, C. C., Chalupa, D. C., Gibb, F. R., Morrow, P. E., Oberdörster, G., Utell, M. J., & Frampton, M. W. (2003). Ultrafine particle deposition in humans during rest and exercise. Inhalation Toxicology, 15, 539–552.

Daigneault, M., Preston, J. a, Marriott, H. M., Whyte, M. K. B., & Dockrell, D. H. (2010). The identification of markers of macrophage differentiation in PMA-stimulated THP-1 cells and monocyte-derived macrophages. PloS One, 5(1), e8668.

Dantzer, R., O’Connor, J. C., Freund, G. G., Johnson, R. W., & Kelley, K. W. (2008). From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Nature Reviews. Neuroscience, 9(1), 46–56.

De Hartog, J. J. (2003). Effects of Fine and Ultrafine Particles on Cardiorespiratory Symptoms in Elderly Subjects with Coronary Heart Disease: The ULTRA Study. American Journal of Epidemiology, 157(7), 613–623.

Degobbi, C., Saldiva, P. H. N., & Rogers, C. (2010). Endotoxin as modifier of particulate matter toxicity: a review of the literature. Aerobiologia, 27(2), 97–105.

Ding, J. L., & Ho, B. (2010). Endotoxin Detection – from Limulus Amebocyte Lysate to Recombinant Factor C. In Endotoxins: Structure, Function and Recognition (pp. 187–208).

Dockery, D. W., & Pope, C. a. (1994). Acute respiratory effects of particulate air pollution. Annual Review of Public Health, 15, 107–32.

Dominici, F., Peng, R. D., Ebisu, K., Zeger, S. L., Samet, J. M., & Bell, M. L. (2007). Does the effect of PM10 on mortality depend on PM nickel and vanadium content? A reanalysis of the NMMAPS data. Environmental Health Perspectives, 115(12), 1701–3.

Don Porto Carero, a, Hoet, P. H., Verschaeve, L., Schoeters, G., & Nemery, B. (2001). Genotoxic effects of carbon black particles, diesel exhaust particles, and urban air particulates and their extracts on a human alveolar epithelial cell line (A549) and a human monocytic cell line (THP-1). Environmental and Molecular Mutagenesis, 37(2), 155–163.

Donaldson, K., Brown, D., Clouter, A., Duffin, R., MacNee, W., Renwick, L., ... Stone, V. (2002). The pulmonary toxicology of ultrafine particles. Journal of Aerosol Medicine, 15(2), 213–220.

Dong, W., Lewtas, J., & Luster, M. I. (1996). Role of endotoxin in tumor necrosis factor alpha expression from alveolar macrophages treated with urban air particles. Experimental Lung Research, 22(5), 577–592.

Douwes, J. (2003). Bioaerosol Health Effects and Exposure Assessment: Progress and Prospects. Annals of Occupational Hygiene, 47(3), 187–200.

Douwes, J., Versloot, P., Hollander, a, Heederik, D., & Doekes, G. (1995). Influence of various dust sampling and extraction methods on the measurement of airborne endotoxin. Applied and Environmental Microbiology, 61(5), 1763–9.

Duchaine, C., Thorne, P. S., Mériaux, A., Whitten, P., Cormier, Y., & Grimard, Y. A. N. (2001). Comparison of Endotoxin Exposure Assessment by Bioaerosol Impinger and Filter-Sampling Methods. Applied and Environmental Microbiology, 67(6), 2775–2780.

Duquenne, P., Marchand, G., & Duchaine, C. (2013). Measurement of endotoxins in bioaerosols at workplace: a critical review of literature and a standardization issue. The Annals of occupational hygiene (Vol. 57, pp. 137–172).

EC (European Commission). (2001). Ambient air pollution by AS , CD and NI compounds .

Eduard, W., Douwes, J., Mehl, R., Heederik, D., & Melbostad, E. (2001). Short term exposure to airborne microbial agents during farm work: exposure-response relations with eye and respiratory symptoms. Occupational and Environmental Medicine, 58(2), 113–118.

Eduard, W., Omenaas, Ã. E., Bakke, P. S., Douwes, J., & Heederik, D. (2004). Atopic and Non-Atopic Asthma in a Farming and a General Population. American Journal of Industrial Medicine, 46, 396–399.

EEA. (2012). Particulate matter from natural sources and related reporting under the EU Air Quality Directive in 2008 and 2009 (p. 43).

EEA. (2013a). Air quality in Europe — 2013 report.

EEA. (2013b). Environment and human health. Journal of the Indian Medical Association (Vol. 110).

Elder, A., Gelein, R., Silva, V., Feikert, T., Opanashuk, L., Carter, J., Potter, R., Maynard, A., Ito, Y., Finkelstein, J., Oberdörster, G. (2006). Translocation of Inhaled Ultrafine Manganese Oxide Particles to the Central Nervous System. Environmental Health Perspectives, 114(8), 1172–1178.

Ema, M., Naya, M., Horimoto, M., & Kato, H. (2013). Developmental toxicity of diesel exhaust: A review of studies in experimental animals. Reproductive Toxicology (Elmsford, N.Y.), 42, 1–17.

EU. (2008). Directive 2008/50/EC. Official Journal of the European Union, 152.

Farina, F., Sancini, G., Battaglia, C., Tinaglia, V., Mantecca, P., Camatini, M., & Palestini, P. (2013). Milano summer particulate matter (PM10) triggers lung inflammation and extra pulmonary adverse events in mice. Public Library of Science, 8(2).

Finnerty, K., Choi, J.-E., Lau, A., Davis-Gorman, G., Diven, C., Seaver, N., Linak, W. P., Witten, M., McDonagh, P. F. (2007). Instillation of coarse ash particulate matter and lipopolysaccharide produces a systemic inflammatory response in mice. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A, 70(23), 1957–66.

Firket, J. (1931). The Cause of the Symptoms Found in the Meuse Valley during the Fog of December, 1930. Bulletin et Mémoires de l’Académie Royale de Médecine de Belgique, 11, 683–741.

Frampton, M. W. (2006). Inflammation and airborne particles. Clinics in Occupational and Environmental Medicine, 5(4), 797–815.

Frampton, M. W., Ghio, a J., Samet, J. M., Carson, J. L., Carter, J. D., & Devlin, R. B. (1999). Effects of aqueous extracts of PM(10) filters from the Utah valley on human airway epithelial cells. The American Journal of Physiology, 277(5 Pt 1), L960–7.

Franchini, M., & Mannucci, P. M. (2009). Particulate Air Pollution and Cardiovascular Risk  : Short-term and Long- term Effects. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 35(7), 665–670.

Fujii, T., Hayashi, S., Hogg, J. C., Mukae, H., Suwa, T., Goto, Y., Vincent, R., van Eeden, S. F. (2002). Interaction of alveolar macrophages and airway epithelial cells following exposure to particulate matter produces mediators that stimulate the bone marrow. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 27(1), 34–41.

Gangamma, S. (2012). Airborne particulate matter and innate immunity activation. Environmental Science & Technology, 46, 10879–10880.

Geiser, M., Rothen-Rutishauser, B., Kapp, N., Schürch, S., Kreyling, W., Schulz, H., Semmler, M., Hof, V. I., Heyder, J., Gehr, P. (2005). Ultrafine Particles Cross Cellular Membranes by Nonphagocytic Mechanisms in Lungs and in Cultured Cells. Environmental Health Perspectives, 113(11), 1555–1560.

Genc, S., Zadeoglulari, Z., Fuss, S. H., & Genc, K. (2012). The adverse effects of air pollution on the nervous system. Journal of Toxicology, 1–23.

Ghio, a J., & Devlin, R. B. (2001). Inflammatory lung injury after bronchial instillation of air pollution particles. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164, 704–708.

Ghio, A. J., Carraway, M. S., & Madden, M. C. (2012). Composition of air pollution particles and oxidative stress in cells, tissues, and living systems. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part B, Critical Reviews, 15(1), 1–21.

Gibco. (2007). Cell Culture GIBCO serum — it passes the test (p. 24).

Gilmour, P. S., Morrison, E. R., Vickers, M. a, Ford, I., Ludlam, C. a, Greaves, M., Donaldson, K., MacNee, W. (2005). The procoagulant potential of environmental particles (PM10). Occupational and Environmental Medicine, 62(3), 164–71.

Gioannini, T. L., Teghanemt, A., Zhang, D., Coussens, N. P., Dockstader, W., Ramaswamy, S., & Weiss, J. P. (2004). Isolation of an endotoxin-MD-2 complex that produces Toll-like receptor 4-dependent cell activation at picomolar concentrations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(12), 4186–91.

Giovannini-Chami, L., Marcet, B., Moreilhon, C., Chevalier, B., Illie, M. I., Lebrigand, K., Robbe-Sermesant, K., Bourrier, T., Michiels, J.F., Mari, B., Crénesse, D., Hofman, P., de Blic, J., Castillo, L., Albertini, M., Barbry, P. (2012). Distinct epithelial gene expression phenotypes in childhood respiratory allergy. The European Respiratory Journal, 39(5), 1197–205.

Gladding, T., Thorn, J., & Stott, D. (2003). Organic Dust Exposure and Work-Related Effects Among Recycling Workers. American Journal of Industrial Medicine, 43, 584–591.

González-Flecha, B. (2004). Oxidant mechanisms in response to ambient air particles. Molecular Aspects of Medicine, 25, 169–82.

Google. (2014). Google Maps. Retrieved from https://www.google.be/maps/preview

Grahame, T. J., & Schlesinger, R. B. (2007). Health effects of airborne particulate matter: do we know enough to consider regulating specific particle types or sources? Inhalation Toxicology, 19, 457–481.

Grigg, J. (2013). Effects of air pollution on fetal development—more than low birthweight? The Lancet Respiratory Medicine, 1(9), 666–667.

Guastadisegni, C., Kelly, F. J., Cassee, F. R., Gerlofs-Nijland, M. E., Janssen, N. a H., Pozzi, R., Brunekreef, B., Sandström, T., Mudway, I. (2010). Determinants of the proinflammatory action of ambient particulate matter in immortalized murine macrophages. Environmental Health Perspectives, 118(12), 1728–34.

Guo, L., Zhu, N., Guo, Z., Li, G., Chen, C., Sang, N., & Yao, Q. (2012). Particulate matter (PM10) exposure induces endothelial dysfunction and inflammation in rat brain. Journal of Hazardous Materials, 213-214, 28– 37.

Han, T., & Mainelis, G. (2012). Investigation of inherent and latent internal losses in liquid-based bioaerosol samplers. Journal of Aerosol Science, 45, 58–68.

Hartz, A. M. S., Bauer, B., Block, M. L., Hong, J.-S., & Miller, D. S. (2008). Diesel exhaust particles induce oxidative stress, proinflammatory signaling, and P-glycoprotein up-regulation at the blood-brain barrier. FASEB Journal, 22(8), 2723–2733.

Heinrich, J. (2003). Endotoxin in fine (PM2.5) and coarse (PM2.5–10) particle mass of ambient aerosols. A temporo-spatial analysis. Atmospheric Environment, 37(26), 3659–3667.

Heldal, K. K., Halstensen, a S., Thorn, J., Djupesland, P., Wouters, I., Eduard, W., & Halstensen, T. S. (2003). Upper airway inflammation in waste handlers exposed to bioaerosols. Occupational and Environmental Medicine, 60(6), 444–450.

Huang, S.L., Cheng, W.L., Lee, C.T., Huang, H.C., & Chan, C.C. (2002). Contribution of endotoxin in macrophage cytokine response to ambient particles in vitro. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A, 65(17), 1261–72.

Imrich, A., Ning, Y. Y., Koziel, H., Coull, B., Kobzik, L., & Pharmacol, T. A. (1999). Lipopolysaccharide Priming Amplifies Lung Macrophage Tumor Necrosis Factor Production in Response to Air Particles. Toxicology and Applied Pharmacology, 159, 117–124.

Janssen, O., Schaumann, F., Holz, O., Lavae-Mokhtari, B., Welker, L., Winkler, C., Biller, H., Krug, N., Hohlfeld, J. M. (2013). Low-dose endotoxin inhalation in healthy volunteers-a challenge model for early clinical drug development. BMC Pulmonary Medicine, 13(1), 19.

Jerala, R. (2007). Structural biology of the LPS recognition. International Journal of Medical Microbiology, 297(5), 353–63.

Kang, Y. (2010). The use of cytokine array to examine cytokine profiles of two human cell lines exposed to indoor dust. Toxicology Letters, 199(3), 301–307.

Kawai, T., Adachi, O., Ogawa, T., Takeda, K., & Akira, S. (1999). Unresponsiveness of MyD88-deficient mice to endotoxin. Immunity, 11(1), 115–22.

Kelly, F. J., & Fussell, J. C. (2012). Size, source and chemical composition as determinants of toxicity attributable to ambient particulate matter. Atmospheric Environment, 60, 504–526.

Kelly, F. J., & Mudway, I. S. (2007). Particle-mediated extracellular oxidative stress in the lung. In Particle Toxicology (pp. 89–117).

Khandoga, A., Stampfl, A., Takenaka, S., Schulz, H., Radykewicz, R., Kreyling, W., & Krombach, F. (2004). Ultrafine particles exert prothrombotic but not inflammatory effects on the hepatic microcirculation in healthy mice in vivo. Circulation, 109(10), 1320–5.

KNMI. (2001). Neerslag spoelt fijn stof uit atmosfeer. Retrieved from http://www.kennislink.nl/publicaties/van- scheepjeswol-naar-vitamine-d.pdf

Kocbach, A., Li, Y., Yttri, K. E., Cassee, F. R., Schwarze, P. E., & Namork, E. (2006). Physicochemical characterisation of combustion particles from vehicle exhaust and residential wood smoke. Particle and Fibre Toxicology, 3, 1.

Kroll, A., Gietl, J. K., Wiesmüller, G. A., Günsel, A., Wohlleben, W., Schnekenburger, J., & Klemm, O. (2013). In vitro toxicology of ambient particulate matter: Correlation of cellular effects with particle size and components. Environmental Toxicology, 28, 76–86.

Kujundzic, E., Hernandez, M., & Miller, S. L. (2006). Particle size distributions and concentrations of airborne endotoxin using novel collection methods in homes during the winter and summer seasons. Indoor Air, 16(3), 216–26.

Laden, F., Schwartz, J., Speizer, F. E., & Dockery, D. W. (2006). Reduction in fine particulate air pollution and mortality: Extended follow-up of the Harvard Six Cities study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 173(6), 667–72.

Lafferty, E. I., Qureshi, S. T., & Schnare, M. (2010). The role of toll-like receptors in acute and chronic lung inflammation. Journal of Inflammation (London, England), 7(1), 57.

Lai, P. S., Hofmann, O., Baron, R. M., Cernadas, M., Meng, Q. R., Bresler, H. S., Brass, D. M., Yang, I. V., Schwartz, D. A., Christiani, D. C., Hide, W. (2013). Integrating murine gene expression studies to understand obstructive lung disease due to chronic inhaled endotoxin. PloS One, 8(5).

Laitinen, S. (1999). Importance of sampling, extraction and preservation for the quantitation of biologically active endoto. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 6(1), 33–38.

Lange, J. H. (2000). Reduced cancer rates in agricultural workers: a benefit of environmental and occupational endotoxin exposure. Medical Hypotheses, 55(5), 383–5.

Langer, V., Hartmann, G., Niessner, R., & Seidel, M. (2012). Rapid quantification of bioaerosols containing L. pneumophila by Coriolis® μ air sampler and chemiluminescence antibody microarrays. Journal of Aerosol Science, 48, 46–55.

Le Goff, O., Bru-Adan, V., Bacheley, H., Godon, J.-J., & Wéry, N. (2010). The microbial signature of aerosols produced during the thermophilic phase of composting. Journal of Applied Microbiology, 108(1), 325–40.

Lewtas, J. (2007). Air pollution combustion emissions: characterization of causative agents and mechanisms associated with cancer, reproductive, and cardiovascular effects. Mutation Research, 636(1-3), 95–133.

Li, N., Sioutas, C., Cho, A., Schmitz, D., Misra, C., Sempf, J., Wang, M., Oberley, T., Froines, J.,Nel, A. (2002). Ultrafine Particulate Pollutants Induce Oxidative Stress and Mitochondrial Damage. Environmental Health Perspectives, 111(4), 455–460.

Libby, P., Ridker, P. M., & Maseri, A. (2002). Inflammation and Atherosclerosis. Circulation, 105(9), 1135–1143. Liebers, V. (2006). Occupational endotoxin-exposure and possible health effects on humans. American Journal of

Industrial Medicine, 49, 474–491.Liebers, V., Raulf-Heimsoth, M., & Brüning, T. (2008). Health effects due to endotoxin inhalation (review).

Archives of Toxicology, 82(4), 203–10.

Life technologies. (2012). Real-time PCR handbook (p. 70).

Lin, X., A. Reponen, T., Willeke, K., Grinshpun, S. a., Foarde, K. K., & Ensor, D. S. (1999). Long-term sampling of airborne bacteria and fungi into a non-evaporating liquid. Atmospheric Environment, 33(26), 4291–4298.

Ling, Z., Zhu, Y., Tong, C. W., Snyder, J. a, Lipton, J. W., & Carvey, P. M. (2006). Progressive dopamine neuron loss following supra-nigral lipopolysaccharide (LPS) infusion into rats exposed to LPS prenatally. Experimental Neurology, 199, 499–512.

Liu, A. H., & Redmon, A. H. (2001). Endotoxin: friend or foe? Allergy and Asthma Proceedings, 22, 337–340. Livak, K. J., & Schmittgen, T. D. (2001). Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative

PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods (San Diego, Calif.), 25(4), 402–8.

Long, C. M., Suh, H. H., Kobzik, L., Catalano, P. J., Ning, Y. Y., & Koutrakis, P. (2001). A pilot investigation of the relative toxicity of indoor and outdoor fine particles: in vitro effects of endotoxin and other particulate properties. Environmental Health Perspectives, 109(10), 1019–26. t

Longhin, E., Pezzolato, E., Mantecca, P., Holme, J. a, Franzetti, a, Camatini, M., & Gualtieri, M. (2013). Season linked responses to fine and quasi-ultrafine Milan PM in cultured cells. Toxicology in Vitro  : An International Journal Published in Association with BIBRA, 27(2), 551–9.

Lonza. (2009). PyroGene TM Recombinant Factor C Assay (p. 8).

Lu, Y.C., Yeh, W.C., & Ohashi, P. S. (2008). LPS/TLR4 signal transduction pathway. Cytokine, 42(2), 145–51.

Madigan, M. T., Martinko, J. M., Stahl, D., & Clark, D. P. (2010). Brock: Biology of Microorganisms (p. 1152).

Madsen, A. M. (2006). Airborne Endotoxin in Different Background Environments and Seasons. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 13, 81–86.

Maess, M. B., Sendelbach, S., & Lorkowski, S. (2010). Selection of reliable reference genes during THP-1 monocyte differentiation into macrophages. BMC Molecular Biology, 11(1), 90.

Manalis, N., Grivas, G., Protonotarios, V., Moutsatsou, a, Samara, C., & Chaloulakou, a. (2005). Toxic metal content of particulate matter (PM10), within the Greater Area of Athens. Chemosphere, 60(4), 557–66.

Mandryk, J., Alwis, K. U., & Hocking, A. D. (2000). Effects of Personal Exposures on Pulmonary Function and Work-related Symptoms Among Sawmill workers. Annals of Occupational Hygiene, 44(4), 281–289.

Mann, J. K., Tager, I. B., Lurmann, F., Segal, M., Quesenberry, C. P., Lugg, M. M., Shan, J., Van Den Eeden, S. K. (2002). Air pollution and hospital admissions for ischemic heart disease in persons with congestive heart failure or arrhythmia. Environmental Health Perspectives, 110(12), 1247–52.

Manousakis, G., Jensen, M. B., Chacon, M. R., Sattin, J. A., & Levine, R. L. (2009). The Interface Between Stroke and Infectious Disease  : Infectious Diseases Leading to Stroke and Infections Complicating Stroke. Current Neurology and Neuroscience Reports, 9, 28–34.

Manzano-Léon, N., Quintana, R., Sanches, B., Serrano, J., Vega, E., Vazquez-Lopez, I., Rojas-Bracho, L., Lopez-Villegas, T., O'Neill, M. S., Vadillo-Ortega, F., De Vizcaya-Ruiz, A., Rosas, I., Osornio-Vargas, Á. R.

(2013). Variation in the Composition and In Vitro Proinflammatory Effect of Urban Particulate Matter from Different Sites. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 27(1), 87–97.

Martich, G. D., Boujoukos, a J., & Suffredini, a F. (1993). Response of man to endotoxin. Immunobiology, 187(3- 5), 403–16.

Martich, G., & Danner, R. (1991). Detection of Interleukin 8 and Tumor Necrosis Factor in Normal Humans after Intravenous Endotoxin: The Effect of Antiinflammatory Agents. The Journal of Experimental Medicine, 173, 1021–1024.

Mastrangelo, G., Grange, J. M., Fadda, E., Fedeli, U., Buja, A., & Lange, J. H. (2005). Lung cancer risk: effect of dairy farming and the consequence of removing that occupational exposure. American Journal of Epidemiology, 161(11), 1037–46.

McConnell, R., Wu, W., Berhane, K., Liu, F., Verma, G., Peden, D., Diaz-Sanchez, D., Fruin, S. (2013). Inflammatory cytokine response to ambient particles varies due to field collection procedures. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 48(4), 497–502.

McDougall, C. M., Blaylock, M. G., Douglas, J. G., Brooker, R. J., Helms, P. J., & Walsh, G. M. (2008). Nasal epithelial cells as surrogates for bronchial epithelial cells in airway inflammation studies. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 39(5), 560–8.

McMichael, a J., Anderson, H. R., Brunekreef, B., & Cohen, a J. (1998). Inappropriate use of daily mortality analyses to estimate longer-term mortality effects of air pollution. International Journal of Epidemiology, 27(3), 450–3.

Menetrez, M. Y., Foarde, K. K., Esch, R. K., Schwartz, T. D., Dean, T. R., Hays, M. D., Cho, S.H. Betancourt, D.A., Moore, S. a. (2009). An evaluation of indoor and outdoor biological particulate matter.

Atmospheric Environment, 43(34), 5476–5483.

Mesquita, S. R., van Drooge, B. L., Reche, C., Guimarães, L., Grimalt, J. O., Barata, C., & Piña, B. (2014). Toxic assessment of urban atmospheric particle-bound PAHs: Relevance of composition and particle size in Barcelona (Spain). Environmental Pollution, 184, 555–62.

Meynen, N. (2009). Environmental Justice and Ecological Debt in Belgium: The UMICORE case (pp. 1–30).

Michel, O., Nagy, a M., Schroeven, M., Duchateau, J., Nève, J., Fondu, P., & Sergysels, R. (1997). Dose- response relationship to inhaled endotoxin in normal subjects. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 156(4 Pt 1), 1157–64.

Miguel, A. H., Kirchstetter, T. W., Harley, R. a., & Hering, S. V. (1998). On-Road Emissions of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Black Carbon from Gasoline and Diesel Vehicles. Environmental Science & Technology, 32(4), 450–455.

Mills, N. L., Donaldson, K., Hadoke, P. W., Boon, N. a, MacNee, W., Cassee, F. R., Sandström, T., Blomberg, A., Newby, D. E. (2009). Adverse cardiovascular effects of air pollution. Nature Clinical Practice. Cardiovascular Medicine, 6(1), 36–44.

Milton, D., Gere, R., Feldman, H., & Greaves, I. (1990). Endotoxin measurement: aerosol sampling and application of a new Limulus method. American Industrial Hygiene Association Journal, 51(6), 331–337.

Milton, D. K., Johnson, D. K., & Park, J.-H. (1997). Environmental endotoxin measurement  : Interference and sources of variation in the Limus Assay of House Dust. American Industrial Hygiene Association Journal, 58, 861–867.

Monn, C., & Becker, S. (1999). Cytotoxicity and induction of proinflammatory cytokines from human monocytes exposed to fine (PM2.5) and coarse particles (PM10-2.5) in outdoor and indoor air. Toxicology and Applied Pharmacology, 155(3), 245–52.

Moore, J. E., Xu, J., Millar, B. C., Elborn, J. S., & Rao, J. R. (2004). Identification of an Organism Associated with Mushroom Worker’s Lung. Compost Science & Utilization, 12(2), 192–195.

Morgenstern, V., Bischof, W., Koch, A., & Heinrich, J. (2006). Measurements of endotoxin on ambient loaded PM filters after long-term storage. The Science of the Total Environment, 370(2-3), 574–9.

Morgenstern, V., Carty, C. L., Gehring, U., Cyrys, J., Bischof, W., & Heinrich, J. (2005). Lack of spatial variation of endotoxin in ambient particulate matter across a German metropolitan area. Atmospheric Environment, 39(36), 6931–6941.

Mueller-Anneling, L. (2004). Ambient endotoxin concentrations in PM10 from Southern California. Environmental Health Perspectives, 112(5), 583–588.

Mukhtar, A., & Limbeck, A. (2013). Recent developments in assessment of bio-accessible trace metal fractions in airborne particulate matter: a review. Analytica Chimica Acta, 774, 11–25.

Muta, T., & Iwanaga, S. (1996). Clotting and immune defense in Limulidae. Progress in Molecular and Subcellular Biology, 15, 154–189.

Nel, A. (2005). Atmosphere. Air pollution-related illness: effects of particles. Science, 308, 804–806.

Nemery, B., Hoet, P. H. M., & Nemmar, A. (2001). Department of medical history The Meuse Valley fog of 1930  : an air pollution disaster. The Lancet, 357, 704–708.

Nilsson, S., Merritt, a. S., & Bellander, T. (2011). Endotoxins in urban air in Stockholm, Sweden. Atmospheric Environment, 45(1), 266–270.

Ning, Y., Imrich, A., & Goldsmith, C. (2000). Alveolar Macrophage Cytokine Production in Response To Air Particles in Vitro: Role of Endotoxin. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 59(3), 165– 180.

Oberdörster, G., Gelein, R. M., Ferin, J., & Weiss, B. (1995). Association of particulate air pollution and acute mortality: involvement of ultrafine particles? Inhalation Toxicology, 7(1), 111–124.

Oberdörster, G., Sharp, Z., Atudorei, V., Elder, a, Gelein, R., Kreyling, W., & Cox, C. (2004). Translocation of inhaled ultrafine particles to the brain. Inhalation Toxicology, 16(6-7), 437–45.

Osornio-Vargas, Á. R., Bonner, J. C., Alfaro-Moreno, E., Martinez, L., Garcia-Cuellar, C., Ponce-de- Leon Rosales, S., Miranda, J., Rosas, I. (2003). Proinflammatory and cytotoxic effects of Mexico City air pollution particulate matter in vitro are dependent on particle size and composition. Environmental Health Perspectives, 111(10), 1289–1293.

Paramo, T., Piggot, T. J., Bryant, C. E., & Bond, P. J. (2013). The structural basis for endotoxin-induced allosteric regulation of the Toll-like receptor 4 (TLR4) innate immune receptor. The Journal of Biological Chemistry, 288(51), 36215–25.

Perry, V. H., Cunningham, C., & Holmes, C. (2007). Systemic infections and inflammation affect chronic neurodegeneration. Nature Reviews. Immunology, 7(2), 161–7.

Peters, a., Dockery, D. W., Muller, J. E., & Mittleman, M. a. (2001). Increased Particulate Air Pollution and the Triggering of Myocardial Infarction. Circulation, 103(23), 2810–2815.

Peters, A., Veronesi, B., Calderón-Garcidueñas, L., Gehr, P., Chen, L. C., Geiser, M., Reed, W., Rothen- Rutishauser, B., Schürch, S., Schulz, H. (2006). Translocation and potential neurological effects of fine and ultrafine particles a critical update. Particle and Fibre Toxicology, 3, 13.

Pope, C. A., Burnett, R. T., Thurston, G. D., Thun, M. J., Calle, E. E., Krewski, D., & Godleski, J. J. (2004a). Cardiovascular mortality and long-term exposure to particulate air pollution: epidemiological evidence of general pathophysiological pathways of disease. Circulation, 109(1), 71–7.

Pope, C. A., Burnett, R. T., Thurston, G. D., Thun, M. J., Calle, E. E., Krewski, D., & Godleski, J. J. (2004b). Cardiovascular mortality and long-term exposure to particulate air pollution: epidemiological evidence of general pathophysiological pathways of disease. Circulation, 109(1), 71–7.

Pope III, C. A., Burnett, R. T., Thun, M. J., Calle, E. E., Krewski, D., Ito, K., & Thurston, G. D. (2002). Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-term Exposure to Fine Particulate Air Pollution. Journal of American Medical Association, 287(9), 1132–1141.

Pope III, C. A., & Dockery, D. W. (2006). Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that Connect. Journal of the Air & Waste Management Association, 56, 709–742.

Qiagen. (2010). Critical Factors for Successful Real-Time PCR (p.1- 64).Qin, L., Wu, X., Block, M. L., Liu, Y., Breese, G. R., Hong, J., ... Crews, F. T. (2007). Systemic LPS Causes

Chronic Neuroinflammation and Progressive Neurodegeneration. Glia, 55, 453–462.

Rachmawati, D., Bontkes, H. J., Verstege, M. I., Muris, J., von Blomberg, B. M. E., Scheper, R. J., & van Hoogstraten, I. M. W. (2013). Transition metal sensing by Toll-like receptor-4: next to nickel, cobalt and palladium are potent human dendritic cell stimulators. Contact Dermatitis, 68(6), 331–8.

Remes, S. T., Iivanainen, K., Koskela, H., & Pekkanen, J. (2003). Which factors explain the lower prevalence of atopy amongst farmers’ children? Clinical and Experimental Allergy  : Journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 33(4), 427–34.

Remy, S., Nawrot, T., Fierens, F., Petit, P., Vanderstraeten, P., Nemery, B., & Bouland, C. (2010). Health impact of urban air pollution in Belgium. Air Quality, Atmosphere & Health, 4(3-4), 243–246.

Roemer, W., Hoek, G., Brunekreef, B., Forsberg, B., Pekkanen, J., & Schutz, A. (2000). PM 10 elemental composition and acute respiratory health effects in European children ( PEACE project ). European Respiratory Journal, 15, 553–559.

Ryan, J. (2008). Endotoxins and Cell Culture Technical Bulletin (p. 8).

Rylander, R. (2002). Endotoxin in the environment- exposure and effects. Innate Immunity, 8(4), 241–252.

Rylander, R., & Michel, O. (2005). Organic Dust Induced Inflammation — Role of Atopy and TLR-4 and CD14 Gene Polymorphisms. American Journal of Industrial Medicine, 48, 302–307.

Samet, J., & Dominici, F. (2000). Fine Particulate Air Pollution and Mortality in 20 U.S. Cities, 1987-1994. New England Journal of Medicine, 343(24), 1742–1749. R

Sandle, T. (2013). A comparative study of different methods for endotoxin destruction. American Pharmaceutical Review, October.

Schauer, J. J., Lough, G. C., Shafer, M. M., Christensen, W. F., Arndt, M. F., Deminter, J. T., & Park, J. (2006). Characterization of Metals Emitted from Motor Vehicles. Health Effects Institute, 133.

Schins, R. P. F., Lightbody, J. H., Borm, P. J. a, Shi, T., Donaldson, K., & Stone, V. (2004). Inflammatory effects of coarse and fine particulate matter in relation to chemical and biological constituents. Toxicology and Applied Pharmacology, 195, 1–11.

Scientific, T. (2012). Thermo Scientific HyClone Research Cell Culture Products (p. 16).Seaton, a, MacNee, W., Donaldson, K., & Godden, D. (1995). Particulate air pollution and acute health effects.

Lancet, 345(8943), 176–8.Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (2006). Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change

(p. 1232).

Shang, Y., Zhu, T., Lenz, A.-G., Frankenberger, B., Tian, F., Chen, C., & Stoeger, T. (2013). Reduced in vitro toxicity of fine particulate matter collected during the 2008 Summer Olympic Games in Beijing: the roles of chemical and biological components. Toxicology in Vitro  : An International Journal Published in Association with BIBRA, 27(7), 2084–93.

Sharif, O., Bolshakov, V. N., Raines, S., Newham, P., & Perkins, N. D. (2007). Transcriptional profiling of the LPS induced NF-kappaB response in macrophages. BMC Immunology, 8, 1.

Shoenfelt, J., Mitkus, R. J., Zeisler, R., Spatz, R. O., Powell, J., Fenton, M. J., Squibb, K. A., Medvedev, A. E. (2009). Involvement of TLR2 and TLR4 in inflammatory immune responses induced by fine and coarse ambient air particulate matter. Journal of Leukocyte Biology, 86(2), 303–12. d

Skórska, C., Mackiewicz, B., Dutkiewicz, J., Krysinska-Traczyk, E., Milanowski, J., Feltovich, H., Lange, J., Thorne, P. S. (1998). Effects of exposure to grain dust in Polish farmers: work-related symptoms ans immunologic response to microbial antigens associated with dust. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 5, 147–153.

Souza, M. B., Saldiva, P. H. N., Pope III, C. A., & Capelozzi, V. L. (1998). Respiratory Changes due to Long-term Exposure to Urban Levels of Air Pollution. Chest, 113, 1312–1318.

Spaan, S., Heederik, D. J. J., Thorne, P. S., & Wouters, I. M. (2007). Optimization of airborne endotoxin exposure assessment: effects of filter type, transport conditions, extraction solutions, and storage of samples and extracts. Applied and Environmental Microbiology, 73(19), 6134–43.

Stearns, R. C., Murthy, G. K., Skornik, W., & Hatch, V. (1994). Detection of Ultrafine Copper Oxide Particles in the Lungs of Hamsters by Electron Spectroscopic Imaging. Electron Microscopy- International Congress, 3B, 763–764.

Stephenson, D. J., Lillquist, D. R., DeRosso, F. D., Greene, D. D., & White, G. (2004). Side-by-Side Comparison of Three Sampling Methods for Aerosolized ... Journal of Environmental Health, 67(4), 16–19.

Suffredini, a F., Hochstein, H. D., & McMahon, F. G. (1999). Dose-related inflammatory effects of intravenous endotoxin in humans: evaluation of a new clinical lot of Escherichia coli O:113 endotoxin. The Journal of Infectious Diseases, 179(5), 1278–82.

Sun, Q., Yue, P., Kirk, R., Wang, A., Moatti, D., Jin, X., Lu, B., Schecter, A. D., Lippmann, M., Gordon, T., Chen, L. C., Rajagopalan, S. (2008). Ambient air particulate matter exposure and tissue factor expression in atherosclerosis. Inhalation Toxicology, 20, 127–137.

Takeda, K., & Akira, S. (2004). TLR signaling pathways. Seminars in Immunology, 16(1), 3–9.Terzano, C., Di Stefano, F., Conti, V., Graziani, E., & Petroianni, a. (2010). Air pollution ultrafine particles: toxicity

beyond the lung. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 14(10), 809–21.

Thomas, R. (2001). A Beginner’s Guide to ICP-MS. Spectroscopy, 16(4), 38–42.

Thorne, P. S., Perry, S. S., Saito, R., O’Shaughnessy, P. T., Mehaffy, J., Metwali, N., Keefe, T., Donham, K. J., Reynolds, S. J. (2010). Evaluation of the Limulus amebocyte lysate and recombinant factor C assays for assessment of airborne endotoxin. Applied and Environmental Microbiology, 76(15), 4988–95.

Timm, M., Madsen, A. M., Hansen, J. V., Moesby, L., & Hansen, E. W. (2009). Assessment of the total inflammatory potential of bioaerosols by using a granulocyte assay. Applied and Environmental Microbiology, 75(24), 7655–62.

Traversi, D., Alessandria, L., Schilirò, T., & Gilli, G. (2011). Size-fractionated PM10 monitoring in relation to the contribution of endotoxins in different polluted areas. Atmospheric Environment, 45(21), 3515–3521.

US EPA (United States Environmental Protection Agency). (2002). Health Assessment Document For Diesel Engine Exhaust (p. 669).

Valavanidis, A., Fiotakis, K., & Vlachogianni, T. (2008). Airborne particulate matter and human health: toxicological assessment and importance of size and composition of particles for oxidative damage and carcinogenic mechanisms. Journal of Environmental Science and Health. Part C, Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews, 26, 339–362.

Valko, M., Morris, H., & Cronin, M. T. D. (2005). Metals, toxicity and oxidative stress. Current Medicinal Chemistry, 12(10), 1161–208.

Van Eeden, S. F., Tan, W. C., Suwa, T., Mukae, H., Terashima, T., Fujii, T., Qui, D., Vincent, R., Hogg, J. C. (2001). Cytokines involved in the systemic inflammatory response induced by exposure to particulate matter air pollutants (PM(10)). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(5), 826–30.

Van Steertegem, M. (2012). MIRA: Indicatorrapport 2012 (p. 1-164).Vandenbulcke, L., Bachert, C., Van Cauwenberge, P., & Claeys, S. (2006). The innate immune system and its

role in allergic disorders. International Archives of Allergy and Immunology, 139(2), 159–65.Vlaamse milieumaatschappij. (2009). Chemkar PM10: Chemische karakterisatie van fijn stof in Vlaanderen 2006-

2007 (p. 1- 168).Vlaamse milieumaatschappij. (2010). Chemkar PM10 “hotspots”: Chemische karakterisatie van fijn stof in

Vlaanderen 2008-2009 (p. 1- 130).Vlaamse milieumaatschappij. (2013). Luchtkwaliteit in Vlaanderen: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen –

jaarrapport 2012 (p. 1- 26).

Vogel, C. F. a, Garcia, J., Wu, D., Mitchell, D. C., Zhang, Y., Kado, N. Y., Wong, P., Trujillo, D. A., Lollies, A., Bennet, D., Schenker, M. B., Mitloehner, F. M. (2012). Activation of inflammatory responses in human U937 macrophages by particulate matter collected from dairy farms: an in vitro expression analysis of pro- inflammatory markers. Environmental Health  : A Global Access Science Source, 11(1), 17.

Vogel, C. F. A., Sciullo, E., Wong, P., Kuzmicky, P., Kado, N., & Matsumura, F. (2005). Induction of Proinflammatory Cytokines and C-Reactive Protein in Human Macrophage Cell Line U937 Exposed to Air Pollution Particulates. Environmental Health Perspectives, 113(11), 1536–1541.

Von Mutius, E., Braun-Fahrländer, C., Schierl, R., Riedler, J., Ehlermann, S., Maisch, S., Waser, M., Nowak, D. (2000). Exposure to endotoxin or other bacterial components might protect against the development of atopy. Clinical and Experimental Allergy  : Journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 30(9), 1230–4.

Ware, J. (2000). Particulate air pollution and mortality-clearing the air. The New England Journal of Medicine, 343(24), 1798–1810.

WHO. (2006). WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide-Global update 2005: summary of risk assessment.

WHO. (2013). Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP.Williams, L., & Ownby, D. (2005). The role of endotoxin and its receptors in allergic disease. Annals of Allergy,

Asthma and Immunology, 94(3), 323–332.

Williams, M. a, Porter, M., Horton, M., Guo, J., Roman, J., Williams, D., Breysse, P., Georas, S. N. (2007). Ambient particulate matter directs nonclassic dendritic cell activation and a mixed TH1/TH2-like cytokine response by naive CD4+ T cells. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 119(2), 488–97.

Wong, G. W. K., & Chow, C. M. (2008). Childhood Asthma Epidemiology  : Insights From Comparative Studies of Rural and Urban Populations. Pediatric Pulmonology, 43, 107–116.

Woodruff, T. J., Grillo, J., & Schoendorf, K. C. (1997). The relationship between selected causes of postneonatal infant mortality and particulate air pollution in the United States. Environmental Health Perspectives, 105(6), 608–12.

Yu, C., & Xu, G. (1987). Predictive models for deposition of inhaled diesel exhaust particles in humans and laboratory species. Research Report Health Effects Institute, 10, 3–22.

Zhang, X., Sebastiani, P., Liu, G., Schembri, F., Dumas, Y. M., Langer, E. M., Alekseyev, Y., O'Connor, G. T., Brooks, D. R., Lenburg, M. E., Spira, A. (2010). Similarities and differences between smoking-related gene expression in nasal and bronchial epithelium. Physiological Genomics, 41, 1–8.

Zhou, H.-C., Zhong, Z.-P., Jin, B.-S., Huang, Y.-J., & Xiao, R. (2005). Experimental study on the removal of PAHs using in-duct activated carbon injection. Chemosphere, 59(6), 861–9.

Zucker, B.-A., & Müller, W. (1998). Concentrations of Airborne Endotoxin in Cow and Calf Stables. Journal of Aerosol Science, 29(1), 217–221. 

 

Universiteit of Hogeschool
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: