Application of a multiplex assay to detect changes in anti-malarial antibodies at population level.

Laura Willen
Persbericht

Application of a multiplex assay to detect changes in anti-malarial antibodies at population level.

Malaria-eliminatie: bereikbaar of utopie?

Wereldwijd lopen 3,4 miljard mensen jaarlijks het risico op een malaria-infectie. In 2012 veroorzaakte malaria nog steeds 627 000 slachtoffers, waarvan 77% bestaat uit kinderen onder de vijf jaar. Dit wil zeggen dat dagelijks 1300 kinderlevens verloren gaan, slechts door één enkele muggenbeet. Malaria wordt daarom nog steeds gezien als één van de dodelijkste infectieziekten ter wereld.

Het is noodzakelijk om dit sterftecijfer omlaag te trekken en uiteindelijk malaria de kop in te drukken. Makkelijker gezegd dan gedaan. In tegenstelling tot de griep bijvoorbeeld, is er nog geen anti-malaria vaccin op de markt. De reden hiervoor ligt onder andere in het feit dat malaria niet door één variant maar wel door vijf verschillende varianten wordt veroorzaakt. Daar komt nog bij kijken dat elk van deze varianten een levenscyclus heeft waarin het transformeert van de ene naar de andere vorm én dat de vormen die in de mensen leven niet hetzelfde zijn als dezen in de muggen. Dit alles zorgt ervoor dat de weg naar malaria-eliminatie geplaveid is met veel obstakels en hindernissen. Ondanks al deze moeilijkheden hebben onderzoekers van over de hele wereld hun handen in elkaar geslagen om het jaarlijks aantal malaria-infecties te doen dalen met 75% tegen 2015.

In Zuidoost-Azië, en met name in Cambodja, is het risico op een malaria-infectie het grootste in het tropisch regenwoud, ook wel bekend als dé broedplaats voor de malariamuggen. Mensen die in deze gebieden verblijven, zowel ‘locals’ als reizigers, kunnen zich behoeden tegen een malaria-infectie door zich te beschermen tegen infecterende muggenbeten. De meest gebruikte controlemiddelen in deze gebieden zijn zichzelf inspuiten met een muggenspray en slapen onder een muggennet. Vermits Cambodja zich heeft voorgenomen om malaria te elimineren tegen 2025, is het noodzakelijk dat zulke interventiemethoden geëvalueerd worden.

Tijdens het gevoerde onderzoek kreeg een selecte groep inwoners van Cambodja de gelegenheid om onder zo een muggennet te slapen. Slechts de helft van deze groep kreeg ook nog toegang tot een muggenwerende spray, bijvoorbeeld het alom bekende DEET. Uiteindelijk werd nagegaan of het gebruik van zo een spray ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde is in het elimineren van malaria. Hiervoor werd van iedereen bloed afgenomen, dat vervolgens gecontroleerd werd op de aanwezigheid van de malaria-parasiet. Indien na verloop van tijd bij steeds minder mensen deze parasiet in het bloed terug te vinden is, kan daaruit een daling in malariagevallen afgeleid worden. In Cambodja is het echter niet zo simpel. Het aantal mensen dat geïnfecteerd is met malaria is al tot zo een laag niveau herleid, dat een verdere daling in malariagevallen en eventuele malaria-eliminatie niet meer waargenomen zal worden wanneer het bloed enkel en alleen gecontroleerd wordt op de parasiet. Om deze reden werd tijdens dit onderzoek een andere methode gebruikt. Het bloed werd niet enkel op de parasiet maar ook op de aanwezigheid van bepaalde eiwitten, gericht tegen de malaria parasiet, gecontroleerd. Deze eiwitten, ook wel antilichamen genoemd, geven een indicatie of er in de afgelopen periode een malaria-infectie heeft plaatsgevonden in deze persoon. We kunnen dus bij wijze van spreken terug in de tijd gaan en de malaria-geschiedenis van deze persoon schetsen. Dit is een heel vooruitstrevende methode en heel belangrijk indien een land malaria volledig wil uitroeien. Indien er een daling in deze eiwitten wordt waargenomen, wijst dit op een daling in malaria-gevallen en bijgevolg op efficiënte malaria-bestrijdingsmaatregelen.

Om deze screening zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die met behulp van kleine magneetbolletjes de eiwitten in het bloed kan opsporen. Deze techniek zorgt ervoor dat meerdere eiwitten tegelijkertijd opgespoord kunnen worden en vervolgens de screening sneller kan verlopen. Bovenop het screenen tegen de eiwitten en het nagaan of er een daling in malariagevallen heeft plaatsgevonden, is het ook noodzakelijk dat deze eiwitten na verloop van tijd geclassificeerd worden naargelang hun levensduur. Sommige eiwitten kunnen langer in het bloed ronddwalen dan anderen en hebben bijgevolg een langere levensduur. Zulke eiwitten zijn minder geschikt in het bepalen van de malaria-geschiedenis van een persoon. Aan de andere kant betekent een korte levensduur ook niet noodzakelijk dat dit het meest geschikte eiwit is. Het bepalen van de levensduur van elk van deze eiwitten staat nog in zijn kinderschoenen en vereist meer onderzoek, maar het is essentieel indien malaria-eliminatie vooropgesteld staat.

Of malaria-eliminatie bereikbaar is en niet enkel een utopie, hangt uitermate af van werkende controlemiddelen en van een goed systeem dat deze malaria-controlemiddelen controleert. Het onderzoek verricht tijdens deze thesis heeft hier al een steentje aan bijgedragen, maar verder onderzoek is vereist om de werking van malaria-bestrijdingsmiddelen op een efficiënte manier te controleren en de gebruikte eiwitten te classificeren. Indien dit bereikt wordt, staan we alweer een stapje dichter bij de eliminatie van één van de dodelijkste infectieziekten op aarde.

Bibliografie

Bibliography  1. Manguin, S., Carnevale, P., Mouchet, J., Coosemans, M., Julvez, J., Richard-Lenoble, D., and Sircoulon, J. (2008). Biodiversity of Malaria in the World (Paris: John Libbey Eurotext). 2. White, N. J., Pukrittayakamee, S., Hien, T. T., Faiz, M. A., Mokuolu, O. a, and Dondorp, A. M. (2013). Malaria. Lancet 6736. 3. WHO (2013). Malaria. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/index.html [Accessed November 18, 2013]. 4. Feachem, R. G. a, Phillips, A. a, Hwang, J., Cotter, C., Wielgosz, B., Greenwood, B. M., Sabot, O., Rodriguez, M. H., Abeyasinghe, R. R., Ghebreyesus, T. A., et al. (2010). Shrinking the malaria map: progress and prospects. Lancet 376, 1566–1578. 5. Mendis, K., Rietveld, A., Warsame, M., Bosman, A., Greenwood, B., and Wernsdorfer, W. H. (2009). From malaria control to eradication: The WHO perspective. Trop. Med. Int. Heal. 14, 802–809. 6. Cotter, C., Sturrock, H. J. W., Hsiang, M. S., Liu, J., Phillips, A. a, Hwang, J., Gueye, C. S., Fullman, N., Gosling, R. D., and Feachem, R. G. a (2013). The changing epidemiology of malaria elimination: new strategies for new challenges. Lancet 382, 900 – 911. 7. Alonso, P. L., Brown, G., Arevalo-Herrera, M., Binka, F., Chitnis, C., Collins, F., Doumbo, O. K., Greenwood, B., Hall, B. F., Levine, M. M., et al. (2011). A research agenda to underpin malaria eradication. PLoS Med. 8. 8. Bousema, T., Griffin, J. T., Sauerwein, R. W., Smith, D. L., Churcher, T. S., Takken, W., Ghani, A., Drakeley, C., and Gosling, R. (2012). Hitting hotspots: spatial targeting of malaria for control and elimination. PLoS Med. 9. 9. Badu, K., Afrane, Y. A., Larbi, J., Stewart, V. A., Waitumbi, J., Angov, E., Ong’echa, J. M., Perkins, D. J., Zhou, G., Githeko, A., et al. (2012). Marked variation in MSP-119 antibody responses to malaria in western Kenyan highlands. BioMed Cent. Infect. Dis. 12, 50–59. 10. Cook, J., Speybroeck, N., Sochanta, T., Somony, H., Sokny, M., Claes, F., Lemmens, K., Theisen, M., Soares, I. S., D’Alessandro, U., et al. (2012). Sero-epidemiological evaluation of changes in Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax transmission patterns over the rainy season in Cambodia. Malar. J. 11, 86–98. 11. Collins, F. H., Alonso, P. L., Besansky, N. J., Burkot, T. R., Hemingway, J., James, A. A., Lindsay, S., Lobo, N. F., Mnzava, A., Tanner, M., et al. (2011). A research agenda for malaria eradication: vector control. PLoS Med. 8. 12. WHO (2012). World Malaria Report 2012. 13. Ministry of Health (2005). Strategic Master Plan for National Malaria Control Program. 14. Ly, P. (2013). Achievements of National Malaria Control Program 2012. 15. Durnez, L., Mao, S., Denis, L., Roelants, P., Sochantha, T., and Coosemans, M. (2013). Outdoor malaria transmission in forested villages of Cambodia. Malar. J. 12, 329–343. 16. Bretscher, M. T., Supargiyono, S., Wijayanti, M. a, Nugraheni, D., Widyastuti, A. N., Lobo, N. F., Hawley, W. a, Cook, J., and Drakeley, C. J. (2013). Measurement of Plasmodium falciparum transmission intensity using serological cohort data from Indonesian schoolchildren. Malar. J. 12, 21. 17. Moody, A. (2002). Rapid Diagnostic Tests for Malaria Parasites. Clin. Microbiol. Rev. 15, 66–78. 18. Dysoley, L., Kaneko, A., Eto, H., Mita, T., Socheat, D., Börkman, A., and Kobayakawa, T. (2008). Changing patterns of forest malaria among the mobile adult male population in Chumkiri District, Cambodia. Acta Trop. 106, 207–12. 19. Taylor, R. R., Egan, a, McGuinness, D., Jepson, a, Adair, R., Drakely, C., and Riley, E. (1996). Selective recognition of malaria antigens by human serum antibodies is not genetically determined but demonstrates some features of clonal imprinting. Int. Immunol. 8, 905–15. 20. Chowell, G., Munayco, C. V, Escalante, A. a, and McKenzie, F. E. (2009). The spatial and temporal patterns of falciparum and vivax malaria in Perú: 1994-2006. Malar. J. 8, 142–161. 21. Weiss, G. E., Traore, B., Kayentao, K., Ongoiba, A., Doumbo, S., Doumtabe, D., Kone, Y., Dia, S., Guindo, A., Traore, A., et al. (2010). The Plasmodium falciparum-specific human memory B cell compartment expands gradually with repeated malaria infections. PLoS Pathog. 6, 1–13. 22. Tuteja, R. (2007). Malaria - an overview. FEBS J. 274, 4670–4679. 23. Schofield, L., and Grau, G. E. (2005). Immunological processes in malaria pathogenesis. Nat. Rev. Immunol. 5, 722–35. 24. Good, M. F., and Doolan, D. L. (2010). Malaria vaccine design: immunological considerations. Immunity 33, 555–66. 25. Perlmann, P., and Troye-Blomberg, M. (2002). Malaria and the immune system in humans. Chem. Immunol. 80, 229–242. 26. Coban, C., Ishii, K. J., Horii, T., and Akira, S. (2007). Manipulation of host innate immune responses by the malaria parasite. Trends Microbiol. 15, 271–8. 27. Duffy, P. E., Sahu, T., Akue, A., Milman, N., and Anderson, C. (2012). Pre-erythrocytic malaria vaccines: identifying the targets. Expert Rev. Vaccines 11, 1261–1280. 28. Orlandi-Pradines, E., Penhoat, K., Durand, C., Pons, C., Bay, C., Pradines, B., Fusai, T., Josse, R., Dubrous, P., Meynard, J.-B., et al. (2006). Antibody responses to several malaria pre-erythrocytic antigens as a marker of malaria exposure among travelers. Am. J. Trop. Med. Hyg. 74, 979–985. 29. Kappe, S. H. I., Noe, A. R., Fraser, T. S., Blair, P. L., and Adams, J. H. (1998). A family of chimeric erythrocyte binding proteins of malaria proteins. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 95, 1230–1235. 30. Souza-Silva, F. a, da Silva-Nunes, M., Sanchez, B. a M., Ceravolo, I. P., Malafronte, R. S., Brito, C. F. a, Ferreira, M. U., and Carvalho, L. H. (2010). Naturally acquired antibodies to Plasmodium vivax Duffy binding protein (DBP) in rural Brazilian Amazon. Am. J. Trop. Med. Hyg. 82, 185–193. 31. Ambrosino, E., Dumoulin, C., Orlandi-Pradines, E., Remoue, F., Toure-Baldé, A., Tall, A., Sarr, J. B., Poinsignon, A., Sokhna, C., Puget, K., et al. (2010). A multiplex assay for the simultaneous detection of antibodies against 15 Plasmodium falciparum and Anopheles gambiae saliva antigens. Malar. J. 9, 317–329. 32. Pratt-Riccio, L. R., Bianco, C., Totino, P. R. R., Perce-Da-Silva, D. D. S., Silva, L. A., Riccio, E. K. P., Ennes-Vidal, V., Neves-Ferreira, A. G. C., Perales, J., Da Rocha, S. L. G., et al. (2011). Antibodies against the Plasmodium falciparum glutamate-rich protein from naturally exposed individuals living in a Brazilian malaria-endemic area can inhibit in vitro parasite growth. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 106 Suppl , 34–43. 33. Akpogheneta, O. J., Duah, N. O., Tetteh, K. K. a, Dunyo, S., Lanar, D. E., Pinder, M., and Conway, D. J. (2008). Duration of naturally acquired antibody responses to blood- stage Plasmodium falciparum is age dependent and antigen specific. Infect. Immun. 76, 1748–1755. 34. Branch, O. H., Udhayakumar, V., Hightower, a W., Oloo, a J., Hawley, W. a, Nahlen, B. L., Bloland, P. B., Kaslow, D. C., and Lal, a a (1998). A longitudinal investigation of IgG and IgM antibody responses to the merozoite surface protein-1 19-kiloDalton domain of Plasmodium falciparum in pregnant women and infants: associations with febrile illness, parasitemia, and anemia. Am. J. Trop. Med. Hyg. 58, 211–219. 35. Bruce-Chwatt, L. J. (1985). Essential Malarialogy Second. (London: The Alden Press). 36. Tangpukdee, N., Duangdee, C., Wilairatana, P., and Krudsood, S. (2009). Malaria diagnosis: a brief review. Korean J. Parasitol. 47, 93–102. 37. Luminex Corporation (2010). Manual Washing Procedure for MagPlex Microspheres: Technical Notes. 38. Luminex Corporation Fundamental Assay Techniques Protein. 39. Kerkhof, K. (2013). Implementation of a multiplex assay for detection of antibodies against different (20) Plasmodium antigens: A potential tool for evaluating anti- malarial interventions. 97. 40. Greenwood, B. M., Bojang, K., Whitty, C. J. M., and Targett, G. a T. (2005). Malaria. Lancet 365, 1487–1498. 41. Theisen, M., Vuust, J., Gottschau, a, Jepsen, S., and Høgh, B. (1995). Antigenicity and immunogenicity of recombinant glutamate-rich protein of Plasmodium falciparum expressed in Escherichia coli. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 2, 30–4. 42. Noor, A. M., Mohamed, M. B., Mugyenyi, C. K., Osman, M. A., Guessod, H. H., Kabaria, C. W., Ahmed, I. A., Nyonda, M., Cook, J., Drakeley, C. J., et al. (2011). Establishing the extent of malaria transmission and challenges facing pre-elimination in the Republic of Djibouti. BMC Infect. Dis. 11, 121–135. 43. Vigan-Womas, I., Guillotte, M., Juillerat, A., Vallieres, C., Lewit-Bentley, A., Tall, A., Baril, L., Bentley, G. a, and Mercereau-Puijalon, O. (2011). Allelic diversity of the Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 entails variant-specific red cell surface epitopes. PLoS One 6, e16544. 44. Souza-Silva, F. a, da Silva-Nunes, M., Sanchez, B. a M., Ceravolo, I. P., Malafronte, R. S., Brito, C. F. a, Ferreira, M. U., and Carvalho, L. H. (2010). Naturally acquired antibodies to Plasmodium vivax Duffy binding protein (DBP) in rural Brazilian Amazon. Am. J. Trop. Med. Hyg. 82, 185–193. 45. Hester, J., Chan, E. R., Menard, D., Mercereau-Puijalon, O., Barnwell, J., Zimmerman, P. a, and Serre, D. (2013). De novo assembly of a field isolate genome reveals novel Plasmodium vivax erythrocyte invasion genes. PLoS Negl. Trop. Dis. 7, e2569. 46. Sutherland, C. J. (2009). Surface antigens of Plasmodium falciparum gametocytes - A new class of transmission-blocking vaccine targets? Mol. Biochem. Parasitol. 166, 93– 98. 47. Cheng, Y., Ito, D., Sattabongkot, J., Lim, C. S., Kong, D.-H., Ha, K.-S., Wang, B., Tsuboi, T., and Han, E.-T. (2013). Serological responses to a soluble recombinant chimeric Plasmodium vivax circumsporozoite protein in VK210 and VK247 population. Malar. J. 12, 323. 48. Perera, K. L., Handunnetti, S. M., Holm, I., Longacre, S., and Mendis, K. (1998). Baculovirus merozoite surface protein 1 C-terminal recombinant antigens are highly protective in a natural primate model for human Plasmodium vivax malaria. Infect. Immun. 66, 1500–6. 49. Cook, J., Reid, H., Iavro, J., Kuwahata, M., Taleo, G., Clements, A., McCarthy, J., Vallely, A., and Drakeley, C. (2010). Using serological measures to monitor changes in malaria transmission in Vanuatu. Malar. J. 9, 169. 50. Fouda, G. G., Leke, R. F. G., Long, C., Druilhe, P., Zhou, A., Taylor, D. W., and Johnson, A. H. (2006). Multiplex assay for simultaneous measurement of antibodies to multiple Plasmodium falciparum antigens. Clin. Vaccine Immunol. 13, 1307–1313. 51. Sarr, J. B., Orlandi-Pradines, E., Fortin, S., Sow, C., Cornelie, S., Rogerie, F., Guindo, S., Konate, L., Fusaï, T., Riveau, G., et al. (2011). Assessment of exposure to Plasmodium falciparum transmission in a low endemicity area by using multiplex fluorescent microsphere-based serological assays. Parasit. Vectors 4, 212–220. 52. Khaireh, B. A., Briolant, S., Pascual, A., Mokrane, M., Machault, V., Travaillé, C., Khaireh, M. A., Farah, I. H., Ali, H. M., Abdi, A.-I. A., et al. (2012). Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum infections in the Republic of Djibouti: evaluation of their prevalence and potential determinants. Malar. J. 11, 395–427. 53. Claes, F., Speybroeck, N., Van den Eede, P., Nguyen, V. H., Ta, T. T., Le, M. D., Balharbi, F., and Van Overmeir, C. Estimating the incidence of malaria by measuring changes of Plasmodium falciparum GLURP antibody titres determined by ELISA in a community-based cohort in Vietnam. 25. 54. Kusi, K. a, Bosomprah, S., Dodoo, D., Kyei-Baafour, E., Dickson, E. K., Mensah, D., Angov, E., Dutta, S., Sedegah, M., and Koram, K. a (2014). Anti-sporozoite antibodies as alternative markers for malaria transmission intensity estimation. Malar. J. 13, 103. 55. Cho, P.-Y., Lee, S.-W., Ahn, S. K., Kim, J. S., Cha, S. H., Na, B.-K., Park, Y.-K., Lee, S. K., Lee, W.-J., Nam, H.-W., et al. (2013). Evaluation of circumsporozoite protein of Plasmodium vivax to estimate its prevalence in the Republic of Korea: an observational study of incidence. Malar. J. 12, 448. 56. Rodríguez, A., Goudsmit, J., Companjen, A., Mintardjo, R., Gillissen, G., Tax, D., Sijtsma, J., Weverling, G. J., Holterman, L., Lanar, D. E., et al. (2008). Impact of recombinant adenovirus serotype 35 priming versus boosting of a Plasmodium falciparum protein: characterization of T- and B-cell responses to liver-stage antigen 1. Infect. Immun. 76, 1709–1718. 57. Hillier, C. J., Ware, L. A., Barbosa, A., Angov, E., Lyon, J. A., Heppner, D. G., Lanar, D. E., Al, H. E. T., and Mmun, I. N. I. (2005). Process Development and Analysis of Liver- Stage Antigen 1 , a Preerythrocyte-Stage Protein-Based Vaccine for Plasmodium falciparum. 73, 2109–2115. 58. Suwancharoen, C., Putaporntip, C., Rungruang, T., and Jongwutiwes, S. (2011). Naturally acquired IgG antibodies against the C-terminal part of Plasmodium falciparum sporozoite threonine-asparagine-rich protein in a low endemic area. Parasitol. Res. 109, 315–20. 59. Sousa, T. N. De, Kano, F. S., Brito, C. F. A. De, and Carvalho, L. H. (2014). The Duffy binding protein as a key target for a Plasmodium vivax vaccine: lessons from the Brazilian Amazon. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 25–30. 60. Imwong, M., Nakeesathit, S., Day, N. P. J., and White, N. J. (2011). A review of mixed malaria species infections in anopheline mosquitoes. Malar. J. 10, 253. 61. Van Bortel, W., Trung, H. D., Hoi, L. X., Van Ham, N., Van Chut, N., Luu, N. D., Roelants, P., Denis, L., Speybroeck, N., D’Alessandro, U., et al. (2010). Malaria transmission and vector behaviour in a forested malaria focus in central Vietnam and the implications for vector control. Malar. J. 9, 373. 62. Rosenberg, R., and Wirtz, R. A. (1990). Intrinsic individual differences in circumsporozoite antibody response at a hyperendemic malaria focus. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 84, 206–208. 63. Wipasa, J., Suphavilai, C., Okell, L. C., Cook, J., Corran, P. H., Thaikla, K., Liewsaree, W., Riley, E. M., and Hafalla, J. C. R. (2010). Long-lived antibody and B Cell memory responses to the human malaria parasites, Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. PLoS Pathog. 6, e1000770. 64. Drakeley, C. J., Corran, P. H., Coleman, P. G., Tongren, J. E., McDonald, S. L. R., Carneiro, I., Malima, R., Lusingu, J., Manjurano, a, Nkya, W. M. M., et al. (2005). Estimating medium- and long-term trends in malaria transmission by using serological markers of malaria exposure. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102, 5108–13. 65. Lin, M., and Lucas, H. C. (2013). Too Big to Fail : Large Samples and the p -Value Problem. 7047, 1–12. 66. Williams, G. S., Mweya, C., Stewart, L., Mtove, G., Reyburn, H., Cook, J., Corran, P. H., Riley, E. M., and Drakeley, C. J. (2009). Immunophoretic rapid diagnostic tests as a source of immunoglobulins for estimating malaria sero-prevalence and transmission intensity. Malar. J. 8, 168. 67. Proietti, C., Verra, F., Bretscher, M. T., Stone, W., Kanoi, B. N., Balikagala, B., Egwang, T. G., Corran, P., Ronca, R., Arcà, B., et al. (2013). Influence of infection on malaria- specific antibody dynamics in a cohort exposed to intense malaria transmission in northern Uganda. Parasite Immunol. 35, 164–73. 68. Campo, J. J., Whitman, T. J., Freilich, D., Burgess, T. H., Martin, G. J., and Doolan, D. L. (2011). Toward a surrogate marker of malaria exposure: modeling longitudinal antibody measurements under outbreak conditions. PLoS One 6, e21826. 69. Gool, T. Van, Vetter, H., Vervoort, T., Michael, J., Wetsteyn, J., Overbosch, D., and Doenhoff, M. J. (2002). Serodiagnosis of Imported Schistosomiasis by a Combination of a Commercial Indirect Hemagglutination Test with Schistosoma mansoni Adult Worm Antigens and an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay with S . mansoni Egg Antigens 40(9), 3432-3437. 70. Michel, A., Waterboer, T., Kist, M., and Pawlita, M. (2009). Helicobacter pylori multiplex serology. Helicobacter 14, 525–35. 71. De Carvalho, MA., Ferreira, MU., De Souza, MRD., Ninomia, RT., Matos, GF. (1992). Malaria seroepidemiological comparison between indirect fluorescent Ab test and enzyme immunoassay using bloodspot eluates. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 87(2), 205- 208. 72. Corran, P., Coleman, P., Riley, E., and Drakeley, C. (2007). Serology: a robust indicator of malaria transmission intensity? Trends Parasitol. 23, 575–582. 73. Hens, N., Shkedy, Z., Aerts, M., Faes, C., Van Damme, P., and Beutels, P. (2012). Modeling Infectious Disease Parameters Based on Serological and Social Contact Data: A Modern Statistical Perspective (Statistics for Biology and Health) (Springer). 74. Privalsky lab Cell Counting with a Hemocytometer. Available at: http://microbiology.ucdavis.edu/privalsky/hemocytometer [Accessed April 5, 2014].

Universiteit of Hogeschool
Biomedical Science - Tropical and Infectious Diseases
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: