Through The Roots: Narratief en Vormgeving, de zoektocht naar een alternatieve 'Game Experience'

Michaël Segers
Persbericht

Through The Roots: Narratief en Vormgeving, de zoektocht naar een alternatieve 'Game Experience'

 

Through The Roots: Narratief en Vormgeving, de zoektocht naar een alternatieve 'Game Experience'

De laatste jaren is de productie van games enorm gestegen, waardoor deze industrie zich over heel de wereld verspreidt. Games behoren nu tot het populairste medium en stoten daarbij de filmindustrie van de troon. Na jaren van evolutie zien games er op grafisch gebied ontzettend realistisch uit maar is er nog steeds geen goede balans gevonden tussen gameplay en het op Hollywood geïnspireerde narratief. Hierdoor zijn de immersie en het inlevingsvermogen van de speler niet optimaal, hoe realistisch de game ook mag lijken. ‘Trough The Roots’ is de verwoording van een onderzoek naar de huidige integratie van gameplay, narratief en vormgeving binnen games, met als doel het realiseren van een nieuwe ‘game experience’. Dit wordt toegepast op de conceptuele Online Survival Horror game ‘Root’, waarin een alternatieve narratieve structuur en een vernieuwende gameplay werden gecreeërd. In combinatie met een eigen visuele stijl wordt aldus een grotere werkelijkheidservaring bij de speler bekomen.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de game industrie geen oog meer heeft voor vernieuwing en dat games enkel nog ontwikkeld worden om er veel geld mee te verdienen. Het huidige narratief in games is veel te sterk geïnspireerd op het ‘3 Act Narrative’ van de filmindustrie waardoor nog geen goede balans werd gevonden tussen gameplay en narratief, die beiden streven naar dominantie. Omdat Root een Online game is werd de integratie van een vastgelegd narratief uitgesloten, aangezien de speler zelf zijn eigen verhaal bepaalt. In plaats van een narratief werd voor Root een ontstaansgeschiedenis samengesteld die de speler een beeld moet geven over de oorsprong van de ‘Root’ wereld. Doordat deze geschiedenis een directe link heeft naar onze huidige tijd onstaat een grotere werkelijkheidservaring bij de speler. Ook al zullen spelers rondwaren in een imaginaire wereld die nooit werkelijk kan bestaan, wordt door de onstaansgeschiedenis toch de illusie gecreëerd dat dit wel zo is.

Ook op het gebied van gameplay werd voor de werkelijkheid gekozen, aangezien de handelingen die de speler nu in de meeste games kan doen erg artificieel overkomen. Root staat enkel in het teken van overleven en hoe spelers met dit aspect omgaan gedurende de gehele game, op het vlak van item beheer, personage en andere spelers. Deze drie elementen zorgen ervoor dat de acties van de speler gevolgen zullen hebben voor het gehele verloop van zijn verhaal en dat van anderen.

De enige manier waarop de huidige game industrie in staat is om realiteit te integreren in games is door te opteren voor een realistische vormgeving. Doordat men echter nog niet in staat is om de werkelijke realiteit te integreren komen games ofwel zeer artficieel of geïdealiseerd over. Root maakt gebruik van een visuele stijl die bestaat uit een mix tussen Cartoon en Realisme, waarin personages gestileerd worden weergegeven als gewone mensen en niet als geïdealiseerde actiehelden. Doordat games onze realiteit niet voorstellen zorgt de integratie van een niet realistische vormgeving dan ook voor een grotere werkelijkheidservaring. Deze wordt nog eens extra benadrukt door de integratie van de Gestalt principes op het level design en zijn geïntegreerde vijanden, die als doel hebben de speler anders te laten kijken naar zijn omgeving.

Het concept ‘Root’ heeft als doel te zorgen voor een herinterpretatie van games, waarin niet alles op voorhand wordt vastgelegd en voorgekauwd voor de speler. Doordat spelers met een totaal nieuwe ervaring worden geconfronteerd, worden ze terug uitgedaagd om een game te spelen en te ontdekken, alleen of in team. 

Bibliografie

Literatuurbronnen:

Betts T., 2011, Pattern Recognition: Gameplay as negotiating procedural form, University of Huddersfield

Brown D., 2007, Gaming DNA – On Narrative and Gameplay Gestalts, Brunel University

Cheng P., 2007, Waiting for Something to Happen: Narratives, Interactivity and Agency and the Video Game Cut-scene, University of California

Howell P., 2011, Schematically Disruptive Game Design, University of Portsmouth

King G. & Krzywinska T., 2002, Computer Games / Cinema / Interfaces, Brunel University

Kirkland E., 2009, Horror Videogames and the Uncanny, Kingston University

Lindley C.A., 2002, The Gameplay Gestalt, Narrative, and Interactive Storytelling, The Interactive Institute

Logas H. & Muller D., 2005, Mise-en-scène Applied to Level Design: Adapting a Holistic Approach to Level Design, Telltale Games & Georgia Institute of Technology

Masuch M. & Röber N., 2005, Game Graphics Beyond Realism: Then, Now, and Tomorrow, Otto-von-Guericke University Magdeburg

Montola M., 2005, Designing Goals for Online Role-Players, University of Tampere

Spierling U., 2005, Interactive Digital Storytelling: Towards a Hybrid Conceptual Approach, University of Applied Sciences Erfurt 

Internetbronnen:

‪CrowbarSka, Silent Hill Homecoming: Otherworld Transition, 2008, http://www.youtube.com/watch?v=q83yyH7RBvs , Geraadpleegd op 2 mei 2013

Gamespot, Resident Evil 4 HD Gameplay Movie – Boulder Run (PS3), 2011, http://www.youtube.com/watch?v=P6Zj3koHqX4 , Geraadpleegd op 2 mei 2013

Horrorzonevideo, The Walking Dead Video Game 13 min gameplay, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=iLX79XLi408 , Geraadpleegd op 2 mei 2013

‪MahaloVideoGames, Heavy Rain Walkthrough – The Prologue Part 1 HD, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=4hMDHbr-300 , Geraadpleegd op 2 mei 2013

MoviesGamesFr, Castlevania : Lords of Shadow - The game's movie : Part.1/2, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=cmd6Snu1x-g , Geraadpleegd op 2 mei 2013

On3ManCr3w, Castlevania Lords of Shadow Chapter 1-1 Besieged Village, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=UTW671Lx8e8 , Geraadpleegd op 2 mei 2013

TheCurtisParadisShow, The Sims 3 - Building a Modern Celebrity Mansion, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=UpLQRkUy_io , Geraadpleegd op 2 mei 2013

ThePsOne, Resident Evil 1 Ps1 Play Through, Part 1/25, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=bdrbLeTx-xM , Geraadpleegd op 2 mei 2013

Wikipedia, Gestaltpsychologie, 2013, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsychologie , Geraadpleegd op 2 mei 2013

Wikipedia, Realisme, 2013, http://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_(kunststroming), Geraadpleegd op 18 april 2013

Wikipedia, Uncanny Valley, 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley , Geraadpleegd op 18 april 2013

XVideoGamesSourcex, Deus Ex: Human Revolution - Hostage Negotiation HD Gameplay Playstation 3, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=3jobGc5sHwM , Geraadpleegd op 2 mei 2013

 

Universiteit of Hogeschool
Grafisch Ontwerp/Game- & Digital Design
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: