The Social and Economic Impact of Biogas on Smallholders: Case-Study in Andhra Pradesh, India

Jan Beyne Jan Beyne
Persbericht

The Social and Economic Impact of Biogas on Smallholders: Case-Study in Andhra Pradesh, India

Dorp, stad, continent en wereld tegelijk.

India heeft de wereld ontdekt en komt alsmaar meer in de verleiding van het Westen. Maar de drang naar traditie is groot, zeker op het platteland. De democratie wordt bejubeld, maar de besluitvorming verloopt te traag voor een wereld waarin snelheid en besluitvaardigheid de norm zijn geworden. India is een land van contrasten, paradoxen, maar vooral veel extremen. Beschaving en barbaarse achterlijkheid bestaan naast elkaar, net als solidariteit en conflict. Alles gebeurt er, het is er allemaal: het rijke verleden, de mogelijk comfortabele toekomst. De diepgaande spiritualiteit, het aardse materialisme. India is dorp, stad, continent en wereld tegelijk.

Bij de onafhankelijkheid werd nog gehoopt dat het met een centraal geleide, socialistisch georiënteerde planeconomie zou lukken de enorme armoede in het land op te lossen. Tientallen jaren lang kende India daardoor een gesloten economie, met een zelfvoorzienend karakter. In de jaren negentig werd duidelijk dat dit model niet meer te handhaven was. Economische hervorming en een kleinere rol voor de overheid werden de nieuwe economische slogans: ‘We want trade, not aid.’ Er werd veel aandacht besteed aan People en Profit, waardoor de derde P in het rijtje werd vergeten: Planet. De opwarming van de aarde is de grootste uitdaging waar de mensheid zich op dit moment tegenover gesteld ziet, en als we die negeren, kan dat catastrofale gevolgen hebben, zo niet voor onszelf, dan in elk geval voor onze kinderen en kleinkinderen.

Klimaatveranderingen, milieubescherming, duurzame energie, passieve huizen: allemaal modewoorden in de media. We lezen ze in de krant en vergeten ze zodra we bij de dagelijkse sterrenbeelden belanden. Alles wat we ons hele leven als vanzelfsprekend hebben beschouwd – de bergen, de rivieren, de vruchtbare vlakten, de blauwe lucht en de regen en al het andere dat door de natuur in balans wordt gehouden – wordt nu bedreigd. Waarom? Omdat we ons onverantwoordelijk en ongevoelig opstellen tegenover dit zich snel ontwikkelde probleem. Dit is onlangs nog gebleken in de VN-klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban.

Het Westen is de koploper in de campagnes die de mensen oproept om groenere initiatieven te nemen en hun dollars, euro’s en ponden in ‘duurzame ontwikkeling’ te investeren. Zo hebben alle EU-staten zichzelf al een emissie reductie van 20% tegen 2020 opgelegd (20-20-20 akkoord). De zwaarste dobber van de top in Durban was echter de toekomst van het Kyoto Protocol. Dit protocol legde de juridische basis voor het internationale klimaatbeleid tot nu toe, maar is nu afgelopen. Indien er geen waardige opvolger is voor Kyoto, zijn alle internationale inspanningen om broeikasgassen terug te schroeven voor niets geweest. Dan zou ook het hele emissiehandelssysteem in elkaar kunnen klappen. De VS, China en India, nota bene de grootste vervuilers van de wereld, weigeren mee te werken en zijn tegen bindende internationale afspraken.

In Kopenhagen had een nieuw akkoord moeten komen om Kyoto na 2012 op te volgen. In Durban hebben we nu een akkoord om tot een nieuw akkoord te komen dat na 2020 pas ingaat. Het klimaatakkoord is gered, het klimaat daarentegen niet. Recycleer, gebruik geen plastic, wees zuinig met water en elektriciteit, kies voor biologische producten, pak de fiets in plaats van de auto, plant meer bomen, … Dit is slechts een greep uit de dingen die we steeds te horen krijgen terwijl er dagelijks schokkende statistieken gepubliceerd worden waardoor je je gaat afvragen of we niet te laat zijn met de campagnes om de aarde te redden.

We moeten ons afvragen waarom wij zo traag van begrip zijn geweest inzake de invloed die onze economische ontwikkeling op het milieu heeft. Het Westen heeft op grote schaal de vruchten van de industrialisatie geplukt en zegt nu dat de rest van de wereld zijn gevolgen moet helpen inperken. India zou op die manier alle ambities maar moeten vergeten en terugkeren naar hoe het twintig of vijftig of zelf honderd jaar geleden was. Maar alles wat het Westen nu schuwt vanwege degenen die in ecologisch opzicht het onvriendelijkst zijn, is alles waar India evenzoveel decennia naar heeft gestreefd. Dit is dan ook de reden waarom India hardnekkig het pad van succes en ontwikkeling blijft volgen.

Allen samen hebben we er een zootje van gemaakt. De emissie reducties, windmolens, zonnepanelen en andere milieuvriendelijke technieken zijn maar het topje van een grote ijsberg die sneller en sneller aan het smelten is. Het emissiehandelssysteem is misschien zelfs nog het meest controversiële van het hele red-het-milieu plan. We reduceren uitstoot op de ene plaats om dan weer uit te stoten op een andere plaats. De ‘carbon’ markt is een pure financiële markt waar veel geld in omgaat. Vele grote bedrijven profiteren van dit systeem.

NGO’s in India werken mee aan ‘Clean Development’ projecten waarbij Carbon Emission Reductions (CER’s) verdiend kunnen worden. De CER’s kunnen ze dan verkopen aan grote vervuilers. Op die manier houden de vervuilers de niet-vervuilers in stand en kunnen ze rustig blijven verder vervuilen. Voor de kleine boer blijken deze projecten een succes, maar op wereldniveau zal dit weinig veranderen aan het klimaatprobleem. Jammer genoeg blijkt er geen andere oplossing te zijn. Werken met ‘carbon credits’ zou de enige manier zijn om ons milieu ietwat te redden.

 

Bibliografie

1 Documents and reports

ANANTAPUR CENSUS, Financing of weaker sections by regional rural banks, New Delhi, 1991.

ANANTAPUR LOCATOR MAP, Survey of India Map Explorer, 2008.

BEYNE, J., Environmental Flows, Antwerp, 2011.

EUROPEAN COMMISSION, European Climate Change Programme (ECCP), Durban Climate Conference, 2011.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change: The IPCC Scientific Assessment, 1990.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), GITAY, H. & SUAREZ, A. & DOKKEN D. J., Technical Paper: Climate Change and Biodiversity, 2002.

IPCC, Climate change 2007: The physical science basis – Contribution of working group I to the fourth assessment report of the IPCC, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

JAGADEESH, K. S., Bio-energy for India: prospects, problems and tasks, Energy Sustainable Development; 7(1)28–34, 2003.

KATES, R. W. & PARRIS, T. & LEISEROWITZ, A., Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Volume 47, Number 3, pages 8–21, 2005.

KEESE, J.R., International NGOs and sustainable agricultural development: a methodological analysis with examples from highland Ecuador, Ecuadorian Studies, Social Sciences Department, California Polytechnic State University, No. 1, Sept. 2001.

MALLA REDDY, Y.V., Drought proofing: a pro-active agenda, Anantapur, A.P., vol. 7, issue No. 2 & 3, April-September, 1992.

MNES, Exploring institutional failures and embeddedness, Journal of International Business Studies 43; p. 332-341, 2012.

MYLES, E., Impacts of Climate Change on the Pacific Northwest Meeting, Oregon State University, Corvallis, Oregon, 2004.

NSSO, Energy Sources of Indian Households for Cooking and Lighting, 2004-05 National Sample Survey, Organisation Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India, 2007.

PDD, Project Design Document, SEDS, Penukonda, 2006.

RAMANA, M.V., Renewable energy technologies, 2001.

RAMACHANDRA, V. K., West Bengal: Agrarian Foundations of Industrial Transformation, Indian Statistical Institute, Kolkata, 2005. 74

RAVINDRANATH, N. H., Biomass gasification: Environmentally sound technology for decentralized power generation, a case study from India, ASTRA and Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore, 1992.

RUKMANI, R., & MANJULA, M., Designing Rural Technology Delivery Systems for Mitigating Agricultural Distress: A study of Anantapur District, M. S. Swaminathan Research Foundation, Chennai, 2009.

SASSE, L., Biogas Plants, Improved Biogas Unit for Developing Countries, p. 66, 1988.

SEDS, PERRY JOHNSON REGISTRARS CARBON EMISSIONS SERVICES, INC, Gold standard CDM validation report; Biogas CDM project for the rural poor in India, Revision No. 1, Anantapur, 2011.

SEDS, CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-SSC-PDD), Anantapur, Version 03 - in effect as of: 22 December 2006

SEDS, Social Education and Development Society, Research on the project area of SEDS, documents SEDS, 2012.

SER, Division Planning Commission Government of India, Government of India, Planning Commission, (Socio-Economic Research Division), New Delhi, 2008.

SHARIFF, A., South India: Human Development Report, National Council of Applied Economic Research, Oxford, University Press, New Delhi, 2001.

SOUMITRA, G. & SAHU, S. K., The Indian Clean Development Mechanism: Subsidizing and Legitimizing Corporate Pollution, An Overview of CDM in India with Case Studies from various sectors, NFFPFW (National Forum of Forest People and Forest Workers), NESPON and DISHA (Society for Direct Initiative for Social and Health Action), Kolkata, 2011.

SRIVASTAVA, D. & DAYAWANTI, S., India 2010: A Reference Annual (54th ed.), Additional Director General, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting (India), Government of India, New Delhi, p. 1222, 2010.

THE ECONOMIC TIMES, Durban climate change talks: Go for energy efficiency, ET Bureau, 2011.

THE GOLD STANDARD, Manual for CDM project developers, Version 3, 2006.

UNDP, Project Developers Guide for the CDM. Draft prepared by Lloyd Master Consulting, 2000.

UNEP, United Nations Environment Programme, OLHOFF, A. & MARKANDYA, A., HALSNAES, K., TAYLOR, T., CDM Sustainable Development Impacts, developed for the UNEP project ‘CD4CDM’, Roskilde, Denmark, 2010.

UNFCCC, CDM Biogas Programme: CDM simplified project design document for small scale project activities (SSC-CDM-PDD), Version 02, Bagepalli, 2005.

UNFCCC, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/CP/1997/L.7/Add.1, Bonn, 1997. 75

U.S. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Policy Division, Board on Sustainable Development, Our Common Journey: A Transition toward Sustainability, Washington, DC: National Academy Press, 1999.

VIEGAS, P. & MENON G., The impact of environmental degradation on people, Indian Social Institute, New Delhi, 1989.

WARGERT, D., Biogas in developing rural areas, Environmental and Energy Systems Studies, 2009.

WCED (World Commission on Environment and Development), Our Common Future, New York: Oxford University Press, 1987.

WIKRAMASINGHE, K., Mainstreaming Climate Change for Sustainable Development in Sri Lanka: Towards a National Agenda for Action, Research Studies: Working Paper Series 14, Institute of Policy Studies of Sri Lanka, 2009.

WORLD BANK, World Development Report: Agriculture for development, 2008.

WORLD BANK, Andhra Pradesh: Agenda for Economic Reforms, Report no. 15901-IN, Washington, DC, USA, 2009.

WORLD BANK, Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development, Washington D.C, 1997.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Our Common Future, Oxford University Press, London, 1987.

WWF, Living Planet Report, Global Footprint Network, 2006.

2 Books

AUTONOPEDIA, Biogas Basics, CD3WD project, 2007-2013.

BAJGAIN, S. & SHAKYA, I., The Nepal Model of Public Private Partnership for Rural Household Energy Supply, Kathmandu, 2005.

BASU, D.N. & ROY, R. & NIKHIL, P., Impact of agricultural development on demographic behaviour, ORG Baroda, New Delhi, p. 163, 1979.

BETI, S. & RAMACHANDRAN, H., Human Development Index for Rural Andhra Pradesh, National Council of Applied Economic Research, 2010.

BHATTACHARYA, T., Soil carbon stocks at regional scales — Assessment of Soil Organic Carbon Stocks and Change at National Scale, Final Project Presentation, The United Nations Environment Programme, Kenya, p. 23-24, 2005.

BOYLE, J., Assessing the Outcomes of COP 17; In Pursuit of a Binding Climate Agreement: Negotiators expand the mitigation tent but reinforce the ambition gap, The International Institute for Sustainable Development, Canada, p.17, 2011.

BREIDENICH, C., The Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change, American Journal of International Law, p. 315-331, 1998. 76

CHATERJEE, P., The history of NGO’s in India, the changing face of volunteering in India, New Delhi, 2006.

CHICHILINSKY, G., What is Sustainable Development, Land Economics 73, no. 4: 467–91, 1997.

CORNWALL, A. & JEWKES, R., What is participatory research, Social Science & Medicine, Volume 70, Issue 5, Page 794, March 2010.

DAYAWANTI, S., et al., States and Union Territories: Andhra Pradesh: Government, A Reference Annual (54th ed.), New Delhi, p. 1111–1112, 2010.

GAUTAM, R. & BARALB, S. & HEART, S., Biogas as a sustainable energy source in Nepal: Present status and future challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13, p. 248–252, 2009.

GOSH, S. & SAHU, S.K., The Indian CDM: Subsidizing and Legitimizing Corporate Pollution, An Overview of CDM in India with Case Studies from various sectors, NFFPFW (National Forum of Forest People and Forest Workers, Kolkata, p. 175, 2011.

HEBBARE, V. & STEPHEN, B., Decentralisation and Decision Space in the Health Sector in Karnataka, New Delhi, p. 154, 1998.

ILORI, M.O & OYEBISI, T.O & ADEKOYA, L.O & ADEOTI, O, Engineering design and economic evaluation of a familysized biogas project in Nigeria, Technovation 20, p. 103–108, 2000.

LAL, R. & KIMBLE, J. M., Tropical Ecosystems and the Global Cycle in Global climate change and Tropical Ecosystems, Lewis Publishers, U.S., 2000.

NORDHAUS, W. D., Managing the Global Commons, the Economic of Climate Change, 1994.

OSEI, W.Y., Woodfuel and deforestation – answers for a sustainable environment, Journal of Environmental Management 37, 1993.

WILLY & CHAMEIDES, Harnessing Farms and Forests in the Low-Carbon Economy: How to Create, Measure, and Verify Greenhouse Gas Offsets, p. 240, 2007.

3 Internet sources

ECOSECURITIES, Clean Development Mechanism (CDM): Simplified Modalities and Procedures for Small-Scale Projects, http://www.ecosecurities.com/300publications/smallscale_projet.pdf, 2002.

FCN Low Carbon Farming Coalition Programme, District Census 2011, http://www.census2011.co.in/, p.26, 2011.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ, A Note on the Backward Regions Grant Fund Programme, National Institute of Rural Development, http://www.nird.org.in, 2009.

THE GUARDIAN, Durban Climate Change Conference, http://www.guardian.co.uk/environment/durban-climate-change-conference-…, 2011.

THE JOHANNESBURG DECLARATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, http://www.housing.gov.za/content/legislation_policies/johannesburg, 2002. 77

THOMAS, F. & ULRICH, S. & SCHLENZIG, C., Ranking Methodologies for Sustainable Development and CDM Project Checklists, Working Paper, http://cdmsusac.energyprojects.net, 2000.

UNEP, United Nations Environment Programme, Industrialized countries to cut GHG emissions by 5.2%, http://unfcc.int/cop3/fccc/infoindust.htm, 1997.

UNFCCC, Kyoto Protocol: Status of Ratification, retrieved on 10 July 2006, http://unfcc.int/files/essentials_background/kyoto_protocol/application…, 2006.

WHO (World Health Organisation), The world health report 2004: changing history, http://www.who.int/whr/2004, 2004.

4 Video-material

HEDEGAARD, C., EU Commissioner on Climate Action : www.youtube.com/watch?v=0K44Xhqro0w, 2011.

Universiteit of Hogeschool
Internationale Betrekkingen en Diplomatie
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: