Ontwerp en Fabricage van een Schakelbare Artificiële Iris

Pieter De Backer
Persbericht

Ontwerp en Fabricage van een Schakelbare Artificiële Iris

Een automatische zonnebril... in een lens!

Onderzoekers van de universiteit Gent ontwikkelden recent een contactlens die actief de lichtinval naar je ogen regelt. Deze lens kan dus werken als een zonnebril met aangepaste verduistering: zo is verblind worden door de zon compleet verleden tijd, aangezien de lens net op die momenten bijna ogenblikkelijk het extra licht zal tegenhouden.

Een zonnebril of een artificiële iris?

De iris is het kleurrijke ringetje in onze ogen dat de lichtinval regelt door de zwarte opening in het midden, de pupil, te vergroten of verkleinen. Een lens met een automatisch aanpassende zonnebrilsterkte kan dus in theorie de iris volledig vervangen. "Voor mensen met gezonde ogen functioneren deze lenzen als een superdeluxe automatische zonnebril, maar als de anatomische werking van de iris effectief wordt nagebootst, heeft deze lens veel meer voordelen" aldus Pieter De Backer, wiens scriptie precies het onderzoek naar en de fabricage van deze artificiële iris lens betrof. "Neem bijvoorbeeld mensen die lijden aan albinisme, hun iris houdt nauwelijks licht tegen. Zij zijn vaak erg lichtgevoelig en moeten vrijwel constant een zonnebril dragen. Of aniridia, een aandoening waarbij mensen worden geboren zonder iris en eveneens zeer lichtgevoelig zijn. Of mensen met een oogtumor, die een deel van hun iris moeten laten verwijderen om uitzaaiingen te voorkomen. En dit zijn nog maar enkele van de vele medische toepassingen waar deze lens kan baten."

Maar hoe boots je de iris na in een contact lens?

TV scherm in een lens

Tegenwoordig werken vele beeldschermen op basis van vloeibare kristallen, de zogenaamde LCD schermen. In deze schermen draaien de moleculen van deze vloeibare kristallen in een bepaalde richting onder invloed van een elektrisch veld. Op deze manier worden ze gebruikt om licht te blokkeren of door te laten. Het is net dit principe dat de Gentse ingenieurs in een gekromd oppervlak invoerden, zodat ze een schermpje in de vorm van een contactlens bekwamen van amper 0.135 mm dikte. Dit is onder meer mogelijk door middel van een flinterdun, flexibel, transparant en geleidend kunststoflaagje waarmee het elektrisch veld, nodig voor de lichtblokkering, wordt aangelegd. Op deze manier kan de lens in zijn geheel schakelen tussen een transparante en zwarte toestand. De volgende uitdaging was het aanbrengen van verschillende zones in dit geleidend kunststoflaagje ('de zogenaamde pixels') zodat nu ook bepaalde regio's van het oppervlak verduisterd konden worden, in plaats van enkel de lens in zijn geheel.

Aanbrengen van de pixels

Als eerste stap werd onderzocht hoe het samentrekken en uitzetten van de iris kon worden nagebootst door deze verschillende zones of pixels in de lens aan en uit te schakelen. Dit gedrag werd geïmplementeerd door middel van concentrische zones, die dan onafhankelijk van elkaar donker worden. Het aanbrengen van deze pixels is net hetzelfde als het aanbrengen van een patroon in het geleidend kunstoflaagje. Dit omdat de lens precies daar donker wordt, waar ze een elektrisch veld ondervindt. Voor deze patronering werd een laser gebruikt die door middel van zijn laserstraal zones van de geleidende kunststof elektrisch van elkaar kan isoleren. Hij brandt namelijk overal waar hij passeert de geleidende laag weg. Op deze manier werd een lens bekomen met 9 concentrische ringen, waarbij elke ring onafhankelijk kan verduisterd worden. Door op de gepaste manier de juiste pixels aan te schakelen, wordt zo een iris nagebootst. Een groot verschil is echter de snelheid waarmee deze lens dit kan: minstens 5 keer zo snel als de normale iris. Dit betekent dus dat mensen die dergelijke lenzen dragen veel minder door de zon kunnen verblind worden omdat hun ogen worden geholpen door razendsnelle lensverduistering. Daarnaast zou deze lens niet alleen het overtollige licht buiten houden, ze heeft potentieel om ook de zichtscherpte van mensen met irisaandoeningen te verbeteren. Het huidig redmiddel van deze patiënten is een dure operatie waarbij er een vast ringetje in hun oog wordt ingeplant, dat zich niet aan de veranderende lichttoestanden kan aanpassen. Deze lens heeft dus door zijn actieve werking het potentieel om zowel het probleem van veranderende lichtomstandigheden als van onscherp zicht aan te pakken.

Aansturen van de pixels en zuurstofdoorlatendheid

Het aansturen van de concentrische pixels was mogelijk dankzij het innovatief gebruik van koperbaantjes, bekend van printplaatjes in computers. Deze koperbaantjes werden zodanig gepatroneerd dat in een rechthoekig connectiestrookje van slechts 3 mm een volledige lens met 9 pixels kon worden aangestuurd. Een ander probleem was echter de zuurstoftransparantie. Gewone contactlenzen hebben namelijk microkanaaltjes langs waar zuurstof het oogvlies kan bereiken. In de artificiële iris lens zit echter een LCD schermpje, waar zuurstof niet zomaar doorheen kan. Daarom introduceerden de ingenieurs nog een extra specificatie in het ontwerp: ze brachten in het midden van de lens een cirkelvormige opening aan, waardoor vanaf nu de zuurstof zonder problemen het oogvlies kan bereiken en het oog dus gezond blijft.

Uitdagingen voor de toekomst

In zijn huidige staat is de lens nog niet draadloos. Een van de uitdagingen voor de toekomst is het draadloos maken van deze lens, wat praktisch gezien zeker haalbaar is met de huidige stand van zaken en de razendsnelle evoluties in het gebied van elektronische contactlenzen. Om tot dit draadloos werkingsmechanisme te komen zijn er 3 voorname stappen nodig. Ten eerste moet de lens draadloos  voorzien worden van energie. Vervolgens moet het mogelijk worden om in de lens zelf de lichtinval te meten zodat de lens autonoom zijn aangepaste verduistering kan instellen. Tot slot moet ook de geometrie van de lens worden herbestudeerd om zo de meest comfortabele en praktische draagvorm te bepalen.

Wil je deze lens in zijn werk zien? Bekijk dan snel HIER het filmpje. Daaruit blijkt duidelijk dat ook patiënten met irisaandoeningen een heldere toekomst tegemoet gaan.

WebRep currentVote  noRatingnoWeight           

De scriptie van Pieter De Backer is te bekijken en te downloaden via: https://www.dropbox.com/s/pcu0uktzhor23kr/Pieter%20De%20Backer.pdf

Bibliografie

[1] Anisocoria picture of david bowie. http://2.bp.blogspot.com/-blsYlIGY4II/TctDwiugSEI/AAAAAAAABx0/6-K_JeJxQ…,(07/12/2012). [2] 3Dlens.com. http://www.3dlens.com/shop/polarizer.php, (12/11/2012). [3] M. Akimoto and K. Mitomo. Potential therapeutic ecacy of a virtual pupil madeof polarizing plates for correction of aniridia. Investigative Ophthalmology VisualScience, 52(8):5153{5156, 2011. [4] H. Al-Mahdi. Iris depigmentation: an unusual complication of intralesional corticosteroidinjection for capillary hemangioma. Middle East Afr J Ophthalmol,17(1):100{2, 2010. [5] Patrick J. Baesjou Marc H.W.M. van Delden-Jack J. van Glabbeek Kars-Michiel H.Lenssen Manfred Mueller Johan T.M. Osenga Gerrit Oversluizen Roland M. SchuurbiersAlwin R.M. Verschueren, Leon W.G. Stofmeel. Optical performance of in-planeelectrophoretic color e-paper, 2009. [6] L. Jay Guo Andrew E. Hollowell. Nanowire grid polarizers integrated into exible,gas permeable, biocompatible materials and contact lenses. Advanced OpticalMaterials, 1(4):343^a348, 2013. [7] The British Contact Lens Association. Contact lenses and keratoconus. http://www.bcla.org.uk/en/consumers/consumer-guide-to-contact-lenses/co…, (27/10/2012). [8] Michael Bass. Handbook of Optics I, chapter 24-29, page 1664. McGraw-Hill Professional,2 edition, 1994. [9] Karen K. Bator and Sam M. Salituro. Prosthetic soft contact lenses and you. EyeContact Lens: Science Clinical Practice, 31(5):215{218, 2005. [10] Institute of Neuroscience RAE 2008 Newcastle Biomedicine. Limbal stem celldeciency and its management. http://www.ncl.ac.uk/ion/research/themes/vasneuro/ophthalmology/limbal…, (06/10/2012). [11] Kent Association for the Blind. Coloboma. http://www.kab.org.uk/help-a-advice/eye-conditions/childrens-eye-condit…,(13/10/2012). [12] F. D. Bremner. Pupillometric evaluation of the dynamics of the pupillary response toa brief light stimulus in healthy subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci, 53(11):7343{7,2012. [13] B. P. Brooks. Making progress in albinism. J AAPOS, 15(1):1{2, 2011. [14] Ophtec BV. Trauma surgery - standard implants. http://www.ophtec.com/professional/en/trauma-surgery/product-line/stand…,(06/10/2012). [15] Ophtec BV. Ophtec solutions for iris defects. http://www.ophtec.com/consumer/en/eye-trauma/ophtec-solutions-for-iris-…, (07/12/2012). [16] Family Focus Eye Care. Soft vs. rgp lenses. http://www.familyfocuseyecare.ca/soft-vs.-rgp-lenses-, (27/10/2012). [17] The University of Chicago Medical Center. Intraocular (eye) melanoma treatment(pdq R). http://www.uchospitals.edu/online-library/content=CDR258015,(06/12/2012). [18] Singapore National Eye Centre. Medical contact lens service. http://www.snec.com.sg/clinicalservices/subspecialties/corneal-surgery/…,(07/10/2012). [19] David Zieve Chad Haldeman-Englert. Albinism. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002450/?report=printable, (07/10/2012). [20] David Zieve Chad Haldeman-Englert. Chediak-higashi syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002289/, (13/10/2012). [21] Yung-Chung Lee Chin-Ching Hsu. Fabrication of exible nano-wired polarizerby contact-transferred and mask embedded lithography and polyurethane acrylatemold. In 5th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molec-ular Systems, pages 893{897. [22] C. Y. Chiu and Y. C. Lee. Fabrication of polyimide micro/nano-structures based oncontact-transfer and mask-embedded lithography. Journal of Micromechanics andMicroengineering, 19(10):105001, 2009. [23] S. Y. Chou, P. R. Krauss, and P. J. Renstrom. Nanoimprint lithography. Journalof Vacuum Science Technology B, 14(6):4129{4133, 1996. [24] Ingrid U. Scott Sharon Fekrat Christopher P. Majka, Pratap Challa. Ophthalmicpearls: Glaucoma. http://www.aao.org/publications/eyenet/200606/pearls.cfm, (13/10/2012). [25] Benjamin Clifton. Temporary image retention (tir) in direct view lcd panels - anopen letter to the av industry, (15/11/2012). [26] Gregory Crawford. Flexible Flat Panel Displays, chapter 6-9, page 556. Wiley-SIDSeries in Display Technology, 2005. [27] Jelle De Smet, Aykut Avci, Roel Beernaert, Dieter Cuypers, and Herbert De Smet.Spherically curved guest-host display for use in a contact lens. In 17th Interna-tional Display Workshops (IDW 2010), volume 17, pages 1585{1586. Society forInformation Display (SID). [28] Jelle De Smet, Aykut Avci, Roel Beernaert, Dieter Cuypers, and Herbert De Smet.Wrinkle formation in conformable liquid crystal cells for use in a contact lens display.In IDW : proceedings of the international display workshops, pages 1203{1206.Society for Information Display (SID). [29] Vision Direct. Manufacturing coloured contact lenses ^a dierenttechniques. http://blog.visiondirect.co.uk/2012/03/13/manufacturing-coloured-contac…,(04/05/2013). [30] R.A. Moses F.H. Adler. Physiology of the Eye: Clinical Application. Mosby, 8edition, 1987. [31] The Glaucoma Foundation. Primary open-angle glaucoma (poag). http://www.glaucomafoundation.org/Primary_Open-Angle_Glaucoma.htm, (13/10/2012). [32] Yulia Galagan, Erica W. C. Coenen, Sami Sabik, Harrie H. Gorter, Marco Barink,Sjoerd C. Veenstra, Jan M. Kroon, Ronn Andriessen, and Paul W. M. Blom. Evaluationof ink-jet printed current collecting grids and busbars for ito-free organic solarcells. Solar Energy Materials and Solar Cells, 104:32{38, 2012. [33] Peter Lundh Glen Jeery. Spectral and temporal characterisation of photochromiceyewear. Technical report, UCL, 30/11/2006 2006. [34] Dr. Schmidt Intraocularlinsen GmbH. Humanoptics iris - patientenbroschuere -edition 07/2010, (06/10/2012). [35] Dr. Schmidt Intraocularlinsen GmbH. The new solution: Articialiris. http://www.kuenstliche-iris.de/artificialiris-en.html, (07/10/2012). [36] Morcher R GmbH. Morcher implants. http://www.morcher.com/fileadmin/content/Broschueren_Kataloge/CATALOG-M…,(06/10/2012). [37] Morcher R GmbH. Ops mit morcher R aniridie-implantaten. http://www.morcher.com/videos/aniridie-implantate.html, (06/10/2012). [38] Morcher R GmbH. Morcher irismatch implants. http://www.innovamed.com/Instruments-and-Disposables/Cataract-Surgery/A…, (07/10/2012). [39] B. L. Groenendaal, F. Jonas, D. Freitag, H. Pielartzik, and J. R. Reynolds. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its derivatives: Past, present, and future. AdvancedMaterials, 12(7):481{494, 2000. [40] K. Gronskov, J. Ek, and K. Brondum-Nielsen. Oculocutaneous albinism. OrphanetJ Rare Dis, 2:43, 2007. [41] The Ophtalmic Oncology Group. Iridectomy/iridocyclectomy. http://www.oog.eu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137, (14/10/2012). [42] Mingxia Gu. Guest - host (gh) mode. http://www.personal.kent.edu/~mgu/LCD/gh.htm, (09/11/2012). [43] R. Nelson B.W. Jones H. Kolb, E. Fernandez. Webvision - temporal resolution.http://retina.umh.es/webvision/temporal.html, (11/05/2013). [44] Jason Heikenfeld, Paul Drzaic, Jong-Souk Yeo, and Tim Koch. Review paper: Acritical review of the present and future prospects for electronic paper. Journal ofthe Society for Information Display, 19(2):129{156, 2011. [45] Heraeus. Hcs yer cleviosTM printing. http://clevios.com/en/downloads/heraeus-conductive-polymers-downloads.a…, (10/12/2012). [46] M. Hingorani, I. Hanson, and V. van Heyningen. Aniridia. Eur J Hum Genet,20(10):1011{7, 2012. [47] J. Hoogboom, J. A. Elemans, A. E. Rowan, T. H. Rasing, and R. J. Nolte. The developmentof self-assembled liquid crystal display alignment layers. Philos TransactA Math Phys Eng Sci, 365(1855):1553{76, 2007. [48] UBE America Inc. Polymide base copper clad laminate (adhesiveless) - upisel R-n.http://www.ube.com/content.php?pageid=82, (26/05/2013). [49] Esma Islamaj. Biocompatibility Study of an Articial Switchable Iris. Master dissertation,2013. [50] Roel Beernaert Dieter Cuypers Herbert De Smet J. De Smet, A. Avci. Designand wrinkling behavior of a contact lens with an integrated liquid crystal lightmodulator. Journal of Display Technology, 8(5), 2012. [51] Pankaj Joshi Dieter Cuypers Herbert De Smet Jelle De Smet, Aykut Avci. A liquidcrystal based contact lens display using pedot:pss and obliquely evaporated SiO2.SID DIGEST, 2012. [52] Rob Hayes Johan Feenstra. Liquavista - electrowetting displays, 2009. [53] M. Kanemoto, H. Toshida, I. Takahiro, and A. Murakami. Prosthetic soft contactlenses in japan. Eye Contact Lens, 33(6 Pt 1):300{3, 2007. [54] Joo-Hee Kang, Yeon-Ji Oh, Seung-Min Paek, Seong-Ju Hwang, and Jin-Ho Choy.Electrochromic device of pedot-pani hybrid system for fast response and high opticalcontrast. Solar Energy Materials and Solar Cells, 93(12):2040{2044, 2009. [55] A. Kawasaki. Physiology, assessment, and disorders of the pupil. Curr Opin Oph-thalmol, 10(6):394{400, 1999. [56] Sachin Kedar, Valerie Biousse, and Nancy J Newman. Approachto the patient with anisocoria. www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-anisocoria?view=…, (07/10/2012). [57] Fangfang Kong, Congcong Liu, Jingkun Xu, Yao Huang, Jianmin Wang,and Zhi Sun. Thermoelectric performance enhancement of poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) composite lms by addition ofdimethyl sulfoxide and urea. Journal of Electronic Materials, 41(9):2431{2438, 2012. [58] Y. Lao, B. Sun, K. Zhou, and J. Heikenfeld. Ultra-high transmission electrowettingdisplays enabled by integrated reectors. Journal of Display Technology, 4(2):120{122, 2008. [59] H. Lee, R. Khan, and M. O'Keefe. Aniridia: current pathology and management.Acta Ophthalmol, 86(7):708{15, 2008. [60] Taik-Min Lee, Jae-Ho Noh, Sun-Woo Kwak, Bongmin Kim, Jeongdai Jo, and InyoungKim. Design and fabrication of printed transparent electrode with silver mesh.Microelectronic Engineering, 98:556{560, 2012. [61] A. V. Levin and E. Stroh. Albinism for the busy clinician. J AAPOS, 15(1):59{66,2011. [62] Granta Design Limited. Ces edupack, 2012. [63] Franklin W. Lusby Linda J. Vorvick. Glaucoma. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002587/, (13/10/2012). [64] A. R. Lingley, M. Ali, Y. Liao, R. Mirjalili, M. Klonner, M. Sopanen, S. Suihkonen,T. Shen, B. P. Otis, H. Lipsanen, and B. A. Parviz. A single-pixel wireless contactlens display. Journal of Micromechanics and Microengineering, 21(12):125014, 2011. [65] Maxine Lipner. Improving aniridia with iris matching. http://www.eyeworld.org/article-improving-aniridia-with-iris-matching, (07/10/2012). [66] Bausch Lomb. Jupiter tting guide. http://www.abbaoptical.com/images/jupiter_fit_guide.pdf, (28/12/2012). [67] Martin A. Leitritz Peter Szurman Karl U. Bartz-Schmidt Martin S. Spitzer, EfdalYoeruek. Surgical technique in case of traumatic aphakia and aniridia, 2012. [68] Kevin M. Miller. Handout articial iris implantation escrs instruction course21. http://www.escrs.org/vienna2011/programme/handouts/IC-21/IC-21_Miller_%…, (04/05/2013). [69] Ted Montgomery. Anatomy, physiology pathology of the human eye. http://www.tedmontgomery.com/the_eye/, (05/10/2012). [70] Moxtek. Visible polarizers. http://www.moxtek.com/optics-products/visible-polarizers.html, (15/11/2012). [71] F. Mugele and J. C. Baret. Electrowetting: From basics to applications. Journal ofPhysics-Condensed Matter, 17(28):R705{R774, 2005. [72] C Stephen Foster Nadia K Waheed. Iris melanoma. http://emedicine.medscape.com/article/1208624-overview#showall, (14/10/2012). [73] Nanoeects.eu. Electrochromic device for light transmittance modulation(c fraunhofer isc). http://www.nanoeffects.eu/english/principle.html,(12/11/2012). [74] Centre of Molecular Materials for Photonics and UK Electronics (CMMPE), Universityof Cambridge. Research at cmmpe - materials - dyes. http://www-g.eng.cam.ac.uk/CMMPE/res_mat_dyes.html, (10/11/2012). [75] R. Omar, S. S. Idris, C. K. Meng, and V. F. Knight. Management of visual disturbancesin albinism: a case report. J Med Case Rep, 6(1):316, 2012. [76] B. C. Onwochei, J. W. Simon, J. B. Bateman, K. C. Couture, and E. Mir. Ocularcolobomata. Survey of Ophthalmology, 45(3):175{194, 2000. [77] Ophtec. Iris disorders. http://www.ophtec.com/consumer/en/eye-trauma/iris-disorders, (13/10/2012). [78] Iritis Organization. What is iritis? http://www.iritis.org/index.php,(05/10/2012). [79] Seth J. Orlow. Albinism: An update. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery,16(I):pp 24{29, 1997. [80] J. Pandey, Y. T. Liao, A. Lingley, R. Mirjalili, B. Parviz, and B. P. Otis. A fullyintegrated rf-powered contact lens with a single element display. IEEE Transactionson Biomedical Circuits and Systems, 4(6):454{461, 2010. [81] Ingolf H.L. Wallow Pascal D. Imesch and Daniel M. Albert. The color of the humaneye: A review of morphologic correlates and of some conditions that aect iridialpigmentation. Survey of Ophthalmology, 41:S117{S123, 1997. [82] V. Petousis, L. Krause, G. Willerding, M. H. Foerster, and N. E. Bechrakis. Resultsand complications after implantation of a black iris-lens diaphragm in patients withtraumatically induced aphakia and aniridia. Eur J Ophthalmol, 21(6):754{9, 2011. [83] Mike Port. Prosthetic contact lenses. 2006. [84] Perry ROSENTHAL. Evolution of an ocular surface prosthesis. Contact LensSpectrum, (december 2009), 2009. [85] Mahesh G. Ram Kumar A. Giridhar Savita Bath, Anna Elias. The relationship ofcentral corneal thickness and related factors in myopes and emmetropes. In AIOC. [86] Moritz Schaefer, Jens Holtkamp, and Arnold Gillner. Ablation of pedot/pss withexcimer lasers for micro structuring of organic electronic devices. Synthetic Metals,161(11-12):1051{1057, 2011. [87] A. Schultz, J. Heikenfeld, H. S. Kang, and W. Cheng. 1000:1 contrast ratio transmissiveelectrowetting displays. Journal of Display Technology, 7(11):583{585, 2011. [88] B. Senyuk. Liquid crystals: a simple view on a complex matter. http://dept.kent.edu/spie/liquidcrystals/, (09/11/2012). [89] Y. J. Shin, C. Pina-Hernandez, Y. K. Wu, J. G. Ok, and L. J. Guo. Facile route of fexible wire grid polarizer fabrication by angled-evaporations of aluminum on twosidewalls of an imprinted nanograting. Nanotechnology, 23(34):344018, 2012. [90] Sigma-Aldrich. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) - 0.54h2o,high-conductivity grade. http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/739340?lang=en&regi…, (20/05/2013). [91] Michelle Stephenson. More appealing options for articial iris patients. http://www.revophth.com/content/i/1353/c/25860/, (06/10/2012). [92] Michelle Stephenson. Prosthetic contact lenses. http://www.allaboutvision.com/contacts/prosthetic-contact-lenses.htm, (09/12/2012). [93] Bo Sun and Jason Heikenfeld. Observation and optical implications of oil dewettingpatterns in electrowetting displays. Journal of Micromechanics and Microengineer-ing, 18(2):025027, 2008. [94] Dragon Display Technology. Technical info. - lcd technologies. http://www.dragonlcd.com/Technical_Info.htm, (10/11/2012). [95] David T Wheeler Theodore Curtis. Juvenile xanthogranuloma. http://emedicine.medscape.com/article/1209681-overview, (13/10/2012). [96] M. J. Thurtell and R. J. Leigh. Therapy for nystagmus. J Neuroophthalmol,30(4):361{71, 2010. [97] I. Tugal-Tutkun and M. Urgancioglu. Bilateral acute depigmentation of the iris.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 244(6):742{6, 2006. [98] Tsai-Shih Tung and Kuo-Chuan Ho. Cycling and at-rest stabilities of a complementaryelectrochromic device containing poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and prussianblue. Solar Energy Materials and Solar Cells, 90(4):521{537, 2006. [99] T.Yashiro. Novel design for color electrochromic display. In SID DIGEST. [100] Liquid Crystals UGent and Photonics Group. Schematic representation of thecolouring mechanism in ev. http://lcp.elis.ugent.be/tutorials/tut_echrom,(12/11/2012). [101] Case Western Reserve University. Polymers liquid crystals: Virtual textbook.http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/textbook.htm, (10/11/2012). [102] P. B. Veldman, I. Behlau, E. Soriano, J. C. Starling, and R. Pineda. Two casesof cosmetic iris implant explantation secondary to uveitis, glaucoma, and cornealdecompensation. Archives of Ophthalmology, 130(6):787{789, 2012. [103] Wanjun Wang, Scot S. Olivier, David L. Dickensheets, Srinivas A. Tadigadapa,Allyson L. Hartzell, Thomas J. Suleski, Mary-Ann Maher, Jason C. Heikenfeld,Neil R. Smith, Bo Sun, Kaichang Zhou, Linlin Hou, Yanrong Lao, Balaji Raj,Claude Vauchier, Thomas G. Bifano, Babak A. Parviz, Harald Schenk, RajeshuniRamesham, Winston V. Schoenfeld, Jung-Chih Chiao, Paul J. Resnick, Jian J.Wang, Albert K. Henning, and Joel A. Kubby. Flat electrowetting optics anddisplays. pages 688705{688705{7, 2008. [104] Yellott J. I. Watson, A. B. Pupil formula: Demonstrations. http://www.journalofvision.org/site/misc/cdf/watson-yellott-pupil-demos…,(24/10/2012). [105] A. B. Watson and J. I. Yellott. A unied formula for light-adapted pupil size. JVis, 12(10):12, 2012. [106] Wikipedia. Four-terminal sensing. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vierleitermessung.svg, (26/05/2013). [107] C. Willcock, J. Grigg, M. Wilson, P. Tam, F. Billson, and R. Jamieson. Congenitaliris ectropion as an indicator of variant aniridia. British Journal of Ophthalmology,90(5):658{659, 2006. [108] Eef Van Der Worp. A guide to scleral lens tting [monograph online]. http://commons.pacificu.edu/mono/4/, 2010. [109] Eef van der Worp. Scleral lens case report series: Beyond the corneal borders.http://commons.pacificu.edu/mono/5, 2012. [110] Hiroaki Yamaguchi. Development of non-adhesive type exible copper clad laminate"upisel R - n". Journal of Photopolymer Science and Technology, 16, 2003. [111] S. Yang, J. Heikenfeld, E. Kreit, M. Hagedon, K. Dean, K. Zhou, S. Smith, andJ. Rudolph. Electro fluidic displays: Fundamental platforms and unique performanceattributes. Journal of the Society for Information Display, 19(9):608, 2011. [112] Yusong Wu Mian Wang Yanming Dong, Qing Yuan. Fine structure in cholestericngerprint texture observed by scanning electron microscopy. Polymer Bulletin,44:85{91, 2000. [113] Freedman Young. University Physics. Pearson education, 12 edition, 2008. [114] K. Zhou, J. Heikenfeld, K. A. Dean, E. M. Howard, and M. R. Johnson. A fulldescription of a simple and scalable fabrication process for electrowetting displays.Journal of Micromechanics and Microengineering, 19(6):065029, 2009WebRep currentVote  noRatingnoWeight           

Universiteit of Hogeschool
Master in Biomedical Engineering
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: