MillenniumGOAL! activerende lessen voor de tweede graad van het secundair onderwijs

Rozemarijn Brynaert
Persbericht

MillenniumGOAL! activerende lessen voor de tweede graad van het secundair onderwijs

MillenniumGOAL! Scoor ze zelf

Heb jij er ook altijd van gedroomd om van de wereld een betere plaats te maken? Al de honger en armoede uit te bannen? Dan heb je geluk, want vanaf nu kan jij een echte wereldverbeteraar worden. Op millenniumgoal.weebly.com kan jij ten strijde trekken tegen het onrecht in de wereld.

Op de website kan je op een interactieve en zelfstandige manier de inhoud van de acht millenniumdoelen (MDG) ontdekken. De website millenniumgoal.weebly.com is het uiteindelijke resultaat van de zoektocht van een laatstejaarsstudente uit de lerarenopleiding om op een leuke en verteerbare manier de millenniumdoelen met de bijhorende problematieken uit te leggen aan jongeren van 14 – 15 jaar. De jongeren kruipen in de huid van wereldverbeteraar. Stap voor stap verkennen zij de verschillende probleemgebieden om uiteindelijk zelf tot een oplossing te komen.

Eventjes kort iets meer over de millenniumdoelen zelf. Dit zijn acht afspraken die in 2000 door de VN zijn gemaakt met als doel om tegen 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het vlak van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Heden ten dagen is er nog te veel armoede in de wereld, gaan nog te weinig kinderen naar school en laat de gezondheidszorg op vele plaatsen nog de wensen over. De millenniumdoelen zijn dan ook: armoede en honger uitbannen, basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, gendergelijkheid, kindersterfte terugdringen, gezondheid van moeders verbeteren, strijd leveren tegen aids, malaria en andere ziektes, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling. Dit is een hele boterham, maar het leuke aan de website is dat juist heel bevattelijk aan bod komt.

Aan de basis van het didactisch materiaal dat te vinden is op de website, liggen persoonlijke ervaringen en verhalen uit Zambia. Tijdens een drie maand durend verblijf in Kabwe, Zambia kreeg de auteur de kans om met (lokale) mensen te praten die dag in dag uit in een ontwikkelingsland leven en werken. Hierdoor krijgt dit lesmateriaal ook een authentieke toets. Vandaar ook dat over de hele lijn, Zambia als casestudy werd genomen. 

Persoonlijke ervaringen alleen volstaan echter niet, daarom werd er ook een bijhorende literatuurstudie uitgevoerd. De neerslag hiervan is echter niet terug te vinden op de website. Maar geïnteresseerden kunnen deze raadplegen in de bibliotheek van PXL (voorheen Xios Hogeschool Hasselt).  Hierin vind je een chronologisch overzicht terug van de ontstaansgeschiedenis van de millenniumdoelen die terug gaat tot de ‘Four Freedoms’ speech van president F.D. Roosevelt in 1938. Daarnaast wordt er per MDG geschetst hoe de situatie nu is en wat de vooruitzichten zijn op wereldniveau en voor Zambia. En dat is niet zo’n rooskleurig beeld. Ook de rol die de Belgische overheid speelt, komt ter sprake. Maar dit terzijde, de website dus.

Op de website kan je terecht voor het didactische luik. Per MDG is er telkens een kort inleidend filmpje voorzien. Dit bekijken de leerlingen voordat ze aan de bijbehorende opdrachten beginnen. Elke opdracht wordt uitgelegd en uitgevoerd op de website. De opdrachten voor MDG één tot en met zeven zijn zo opgesteld dat de leerlingen individueel of per twee binnen de twintig minuten de opgave tot een goed einde moeten kunnen brengen. In deze opdracht maken de leerling kennis met de verschillende facetten van de desbetreffende MDG. De laatste opdracht, millenniumdoel 8, is een groepsopdracht voor groepjes van circa 4 leerlingen. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan deze opdracht een half uurtje of langer duren. Om deze tot een goed einde te kunnen brengen, hebben de leerlingen onder andere de informatie nodig die ze in de vorige zeven opdrachten hebben verzameld.

De filmpjes en opdrachten kunnen op de traditionele manier in een computerklas doorlopen worden, waarbij elke leerling/elk groepje apart aan een computer bezig is. Maar het is ook mogelijk om de klas in “hoekjes” te verdelen (en aan te kleden). Om de twintig minuten moet dan iedereen doorschuiven naar het volgende hoekje tot wanneer iedereen millenniumdoel 1 tot en met 7 heeft behandeld. Een andere mogelijkheid is om, bijvoorbeeld tijdens een dag van mondiale vorming, op verschillende plaatsen in het schoolgebouw posters van de MDG 1 tot en met 7 op te hangen of foto’s/quotes/… en bij elke poster/foto/quote een QR-code naar de desbetreffende opdracht. Idealiter worden deze opgehangen op symbolische plaatsen. Bijvoorbeeld MDG 1 -het uitbannen van honger en armoede - in de refter, MDG2 - basisonderwijs voor iedereen -  in een klaslokaal,… De leerlingen kunnen dan de QR-code lezen met een smartphone of een tablet waar ze dan ook de opdrachten op kunnen uitvoeren. De opdracht voor MDG 8 wordt dan wel in het klaslokaal gemaakt.

Ook aan de leerkrachten is gedacht. Voor hen werd er op de website een pagina voorzien waar ze extra achtergrond informatie kunnen vinden, evenals verschillende evaluatieformulieren en kijkwijzers en een overzicht van de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen die aan bod komen. Ook kunnen zij de antwoorden die de leerlingen ingeven, raadplegen en opvragen via handige zoekfuncties en indien gewenst ook vergelijken met andere scholen.

Dit eindwerk speelt in op de digitalisering en multimedialisering van het onderwijs en maakt handig gebruik van deze nieuwe tools om een droge kost op een ludieke wijze bij te brengen. De neerslag van de literatuurstudie geeft een mooi overzicht van de lange geschiedenis die voorafgaat aan de millenniumdoelen  en welke weg we nog hebben af te leggen om de millenniumdoelen tot een goed einde te brengen. Het geeft stof tot nadenken, zeker als men volgende uitspraak van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in het achterhoofd houdt: “World military spending has now risen to over $1,2 trillion. This incredible sum represents 2,5 per cent of GDP (global gross domestic product). Even if 1 per cent of it were redirected towards development, the world would be much closer to achieving the Millennium Development Goals.”

Bibliografie

Boeken

 

Vlugt, B. & Westra, A. (2010). Zambia/Malawi/Mozambique, Haarlem: uitgeverij

J.H. Gottmer/H.J.W. Becht.

 

Rapporten/verslagen

 

 

Belgische Ontwikkelingssamenwerking, (2012). Jaarverslag 2011. Brussel:

Koninkrijk België Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Handel en Onwikkelingssamenwerking

Hulme, D. (2009). The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History

of the World’s Biggest Promise. Manchester University

United Nations, (2012). The Millennium Development Goals Report 2012, New

York: United Nations

United Nations Development Programme, (2011). Zambia Millennium

 

Tijdschriften

 

 

Loeffen, E. (2011). 8 afspraken voor een betere wereld. JiBulletin, nr. 4, pp. 10-

13

Simoens, C.(2010). Succesverhalen Dimmensie 3

 

Internetbronnen

 

 

Algemene informatie (z.j.)

http://www.zambia-child-foundation.nl/subpages/zambiabeschrijving.html

geraadpleegd op 4 januari 2013)

Bingham, M. (z.j.). Zambia’s Vegatation. geraadpleegd op 4 januari 2013 via

http://www.zambiatourism.com/travel/general/vegetati.html

 

Chinaklimaat (z.j.)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinaklimaat

geraadpleegd op 4 januari 2013

Ecoregions of Zambia (z.j.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecoregions_of_Zambia

geraadpleegd op 4 januari 2013

FAO Forest Department (z.j.). 2. Status of forest resources in Zambia. State of

Forest and Tree Genetic Resources in Zambia. geraadpleegd op 4 januari 2013

via http://www.fao.org/docrep/005/AC455E/ac455e02.htm

Geschiedenis van de millenniumdoelen (z.j.)

http://ncdo.nl/sites.default/files/Geschiedenis%20millenniumdoelen.pdf#…

geraadpleegd op 21 oktober 2012

Klimaat van Zambia (z.j.)

htt://www.reisbijbel.nl/weer-en-klimaat-van-zambia

geraadpleegd op 4 januari 2013

Klimatogram Lusaka (z.j.)

http://www.meteo.be/meteo/view/nl/6042865-Klimaat+in+de+wereld.html

geraadpleegd op 4 januari 2013

Landinfo Zambia (z.j.)

http://www.worldservants.nl/landinfo.php?land=za

geraadpleegd op 4 januari 2013

Millenniumdoelen algemeen(z.j.)

http://www.ncdo.nl/artikel/millenniumdoelen-algemeen

geraadpleegd op 21 oktober 2012

ODA, DAC en de 0,7%-norm (z.j.)

http://diplomatie.belgium.be/nl.Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Cijfer…

geraadpleegd op 20 mei 2013

Official list of MDG indicators (15 januari 2008)

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/IfficialList.h…

geraadpleegd op 21 oktober 2012

Partnerschappen in Ontwikkelingssamenwerking (z.j.)

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Partne…

ppen/

geraadpleegd op 20 mei 2013

Programma’s in het Zuiden (z.j.)

http://www.vvob.be/vvob/nl/programmas

geraadpleegd op 20 mei 2013

 

Schoenbekooievaar (2006)

http://www.worldexplorer.be/schoenbekooievaar.htm

geraadpleegd op 21 mei 2013

The World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html

geraadpleegd op 4 januari 2013

Verrijp, A. & Willems, G. (augustus 2011). Zambia geschiedenis.

geraadpleegd op 5 januari 2013 via

http://www.landenweb.net/zambia/geschiedenis/

Verrijp, A. & Willems, G. (augustus 2011). Zambia Godsdienst.

Geraadpleegd op 4 januari 2013 via

http://www.landenweb.net/zambia/godsdienst/

Verrijp, A. & Willems, G. (augustus 2011). Zambia samenleving.

geraardpleegd op 4 januari 2013 via

http://www.landenweb.net/zambia/samenleving/

Zambezi (z.j.)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zambezi

geraadpleegd op 4 januari 2013

Zambia (z.j.)

http://www.fox.nl/zambia/landinformatie?subj=politiek

geraadpleegd op 4 januari 2013

Zambia (z.j.)

http://www.klimaatinfo.nl/zambia

geraadpleegd op 4 januari 2013

Zambia (z.j.)

http://www.reisbijbel.nl/zambia

geraadpleegd op 4 januari 2013

Zambia (z.j.)

htt://nl.wikipedia.org/wiki/Zambia

geraadpleegd op 4 januari 2013

Zambia (z.j.)

http://www.scholenbanden.be.nl/onderwijs/zambia

geraadpleegd op 7 januari 201”

Zambia gegevens (z.j.)

http://www.afrikatour.nl/landengegevens/Zambia/zambiagegevens.htm

geraadpleegd op 6 januari 2013

 

ZAMBIA Planten en Dieren (z.j.)

http://www.landenweb.net/zambia/planten/

geraadpleegd op 4 januari 2013

 

Audiovisuele bronnen

 

 

Odiot, A. & Gallet, A. (reggisseur). (2011) Good Copper, Bad Copper.

[documentaire]. Parijs: Yami 2 productions with the participation of France

Télévisions.

Unsafe Abortions Major Contributor to Maternal Deaths in Zambia (19 februari

2013) News [nieuwsuitzending]. Lusaka: Muvi TV

 

Afbeeldingen

 

 

 

Afbeelding 1: the Earth Enclyclopedia geraadpleegd op 4 mei 2013 via

http://www.eoearth.org

Afbeelding 2: UNFPA geraadpleegd op 4 mei 2013 via

http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/1973

Afbeelding 3: IFUW geraadpleegd op 4 mei 2013 via

http://www.ifuw.org/what/advocacy/bpfa/

Afbeelding 4: iisd Reporting Service geraadpleegd op 4 mei 2013 via

http://www.iisd.ce/wssd95.html

Afbeelding 5: Hulme, D. (2009). The Millennium Development Goals (MDGs): A

Short History of the World’s Biggest Promise. Manchester University

Afbeelding 6: UNDP geraadpleegd op 4 mei 2013 via http://hdr.undp.org/en/

Afbeelding 7: VN geraadpleegd op 4 mei 2013 via

http://www.un.org/millennium/sg/report/full.htm

Afbeelding 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: United Nations, (2012). The

Millennium Development Goals Report 2012, New York: United Nations

Afbeelding 38: wikimedia geraadpleegd op 5 januari 2013 via

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zambia_provinces_named.png

 

Afbeelding 39: Mapsof geraadpleegd op 5 januari 2013 via

http://mapsof.net/map/zambezi-river-basin-fr-1

 

Afbeelding 40: KMI geraadpleegd op 4 januari 2013 via

http://www.meteo.be/meteo/view/nl/6042865-Klimaat+in+de+wereld.html

Afbeelding 41: Wikipedia geraadpleegd op 4 januari 2013 via

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecoregions_of_Zambia

Afbeelding 42: Pastor Butti geraadpleegd op 4 mei 2013 via

http://w.pastorbutti.nl/PREEK44.htm

Afbeelding 43: CIA geraadpleegd op 4 januari 2013 via

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html

Afbeelding 44: Shikanda geraadpleegd op 2 mei 2013 via

http://shikanda.net/ethnicity/illustrations_manch/tribal/htm

Afbeelding 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58, 60, 61: United Nations

Development Programme, (2011). Zambia Millennium Development Goals

Progress Report 2011. Lusaka: UN House

Afbeelding 51, 53, 56: eigen foto’s

 

Universiteit of Hogeschool
Lerarenopleiding - secundair onderwijs
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: