Het belang van webshops als internationalisatiestrategie in de modesector: Een kwalitatieve studie

Charlotte Van Bocxlaer
Persbericht

Het belang van webshops als internationalisatiestrategie in de modesector: Een kwalitatieve studie

Belgische KMO focust onvoldoende op buitenland

Uit een onderzoek over het gebruik van webshops als internationalisatiestrategie blijkt dat kleine- tot middelgrote ondernemingen in België hun webshop niet bewust gebruiken als middel om naar het buitenland te trekken. Deze ondernemingen blijven vooral focussen op België, dit in tegenstelling tot hun buitenlandse collega´s. Multinationale ondernemingen gebruiken hun webshop daarentegen vooral als belangrijk marketinginstrument.

Tijdens het onderzoek werden twee KMO’s en één MNO ondervraagd, respectievelijk met Belgische en Britse nationaliteit en alle drie actief in België. Uit het onderzoek kwam naar voor dat geen van de drie ondernemingen hun webshop bewust gebruiken als internationalisatiestrategie. Beide KMO’s blijven vooral op België focussen en elke buitenlandse verkoop is mooi meegenomen. Dit in tegenstelling tot hun buitenlandse collega’s waar internationaal online shoppen reeds veel meer is ingeburgerd. De MNO richt daarnaast in elk land eerst fysieke vestigingen op alvorens er een webshop te beginnen. Hier blijkt de webshop vooral een informatieve functie te hebben en fungeert hierbij eerder als tweede verkoopkanaal.

Het grootste voordeel van een webshop blijkt voor de KMO’s vooral het kostenbesparend aspect te zijn. Toch blijkt uit het onderzoek dat de financiële kost van een webshop vaak zwaar onderschat wordt en ook de hoeveelheid tijd die er in het onderhoud gestoken moet worden weegt zwaar door. Het belangrijkste voordeel voor de MNO is de publiciteit via een webshop voor het eigen merk, waarbij een grote massa bereikt kan worden op een goedkope manier. Daarbij blijkt het gegeven dat ondernemingen steeds meer voortgestuwd worden om de technologische revolutie te volgen doorslaggevend te zijn bij alle drie de ondernemingen. Uit het onderzoek blijkt echter dat online aankopen verrichten voor veel consumenten soms nog een barrière kan vormen, al is dit wel eerder het geval bij oudere klanten en neemt deze barrière steeds meer af. De meest voorkomende online shoppers blijken vrouwen te zijn tussen de 20 en 45 jaar oud.

Bibliografie

Becommerce. 2010. 2009 Facts and Figures: Distance Selling in Belgium.

         http://www.eshopexpo.eu/uploads/BeCommerce_Facts_Figures.pdf.

Binks, M.R. & Ennew, C.T. 1996. Growing firms and the credit constraint. Small Business       Economics, 8(1): 17–25.

Bruce, M., Daly L. & Towers, N. 2004. Lean or agile: A Solution for supply chain   management in the textiles and clothing industry? International Journal of        Operations and production Management, 24(2): 151-170.

Bureau Van Dijk Electronic Publishing. 2013. Bvdinfo. https://amadeus.bvdinfo.com/version-201357/Login.serv?product=amadeusneo

Chang, L. and Powell, P. 1998. Towards a framework for business process re-engineering          in small and mediumsized enterprises. Information Systems Journal, 8(3): 199–          215.

Charlier, C., Gijsbrechts, D., Sioen, S., & Marquegnies, C. 2012. Belgian Foreign Trade

         Agency: World Trade 2011. http://www.abh-         ace.be/nl/binaries/20120720_WorldTrade_BD_tcm448-196833.pdf.

Ching, H. L., & Ellis, P. 2004. Marketing in cyberpsace: What factors drive e-commerce

         adoption? Journal of Marketing Management, 20(3,4): 409–429.

Daniel, E. & Grimshaw, D. 2002. An exploratory comparison of electronic commerce       adoption in large and small enterprises. Journal of Information Technology,(17):133-147

De Voldere, I., Maenhout, T. & Deburyne, M. 2007. Onderzoeksrapport Fashionate about

         creativity.http://www.flandersdc.be/download/nl/20085552/file/fashionate_fin   aal         _gelayout.pdf.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2001. Handbook of Qualitative Research, (2e ed.) Thousand Oaks: Sage Publications Inc.

Doherty, A-M. 2000. Factors Influencing International Retailers’ Market Entry Mode

         Strategy: Qualitative Evidence from the UK Fashion Sector. Journal of       Marketing Management, 16: 223-245

Eisenhardt, K. 1989. Building theories from case study research. Academy of     management.

European Consumer Centre Belgium. 2012. Klachten over online aankopen: meer dan      10% werd bedrogen. http://www.eccbelgie.be/klachten-over-online-aankopen-     meer- dan-10-werd-bedrogens71601.htm.

FIT. 2011. The consumer Goods market in Germany.          http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/0/94D1491F0         AE7EEF9C125786F0050FC71/$file/IndustryOverview_ConsumerGoods_December2    010_G TAI.pdf.

Guiette, A., Jacobs, S., Schramme, A., & Vandenbempt, K. 2011. Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse. Flanders DC. 

Lima, L. 2011. Online internationalization and domain name strategy: Research on         internet domain names as a source of competitive advantages.          http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3053/lars_miguel_sandbor   g_l     ima.pdf?sequence=1

Liveperson. 2013. The Ideal Online Experience: What it Takes for Consumers to Click,     Not Abandon. http://www.liveperson.com/connected-customer/posts/ideal-         online-         experience-what-it-takes-consumers-click-not-abandon

Maenhout, T., De Voldere, I., Onkelinx, J. & Sleuwagen, L. 2006. Onderzoeksrapport

         Creatieve Industrieën in Vlaanderen.          http://www.flandersdc.be/download/nl/22332138/file/creatieve_industrie_n_in   _vl      aanderen-_mapping_en_bedrijfseconomische_analyse.pdf.

Maso, I. & Smaling, A. 1998. Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom.

Maso, I. & Smaling, A. 2004. Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom,

Miles, M. B., & Huberman, M. A. 1994. Qualitative data analysis. California: Sage       Publications Inc.

Moore, C.M., Fernie, J. & Burt, S. 2000. Brands without boundaries – The internationalisation of the designer retailer’s brand. European Journal of          Marketing, 34(8): 919-937.

Netwerk Kwalitatief Onderzoek. 2002. Richtlijnen voor kwaliteitsborging in          gezondheids(zorg)onderzoek: Kwalitatief Onderzoek. Amsterdam: Netwerk      Kwalitatief Onderzoek AMC – UvA.

Nijsen, A. 2009. De economische ontwikkeling van de onderneming achter de    Vlaamse          modeontwerper. Universiteit Hasselt.

Organisation for economic co-operation and Development. 2008. Policy brief: The Future          of the Internet Economy. http://www.oecd.org/futureinternet/

Ovio. 2010. De jongeren, actieve consumenten online.

         http://www.crioc.be/NL/doc/x/y/document-4737.html#enquete.

Pan, Y. & Tse,D. 2000. The Hierarchical model of market entry modes. Journal of         International Business Studies, 31(4):535-554

Porter, M. E. 2001. Strategy and the internet. Harvard Business Review, 79(3): 62–78.

PriceWaterhouseCoopers. 2013. Internet of Things: Evolving transactions into        relationships. PwC Technology Forecast 2013, 1: 1-80

QueroMedia NV. 2011. QueroMedia: Search Marketing Power.

         http://www.queromedia.be/marketing/zoekmachinemarketing?

         gclid=CM37l9LN4rMCFW3MtAodXWQAhQ.

Rabobank. 2012a. Rabobank cijfers & trends. Branche informatie.          https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print.printPdf&id=c4   046897- f426-4bbe-a161-0a7481c2ceba.

Rabobank. 2012b. Rabobank cijfers & trends. Branche informatie.          https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print.printPdf&d=c40   46897-f426-4bbe-a161-0a7481c2ceba.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2008. Methoden en technieken van          onderzoek.   Amsterdam: Pearson Education Benelux

Staelens, T. 2012. E commerce in België. http://wijs.be/nl/trends- inzichten/blog/detail/e-commerce-in-belgie

Vila, N. & Kuster, I. 2011. Consumer feelings and behaviors towards well designed

         Websites. Information & Management. 48 (4-5): 166-177.

Yang, C. & Huang, R. 2011. Key success factors for online auctions: Analysis of auctions   of fashion clothing. Expert systems with application. 38: 7774–7783.

Yin, R.K. 1989. Case study research, Design and methods, Applied Social          Research       Methods Series (5de ed.). Newbury Park: Sage      publications

Yin, R. K. 2003. Case study research: design and methods (4e ed.). Newbury     Park: Sage Publications

Zekiri, J., & Angelova, B. 2011. Factors that Influence Entry Mode Choice in Foreign

         Markets. European Journal of Social Sciences, 22(4):572-584.

Zhang, X., Edwards, J., Harding, J. 2007. Personalised online sales using web usage        data   mining. Computers in Industry, 58(8-9): 772-782

Zif, Y. 2012. Fashion Brands Sell Their Image with Online Video Content.          http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1009458.

Zott, C., Amit, R. & Donlevy, J. 2000. Strategies for Value Creation in E-Commerce:      Best    Practice in Europe. European Management Journal, 18(5), 463–475.

 

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen
KU Leuven
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: