Extranet voor Artsen

Sven Salemans Sven Salemans Raf Thewis
Persbericht

Extranet voor Artsen

Wit-Gele Kruis helpt artsen

Het Wit-Gele Kruis heeft een gigantische databank met gegevens over haar patiënten. Dit kan gaan van gewone adresgegevens tot gedetailleerde bloeddrukmetingen. Het delen van deze informatie met de huisarts gebeurt momenteel tijdens een gesprek tussen verpleegkundige en arts. Hoewel deze gesprekken enorm nuttig kunnen zijn, was er toch al langer vraag bij artsen naar een alternatieve manier om deze gegevens eenvoudiger te kunnen raadplegen. Wit-Gele Kruis Limburg en Vlaams-Brabant kwamen samen op het idee een extranet voor artsen te bouwen. De meerwaarde van een persoonlijk gesprek wordt natuurlijk niet onderschat, maar dankzij dit extranet zijn onder andere tijdrovende telefoontjes om enkel meetwaarden te dicteren niet meer nodig. Ook kunnen artsen op elk moment up-to-date informatie over hun patiënten opvragen, zonder hiervoor een afspraak met een verpleegkundige nodig te hebben. Dit alles vormt een perfect stageproject, dus heeft het Wit-Gele Kruis hiervoor twee studenten Toegepaste Informatica van XIOS Hogeschool Limburg aangenomen.

Wanneer een huisarts aanmeldt op EVA - Extranet voor Artsen, krijgt hij een lijst te zien van zijn patiënten die ook geregistreerd zijn bij het Wit-Gele Kruis. Een aantal gemakkelijke filters helpen de arts zoeken naar een specifieke patiënt. Na het selecteren van een patiënt, kan de arts aan de hand van verschillende tabbladen de gegevens van de patiënt bekijken. Er kunnen wat algemene gegevens opgevraagd worden, maar ook informatie zoals welke de mantelzorgers van een patiënt zijn of een verslag over het laatste bezoek van de verpleegkundige. Data zoals observaties en toegediende zorgen worden in overzichtelijke tabellen weergegeven. Meetwaarden van bloeddrukken, temperatuur, gewicht, enzovoort worden in mooie grafieken gegoten.

Vele functies van het extranet werden ook besproken met een groepje artsen. Op basis van die directe feedback van de gebruikers konden de studenten het extranet optimaliseren en aanpassen naar hun behoeften. Dezelfde artsen zijn ook de eerste testers voor het extranet.

Door de aard van de informatie, was veiligheid een enorm belangrijk aspect van het project. De studenten hebben daarom veel onderzoek gedaan naar verscheidene technieken om het extranet te beveiligen. Het aanmelden gebeurt met eID, de elektronische identiteitskaart. Deze methode wordt door de overheid aangeraden voor veilige authenticatie. Verder is het extranet op verschillende manieren beschermd tegen hackers. Meer technische uitleg over de beveiliging is te vinden in het technische gedeelte van de scriptie.

Naast het extranet zelf, hebben de studenten ook een zijproject uitgewerkt: een datasynchronisatietool. Met deze tool wordt alle data die het extranet nodig heeft, gesynchroniseerd tussen de grote databank van het Wit-Gele Kruis en een aparte databank voor het extranet. Deze aparte databank zorgt ervoor dat de andere systemen van het Wit-Gele Kruis niet extra worden belast. Ook de beveiliging van het extranet wordt bevorderd dankzij gescheiden data.

Alle onderdelen samen vormden het ideale stageproject. De studenten konden rechtstreeks met de gebruiker communiceren, mochten twee projecten uitwerken, kregen goede ondersteuning en kregen de kans om hun eigen ideeën voor te stellen. In de woorden van de studenten: “We krijgen het gevoel dat we echt iets bijgedragen hebben, omdat ons project het potentieel heeft de samenwerking tussen het Wit-Gele Kruis en de huisartsen te versterken.”

Bibliografie

[FI130516]     fedict, The Electronic Identity Card (EID) – Developers Guide, [online] available                        http://eid.belgium.be/en/binaries/UPD_Developers_Guide_tcm406-112228.pdf , Downloaded 16/05/2013

[HT111219]   Troy Hunt, OWASP Top 10 for .NET developers, [online] available                        https://asafaweb.com/OWASP%20Top%2010%20for%20.NET%20developers.pdf , Release 19/12/2011

[MS121115]  Microsoft, How To Implement Forms-Based Authentication in Your ASP.NET Application by Using C#.NET, [online] available                         http://support.microsoft.com/kb/301240 , Last Review 15/11/2012

[MS130507]  Microsoft, ASP.NET Web Application Security, [online] available                        http://msdn.microsoft.com/en-us/library/330a99hc(v=vs.100).aspx , Downloaded 07/05/2013

[MS130508]  Microsoft, Walkthrough: Using Forms Authentication in ASP.NET MVC, [online] available                        http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff398049(v=vs.100).aspx , Downloaded 08/05/2013

[MS130522]  Microsoft, How to: Add Installers to Your Service Application, [online] available                        http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ddhy0byf(v=vs.110).aspx , Downloaded 22/05/2013

Universiteit of Hogeschool
Professionele Bachelor Toegepaste Informatica: Applicatieontwikkeling
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: