Extern rendement meten: verwacht extern rendement BuSO OV 3 en OV4 scholen in kaart gebracht

Elke Van Averbeke
Persbericht

Extern rendement meten: verwacht extern rendement BuSO OV 3 en OV4 scholen in kaart gebracht

BUSO-leerlingen kijken vol vertrouwen naar de toekomst

Leerlingen succesvol laten doorstromen naar het vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt is het hoogste doel van ons secundair onderwijs. Aan jongeren die in het buitengewoon secundair onderwijs ( BUSO ) zitten, werd nog nooit gevraagd wat zij van hun toekomst verwachten. Elke Van Averbeke, studente aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, bracht hierin verandering.De keuze tussen arbeid of verdere studie blijkt voor deze jongeren bepaald te worden door de aard van hun beperking.Leerlingen met een lichamelijke handicap ( type 4 ) hebben een voorkeur voor vervolgonderwijs ( 83% ). Hun eigen school is daarbij de populairste plaats om verder te studeren.  Bijna allemaal ( 98 % ) verwachten ze het eerste jaar van die opleiding met succes af te ronden.Jongeren met een licht mentale handicap ( type 1; 53 % ) en met karakteriële stoornissen ( type 3; 55 % ) kiezen eerder voor werk. Van diegenen die nu al een beroepsopleiding volgen, kiest 80% voor een job. Ook hier een positief toekomstbeeld : 95 % verwacht binnen een jaar werk te vinden. De informatie die hun school biedt over hun jobmogelijkheden stelt 83 % tevreden.Die ondersteuning van de school en de voorbereiding op de zoektocht naar werk zijn belangrijk. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat 35 % van de BUSO schoolverlaters na één jaar nog werkloos is.Van Averbeke onderzocht ook of sociaal economische factoren een rol speelden bij de keuze arbeid/studie. De opleiding van de moeder, beroepsstatus van de vader, economisch kapitaal en de samenstelling van het gezin bleken echter geen invloed te hebben.De onderzoekster baseerde haar resultaten op schriftelijke vragenlijsten. Die werden naar de 92 BUSO-scholen in Vlaanderen gestuurd die algemeen-, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs (opleidingsvorm 3 en 4) aanbieden. 244 leerlingen stuurden ze ingevuld terug.

   

Bibliografie

Allen, J. (2006). Tests op betrouwbaarheid en validiteit van kwaliteitsscores voor de resultaten van onderwijs. Maastricht: Universiteit Maastricht.Blaton, L. (2008). Geschiedenis van het Steunpunt GOK: schematisch overzicht. Opgeroepen op november 10, 2012, van http://www.steunpuntgok.be: http://www.steunpuntgok.be/over_steunpunt_gelijke_onderwijskansen/gesch…, M. V. (2012). Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan. Overpelt: Unicef België.Cortebeeck, V., & Douterlunge, M. (1998). Een begeleide overstap naar de arbeidsmarkt voor het BuSO: evaluatieonderzoek van de ESF-projecten Buso opleidingsvorm 3 en Enable. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid.Demeyer, N. W. (2010). Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen. De eerste resultaten van PISA 2009. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming.Dauwe,H., De Bie,E., De Weerdt, B., van Daal,T., Vandenhout, I., Veys, L. (2011). IMO:Instrumentarium voor het meten van outcomes. Antwerpen.Dijkstra, A., Karsten, R., Veenstra, R., & Visscher, A. (2001). Het oog der natie: scholen op rapport. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. (2012, maart 7). De inkomensvervangendetegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Brussel, België: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.Hirtt, N., Nicaise, I., De Zutter, D. (2007). De school van de ongelijkheid. Berchem-Antwerpen: EPO.Jacobs, D. Rea, A. (2011). Verspild talent. De prestatiekloof in het secundair onderwijs tussen allochtonen en andere leerlingen volgens het PISA-onderzoek 2990. Brussel: Koning Boudewijnstichting.Nevelsteen, K. (2010). Nota transitie school-werk BuSO schoolverlaters. Turnhout: Resoc Kempen.Onderwijsraad. (2009). Naar doelmatiger onderwjs. Den Haag: Onderwijsraad.Ramaekers, G.W.M. (2008). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hogerberoepsonderwijs: HBO-monitor 2007. Den Haag: HBO-raad.Reynders, T., Nicais, I., Van Damme, J. (2005). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs: De constructie van een SES-variabele voor het SiBO-onderzoek. Leuven: SiBO.Scheys, M. (2012). Vlaams onderwijs in cijfers 2011-2012. Opgeroepen op november 10, 2012, van ond.vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2011-2012/VONC_2011-…. (2008-2009). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. VDAB.VDAB. (2012). http://www.vdab.be/trends/schoolverlaters/schoolv2012.pdf. Opgeroepen op mei 1, 2013, van http://www.vdab.be/trends/schoolverlaters/schoolv2012.pdf[Algemene uitgangspunten opleidingsvorm 3].(s.d.). Opgeroepen op Februari 2, 2013, vanwww.ond.vlaanderen.be: www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-onderwijs/secundair-onder… leren].(s.d.). Opgeroepen op februari 3, 2013, vanhttp://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_alternerend%20lere… 

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: