Dagelijkse kost: zware energie

Dieter Geudens
Persbericht

Dagelijkse kost: zware energie

/

Bibliografie

 

 Reflectie, samen met de Diakens. (2011, januari 25). Opgeroepen op december 1,

2012, van www.diaken.be/document/tekstromain.doc

Adem -en Ontspanningstherapie Stichting. (2012, december 12).  Adem -en

Ontspanningstherapie Stichting, methode van Dixhoorn (AOS). Opgeroepen

op november 4, 2012, van http://www.ademtherapie-aos.org/

Antwerps Platform Wonen. (2012, oktober 18).  Er is geen wooncrisis in Antwerpen.

Opgeroepen op december 20, 2012, van

http://wooncrisisantwerpen.be/2012/10/18/er-is-geen-wooncrisis-inantwer…

Coenen, B. (2004).  Het verborgen lijden in organisaties. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Coillie, J. V. (2007).  Leesbeesten en boekenfeesten: hoe werken met kinder -en

jeugdboeken? Leuven - Den Haag: Biblion.

Coillie, J. V. (1993).  Burnout in de hulpverlening: voorkomen en verhelpen.

Leuven: Garant.

den Boer-Benders, I., & van Veldhuizen, D. (2005).  Persoonlijk functioneren in de

hulpverlening. Soest: Uitgeverij Neissen.

Deodatus, C. G. (2012, december 5).  Supervisie. Opgeroepen op december 6,

2012, van http://www.cdeodatus.nl/supervisie.htm

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, A. e. (2001).  Onderzoeksprojecten -

2001 - Het ontwikkelen van een organisatorisch stressbeleid. Opgeroepen op

november 24, 2012, van

http://www.werk.belgie.be/Het_ontwikkelen_van_een_organisatorisch_stres

sbeleid.aspx

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, A. e. (sd).  Welzijn op het werk -

Stress. Opgeroepen op november 25, 2012, van

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=2730

Fonds Psychische Gezondheid. (2012).  Evenwicht. Opgeroepen op oktober 15,

2012, van Iedereen mentaal weeerbaar:

http://www.psychischegezondheid.nl/page/729/evenwicht.html

Gezondheid, V. A. (2012).  Stress: Fit in je hoofd. Opgeroepen op november 8,

2012, van Fit in je hoofd, goed in je vel:

http://www.kennislink.nl/publicaties/gammacanon-10-stress

HDP & Arista. (2012).  Stressbeleid. Opgeroepen op december 4, 2012, van

http://www.hdp.be/nl/welzijnsbeleid/risicobeheer1/psychosociale_aspecte…

stressbeleid

ICAS. (2007).  Checklist Stressbeleid. Opgeroepen op december 2, 2012, van

http://www.icas.be/nl/services_2_2.htm

62

Instituut voor Training van Aandacht en Meditatie. (sd).  Mindfulness@Work: nononsence,

evidence based stress reduction & personal management.

Opgeroepen op november 8, 2012, van

http://www.itam.be/tl_files/users/downloads/Mindful@work.pdf

Kloppenburg, R., & Heemelaar, M. (1999).  Methodiek sociaal pedagogische

hulpverlening. Houten: Bon Stafleu Van Loghum.

Lazarus, R. (1966).  psychological stress and the coping proces. New York: McGraw-

Hill.

Maes, E. (2006, april).  Bestrijden van stress in organisaties. Opgeroepen op

oktober 4, 2012, van

https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=4713

79&fileOId=1879460

Mindfulness at Work. (2011).  MAW Mission & Vision. Opgeroepen op november 12,

2012, van

http://www.mindfulnessatwork.org/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=131&Itemid=120&lang=en

Move Europe. (sd).  Positieve stress en negatieve stress. Opgeroepen op oktober 5,

2012, van http://www.moveeurope.

be/p/6801B71D7D597880C1257624003CF18E

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. (sd).  Beroepsziekten: overspannenheid -

burnout. Opgeroepen op oktober 22, 2012, van

http://www.beroepsziekten.nl/content/overspannenheid-burnout

Nieuwenhuijze, O. v. (sd).  Boekbespreking: The Stress of Life (Hans Selye).

Opgeroepen op oktober 25, 2012, van

http://www.tigweb.nl/TIG23_09_Boekbespreking_-_Hans_Selye.pdf

Otter, G. (2012, augustus 13).  Gezondheid.be: Burnout-syndroom. Opgeroepen op

november 2, 2012, van

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=397

Partij van de Arbeid van België. (2012, oktober 13).  Er is wel degelijk een

wooncrisis in Antwerpen. Opgeroepen op december 20, 2012, van

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/video-er-is-wel-degelijk-een-wooncris…-

antwerpen.html

Schaufeli, W. (2010, maart 6).  Gammacanon (10): Stress - Kennislink. Opgeroepen

op november 5, 2012, van Kennislink:

http://www.kennislink.nl/publicaties/gammacanon-10-stress

Schoorel, E. (2007, oktober 18).  Spanning beheersbaar maken. Opgeroepen op

november 4, 2012, van http://www.ademkracht.nl/pdfs/aot.pdf

Schuyesmans, C. (2005, februari).  Mag er nog gelachen worden? Het gebruik van

humor in de hulpverlening met multi-problemgezinnen. Opgeroepen op

63

november 26, 2012, van

http://www.arteveldehogeschool.be/info/download/C2ScSchuyesmans.pdf

Selye, H. (1956).  The stress of life. New York: McGraw-Hill.

Siebens, H. (1996).  Stress op het werk. Leuven: Garant.

Stichting Burnout Vlaanderen. (sd).  De diepere en bewezen waarheid omtrent

burnout. Opgeroepen op november 2, 2012, van www.burnout.be

Syntra West. (2012).  opleidingen Syntra West. Opgeroepen op november 8, 2012,

van http://www.syntrawest.be/opleidingen

Therapiehulp. (2011).  RET: Rationeel-emotieve therapie. Opgeroepen op november

5, 2012, van Therapiehulp:

http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/ret

Vlaamse Overheid: Taaltelefoon. (2006, mei 29).  Antistressbeleid/Stressbeleid.

Opgeroepen op december 4, 2012, van

http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2011

Wikipedia. (2012, september 22).  Mindfulness. Opgeroepen op november 4, 2012,

van http://nl.wikipedia.org/wiki/Mindfulness

Wikipedia. (2012, december 18).  Posttraumatische stressstoornis. Opgeroepen op

november 5, 2012, van

http://nl.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_stressstoornis

Wikipedia. (2012, maart 22).  Rationeel-emotieve therapie. Opgeroepen op

november 5, 2012, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Rationeelemotieve_

therapie

Wilhelmus, A. (2008, juli).  Werkdruk, innovatie en extraversie op het werk.

Opgeroepen op oktober 4, 2012, van http://igiturarchive.

library.uu.nl/student-theses/2008-1009-

200921/Wilhelmus%200414417.pdf

Winkelman, Y. (2009).  PTSS - Lotgenoten - Info. Opgeroepen op november 2,

2012, van http://www.ptss.info/

Winnubst, J. (2004).  Stress, ziekteverzuim en reïntegratie. Zaltbommel: Uitgeverij

Thema.

Universiteit of Hogeschool
Sociaal Werk
Publicatiejaar
2013
Share this on: