Beïnvloedt het internet de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren?

karlien lapierre
Persbericht

Beïnvloedt het internet de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren?

Over de rol van het internet op de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren is niet veel gekend. Deze masterproef wil nagaan hoe het met deze ontwikkeling van Vlaamse jongeren gaat en of ze al dan niet beïnvloed worden door media of leeftijdgenoten. Naast enkele achtergrondvragen die peilen naar leeftijd, geslachts- en opleidingsverschillen binnen de seksuele ontwikkeling, zijn de centrale onderzoeksvragen gericht op het verband tussen internet en seksueel gedrag. Starten jongeren die vaak gebruik maken van internet vroeger met hun seksuele ontwikkeling? Hebben zij meer of minder ervaring op seksueel vlak? Realiteitsperceptie, impulsiviteit of peer pressure zouden hier een moderator kunnen zijn. Via een cross-sectioneel onderzoek pogen we een antwoord te bieden op deze onderzoeksvragen. 419 jongeren uit Vlaamse scholen vulden een vragenlijst in. Met behulp van MANCOVA-analyses en hiërarchische regressie-analyses vonden we dat frequentie van internetgebruik door jongeren niet de leeftijd van de eerste seksuele gedragingen beïnvloedde, maar wel de hoeveel niet-genitale seksuele ervaring die jongeren reeds hebben. Realiteitsperceptie is geen moderator van het verband tussen media-invloed en seksueel gedrag. Impulsiviteit en peer pressure modereren dit verband wel, maar met tegenstrijdige resultaten. Hoog impulsieve jongeren die vaak internet gebruiken hebben meer niet-genitale ervaring, maar soms is impulsiviteit ook een beschermende factor. Peer pressure blijkt onverwachts een beschermende factor en leidt tot minder seksuele ervaring en tot een latere leeftijd van het eerste genitaal contact bij jongeren die vaak gebruik maken van het web. Vlaamse jongeren blijken dus een gezonde seksuele ontwikkeling te hebben die start rond de 12 jaar.

Bibliografie

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions.Newbury Park, CA: Sage Publications.

Allen, C. (2003). Peer pressure and teen sex. Psychology today. Opgehaald op 5 mei 2012 van http://www.psychologytoday.com/articles/200305/peer-pressure-and-teen-s….

Baams, L., van de Bongardt, D. & Doornwaard, S. (2011). Vragenlijst Project Stars, opgehaald op 13 februari 2012 van http://www.projectstars.nl

Beyers, W. (2010). Samenvatting van de gegevens uit het onderzoek over seksueel gedrag 2007-09. Niet uitgegeven onderzoeksrapport, Universiteit Gent, België.

Bleakley, A., Hennessy, M., & Fishbein, M. (2011). A model of adolescents' seeking of sexual content in their media choices. Journal of Sex Research, 48, 309-315. doi: 10.1080/00224499.2010.497985

Braun-Courville, D. K., & Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health, 45, 156-162. doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.12.004

Brown, B. B., Clasen, D. R., & Eicher, S. A. (1986). Perceptions of peer pressure, peer conformity dispositions, and self-reported behavior among adolescents. Developmental Psychology, 22, 521-530. doi: 10.1037/0012-1649.22.4.521

Brown, J., L’Engle, K. L., Pardun, C. J., Gue, G., Kenneavy, K., & Jackson, C. (2006). Sexy media matter: Exposure to sexual content in music, movies, television, and magazines predicts Black and White adolescents’ sexual behaviour. Pediatrics, 117, 1018-1027. doi: 10.1542/peds.2005-1406

Chandra, A., Martino, S.C., Collins, R.L., Elliott, M.N., Berry, S.H., Kanouse, D.E. & Miu, A. (2008). Does watching sex on television predict teen pregnancy? Findings from a national longitudinal survey of youth. Pediatrics, 122, 1047-1054. doi: 10.1542/peds.2007-3066

Cohen, J., & Cohen, P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (2nd ed). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Collins, R. L., Elliott, M. N., Berry, S. H., Kanouse, D. E., Kunkel, D., Hunter, S. B., & Miu, A. (2004). Watching sex on television predicts adolescents initiation of sexual behavior. Pediatrics, 114, 280-289. doi: 10.1542/peds.2003-1065-L

Collins, R., Elliott, M., Berry, S., Kanouse, D., & Hunter, S. (2003). Entertainment television as a healthy sex educator: The impact of condom-efficacy information in an episode of Friends. Pediatrics, 112, 1115–1121. doi: 10.1542/peds. 112.5.1115

Davis, S. M., & Harris, M. B. (1982). Sexual knowledge, sexual interests, and sources of sexual information of rural and urban adolescents from three cultures. Adolescence, 17, 471–492.

De Clerck, M., Vandenbosch, l., Opgenhaffen, M., & Eggermont, S. (2008). Een onderzoek naar de informatiebehoeften van kinderen, tieners en jongeren. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Informatiepunt Jeugd. Katholieke Universiteit Leuven.

de Graaf, H., Kruijer, H., van Acker, J., & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25e 2: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon.

de Graaf, H., Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon.

de Graaf, H., & Vanwesenbeeck, I. (2006). Seks is een game. Gewenst en ongewenst seksueel gedrag van jongeren op internet. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

de Jongh, C. (2011). Resultaten date en seks onderzoek. Opgehaald op 4 april 2012 van

http://www.anticonceptie-online.nl/dateenseksonderzoek/persbericht.pdf.

De Moor, S., Dock, M., Gallez, S., Lenaerts, S., Schöller, C., & Vleugels, C. (2008). Programma samenleving en toekomst eindverslag: Deel synthese van het onderzoek. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid.

de Wit, J., Slot, W., & van Aken, M. (2007). Psychologie van de adolescentie: Basisboek. Baarn: HBUitgevers.

Donohew, L., Zimmerman, R., Cupp, P. S., Novak, S., Colon, S., & Abell, R. (2000). Sensation seeking, impulsive decision-making, and risky sex implications for risktaking and design of interventions. Personality and Individual Differences, 28, 1079-1091. http://www.uky.edu/Centers/HIV/Rick Articles/Donohew et al.2000.pdf

Doornenbal, F., Schouten, B., De Graaf, H., & Meijer, S. (2009). Seksuele mediaconsumptie van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse jongeren: een voorspellend model op basis van seksuele karakteristieken, Tijdschrift voor Seksuologie, 33, 134-140. http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs 2009-02/tvs%20editie%2033-2%20doornenbal%20et%20al.pdf

Eaton, D. K., Kann, L., Kinchen, S., Shanklin, S., Ross, J., Hawkins, J., Harris, W. A., Lowry, R., McManus, T., Chyen, D., Lim,C., Whittle, L., Brener, N. D., & Wechsler, H. (2010). Youth Risk Behavior Surveillance. Morbidity and Mortality Weekly Report, 59.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorielli, N., & Shanahan, J. (2002). Growing up with television: Cultivation processes. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp. 17-41). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. http://www.asc.upenn.edu/gerbner/Asset.aspx?assetID=1617

Goodson, P., McCormick, D., & Evans, A. (2000). Sex and the Internet: A survey instrument to assess college students’ behavior and attitudes. CyberPsychology & Behavior, 3, 129-149. doi: 10.1089/109493100315987

Greenberg, J. L.,  Lewis, S. E. &  Dodd, D. K. (1999). Overlapping addictions and self-esteem among college men and women. Addictive Behaviors, 24, 565-571. doi: 10.1016/S0306-4603(98)00080-X

Hawk, S. T., Vanwesenbeeck, I., De Graaf, H. & Bakker, F. (2006). Adolescents’ contact with sexuality in mainstream media. A selction-based perspective. The Journal of Sex Research, 43, 352-363. doi: 10.1080/00224490609552334

Hollander, E., & Evers, M. (2001). New developments in impulsivity. Lancet, 358, 949-951. doi: 10.1016/S0140-6736(01)06114-1

Hoyle, R. H. (2000). Personality processes and problem behaviour. Journal of Personality, 68, 953-966. doi: 10.1111/1467-6494.00122

Hublet A., Vereecken C., & Maes L. (2011). Studie Jongeren en Gezondheid 2010. Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, Universiteit Gent.

Jaccard, J. J., & Turrisi, R. (2003). Interaction effects in multiple regression. Quantitative Applications in the Social Sciences, 72. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Janssen, J. (2010). Nederlandse jeugd doet ‘het’ best goed. De Telegraaf. Opgehaald op 31 maart 2012 van http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/7895313/__ Nederlandse_jeugd_doet___het__best_goed__.html.

Kann, L., Kinchen, S. A., Williams, B. I., Ross, J. G., Lowry, R., Grunbaum, J. A., & Kolbe, L. J. (2000). Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 1999. Journal of School Health, 70, 271-285. doi: 10.1111/j.1746-1561.2000.tb 07252.x

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Uses and gratifications research. The Public Opinion Quarterly, 37, 509-523. doi: http://www.monitooring.ee/andres/ Katz_Uses_and_gratifications_research.pdf

Keysers, K. (2011). Generatie Porno: Hoe het internet het seksleven van pubers verandert. Humo. Opgehaald op 28 april 2012 van http://www.humo.be/humo-archief/30784/generatie-porno-hoe-het-internet-…

Klaï, T. (2005). Intergenerationeel onderzoek naar de communicatie over seksualiteit: een studie bij ouders en jongeren van 15 tot 21 jaar. Doctoraatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel.

Kunkel, D., Eyal, K., Biely, E., Cope-Farrar, K., Donnerstein, E., & Fandrich, R. (2003). Sex on TV 3: A biennial report to the Kaiser Family Foundation. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation. doi: http://kaiserfamilyfoundation.files. wordpress.com /2013/01/sex-on-tv-3.pdf

Kuyper, L., de Wit, J., Adam, P., Woertman, L., & van Berlo, W. (2011). Het vervolg op „Laat je nu horen‟! Utrecht: Universiteit Utrecht/Rutgers WPF.

Meer en meer jongeren hebben onveilige seks (2011, 26 september). Het Nieuwsblad. Opgehaald op 5 april 2012 van http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx? articleid= DMF20110926_052.

Maes, L., & Vereecken, C. (2006). Studie jongeren en gezondheid: resultaten voor 2006. Opgehaald op 11 april 2011 van www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be

McCoul, M. D., & Haslam, N. (2001). Predicting high risk sexual behaviour in heterosexual and homosexual men: the roles of impulsivity and sensation seeking. Personality and Individual Differences, 31, 1303-1310. doi: 10.1016/ S0191-8869(00)00222-1

Nikken, P. (2006). Seks in de media en kinderen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Opgehaald op 4 april 2012 van www.nji.nl.

Nikken, P. (2007). Jongeren, media en seksualiteit. Hoe media-interesses en –gebruik samenhangen met fantasieën, opvattingen en gedrag. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Opgehaald op 4 april 2012 van www.nji.nl.

Nikken, P., & de Graaf, H. (2011) Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Opgehaald op 4 april 2012 van www.nji.nl

Noar, S. M., Zimmerman, R. S., Palmgreen, P., Lustria, M., & Horosewski, M. (2006). Integrating personality and psychosocial theoretical approaches to understanding safer sexual behavior: Implications for message design. Health Communication, 19, 165-174. doi: 10.1207/s15327027hc1902_8

Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology, 51, 768-774. doi: 10.1002/ 1097-4679(199511)51:6<768::AID-JCLP2270510607>3.0.CO;2-1

Peter, J., & Valkenburg, P., M. ( 2008). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and sexual preoccupancy: A three-wave panel study. Media Psychology, 11, 207-234. doi : http://www.ccam-ascor.nl/images/stories/ publications/Journal_PDF_ENG/2008_pe_va_sexual_preoccupation.pdf

Project Stars (2012). Project Stars universiteit Utrecht. Opgehaald op 4 april 2012 van www.projectstars.nl/

Poot, J. (2007). Veilig online. Tips voor veilig ICT-gebruik op school. Brussel: Vlaamse Overheid. doi: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/veilig-online-tips-voor-…

Rosenthal, D. A., & Smith, A. M. A. (1997). Adolescent sexual timetables. Journal of Youth and Adolescence, 26, 619-636. doi: http://link.springer.com/content/ pdf/10.1023%2FA%3A1024538123804.pdf

Rutgers Nisso Groep (2005). Factsheet „Seks onder je 25e‟. Opgehaald op 5 april 2012 van http://www.rutgersnissogroep.nl/

Santor, D.A., Messervey, D., & Kusumakar, V. (2000). Measuring peer pressure, popularity, and conformity in adolescent boys and girls: Predicting school performance, sexual attitudes, and substance abuse. Journal of Youth and Adolescence, 29, 163-182. doi: 10.1023/A:1005152515264

Sensoa (2005). Feiten & cijfers jongeren en seksualiteit. Opgehaald op 12 mei 2012 van http://www.sensoa.be/pdf/feiten_en_cijfers/jongeren_en_seksualiteit_200….

Sensoa (2011). Seksualiteit.be: Seksueel gezond met Sensoa. Opgehaald op 5 april 2012 van http://www.seksualiteit.be.

Steele, J., R. (1999). Teenage sexuality and media practice: Factoring in the influences of family, friends, and school. The Journal of Sex Research, 36, 331-341. doi: 10.1080/00224499909552005

Steinberg, L., & Monahan, K. C. (2011). Adolescents’ exposure to sexy media does not hasten the initiation of sexual intercourse. Developmental Psychology, 47, 562-575. doi: 10.1037/a0020613

Subrahmanyam, K., Greenfield, P. M., & Tynes, B. (2004). Constructing sexuality and identity in an online teen chat room. Applied Developmental Psychology, 25, 651-666. doi: 10.1016/j.appdev.2004.09.007

Swanbrow, D., (2007). Peer Pressure among young teens usually for better, not worse. University of Michigan. Opgehaald op 17 april 2013 van http://ns.umich.edu/ new/releases/1219-peer-pressure-among-young-teens-usually-for-better-not-worse

Van Rooij, T., & Van den Eijnden, R. (2007). Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007: Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding. Rotterdam: IVO.

Van Rossem, R., Berten, H., &Van Tuyckom, C. (2010). AIDS knowledge and sexual activity among Flemish secondary school students: A multilevel analysis of the effects of type of education. BMC Public Health 2010, 10. doi:10.1186/1471-2458-10-30

Vitaro, F., Arseneault, L., & Tremblay, R. E. (1997). Dispositional predictors of problem gambling in male adolescents. American Journal of Psychiatry, 154, 1769-1770. doi: http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=172643

Walrave, M., Lenaerts, S., & De Moor, S. (2008). Cyberteens @ risk? Tieners verknocht aan internet, maar ook waakzaam voor risico’s? Samenvatting survey. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Ward, L. M. (2002). Does television exposure affect emerging adults’ attitudes and assumptions about sexual relationships? Correlational and experimental confirmation. Journal of Youth and Adolescence, 31, 1-15. doi: 10.1023/A: 1014068031532

Ward, L. M., Day, K. M., & Epstein, M. (2006). Uncommonly good: Exploring how mass media may be a positive influence on young women's sexual health and development. New Directions for Child and Adolescent Development, 112, 57-70. doi: 10.1002/cd.162

Werner-Wilson, R. J., Fitzharris, J. L., & Morrissey K. M. (2004). Adolescent and parent perceptions of media influence on adolescent sexuality. Adolescence, 39, 303-313. doi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15563040

Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Unwanted and wanted exposure to online pornography in a national sample of youth Internet users. Pediatrics,119, 247-57. doi: 10.1542/peds.2007-1197

Wyatt, G. E., & Riederle, M. H. (1994). Reconceptualizing issues that affect women’s sexual decision-making and sexual functioning. Psychology of Women Quarterly, 18, 611-625. doi: 10.1111/j.1471-6402.1994.tb01050.x

Universiteit of Hogeschool
Klinische psychologie
Publicatiejaar
2013
Share this on: