Agricultural Outsourcing of Land Grabbing: een Meta-Analyse

Erika Vandergeten
Persbericht

Agricultural Outsourcing of Land Grabbing: een Meta-Analyse

(Welvaart)crisis in het globale noorden, dus compenseren in het globale zuiden?

Wereldwijd ondervinden derde wereldlanden de gevolgen van de voedsel-, energie- en economische crisis in het ‘globale noorden’. Om tegemoet te komen aan de noden en tekorten van een groeiende bevolking gaan de ‘eerste en tweede wereld’ landen op zoek naar (landbouw)gronden in het globale zuiden. En hoewel deze gronden meestal als ‘ongebruikt’ bestempeld worden door de overheden, zijn ze vaak van groot belang voor de lokale mensen. Om de gevolgen van ‘land grabbing’ te beoordelen, onderzoekt deze scriptie de duurzaamheid van land transacties.

Wie doet er mee?

Hoewel deze transacties van (landbouw)gronden op wereldschaal voornamelijk geïnitieerd worden door multinationals uit China, Zuid Korea, Japan, Saoedi-Arabië en Koeweit, zijn er ook binnenlandse actoren in derde wereld landen die meespelen in dit verhaal. Dit zijn meestal leden van de lokale (politieke of militaire) elite die mee profiteren van het globale fenomeen dat ook wel ‘agricultural outsourcing’ wordt genoemd. Bovendien spelen overheden ook een belangrijke rol bij het aantrekken van (buitenlandse) investeringen in hun gronden. Zo worden er bijvoorbeeld verschillende financiële voordelen voorzien zoals belastingverminderingen, maar ook ‘korting’ voor het huren of kopen van de gronden zelf. In Debre Birhan, Ethiopië wist het Indiase bedrijf ‘ASK Flowers and Greens plc.’ 39 hectare grond gratis te verkrijgen, en dit voor minimum 25 jaar. Buiten de investeerders en overheden zijn het voornamelijk de lokale gemeenschappen in de derde wereldlanden die de gevolgen van de (globale) land transacties ondergaan. Doordat de gronden zelf vaak ‘van algemeen belang’ zijn, en dus in handen van de overheid, hebben ze hier weinig of geen aanspraak op. Anderzijds krijgen ze, in geval van bewijs van eigendom, meestal slechts een kleine compensatie en worden de rechtmatige eigenaars onder dwang verplaatst naar een nieuwe locatie (met minder vruchtbare gronden). Zogenaamde ‘pastoralisten’ of herdersgemeenschappen echter bezitten geen schriftelijke documentatie om aan te duiden welke gronden door hen gebruikt worden. Hun gronden worden dan ook meestal als ‘ongebruikt’ aangeduid door de overheden en verkocht of verhuurd aan multinationals die op zoek zijn naar (goedkope) landbouwgronden met goede klimatologische condities.

Wie wint, wie verliest?

Om de duurzaamheid van (globale) land transacties te onderzoeken, werden voor de drie betrokken partijen (investeerders, lokale overheid en lokale gemeenschappen) nagegaan of ze te ‘winnen of verliezen’ hebben op vlak van sociale- , economische- en milieuaspecten. De resultaten tonen een opmerkelijk verschil op vlak van duurzaamheid voor de drie partijen. De investeerders zijn de duidelijke winnaars in het verhaal van land transacties. Sociaal gezien halen ze voornamelijk voordeel door het vergaren van landbouwgronden aan een voordelig of zelfs gratis tarief. De grootste winst ligt natuurlijk verborgen in het economisch aspect, waar de financiële voordelen en winsten aan bijdragen. Ook het milieu en de natuurlijke omgeving van de landbouwgronden bezitten natuurlijke hulpbronnen die maar al te graag door de investeerders gebruikt worden. Er wordt dan ook meestal een locatie uitgekozen nabij een waterbron en/of natuurlijk bos, zodat deze door de investeerders in gebruik genomen kunnen worden. Red Fox plc., een Duits horticultuur bedrijf dat zich in kamerplanten specialiseert, maakt in Ethiopië gebruik van een lokale rivier (Awash), waarbij het water aan verschillende processen wordt onderworpen om vervolgens weer afgevoerd te worden (naar de lokale bevolking). Een tweede betrokken partij is de lokale overheid, die meestal de kant van de investeerders kiest in de hoop de economische situatie in hun land te verbeteren. Net zoals de investeerders hebben zij te winnen op sociaal en economisch vlak. Op sociaal gebied profiteren lokale overheden, de militaire en politieke elite mee van het verkopen van ‘gemeenschaps’gronden, terwijl de lokale bevolking weinig of geen compensatie ontvangt. Bovendien zorgt de verkoop van landbouwproducten aan het buitenland voor een verhoging van ‘Foreign Direct Investment’, buitenlandse investeringen brengen met andere woorden buitenlands kapitaal binnen in ontwikkelingslanden. Het milieuaspect brengt echter een ander verhaal: hier wordt het (ontwikkelings)land het meest getroffen. Verschillende studies tonen dan ook aan dat er significante gevolgen zijn voor het milieu: vervuiling en aantasting van natuurlijke bronnen zoals water en wouden, maar ook de kwaliteit van de grond zelf verslechtert door het gebruik van monoculturen. De groep die de negatieve effecten het meest ondervindt is natuurlijk de lokale gemeenschap en kleinschalige boeren. Op sociaal vlak verliezen ze hun eigendomsrechten op hun gronden, zien we een verhoogde armoede- en hongerproblematiek, wat zich uit in een verhoogde polarisatie tussen arm en rijk. Bovendien worden hun levensnoodzakelijke middelen om te overleven aangetast: de lokale bevolking is afhankelijk van de natuurlijke hulpbronnen zoals water en bos, waar ze hun dagelijkse voeding en medicijnen terug vinden. Doordat de investeerders deze bronnen inpalmen, aantasten, vervuilen en/of doen inslinken, verliest de lokale bevolking hun enige wijze om te overleven. Ook op vlak van economische duurzaamheid ziet het er slecht uit voor deze mensen. Hoewel investeerders en lokale overheden vaak het creëren van werkgelegenheid als grootste troef van land transacties naar voren schuiven, toont deze scriptie aan dat dit voornamelijk voor de investeerders zelf een pluspunt te zijn. Zij kunnen namelijk gebruik maken van een overvloed aan werknemers die bereid zijn aan lage lonen, zonder vaste contracten en in zware en onveilige omstandigheden te werken.

Hoop voor de toekomst

Om een betere toekomst voor de lokale gemeenschappen te verkrijgen, ligt de hoop vooral bij de overheden van derde wereldlanden. Zij dienen in te zien dat ze de belangen van hun land en vooral hun inwoners moeten verdedigen, om zo de duurzaamheid voor het thuisland te garanderen. Niet enkel het aantrekken van buitenlands kapitaal, maar bovenal het in stand houden van hun natuurlijke rijkdommen en inheemse bevolking zijn een belangrijk aandachtspunt om de toekomst van deze landen te verzekeren. Hierin schuilt een voorname rol voor het ontwikkelen van een goede ruimtelijke planning met aandacht voor de belangen van de lokale bevolking.

Bibliografie

Scientific publications

Apiyo, L.O, 1998. Land-grabbing and evictions in Kenya. Habitat Debate, 4:1, 18-19.

Adamczewski, A., Jamin, J., Burnod, P., Ly, E.H.B. & Tonneau, J., 2013. Land, water, and capital: Investments or land grabbing in the Office du Niger area (Mali)? Cahiers Agricultures: Appropriations foncières et modèles agricoles. 22, 22-32.

Alonso-Fradejas, A., 2012. Land control-grabbing in Guatemala: the political economy of contemporary agrarian change. Revue canadienne d'études du développement, 33:4, 509-528.

Amanor, K. S., 2012. Global resource grabs, agribusiness concentration and the smallholder: two West African case studies. Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 731-749.

Apiyo, L.O, 1998. Land-grabbing and evictions in Kenya. Habitat Debate, 4:1, 18-19.

Arduino, S., Combolo, G., Ocampo, O.M. & Panzeri, L., 2012. Contamination of Community Potable Water from Land Grabbing: A Case Study from Rural Tanzania. Water Alternatives 5(2): 344-359

Aryeetey, E. & Lewis, Z., (N.D.) African Land Grabbing: Whose Interests Are Served? The Brookings Institution.

Azadi, H., Ho, P. & Hasfiati, L., 2011a. Agricultural land conversion drivers: A comparison between less developed, developing and developed countries. Land Degradation and Development, 22, 596-604.

Azadi, H., Houshyar, E., Zarafshani, K., Hosseininia, G. & Witlox, F., 2013. Agricultural outsourcing: A two-headed coin?. Global and Planetary Change, 100, 20-27.

Azadi, H., Verheijke, G. &Witlox, F., 2011b. Pollute first, clean up later? Global and Planetary Change, 78, 77–82.

Barham, N., 2012. The Diverse Facets of Land Grabbing with Special Reference to the Middle East, ANALYSIS, June.

Bazuin, S., Azadi, H. & Witlox, F., 2011. Application of GM crops in Sub-Saharan Africa: Lessons learned from Green Revolution. Biotechnology Advances, 29, 908-912.

Behrman, J., Meinzen-Dick, R. & Quisumbing, A., 2011. The gender implications of large-scale land deals. IFPRI Discussion Paper 01056.

Benjaminsen, T. A., Bryceson I., Mangana F. & Refseth T., 2011. Conservation and Land Grabbing in Tanzania. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Beyene, A., 2011. Biofuels production and their implication on livelihoods: Ethiopia. Uppsala, 15-18 June.

Borras , S. Jr., Franco, J.C., Kay, C. & Spoor, M., 2012. Land grabbing in Latin America and the Caribbean viewed from broader international perspectives. The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 845-872.

Borras, S. Jr. & Franco., J., 2011. Political Dynamics of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe’s Role. Amsterdam, The Netherlands: Transnational Institute.

Borras, S. Jr., Cristóbal Kay, Sergio Gómez & John Wilkinson, 2012. Land grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 33:4, 402-416.

Casey, S., 2005. Establishing standard for social infrastructure. Ipswich, Queensland, The University of Queensland.

Champernowne, D.G. & Cowell, F.A., 1998. Economic Inequality and Income Distribution, Cambridge University Press, United Kingdom.

Clausing, P. & Goschenhofer, C., 2011. Land Grabbing in Mexico: confusion in the World Bank’s line of argument. Peripherie : Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt, Jg. 31, Nr. 124, 2011, S. 447-469.

Clements, E. A. & Fernandes, B. M., 2012. Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique. International Conference on Global Land Grabbing II 17‐19 October 2012, Cornell University, Ithaca, NY.

Clover, J. & Eriksen, S., 2009. The effects of land tenure change on sustainability: human security and environmental change in southern African savannas. Environmental Science & Policy, 12, 53-70.

Coughenour, C.M. & Chamala, S., 2000. Conservation tillage and cropping innovation. Iowa State University Press.

Deng, D. K., (N.D.) Land belongs to the community: Demystifying the ‘global land grab’ in Southern Sudan. LDPI working paper.

Duangklad, P., 2012. The Ease of Doing Business and Land Grabbing: Critique of the Investing-Across-Borders Indicators. IRPA Working Paper – GAL Series No. 8.

Duvail, S., Médard, C., Hamerlynck, O. & Nyingi, D. W., 2012. Land and Water Grabbing in an East African Coastal Wetland: The Case of the Tana Delta. Water Alternatives 5(2): 322-343.

El Hadary, Y. A. E. & Obeng-Odoom, F., 2012. Conventions, Changes, and Contradictions in Land Governance in Africa: The Story of Land Grabbing in North Sudan and Ghana. Today Magazine, Dec 22.

Ellis, F., 2000. Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford University Press, Oxford; New York, NY.

Engels, B. & Dietz, K., 2011. Land Grabbing analysieren: Ansatzpunkte für eine politisch-ökologische Perspektive am Beispiel Äthiopiens. PERIPHERIE, 124:31,399-420.

Fairhead, J., Leach, M. & Scoones, I., 2012. Green Grabbing: a new appropriation of nature? Journal of Peasant Studies, 39:2, 237-261.

FAO, (n.d.). Commodity and trade policy research working paper, No. 31.

Feldman, S., Geisler C., 2011. Land Grabbing in Bangladesh: In-Situ Displacement of Peasant Holdings. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Galaty, J.G., 2011. The Modern Motility of Pastoral Land Rights: Tenure Transitions and Land-Grabbing In East Africa. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Gasteyer, S., Isaac, J., Hillal, J. & Walsh, S., (N.D.) Water Grabbing in Colonial Perspective: Land and Water in Israel/Palestine. Water Alternatives 5(2): 450-468.

GRAIN, 2012. Land grabbing and food sovereignty in West and Central Africa. Against the Grain, August.

Grajales, J., (N.D.) Speaking law to land grabbing land contention and legal repertoire in Colombia. The Land Deal Politics Initiative Institute for Development Studies (IDS).

Grandia, L., 2011. Projecting Smallholders: Roads, the Puebla to Panama Plan and Land Grabbing in the Q’eqchi’ Lowlands of Northern Guatemala. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Guillozet, K. & Bliss, J. C., (N.D.) Household livelihoods and increasing foreign investment pressure in Ethiopia’s natural forests. LDPI working paper.

Hall R., 2012. The next Great Trek? South African commercial farmers move north. The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 823-843.

Hall, R., 2011. Land grabbing in Southern Africa: the many faces of the investor rush. Review of African Political Economy, 38:128, 193-214.

Hertzog, T., Adamczewski, A., Molle, F., Poussin, J. & Jamin, J., (N.D.) Ostrich-Like Strategies in Sahelian Sands? Land and Water Grabbing in the Office du Niger, Mali. Water Alternatives 5(2): 304-321.

Hofman, I & Ho, P., 2012. China's ‘Developmental Outsourcing’: A critical examination of Chinese global ‘land grabs’ discourse, Journal of Peasant Studies, 39:1, 1-48.

Huggins, C., (N.D.) Consolidating land, consolidating control State-facilitated ‘agricultural investment’ through the ‘Green Revolution’ in Rwanda. The Land Deal Politics Initiative Institute for Development Studies (IDS).

Kaarhus, R., 2011. Agricultural growth corridors equals land-grabbing? Models, roles and Accountabilities in a Mozambican case. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Kachika, T., (N.D.) LAND GRABBING IN AFRICA A review of the impacts and the possible policy responses. Pan Africa Programme of Oxfam International.

Kenney-Lazar, M., 2012. Plantation rubber, land grabbing and social-property transformation in southern Laos. Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 1017-1037.

Keulertz, M., Drivers and actors in large-scale farmland acquisitions in Sudan. LDPI working paper.

Klopp, J., 2000. Pilfering the Public: The Problem of Land Grabbing in Contemporary Kenya. Africa Today, 47:1, 7-26.

Lamonge, M., (N.D.) Neo-liberalism, Social Conflict and Identity of Papuan Indigenous People Case study of Merauke Integrated Food & Energy Estate (MIFEE) in Papua References. ISS.

Lavers, T., 2012. Patterns of agrarian transformation in Ethiopia: State-mediated commercialisation and the land grab. Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 795-822.

Leach, M., Fairhead, J. & Fraser, J., 2012. Green grabs and biochar: revaluing African soils and farming in the new carbon economy. Journal of Peasant Studies, 39:2, 285-307.

Levien, M., 2012. The land question: special economic zones and the political economy of dispossession in India. The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 933-969.

Mabikke, S.B., 2011. Escalating Land Grabbing In Post-conflict Regions of Northern Uganda: A Need for Strengthening Good Land Governance in Acholi Region. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Makki, F. & Geisler, C., 2011. Development by Dispossession: Land Grabbing as New Enclosures in Contemporary Ethiopia. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Makombe, E. K., Subaltern Voices and Corporate/State Land Grab in the Save Valley. LDPI working paper.

Mamonova, N., 2012. Challenging the Dominant Assumptions About Peasants’ Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine. International Conference on Global Land Grabbing II 17‐19 October 2012, Cornell University, Ithaca, NY.

Margulis, M.E., McKeon, N. & Borras, S. Jr., 2013. Land Grabbing and Global Governance: Critical Perspectives. Globalizations, 10:1, 1-23.

Miceli, T. J., Sirmans, C. F. & Kieyah, J., 2001. The demand for land title registration: theory with evidence from Kenya. American Law and Economics Association, 3:2, 275–287.

Mishra, D. K, 2011. Behind Dispossession: State, Land Grabbing and Agrarian Change in Rural Orissa. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Mousseau, F. & Sosnoff, G., (N.D.) Understanding Land Investment Deals in Africa - Country Report: Ethiopia. The Oakland Institute.

Murmis, M. & Murmis, M. R., 2012. Land concentration and foreign land ownership in Argentina in the context of global land grabbing. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 33:4, 490-508.

Mutangadura, G., 2007. The incidence of land tenure insecurity in Southern Africa: policy implications for sustainable development. Natural Resources Forum 31, 176-187.

Mutch, T., 2011. Land grabbing, a growing menace. New African, 506, p58.

Nayak, P., 2004. Poverty and environmental degradation in rural India: a nexus. Annual conference of NEEA held at Dibrugarh, Assam.

Neef, A., Touch, S. & Chienthong, J., (N.D.) The Politics and Ethics of Land Concessions in Rural Cambodia. J Agric Environ Ethics.

Nelson, F., Sulle, E. & Lekaita, E., 2012. Land Grabbing and Political Transformation in Tanzania. International Conference on Global Land Grabbing II 17‐19 October 2012, Cornell University, Ithaca, NY.

Odendaal, W., 2011. Land Grabbing in Namibia: A Case Study from the Omusati Region, Northern Namibia. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Ojeda, D., 2011. Whose Paradise? Conservation, tourism and land grabbing in Tayrona Natural Park, Colombia. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Ojeda, D., 2012. Green pretexts: Ecotourism, neoliberal conservation and land grabbing in Tayrona National Natural Park, Colombia. The Journal of Peasant Studies, 39:2, 357–375.

Palm, A., (N.D.) Escaping the Bulldozers – Land-grabbing in Phnom Penh. Journal of Urban Culture Research.

Palmer, R., 2011. Would Cecil Rhodes have signed a Code of Conduct? Reflections on Global Land Grabbing and Land Rights in Africa, Past and Present. International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex, UK.

Perrone, N. M., 2013. Restrictions to Foreign Acquisitions of Agricultural Land in Argentina and Brazil. Globalizations, 10:1, 205-209.

Piñeiro, D. E., (N.D.) Land grabbing: concentration and foreignisation of land in Uruguay.

Reydon, B. F., 2006. Social Embeddedness, Institutions for Rural Land Management and land Grabbing: the cases of Afghanistan and Brazil. Colloque international “Les frontières de la question foncière.

Rudi, L.M., Azadi, H. & Witlox, F., 2012. Reconcilability of socio-economic development and environmental conservation in Sub-Saharan Africa. Global and Planetary Change, 86-87, 1-10.

Safransky, S. & Wolford, W., 2011. Contemporary land grabs and their alternatives in the Americas. International Conference on Global Land Grabbing April 6-8 2011, University of Sussex.

Saturnino M. Borras, Jr. & Franco, J., 2010. Towards a broader view of the politics of global land grab: Rethinking land issues, reframing resistance. ICAS Working Paper Series No. 001.

Sauer, S., 2012. Agrarian structure, foreign investment in land, and land prices in Brazil. The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 873-898.

Settle A. C., Agricultural land acquisition by foreign investors in Pakistan. LDPI working paper.

Sikor, T., 2012. Tree plantations, politics of possession and the absence of land grabs in Vietnam. Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 1077-1101.

Smillie I., Brownell, A. & Létourneau, J., 2009. Land Grabbing and Land Reform. Partnership Africa Canada.

Steggerda, M. & Visser, O., 2012. A farm manager should get his hands dirty: Global land acquisitions and the export of western farm models to Russia. International Conference on Global Land Grabbing II 17‐19 October 2012, Cornell University, Ithaca, NY.

Subbotina, T.P., 2004. Beyond Economic Growth: An Introduction To Sustainable Development. World Bank Publications.

Sulieman, H. M., (N.D.) Land Grabbing along Livestock Migration Routes in Gadarif State, Sudan Impacts on Pastoralism and the Environment. LDPI.

Tenga, R., 1992. Pastoral Land Rights in Tanzania: a review. Drylands Programme: Pastoral Land Tenure Series. IIED, London. 24 pp.

Toulmin, C, 2008. Securing land and property rights in Sub-Saharan Africa: The role of local institutions. Land Use Policy, 26, 10-19.

Urioste, M., 2012, Concentration and “foreignisation” of land in Bolivia. Revue canadienne d'études du développement, 33:4, 439-457.

Visser, O. & Spoor, M., 2010. Land grabbing in Eastern Europe: global food security and land governance in post-soviet Eurasia. 118th seminar of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), ‘Rural development: governance, policy design and delivery’ August 25-27 2010, Ljubljana, Slovenia.

Visser, O. & Spoor, M., 2010. Land grabbing in Eastern Europe: global food security and land governance in post-soviet Eurasia. 118th seminar of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), ‘Rural development: governance, policy design and delivery’ August 25-27 2010, Ljubljana, Slovenia.

Visser, O. & Spoor, M., 2011. Land grabbing in post-Soviet Eurasia: the world’s largest agricultural land reserves at stake. The Journal of Peasant Studies; 38:2, 299-323.

Visser, O., Mamonova, N. & Spoor, M., 2012. Oligarchs, megafarms and land reserves: understanding land grabbing in Russia. Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 899-931.

Vitale, A., 2013. Land grabbing e turismo di caccia. Il caso di Loliondo, Tanzania. Agriregionieuropa Anno 9, Numero 32, Marzo.

Wehrmann, B., 2009. Much coveted investment or unwelcome land grabbing? Two views on the rubber boom in Laos. Rural, 21:5, 34-37.

White, B. & J, 2012. Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 995-1016.

Wilkinson, J., Reydon B., Di Sabbato A., 2012. Concentration and foreign ownership of land in Brazil in the context of global land grabbing. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 33:4, 417-438.

Wolf, F. M., 1986. Meta-analysis: quantitative methods for research synthesis: Sage Publications.

Woodhouse, P. & Ganho, A.S., 2011. Is water the hidden agenda of agricultural land acquisition in sub-Saharan Africa? International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011.

Zhen, L., Routray, J. K., Zoebisch, M. A., Chen, G. B., Xie, G.D. & Cheng, S.K., 2005. Three dimensions of sustainability of farming practices in the North China Plain: A case study from Ningjin County of Shandong Province, PR China, Agriculture Ecosystems & Environment, 105:3, 507-522.

Zolin, M. B., 2013. Land Grabbing, Food Security and Energy Security in Asia: The Cases of China and India. 3rd Asia-Pacific Business Research Conference 25 - 26 February 2013, Kuala Lumpur, Malaysia.

Zoomers, A., 2011. Food security strategies in South and Southeast Asia: Improving food security in a context of land grabbing? The Newsletter No.58.

 

Website articles

Adams, W.M., 2006. The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century.  Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29–31 January 2006. http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustanability.pdf, Accessed August 2012.

Bellù, L.G. & Liberati, P., 2006. Social Welfare Analysis of Income Distributions: Social Welfare, Social Welfare Functions and Inequality Aversion.  http://www.fao.org/docs/up/easypol/450/social_welfare_functions_041en.p…, Accessed November 2012.

BusinessDictionary, n.d. Soil erosion. http://www.businessdictionary.com/definition/soil-erosion.html, Accessed November 2012.

DEXIA, 2010. Food scarcity-trends, challenges, solutions., http://sri.dexia-am.com/LibrarySRI/FOOD_SCARCITY.pdf, Accessed June 2012.

FAO, (n.d.)b. Land Resources: Land Degradation Assessment. http://www.fao.org/nr/land/degradation/en/, Accessed November 2012.

FAO, 2002. Land tenure and rural development. FAO Land tenure studies, Volume 3. University of Michigan.

FIAN, 2012. Land grabbing in Kenya and Mozambique. http://www.fian.org, Accessed May 2012.

Fox, C., September 26, 2008. Content Analysis: The Hows & Whys to Understanding Your Content. (EuroIA, Ed.) Chiaraogan: http://chiaraogan.com/euroia_cfox08.pdf, Accessed June 2012.

Gerlach, A.C. & Liu, P., 2010. Resource-seeking foreign direct investment in African agriculture.

Di Gregorio, A. & Jansen, L.J.M., 2000. Land cover classification system (LCCS): classification concepts and user manual. FAO: http://www.fao.org/docrep/003/X0596E/X0596e00.htm#P-1_0, Accessed November 2012.

Grindle, M.S., 2002. Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. http://www.gsdrc.org/docs/open/HD32.pdf, Accessed May 2012.

Hallam, D., 2009. Foreign investment in developing country agriculture: issues, policy implications and international response. http://www.oecd.org/dataoecd/30/39/44231828.pdf. Accessed May 2012.

Haralambous, S., Liversage, H., Romano, M., 2009. The growing demand for land risks and opportunities for smallholder farmers. Discussion paper prepared for the Round Table organized during the Thirty-second session of IFAD's Governing Council. http://www.ifad.org/events/gc/32/roundtables/2.pdf, Accessed May 2012.

Heathfield, S.M., (n.d.). What Is Employment or a Job. http://humanresources.about.com/od/glossarye/g/employment-job.htm, Accessed November 2012.

Investopedia, (n.d.). Land Value: Definition of ‘Land Value’.  http://www.investopedia.com/terms/l/landvalue.asp#axzz2D2fJUCHQ, Accessed November 2012.

Kay, S. & Franco, J., 2012. The Global Water Grab: A Primer. http://www.tni.org/primer/global-water-grab-primer#1. Accessed September 2012.

Land Portal, (n.d.). Land Matrix: Top ten investor countries. http://landportal.info/landmatrix/get-the-detail/by-investor-country, Accessed January 2013.

Mackenzie, D., 2008. 21st century land grab-rich countries snap up land in Africa and elsewhere. http://sanhati.com/articles/1199/, Accessed September 2012.

Maskus, K.E., 2004. Encouraging international technology transfer. http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/CS_Maskus.pdf, Accessed September 2012.

McKeown, R., 2002. The ESD Toolkit 2.0. Web-published document. http://www.esdtoolkit.org.

Namibian, 2012. Rush on African land. http://www.namibian.com.na/index.php?id=28&tx_ttnews[tt_news]=57579&no_…, Accessed May 2012.

Rubinstein, C., 2009. Speaking freely: China‘s eye on African agriculture. http://www.atimes.com/atimes/China_Business/KJ02Cb01.html, Accessed June 2012

Songwe, V. & Deininger, K., 2009. Foreign investment in agricultural production: Opportunities and challenges. http://www.landcoalition.org/publications/foreign-investment-agricultur…. Accessed June 2012.

Spieldoch, A. & Murphy, S., 2009. Agricultural land acquisitions: implications for food security and poverty alleviation. http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ASIA_090629_Land%20Grab_rpt.pdf, Accessed May 2012.

STWR, 2012. Land grabbing the end of sustainable agriculture. http://www.stwr.org/food-security-agriculture/land-grabbing-the-end-of-…, Accessed May 2012.

Tschirley, J., 1996. Use of Indicators in Sustainable Agriculture and Rural Development.  http://www.fao.org/sd/epdirect/epan0001.htm, Accessed November 2012.

UNEP, (n.d.). What is Biodiversity? http://www.unep-wcmc.org/what-is-biodiversity_50.html, Accessed November 2012.

United Nations General Assembly, 2005. World Summit Outcome, Resolution A/60/1, adopted by the General Assembly on 15 September 2005. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021752.pdf, Accessed August 2012.

Vidal, J., 2008. The great green land grab. The Guardian UK, 13 February. http://www.guardian.co.uk/environment/2008/feb/13/conservation?INTCMP=S…, Accessed June 2012.

World Bank, (n.d.). What is Governance? http://go.worldbank.org/G2CHLXX0Q0, Accessed November 2012.

Universiteit of Hogeschool
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: