Seks met Robots

Chloé De Bie
Persbericht

Seks met Robots

Seks met een robot…?!

Zie je jezelf al in bed duiken met een seksrobot? Het zou dé ideale en meest welwillende partner zijn… Stel je voor… met de huidige evolutie van de robotica is dit niet meer zo onrealistisch! Maar tot op heden is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd. Daarom werd in een masterproef getracht om meer inzicht te krijgen in wat mannen fascineert in seksrobots.

‘Robot’ is een begrip dat is afgeleid van het Tsjechische woord ‘robota’, hetgeen ‘gedwongen arbeid’ of ‘slaaf’ betekent. Een robot is een mechanisme dat wordt bestuurd door zelfstandige processen, die het mogelijk maken dat deze de omgeving kan waarnemen en er kan op inspelen door specifieke taken uit te voeren. Een automatische grasmaaier is een goed voorbeeld van een robot. Maar in de robotica zijn er ook onderzoekers die met hun robots proberen een menselijke gedaante na te bootsen. Deze worden humanoïdes genoemd en daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen androïde (mannelijke) en gynoïde (vrouwelijke) robots.     Omdat er geen duidelijke definitie voor ‘seksrobot’ beschikbaar was, werd volgende definitie ontwikkeld: “een seksrobot is een intelligente robot (met sensoren en de mogelijkheid te bewegen), met een menselijke vorm (en dus ook een mannelijk of een vrouwelijk geslacht), waarmee men seksueel genot kan beleven”.    De voorloper van de seksrobot is de sekspop, die bij de Japanners beter gekend is als ‘Datch Waifu’ ofwel ‘Dutch wives’. Deze naam stamt uit de 17e eeuw wanneer de Japanners sekspoppen leerden kennen door handel te drijven met de Nederlands Oost-Indische Compagnie. Vandaag zijn de bekendste sekspoppen de ‘Real Dolls’. Wat hun uiterlijk betreft lijken ze heel sterk op een mens. Sekspoppen hebben het nadeel dat ze niet actief zijn en geen initiatief kunnen nemen… daarom tracht de robotica deze sekspoppen te automatiseren.

De eerste seksrobot dateert reeds van in de jaren ’80. De bekendste seksrobot vandaag is ‘Roxxxy’, ontwikkeld door het bedrijf ‘Truecompanion’. ‘Roxxxy’ is anatomisch gebouwd zoals een levensechte vrouw. Ze kan luisteren, spreken en reageert op aanrakingen. Ze heeft ook een hartslag en een ‘bloedsomloop’ die er voor zorgt dat de binnenkant van haar lichaam een behaaglijk warm gevoel geeft. Je kan ‘Roxxxy’ verkrijgen met verschillende eigenschappen (oa. haarkleur, huidskleur en make-up) en met verschillende geprogrammeerde persoonlijkheden. Zo is er ‘Frigid Farah’ (verlegen), ‘Wild Wendy’ (avontuurlijk), ‘S&M Susan’ (pijn en fantasieën), ‘Young Yoko’ (onervaren) en ‘Mature Martha’ (ervaren). Er is ook een mannelijke versie op de markt, ‘Rocky’, maar met veel minder keuzemogelijkheden.

Het feit dat er een aanbod is, betekent dat er ook een markt voor is; en dan stelt zich de vraag: “Wie gaat er nu seksrobots gebruiken?”. David Levy, auteur van het boek ‘Love+Sex with Robots’, gaat ervan uit dat meer mannen dan vrouwen seksrobots zullen gebruiken. Hij baseert zijn veronderstelling op het feit dat mannen meer zin in seks hebben en meer interesse tonen in technologie. Er wordt daarbij tevens vanuit gegaan dat mannen seksrobots louter en alleen voor de fysieke bevrediging zullen gebruiken en dat vrouwen het belangrijker zullen vinden zich door de robot geliefd te voelen.

Het is voor de hand liggend dat seksrobots ook in de prostitutie kunnen worden aangewend. In Japan zijn er immers reeds bordelen waar je sekspoppen kan huren. Dat dit in de toekomst ook met seksrobots zal gebeuren, ligt in de lijn van de verwachtingen. Een specifieke gebruikersgroep van seksrobots zijn de ‘technoseksuelen’: mensen die zich eerder aangetrokken voelen tot seksuele interacties met robots in plaats van met mensen.

Het blijft voorlopig voor de meeste mensen toch een rare gedachte. Niettemin heeft de geschiedenis aangetoond dat er veel evolutie is in hoe mensen zich tegenover seksualiteit verhouden. Denk maar aan de seksuele revolutie in de jaren ’60 en het depathologiseren van homoseksualiteit. In het verlengde daarvan kunnen we veronderstellen dat seksrobots nu misschien nog een rariteit zijn, maar, zo beweert toch David Levy, dat ze binnen vijftig jaar algemeen aanvaard zullen worden en dat mensen er ook verliefd op zullen worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de robotica-industrie op dit moment nog niet zo ver staat dan door Levy wordt verondersteld.

Aangezien er heel weinig bekend is over de fascinatie van mannen voor seksrobots, werd een onderzoek gehouden waarbij we groepsgesprekken organiseerden met zes heteroseksuele mannen tussen de 20 en de 40 jaar, die bovendien interesse hadden voor of reeds in aanraking zijn gekomen met seksspeeltjes. De hoofdvraag was: “Wat fascineert mannen in seksrobots?”. Het bleek dat de fascinatie van mannen voor seksrobots vooral draaide rond het ‘echt/niet-echt-zijn’ zoals een vrouw van vlees en bloed.

Enerzijds toonden ze zich teleurgesteld in de huidige stand van zaken wat betreft seksrobots, ze wilden dat ze meer op een echte vrouw geleek. Anderzijds waren de deelnemers ervan overtuigd dat een seksrobot nooit een echte vrouw zou kunnen, noch mogen, vervangen. Ze vonden dus dat de seksrobot wel degelijk van een echte vrouw moet verschillen.       De deelnemers benoemden ook een aantal voordelen van een seksrobot. Het kan jou niet aan de kant schuiven en je loopt geen risico op seksueel overdraagbare aandoeningen. De deelnemers zagen bovendien wel mogelijkheden in het gebruik van seksrobots voor bepaalde groepen van mensen, bijvoorbeeld mensen met een laag zelfbeeld. Maar de deelnemers uitten ook een aantal bezorgdheden en stelden vragen over welke gevolgen het gebruik van seksrobots zal hebben voor de maatschappij. Men veronderstelde immers dat robotseks niet goed zou zijn voor het psychisch welbevinden van mensen. Sommige deelnemers vonden zelfs dat men de seks-robotica nu reeds een halt zou moeten toeroepen.

Het interessante van deze masterproef is dat ze niet alleen informatie biedt over de huidige stand van zaken voor wat betreft seksrobots, maar ons tevens confronteert met de uitdaging om na te denken over de essentie van menselijke identiteit, de beleving van liefde en seksualiteit en wat mensen verwachten van een sekspartner. Met andere woorden hoe het, op het eerste gezicht ‘freaky’ onderwerp ‘seks met een robot’, ons uitdaagt om verder na te denken over de essentie van het mens in relatie zijn…

 

Bibliografie

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.

Aron, A., Fisher, H., Mashek, D., Strong, G., H., L., & Brown, L. (2003). Reward, Motivation and Emotion Systems Associated with Early-Stage Intense Romantic Love. Journal of Neurophysiology, Vol.94 , 327-337.

Asimov, I. (2008). I, Robot. Random House Publishing Group.

Asylum.com (prod.). 2010. Roxxxy True Company: World’s first sex robot? [Youtube]. Verenigde Staten: Asylumchannel.

Bakas, A. (2010). De toekomst van de liefde. Scriptum .

Bamps, D. (2010). Seks met kindrobotica. [pdf]. Nederland: Universiteit van Maastricht.  

Banks, M., Willoughby, L., & Banks, W. (2008). Animal-assisted therapy and loneliness in nursing homes: Use of robotic versus living dogs. Journal Of The American Medical Directors Association, Vol. 9, No. 3 , 173-177.      Barnathan M., Colombus C., Katz G. (Producers) & Colombus C. (Director). (1999). Bicentennial Man. United States of America: Touchstone Pictures.

Bartneck, C. & Forlizzi, J.. A design-centred framework for social human robot interaction. In 13th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication, 2004. ROMAN 2004, pages 591-594, 2004.

Baumeister, R., Catanese, K., & Vohs, K. (2001). Is There a Gender Difference in Strenght of Sex Drive? Theoretical Views, Conceptual Distinctions, and a Review of Relevant Evidence. Personality and Social Psychology Review, Vol. 5, No. 3 , 242-273.     Benford, G., & Malartre, E. (2007). Beyond Human: living with robots and cyborgs. United States: Tom Doherty Associates, LLC.    Blanchard, R. (2010). The DSM diagnostic criteria for transvestic fetishism. Archives of Sexual Behavior, 39: 363-372. 

Boden, M. (1987). Artificial Intelligence: Cannibal or Missionary? AI & Society, Vol.1 , 17-23.

Bonnie, S. (2004). Disabled People, Disability and Sexuality. In J. Swain, Disabling Barriers - enabling environments (pp. 125-132). London: SAGE publications.

Braun, V., & Clarcke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology , 77-101.

Breazeal, C. (2002). Designing Sociable Robots. Cambridge, MA: The MIT Press.

Brooks, R. A. (2002). Flesh and machines: How Robots Will Change Us. United States: Vintage Books, Random House.

Bryson, J. J. (2007). Robots Should Be Slaves. Artificial Companions in Society: Perspectives on the Present and Future (pp. 8-10). Oxford: University of Oxford.

Bryson, J.J. (2009). Robots Should Be Slaves. Artificial Models of Natural Intelligence. Bath: University of Bath.Byrne, D. (1971). The Attraction Paradigm. New York: Academic Press.

Calverley, D. J. (2006). Android Science and animal rights, does an analogy exist? Connection Science, Vol. 18, No. 4 , 403-417.

Calvin Klein introduceert Technoseksueel. (2007). Opgeroepen op April 10, 2012, van Trendslator: http://trendslator.nl/2007/03/calvin-klein-introduceert-technoseksueel/

Coleman, A. (2005). Like a Loving Machines Robotic Sex in the New Century. In T. Archibald, Sex Machines: Photographs and interviews (pp. 104-107). Process Packaging .

Coleman, J. (1999). Love, sex and Marriage. Amsterdam: Rodopi B.V.

Coopersmith, J. (2000). Pornography, videotape and the Internet. Technology and Society Magazine, IEEE , 27-34.

Dautenhahn, K., & Billard, A. (1999). Bringing up Robots or - The psychology of Socially Intelligent Robots: From Theory to implementation. Proceedings Autonomous Agents, (pp. 366-367). Seattle, Washington, USA.

De Fren, A. (2009). Disarticulating the Artificial Female. Digital Arts and Culture , 12-15.

Duffy, B. R. (2003). Anthropomorphism and the social robot. Robotics and Autonomous Systems 42 , 177-190.

Euron. (2004). EURON Research Roadmaps. European Robotics Research Network.

Features Honey Dolls. (2007). Opgeroepen op Maart 24, 2011, van Honey Dolls: http://www.honeydolls.jp/en/feature.html

Feil-Seifer, D., & Matarić, M. J. (2011). Socially Assistive Robotics: Ethical Issues Related to Technology. IEEE Robotics & Automation Magazine , 24-31.

Ferguson, A. (2010). The Sex Doll: a history . United States of America : McFarland & Company.

Fong, T., Nourbakhsh, I., & Dautenhahn, K. (2003). A survey of socially interactive robots. Robotics and Autonomous Systems 42 , 143-166.

Frude, N. (1983). The intimate Machine: Close encounters with the Newcomputers. London: Century.

Gates, K. (2000). Deviant Desires: Incredibly Strange Sex. New York : Juno Books.

Gore, E. (2002). The technosexuality, Pygmalionist, & Mind control Fetish FAQ 3.0. Opgeroepen op April 04, 2012, van The Pygmalion Syndrome: http://www.p-synd.com/pindex.htm

Halpern-Felsher, B. L., Cornell, J. L., Kropp, R. Y., & Tschann, J. M. (2005). Oral Versus Vaginal Sex Among Adolescents: Perceptions, Attitudes, and Behavior. Pediatrics Vol. 115 , 845-851

H.A., S., Cheok, A. D., Ngiap, F. W., Nagpal, A., & Mingde, Q. (2010). Towards a Formulation in Human-Robot Interaction. 19th IEEE International Symposium on Robot and human Interactive Communication . Italië: Ro-Man.

History of sex robots. (2010, Augustus 2010). Opgeroepen op Maart 03, 2011, van Medical Insurance: http://www.medicalinsurance.org/sex-dolls-history/

Hoepf, M. C. (1997). Choosing Qualitative Research: A primer for Technology Education Researchers. Journal of Technology Education, Vol. 9, No. 1 , 47-63.

Johnson, A. (2003). The Sexual Health of the Nation. Albert Norman Lecture Congress.

Kafka, M. (2010). The DSM diagnostic criteria for fetishism. Archives of Sexual Behavior Vol. 39, 363-372.

Kanamori, M., Suzuki, M., & Tanaka, M. (2002). Maintenance and improvement of quality of life among elderly patients using a pet-type robot. Japanese Journal of Geriatrics, Vol.39, No.2 , 214-218.

Laslocky, M. (2005). RealDolls: Love in the Age of Silicone. Opgeroepen op Maart 04, 2011, van Saltmag: http://www.saltmag.net/images/pdfs/RealDollsPDF.pdf

Lenz, N. (1966). Borghild. Opgeroepen op Maart 10, 2011, van Borghild: http://www.borghild.de/indexe.htm

Levins, H. (1996). American sex machines: the hidden history of sex at the U.S. Patent Office. United States of America: Adams Media Corporation.

Levy, D. (2007a). Intimate relationships with artificial partners. Maastricht , Nederland.

Levy, D. (2007b). Roboethics: Contributions. Opgeroepen op Maart 03, 2011, van Roboethics: http://www.roboethics.org/icra2007/contributions.htmlLevy, D. (2008). Love + Sex_With_Robots. London: Duckworth Overlook.

Libin, A. V., & Libin, E. V. (2004). Person-Robot Interactions From the Robopsychologists' Point of View: The Robotic Psychology and Robotherapy Approach. Proceedings of the IEEE 92, no. 11 , 1789-1803.

Lorraine, V. (2011). Busty, trusty, friendly, bendy… live in dolls. Geraadpleegd op April 9, 2012, op http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3487474/Wacky-couple-share-th….

Love, B. (1999). Encyclopedia: Sex of unusual sex practices . London: Greenwich Editions.

Love, B. (2005). Cat-fighting, Eye-licking, Head-sitting and Statue-screwing. In R. Kick, Everything You Know About Sex Is Wrong: The Disinformation Guide to the Extremes of Human Sexuality (And Everything in Between) (pp. 122-128). New York: The Disinformation Company Ltd.

Lynn, R. (2004, September 24). Ins and Outs of Teledildonics. Opgeroepen op April 06, 2012, van Wired: http://www.wired.com/culture/lifestyle/commentary/sexdrive/2004/09/65064

Marry your pet. (sd). Opgeroepen op April 9, 2012, van Marry your pet: http://www.marryyourpet.com/

McMullen, M. (2007). U.S. Patent No. 7,186,212 B1. Victoria Way, San Marcos, CA (US)Menzel, P., & Faith, D. (2000). Evolution of a new species: Robosapiens. London : The MIT Press.

Meston, C. M., & Buss, D. (2007). Why humans have sex. Archives of Sexual Behavior, Vol. 36 , 477-507.

Mori, M. (1970). The uncanny Valley . Opgeroepen op 04 01, 2012, van Android Science: http://www.androidscience.com/theuncannyvalley/proceedings2005/uncannyvalley.html

Peltu, Malcom; Wilks, Yorick. (2008). Close engagements with Artificial Companions: Key Social, Psychological , Ethical and Design Issues. Oxford.

Perkowitz, S. (2004). Digital People: from bionic humans to androids. United States: Joseph Henry Press.

Pitts, M. K., Smith, A. M., Grierson, J., O'Brien, M., & Misson, S. (2004). Who pays for Sex and Why? An Analysis of Social and Motivational Factors Associated With Male Clients of Sex Workers. Archives of Sexual Behavior, Vol. 33, No. 4 , 353-358.

RealDoll Gallery . (sd). Opgeroepen op April 6, 2012, van RealDolls: http://www.realdoll.com/cgi-bin/snav.rd?action=viewpage&section=dollgallery

Rheingold, H. (1991 ). Virtual Reality . London : Martin Secker & Warburg.

Robin, M., & ten Bensel, R. (1985). Pets and the SOcialization of Children. Marriage and Family Review, Vol. 83, No. 4 , 63-78.

Romano, D. M. (2007). The Look, the Emotion, the Language and the Behaviour of a Companion at Real-Time. Artificial Companions in Society: Perspectives on the Present and Future (pp. 38-40). Oxford: University of Oxford.

Russel, A. C. (2009). Blurring the love lines: The legal implications of intimacy with machines. Computer Law & Security Review 25 , 455-463.

Saldien, J. (2009). Development of the huggable Social Robot probo On the conceptual design and Software Architecture. Vrije Universiteit Brussel: VUBPRESS Brussels University Press.

Saygin, A. P., Chaminade, T., Ishiguro, H., Driver, J., & Frith, C. (2011). The thing that should not be: predictive coding and the uncanny valley in perceiving human and humanoid robot actions. Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access , 1-10.

Sharkey, A., & Sharkey, N. (2011). Children, the Elderly, and Interactive Robots: Anthropomorphism and deception in Robot Care and Companionship. IEEE Robotics & Automation magazine , 32-38.

Sloman, A. (2007). Requirements for artificial companions: It's harder than you think. Close Engagements with Artificial Companions: Key social, psychological, ethical ans design issues (pp. 179-200). Oxford: Oxford Internet Institute.

Snell, J. C. (1997). Impacts of Robotic Sex. The Futurist , 32.

Suominen, J. (2003). Pro-robot: paving the road for humanoid robots. Karlsruhe: Department Mobility Management & Robotics.

Thethrillhammer.com: Teledildonics. (2009). Opgeroepen op Maart 03, 2011, van Thethrillhammer.com: http://dnn.thethrillhammer.com/Teledildonics/tabid/726/Default.aspx

Truecompanion.com. (sd). Opgehaald van Truecompanion.com: http://www.truecompanion.com/home.html

TrueCompanionLCC (prod.). 2020. Roxxxy TrueCompanion sex robot tech / hands on #3 [Youtube]. Verenigde Staten: TrueCompanionLLC.

Vanderborght, B. (2008). Robots binnenstebuiten. Sint-Niklaas: Abimo.

Van Zwieten, M., & Willems, D. (2004). Methodologie van kwalitatief onderzoek: Waardering van kwalitatief onderzoek. Huisarts & Wetenschap 47 (13) , 631-635.

Veruggio, G., Jorge, S., & Van der Loos, M. (2011). Roboethics: Ethics Applied to Robotics . IEEE Robotics & Automaton Magazine , 21-22.

Virtualsexmachine.com: The future of virtual sex. (2010). Opgeroepen op Maart 03, 2011, van Virtualsexmachine.com: http://www.vrinnovations.com/index3.htm

Wilkinson, S. (2003). Focus groups. In J. A. Smth, Qualitative psychology: a practical Guide to research methods (pp. 184-204). London: Sage.

Willig, C. (2001). From recipes to adventures. In C. Willig, Introducing qualitative research in psychology: Adventures in theory and method (pp. 1-13). Buckingham: Open University Press.

Willis, C. (2008, November 10). The philosophy & future of androids. Opgeroepen op Maart 17, 2011, van Android World: http://www.androidworld.com/prod40.htm

Wood, G. (2002). Edison's Eve: a magical history of the quest for mechanical life. United States of America: Alfred A. Knopf, Random House.

Yazdani, M., & Narayanan, A. (1984). Artificial intelligence : human effects. New York: Halsted Press.

Yeoman, I., & Mars, M. (2012). Robots, man and sex tourism. Futures , 365-371

Universiteit of Hogeschool
Master of science in de Seksuologie
Publicatiejaar
2012
Share this on: