Framing van groene energie in de Vlaamse pers

Yannick Ashman
Persbericht

Framing van groene energie in de Vlaamse pers

In deze masterproef ben ik nagegaan hoe groene energie geframed wordt in de Vlaamse pers in de periode voorafgaand en na de kernramp in Fukushima. Enerzijds onderzoek ik of er verschillen zijn tussen kwaliteitskranten en populaire kranten als er gesproken wordt over groene energie. Anderzijds ga ik na of er op een andere manier wordt gesproken over groene energie na de kernramp. Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen worden in de masterproef als populaire kranten bestempeld. De Morgen en De Standaard zijn kwaliteitskranten.

Zoals verwacht zijn er verschillen waar te nemen tussen kwaliteitskranten en populaire kranten. De kwaliteitskranten refereerden vaker aan het verantwoordelijkheidsframe dan de populaire kranten. Bij het human interest frame zijn de resultaten net omgekeerd, daar de populaire kranten vaker gebruikmaken van dit frame. Krantenartikelen die refereren aan winst en verlies, kosten en uitgaven of de economische gevolgen van een bepaalde beslissing (economic consequences frame) worden dan weer vaker gepubliceerd in kwaliteitskranten. Het moraliteitsframe kwam het minst voor in alle kranten en het conflictframe leverde geen significante resultaten op.

Indien we kijken naar de verschillen tussen de periodes, valt het op dat er weinig significante verschillen waar te nemen zijn. Het economic consequences frame en het human interest frame worden significant vaker gebruikt in de periode na de kernramp. De drie overige frames kennen geen significante resultaten.

Indien er geen rekening gehouden wordt met periodes of kranten, kan er gesteld worden dat het economic consequences frame het vaakst gebruikt wordt, gevolgd door het human interestframe. Het derde meest voorkomende frame is het verantwoordelijkheidsframe, gevolgd door het conflictframe. Het morality frame komt het minst aan bod. Aangezien het economic consequences frame het meest voorkomt, worden de lezers dus het meest geconfronteerd met de financieel-economische aspecten inzake groene energie. De onduidelijkheid inzake groenestroomcertificaten overstemt met name andere bekommernissen die uit de kernramp van Fukushima zouden kunnen voortvloeien.

 

 

 

Bibliografie
 • prahamian, M.W.; C.D. Aprahamian & A.M. Knights (2010) ‘Climate change and the green energy paradox: the consequences for twaite shad Alosa fallax from the River Severn, U.K.’. Journal of Fish Biology, 77, 8, p. 1912-1931.

 • Barry, John; Geraint Ellis & Clive Robinson (2008) ‘Cool rationalities and hot air: a rhetorical approach to understanding debates on renewable energy’. Global Environmental Politics, 8, 2, p. 67-98.
 • Bek, Mine Gencel (2004) ‘Research Note: Tabloidization of News Media: An Analysis of Television News in Turkey’ European Journal of Communication, 19, 3, p. 371-386
 • Billiet, Jaak & Hans Waege (eds.) (2008) Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Antwerpen, De Boeck, 6e oplage, 2e druk, 390 p.
 • Bollen, Annemie; Peter Van Humbeeck & Annick Lamote (2011a) Energie voor een groene economie – Boekdeel 1: Hernieuwbare energie: hoe en waarom? Gent, Academia Press, 245 p.
 • Bollen Annemie; Peter Van Humbeeck & Annick Lamote (2011b) Energie voor een groene economie – Boekdeel 2: Hernieuwbare energie: beleid en evaluatie. Gent, Academia Press, 347 p.
 • Carragee, Kevin M. & Wim Roefs (2004) ‘The Neglect of Power in Recent Framing Research’. Journal of Communication, 54, 2, p. 214-233.
 • Carrein, Mieke (2008) Klimaatverandering en ethiek. De klimaatverandering bekeken vanuit een ethisch perspectief. Gent, Universiteit Gent Faculteit van de Wijsbegeerte (Masterproef in de Moraalwetenschappen), 162 p.
 • Carvalho, Anabela (2007) ‘Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: rereading news on climate change’. Public Understanding of Science, 16, 2, p. 223-243.
 • Carvalho, Anabela & Jacquelin Burgess (2005) ‘Cultural Circuits of Climate Change in U.K. Broadsheet Newspapers, 1985-2003’. Public Understanding of Science, 16, 2, p. 223-243.
 • Cooper, Holmes A. (2002) ‘Media framing and social movement mobilization: German peace protest against INF missiles, the Gulf war, and Nato peace inforcement in Bosnia’. European Journal of Political Research, 41, 1, p. 37-80.
 • Dearing, James W. & Everett M. Rogers (1996) Agenda Setting. Londen, Sage Publications, 139 p.
 • De Bens, Els & Karin Raeymaeckers (2007) De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen. Leuven, LannooCampus, 504.
 • Deprez, Annelore (2008) Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers: een longitudinaal framing- en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada. Gent, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Communicatiewetenschappen (Doctoraatsverhandeling Communicatiewetenschappen), 339 p.
 • de Vreese, Claes H. (2005) ‘News framing: Theory and typology’. Information Design Journal + Document Design, 13, 1, p. 51-62.
 • Dirikx, Astrid & Dave Gelders (2008) ‘Newspaper communication on global warming : Different approaches in the US and the EU’ In: Anabela Carvalho, Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions. Minho, E-book, p. 98-109.
 • Dirikx, Astrid & Dave Gelders (2010) ‘To frame is to explain: A deductive frame-analysis of Dutch and French climate change coverage during the annual UN Conferences of the Parties’. Public Understanding of Science, 19, 6, p. 732-743.
 • Entman, Robert (1993) ‘Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm’. Journal of Communication, 43, 4, p. 51-58.
 • Fauconnier, Guido (1995) ‘Effecten’ In:  Mens & Media. Een introductie tot de massacommunicatie. Leuven, Garant, p. 106-148.
 • Gamson, William A. & Andre Modigliani (1989) ‘Media discourse and public opinion on nuclear power: a constructionist approach’. The American Journal of Sociology, 95, 1, p. 1-37.
 • Ghanem, Salma (1997) ‘Filling in the Tapestry: The Second Level of Agenda Setting’ In: McCombs, Maxwell; Donald L. Shaw & David Weaver, Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. Mahwah , Lawrence Erlbaum Associates, p. 3-14.
 • Goffman, Erving (1974) Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Harmondsworth, Peregrine Books, 586 p.
 • Hopmann, David Nicolas e.a. (2012) ‘Party media agenda-setting: How parties influence election news coverage’. Party Politics, 18, 2, p. 173-192.
 • Intergovernmental Panel on Climate Change (2011) ‘Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change’. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Iyengar, Shanto & Donald R. Kinder (1987) ‘The Priming Effect’ In: News that matters: Television & American opinion. Chicago, The University of Chicago Press, p. 63-72.
 • Jensen, Carsten (2011) ‘Focusing events, policy dictators and the dynamics of reform’. Policy Studies, 32, 2, p. 143-159.
 • Johnson, Thomas J. & Shahira Fahmy (2010) ‘When 'good' conflicts go bad: Testing a frame-building model on embeds' attitudes toward government news management in the Iraq War’. International Communication Gazette, 72, 6, 521-545 p.
 • Leggett, Mark W. L. & David A. Ball (2012) ‘The implication for climate change and peak fossil fuel of the continuation of the current trend in wind and solar energy production’. Energy Policy, 41, p. 610-618.
 • Lesser, Jonathan A. (2010) ‘Renewable Energy and the Fallacy of 'Green' Jobs’. Electricity Journal, 23, 7, p. 45-54.
 • Matthes, J. & M. Kohring (2008) 'The content analysis of media frames: toward improving reliability and validity'. Journal of Communication, 58, p. 258-279.
 • Menz, Frederic C. & Stephan Vachon (2005) The effectiveness of different policy regimes for promoting wind power: Experiences from the states’. Energy Policy, 34, 14, p. 1786-1796.
 • Miller, Mark M. & Bonnie Parnell Riecher (2000) Interest group strategies and social movements. In: Allen, Stuart; Barbara, Adam & Cynthia, Carter, Environmental risks and the media. London, Routledge, p. 45-54.
 • Norris, Pippa; Montague Kern & Marion Just (2003) ‘Introduction’. Framing Terrorism. New York, Routledge, p. 3-23.
 • Richter, Burton (2011) ‘Energy in Three Dimensions - The rationale for energy policy must be about more than climate change and green energy’. Issues in Science and Technology, 27, 3, p. 43-49.
 • Scheufele, Dietram A. (1999) ‘Framing as a Theory of Media Effects’. Journal of Communication, 49, 1, 103-122.
 • Scheufele, Dietram A. & David Tewksbury (2007) ‘Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models’. Journal of Communication, 57, 1, 9-20.
 • Semetko, Holli A. & Patti M. Valkenburg (2000) ‘Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News’. Journal of Communication, 50, 2, p. 93-110.
 • Simoen, Henri & Ray Jacobsen (2009) Vergelijking van onshore en offshore windparken in België. Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Masterproef Bedrijfseconomie), 69 p.
 • Tannen, Deborah (1993) ‘Introduction’. In: Framing in Discourse. New York, Oxford University Press, p. 3-13.
 • Tewksbury, David & Dietram A. Scheufele (2009) ‘New framing theory and research’. In: J. Bryant & M.B. Oliver (eds.), Media effects. Advances in theory and research. New York, Routledge, p. 17-33.
 • United Nations Framework Convention on Climate Change (1997) ‘Kyoto Protocol’. http://unfccc.int/resource/docs/cop3/crp06.pdf , 19/04/2012, p. 24.
 • Valkenburg, Patti M.; Holli A. Semetko & Claes de Vreese (1999) ‘The Effects of News Frames on Readers' Thoughts and Recall’. Communication Research, 26, 5, p. 550-569.
 • Vanbelle, Hannah (2011) Framing van de klimaatproblematiek in de Vlaamse pers. Een vergelijkend onderzoek binnen de geschreven pers en doorheen de tijd. Brussel, Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School, Vakgroep Politieke Wetenschappen  (Masterproef Politieke Wetenschappen), 77 p.
 • Van Gorp, Baldwin (2006) ‘Framing Asiel: indringers en slachtoffers in de pers’. Leuven, Acco, 302 p.
 • Vliegenthart, Rens & Liesbet van Zoonen (2011) ‘Power to the frame: bringing sociology back to frame analysis’. European Journal of Communication, 26, 2, p. 101-115.
 • Walgrave, Stefaan; Jonas Lefevre & Michiel Nuytemans (2009) ‘Issue Ownership Stability and Change: How Political Parties Claim and Maintain Issues Through Media Appearances’. Political Communication, 26, 2, p. 153-172.
 • Weaver, David H. (2007) ‘Thoughts on Agenda Setting, Framing and Priming’. Journal of Communication, 57, 1, 142-147.
 • Willems, Jacques (2005) ‘Hernieuwbare energie: mogelijkheden en beperkingen’ In: William D’haeseleer, Energie vandaag en morgen. Beschouwingen over energievoorziening en –gebruik. Leuven, Acco, p. 215-234.
 • Wynne, Wright & Taylor Reid (2011) ‘Green dreams or pipe dreams?: Media framing of the U.S. biofuels movement’. Elsevier, 35, 4, p. 1390-1399.
 • Yamamura, Eiji (2012) ‘Effect of Free Media on Views Regarding Nuclear Energy after the Fukushima Accident’. Kyklos, 65, 1, p. 132-142.
 • Zhou, Yuqiong & Patricia Moy (2007) ‘Parsing Framing Processes: The Interplay Between Online Public Opinion and Media Coverage’. Journal of Communication, 57, 1, p. 79-98.

 

Universiteit of Hogeschool
Politieke Wetenschappen
Publicatiejaar
2012
Share this on: