De didactische meerwaarde van Geocaching

Leoni De Schrijver
Persbericht

De didactische meerwaarde van Geocaching

Op schattenjacht!De didactische meerwaarde van Geocaching.

Geocaching, een wereldwijde schattenzoektocht met GPS-apparaten, is een van de laatste nieuwe hypes in België. Je gaat in de natuur op zoek naar een verborgen schat of geocache. Deze schat bevat “goodies” of ruilspulletjes zoals speeltjes, sleutelhangers,…

De locatie van een schat in je buurt kan je via www.geocaching.com opsporen. Wereldwijd werden ondertussen meer dan een miljoen schatten verstopt, 12519 in België en 1675 in Oost-Vlaanderen. Heb je je keuze gemaakt dan download je de geografische coördinaten ervan naar je wandel- of fiets-gps of naar je smartphone en je kan op jacht.Bij de schat zit een logboek waarin de vinder zijn naam en het tijdstip van de vondst achterlaat. Die gegevens brengt hij achteraf ook in via de website  www.geocaching.com. Ook als het hem niet is gelukt de schat te vinden, stuurt hij een bericht.

Geocaching in de klas

Zoals dit bij veel hypes het geval is, zoekt het onderwijs ook hier een manier om deze te gebruiken om lessen interessanter te maken. De scholen zijn steeds op zoek naar manieren om los te komen van de handleidingen en de schoolbanken. Geocaching is hier perfect bruikbaar voor.Er worden steeds nieuwe methodieken en technieken gezocht om onderwijs interessant en boeiend te maken.

Met geocaching maak je lesonderwerpen die vaak saai gebracht worden toch uitdagend.Geocaching speelt ook in op veel eindtermen binnen verschillende vakken.Ze moeten logisch nadenken, oriënteren, berekenen, werken met de GPS, samenwerken, beschikken over ruimtelijk inzicht,…Dit allemaal op een speelse en leuke manier zodat de leerlingen eigenlijk niet door hebben dat ze aan het leren zijn.

Als leerkracht moet je jezelf eerst en vooral goed voorbereiden en verdiepen in geocaching. Je moet zelf weten waarvoor de symbolen en de namen staan en als je met de leerlingen op zoektocht gaat, moet je eerst zelf op zoektocht gaan om alle gevaren en onbekende factoren te kunnen elimineren.Daarnaast moet je ook over voldoende geschikte GPS-apparaten beschikken.Deze moeten makkelijk bestuurbaar zijn door de leerlingen, beschikken over een elektronisch kompas en de mogelijkheid om coördinaten in te voeren.

Daarnaast bevinden we ons momenteel in de maatschappij waar kinderen vanaf 11-12 jaar een gsm krijgen. Voor een smartphone kan je perfect een applicatie downloaden om te geocachen. Hierdoor wordt de drempel om met een klas te gaan geocachen verlaagd.

Je kan met je klas ook een Travelbug lanceren.Dit is een voorwerp dat van cache tot cache reist en steeds door nieuwe mensen ontdekt kan worden. De cachers nemen dit voorwerp mee en laten het achter in een andere cache. Je kan deze met de klas ontwerpen, een naam en missie geven. Daarna kan je hem volgen op zijn reis. Je kan er lessen wereldoriëntatie aan besteden, je kan in contact komen met mensen en kinderen uit andere landen die ook aan geocaching doen.

Geocaching is zo aantrekkelijk omdat je werkt met 3 populaire domeinen.Ten eerste heb je het zoekelement. Een schattenjacht is enorm motiverend voor de leerlingen. Ten tweede brengt het je op plaatsen waar de kinderen nog niet geweest zijn. Mooie plekjes die je anders nooit ontdekt zou hebben of net plaatsen waar je elke dag voorbij komt, maar nooit verwacht had dat er een schat zou liggen.Ten derde heb je bij geocaching een community vergelijkbaar met Twitter en Facebook.Je zoekt, logt, praat digitaal met andere cachers op geocaching.com.

Geocaching op de campus

Binnen mijn bachelorproef heb ik op de campus van KaHo Sint-Lieven te Aalst een cache gemaakt om onderwijs, geocaching en natuur samen te brengen op één plaats en met één activiteit. Bij deze cache is het de bedoeling dat ze iets bijleren over de natuur en ondertussen werken met de GPS, zich kunnen oriënteren en vooral ook logisch nadenken.

Op vrijdagnamiddag 2 maart nodigde ik 16 leerlingen van het zesde leerjaar uit Affligem uit om het educatieve spel met geocaching te testen. Met een gps-ontvanger voerden de kinderen allerlei opdrachten uit op het natuurterrein van de hogeschool. Elke goed uitgevoerde opdracht leverde een getal op. Zo slaagden de kinderen erin om de geheime code te ontcijferen en de coördinaten van de schat te bepalen.

Een filmploeg van Telefacts (VTM) volgde de hele activiteit en verwerkte dit tot reportage in het duidingsmagazine.

Het geocachepad ‘Schattenjagers' kan je vanaf maart 2013 bij ONENEC komen ontdekken met jouw klas. Meer info vind je binnenkort op de website: www.onenec.be.De lancering van het pad gebeurt via een filmwedstrijd. Begin september ontvangen de scholen via de post en e-mail hierover meer informatie!

- Leoni De Schrijver

Bibliografie

• McNamara, Joel. (2004). Geocaching For Dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc

• Boogmans, Jeanette (2010). Praktijkgids Natuurbeleving, Rupsen Horen Poepen. Zeist: KNNV

• Walker, Richard (2007). Natuurdetective Veldverkenner. Anwb Media

• Burnie, David (2005). Natuurdetective Insectenjager. Anwb Media

• Declercq, Erwin. Wereldoriëntatie OA Ruimte 1. KaHo Sint-Lieven

• Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (1998). Leerplan Bewegingsopvoeding in de basisschool

• Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (1998). Leerplan Wiskunde

• Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (2010). Leerplan Wereldoriëntatie

• vzw Durme (2010). Educatief aanbod voor lager onderwijs. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://vzwdurme.be/

• Katholieke Hogeschool Leuven vzw (2012). Sciencecaching. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://www.sciencecaching.be/ • BOS+ (2011). Week van het bos. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://vbv.be/weekvanhetbos/

• A.S.Adventure n.v. (z.d.). Navigatie en meten. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://www.asadventure.com

• Declercq, Erwin (2007). Haal meer uit je omgeving! Bronnen voor omgevingsonderwijs. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://www.omgevingsonderwijs.be/

• GoGeocaching (2010), What is Geocaching?. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://www.youtube.com/watch?v=- 4VFeYZTTYs&feature=player_embedded

• Groundspeak, Inc. (2000-2012). Geocaching. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://www.geocaching.com/

• Groundspeak, Inc. (2000-2012). GPS Devices. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://shop.geocaching.com/

• Android (2012). Applicaties. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, https://market.android.com/apps

• Lust, Marieke (2012). Geocaching: internetspelletjes spelen in de natuur. Geraadpleegd tijdens het academiejaar 2011-2012, http://www.vtm.be/telefacts

• Velkeneers, Pieter (23 december 2011). Wij gaan op schattenjacht. In: Over & Weer #3

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in lerarenopleiding Lager Onderwijs
Publicatiejaar
2012
Share this on: