Cohesie van de EU-lidstaten in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor en na de EU-uitbreiding van 2004

Mattias Van doninck
Persbericht

Cohesie van de EU-lidstaten in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor en na de EU-uitbreiding van 2004

In mijn masterproef heb ik bekeken of er een verschil is in de cohesie tussen de EU-lidstaten in de de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor en na de EU-uitbreiding van 2004.

De perceptie is dat er sinds 2004 minder cohesie is en dat die afname vooral te wijten is aan de houding van de nieuwe lidstaten. Mijn masterproef is niet het eerste onderzoek rond dit thema. Eerdere onderzoeken gaven aan dat een EU-uitbreiding steeds gepaard gaat met een daling in cohesie. Het zou volgens voorspellingen een hele tijd duren voor de 10 nieuwe lidstaten zich aansluiten bij de EU-cohesie. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijven koppig apart staan. En het thema ontwapening en veiligheid zou een struikelsteen zijn op weg naar cohesie. Mijn bedoeling was om op een kwantitatieve manier na te gaan of dit ook strookt met de realiteit.

Het onderzoek gebeurde op basis van de data die beschikbaar is op de VN-website. De data voor respectievelijk 1999-2004 en 2004-2009 werden hiervoor vergeleken. Aan de hand van verschillende berekeningsmethoden werden de hypothesen getoest. Die berekeningsmethoden zijn:

 • Frequentietabellen of kruistabellen
 • Logistische regressie
 • Index of Agreement
 • Conformiteit
 • Clusteranalyse
 • Multidimensional Scaling

Na de berekeningen bleek dat de meeste oorspronkelijke hypothesen ook terugkwamen in de berekeningen. Er is weinig verschil in de positie van de EU15 voor en na de uitbreiding. Vooral in Committee 1 (Disarmament & Int’l Security) is de cohesie onder het gemiddelde. Het zijn vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zich afzonderen van de anderen.

Wat opviel, is dat de cohesie tussen de EU25 merkbaar stijgt na de uitbreiding. De 10 nieuwe lidstaten zijn dus wel een stuk dichter naar de 15 oude lidstaten bewogen.

Masterproef & dataset beschikbaar op www.mattiasvandoninck.eu/masterproef .

Deze Masterproef werd bekroond met de prijs voor beste Masterproef van het afstudeerjaar.

Bibliografie

Boeken

 • ALDENDERFER M.S. & BLASHFIELD R.K. (1984). Cluster Analysis. Newbury Park: Sage Publications.
 • DEVUYST Y. (2004). De nieuwe Europese Unie. Brussel: VUBPress.
 • HIX S. (2005). The political system of the European Union (2e druk). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • KRUSKAL J.B. & WISH M. (1978). Multidimensional Scaling. Newbury Park: Sage Publications.
 • LAATIKAINEN K.V. & SMITH K.E. (2006). The European Union at the United Nations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • LUIF P. (1995). On the road to Brussels. Braumüller.
 • MENARD S. (1995). Applied Logistic Regression Analysis. Newbury Park: Sage Publications.
 • RASCH M. (2008). The European Union at the United Nations. Leiden: Martinus Nijhof Publishers.
 • WOUTERS J., HOFFMEISTER F., RUYS T. (2006). The United Nations and the European Union: An Ever Stronger Partnership. Den Haag: T.M.C. Asser Press.

Tijdschriftartikels

 • BAKER FOX A. (1965). The Small States of Western Europe in the United Nations (International Organization, vol.19, nr.3, pages 774-786)
 • FOOT R. (1979). The European Community's voting behaviour at the United Nations General Assembly (Journal of Common Market Studies, volume 17, issue 4, pages 350-360)
 • HAAS E.B. & ROWE E.T. (1973). Regional Organizations in the United Nations: Is there Externalization? (International Studies Quarterly, vol.17, nr.1, pages 3-54)
 • HARBERT J.R. (1976). The Behavior of the Ministates in the United Nations, 1971-1972 (International Organization, vol.30, nr.1, pages 109-127).
 • HURWITZ L. (1975). The EEC in the United Nations: The voting behaviour of eight countries, 1948-1973 (Journal of Common Market Studies, volume 13, pages 224-243)
 • JOHANSSON-NOGUES E. (2004). The Fifteen and the Accession States in the UN General Assembly: What Future for European Foreign Policy in the Coming Together of the 'Old' and 'New' Europe? (European Foreign Affairs Review, volume 9, pages 67-92)
 • KIM S.Y. & RUSSET B. (1996). The New Politics of Voting Alignment in the United Nations General Assembly (International Organization, vol.50, nr.4)
 • LIJPHART A. (1963). The Analysis of Bloc Voting in the General Assembly: A Critique and a Proposal (American Political Science Review, vol.57, nr.4)
 • LUIF P. (2003). The Voting Behavior of the EU Member States in the General Assembly of the United Nations. An Indicator for the Development of the Common Foreign and Security Policy. (ISS Occasional Paper 49)
 • SMITH K. (2006). Speaking with One Voice? European Union Co-Ordination on Human Rights Issues at the United Nations (Journal of Common Market Studies, volume 44, issue 1, pages 113-137)
 • YOUNG H. & REES N. (2005). EU Voting Behaviour in the UN General Assembly, 1990–2002: the EU's Europeanising Tendencies (Irish Studies in International Affairs, The Royal Irish Academy, volume 16, pages 193-207)

Conferentiepapers, werkdocumenten en verslagen

 • BIRNBERG G. (2007). UN General Assembly Roll-Call Data Since 1992: A Suitable Remit For Exploring Transatlantic Divergence Of Foreign Policy Positions?
 • Europese Commissie, Eurobarometer 68 (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb68_en.pdf), 2007
 • Europese Raad, Presidency Conclusions (Luxembourg, 28-29.07.1991)
 • FARRELL M. (2006). EU Representation and Coordination within the United Nations (Garnet Working Paper).
 • KISSACK R. (2007). European Union Member State coordination in the United Nations system: towards a methodology for analysis (European Foreign Policy Unit Working Paper)
 • KISSACK R. (2006). Who speaks for Europe in the ILO? (PhD thesis)
 • LUIF P. (2008). EU Cohesion in the UN General Assembly: A Quantitative Analysis with Special Regard to the Distance of the US from the EU Consensus (Paper prepared for the 49th Annual ISA Convention)
 • WOUTERS J. (2001). The European Union as an actor within the United Nations General Assembly (Working Paper)
 • WOUTERS J. (2007). The United Nations and the European Union: Partners in Multilateralism (Working Paper)

Online bronnen

Universiteit of Hogeschool
Politieke Wetenschappen
Publicatiejaar
2012
Share this on: