Volgend jaar in Jeruzalem: een ideeëngeschiedenis van het Zionisme

David Knapen
Persbericht

Volgend jaar in Jeruzalem: een ideeëngeschiedenis van het Zionisme

 Tussen de vakjes

Beeld je een wetenschapper in. Behalve zijn witte jas en manische blik is er nog iets wat meteen opvalt aan de stereotiepe onderzoeker: binnen zijn eigen domein is hij doordrongen van kennis en bezeten door de wens om meer te weten. Maar stel een bioloog een vraag over geschiedenis, of een geschiedkundige over sport, en ze kijken je aan alsof je van een andere planeet komt. Er zit een kern van waarheid in dat stereotype, en het lijkt niet er niet op dat daar binnenkort verandering in zal komen. Er is steeds meer te weten over elk onderwerp in de wetenschappen, en het is onmogelijk om alles te weten over een breed domein. Daarom moeten wetenschappers zich wel specialieren in een nauw gebied dat ze tot het uiterste kennen. Toch is er ook een nadeel verbonden aan de specialisatie in de wetenschappen. Veel dingen zijn namelijk vanuit verschillende hoeken te bekijken. Denk maar aan een verschijnsel als bliksem. Een fysicus kan zich vragen stellen bij de oorsprong van een bliksemschicht, terwijl een geschiedkundige meteen denkt aan de invloed van het weer op de ontwikkeling van natuurgodsdiensten. Beide oogpunten zijn de moeite waard en kunnen van elkaar leren. Maar snelle specialisatie van de wetenschappen zorgt ervoor dat de onderzoekers niet samenwerken en elkaar waarschijnlijk zelfs nooit ontmoeten. In het ergste geval verandert specialisatie in vakjesdenken.Wanneer mensen mij vragen wat voor onderzoek mijn scriptie is, vind ik het moeilijk er een etiket op te plakken. Het onderzoek is dan ook een poging om van de vakjes weg te blijven en een onderwerp vanuit verschillende hoeken te bekijken. Dat onderwerp is een bijzonder actuele zaak: de staat Israël. Israël is geen gewoon land. Het is gebouwd op een nationalistische idee die we het zionisme noemen. Het zionisme kwam op gang op het einde van de negentiende eeuw, en is gebaseerd op het Joodse verlangen naar Zion, een oude naam voor het gebied waar nu Israël ligt. Wanneer het Joods-Palestijnse conflict alweer in het nieuws komt, merk ik altijd op hoe moeilijk het is te begrijpen waarom. Waarom vinden Joodse kolonisten het nodig nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever en er levens van angst en aggressie te leiden? Waarom is het zo moeilijk om tot een akkoord te komen? Vaak beelden mensen zich in dat het conflict te moeilijk is om te begrijpen. Maar zo'n instelling is tegengesteld aan een wetenschappelijke blik op de wereld. Daarom heb ik mij een jaar lang ingewerkt in de geschiedenis van de Joden, en in het bijzonder de geschiedenis van de Joodse identiteit. Ik geloofde toen, en ik geloof nu zeker, dat daarin de kern van het conflict verborgen is.  Mijn scriptie heeft de titel "Volgend jaar in Jeruzalem". Die zin is een deel van het gebed dat de Joden elk jaar zeggen op twee van hun feestdagen: de Grote Verzoendag en het Joodse Pasen. "Volgend jaar in Jeruzalem" drukt het eeuwenoude verlangen uit om te vertrekken uit de diaspora, de vele landen waarover de Joden verspreid zijn, en terug te keren naar het gebied dat God hun in de Bijbel heeft beloofd. De Joodse diaspora, de Joodse Bijbel en de Joodse staat zijn stuk voor stuk uniek in de wereld. Die verschijnselen vind ik enorm interessant en mijn scriptie gaat op zoek door de geschiedenis om de oorsprong ervan te ontdekken. Mijn zoektocht begon bij de Thora, ofwel het Oude Testament. Niet veel mensen weten hoe het Oude Testament geboren is. Streng religieuze Joden en christen houden vol dat Mozes, de held die de Joden uit Egypte leidde, het boek helemaal zelf geschreven heeft. Maar al snel begonnen kritische denkers zich daar vragen bij te stellen. Want het boek bevat niet alleen verhalen uit de tijd van Mozes zelf, maar ook gebeurtenissen van lang na zijn dood. Ook de taal van het heilig boek vertoont een evolutie, en na verloop van tijd kwamen er steeds meer aanwijzingen bij die erop wijzen dat er honderden jaren aan het Oude Testament gewerkt is, door verschillende schrijvers. De zoektocht naar de auteurs van het boek en de tijd waarin ze schreven heet de bijbelwetenschap. Het is een vorm van wetenschap die zich ver houdt van vakjesdenken. Tenslotte zijn er voor zo'n onderneming niet alleen taalkundigen nodig, maar ook archeologen, scriptologen en godsdienstwetenschappers. De bijbelwetenschap is een fascinerend onderzoeksdomein, dat soms als een ware detectiveroman leest. Zo is er het mysterieuze verhaal van de hogepriester Hilkia, die tijdens renovatiewerken aan de tempel in Jeruzalem enkele oude bijbelteksten vindt. Wanneer de koning de teksten onder ogen krijgt, laat hij ze voor echt verklaren en aan de Bijbel toevoegen. Bijbelwetenschappers hebben de tekst van de hogepriester gevonden in het Oude Testament. Ze denken dat Hilkia ze in werkelijkheid niet toevallig heeft gevonden, maar in opdracht van de koning geschreven heeft om zijn politieke positie te ondersteunen.Mijn onderzoek naar de oorsprong van het zionisme en de Joodse identiteit bracht mij verder in verschillende delen van de unieke geschiedenis van de Joden. Wist je dat de beruchte Spaanse inquisitie werd begon uit angst voor de toverkunsten van de duizenden Joden die verplicht christenen waren geworden? Dat dappere Joodse handelaren een enorme bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Europa? Dat de gebroeders Grimm, bekend van de klassieke sprookjes als Sneeuwwitje en Repelsteeltje, ook antisemitische sprookjes hebben geschreven? Die heeft Disney natuurlijk nooit verfilmd, maar ze zijn er wel. Ik geloof dat de geschiedenis ons alleen een beeld geeft als we uit verschillende oogpunten kijken.Maar zelfs geschiedenis alleen is niet genoeg. Israël bestaat vandaag. Daarom laat ik het laatste woord aan kritische Israëlische auteurs, die hun eigen land net als ik hebben bestudeerd. Zij komen tot verrassende oplossingen voor het geweld dat de regio nu al meer dan 80 jaar in zijn greep houdt. Maar laat mij niet teveel uit de doeken doen. Als je in de ban bent van geschiedenis, taal, godsdienst of politiek, nodig ik je nederig uit om mijn scriptie te lezen. Misschien bereiken we met begrip en kennis misschien wel vrede en rechtvaardigheid, volgend jaar, in Jeruzalem.

Bibliografie
 •  Alberi, M. (1989), 'Alcuin and the "New Athens"', History Today 39, 35-41.
 • Andriolo, K. R. (1981), 'Myth and History: A General Model and Its Application to the Bible', American Anthropologist 83(2), 261-284.
 • Armstrong, K. (2007), De Bijbel: De biografie, Roeselare: Roularta Books.
 • Asbridge, T. (2004), The First Crusade: a New History, Oxford University Press, Oxford.
 • Auden, W. H. (1952), Tales of Grimm and Andersen, Vol. "Introduction", Modern Library Edition.
 • Aune, D. (2009), The Blackwell companion to the New Testament, Wiley-Blackwell.
 • Ben-Eliezer, U. (1993), 'The Meaning of Political Participation in a Nonliberal Democracy: The Israeli Experience', Comparative Politics 25(4), 397-412.
 • Bleek, F. (1860), Einleitung in das Alte Testament, Adolf Kamphausen.
 • Brann, M. & of the Editorial Board, E. C. (1906), Germany'Jewish Encyclopedia', New York: Funk and Wagnalls, .
 • Braverman, I. (2008), '"The Tree Is the Enemy Soldier": A Sociolegal Making of War Landscapes in the Occupied West Bank', Law & Society Review 42(4), 449-482.
 • Britannica, E. (2011), 'Poland', Encyclopaedia Britannica.
 • Britannica, E. (2011), 'Zionism', Encyclopaedia Britannica.
 • Chazan, R. (2006), The Jews of Medieval Western Christendom, Cambridge University Press.
 • Davies, P. R. (2008), Memories of Ancient Israel : an Introduction to Biblical History - Ancient and Modern, Westminster John Knox Press, Louisville.
 • De Smedt, J.; Hooghe, M. & Walgrave, S. (2011), 'Vlaamse televisiejournaals: het buitenland verdwijnt van de radar', Nieuwsmonitor 4, 9.
 • Debby, N. B.-A. (2000), 'Jews and Judaism in the Rhetoric of Popular Preachers: The Florentine Sermons of Giovanni Dominici (1356-1419) and Bernardino da Siena (1380-1444)', Jewish History 14(2), 175-200.
 • Deutsch, G. (1906), Basel Progam'Jewish Encyclopedia', New York: Funk and Wagnalls, .
 • Dever, W. (2001), What did the biblical writers know, and when did they know it? What archaeology can tell us about the reality of ancient Israel, Eerdmans Pub. Co, Grand Rapids
 • Eichhorn, J. G. (1824), Einleitung in das Alte Testament, Carl Eduard Rosenbusch.
 • Elon, A. (2002), The Pity of It All, Metropolitan Books, New York.
 • Farhat, M. (2009), 'Imagining the Arab World: The Fashioning of the "War on Terror" through Art', Callaloo 32(4), 1223-1231.
 • Fierro, M. (2000), 'Spiritual Alienation and Political Activism: The ġurabāʾ in al-andalus during the Sixth/Twelfth Century', Arabica 47(2), 230-260.
 • Friedman, R. E. (2003), The Bible with Sources Revealed: A New View into the Five Books of Moses, HarperCollins, San Francisco.
 • Friedman, R. E. (1987), Who Wrote the Bible?, HarperCollins, San Francisco.
 • Gavrilis, G. (2006), 'The Forgotten West Bank', Foreign Affairs 85(1), 66-76.
 • Glassman, G. (2008), 'Moses and the Exodus: Interview of Carol Meyers', .
 • Grimm, J. & Grimm, W. (), 'Sneeuwwitje', vertaler onbekend; te raadplegen op http://www.grimmstories.com/nl/grimm‑sprookjes/sneeuwwitje.
 • Grimm, J. & Grimm, W. (), 'De Jood in de doornstruik', vertaler onbekend; te raadplegen op http://www.grimmstories.com/language.php?grimm=110&l=nl&r=de.
 • Halper, J. (2008), An Israeli in Palestine: Resisting Dispossession, Redeeming Israel, Pluto Press, Londen.
 • Hammer, M. F.; Bhar, D. M.; Karafet, T. M.; Mendez, F. L.; Hallmark, B.; Erez, T.; Zhivotovsky, L. A.; Rosset, S. & Skorecki, K. (2009), 'Extended Y chromosome haplotypes resolve multiple and unique lineages of the Jewish priesthood', Human Genetics 126(5), 707-717
 • Hasel, M. G. (1994), 'Israel in the Merneptah Stela', Bulletin of the American Schools of Oriental Research(296), 45-61.
 • Herzl, T. (2004), De Jodenstaat, Mets & Schild, Amsterdam.
 • Himmelfarb, M. (1998), 'Judaism and Hellenism in 2 Maccabees', Poetics Today 19(1), 19-40.
 • Hobbes, T. (1651), Leviathan.
 • Israel, J. (2001), Radical Enlightenment, Oxford University Press, Oxford.
 • Kalman, J. (2007), 'Sensuality, Depravity, and Ritual Murder: The Damascus Blood Libel and Jews in France', Jewish Social Studies 13(3), 35-58.
 • Katz, S. (1973), Battleground: Fact and Fantasy in Palestine, Bantam, New York.
 • Kelman, H. C. (1998), 'Israel in Transition from Zionism to Post-Zionism', Annals of the American Academy of Political and Social Science 555, 46-61.
 • Khazzoom, A. (2003), 'The Great Chain of Orientalism: Jewish Identity, Stigma Management, and Ethnic Exclusion in Israel', American Sociological Review 68(4), 481-510.
 • Lamb, H. (1965), 'The early medieval warm epoch and its sequel', Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 1, 13-37.
 • Leclercq, H. (1910), Third Lateran Council (1179)'The Catholic Encyclopaedia', Robert Appleton Company, New York.
 • Lee, E. S. (1966), 'A Theory of Migration', Demography 3(1), pp. 47-57.
 • Lendering, J. (2007), 'The Cyrus Cylinder', .
 • Lewis, B. (1984), The Jews of Islam, Princeton University Press, Princeton.
 • Lovejoy, A. (1964), The Great Chain of Being, Harvard University Press, Cambridge.
 • Marcus, I. G. (1999), 'The Representation of Reality in the Narratives of 1096', Jewish History 13(2), 37-48.
 • Marcus, J. (1938), 'The Jew in the Medieval World: A Sourcebook, 315-1791', .
 • Mendelssohn, M. (1838), Jerusalem; a treatise on ecclesiastical authority and Judaism, Longman, Orme Brown and Longmans.
 • Meyers, E. M. (1992), 'The Challenge of Hellenism for Early Judaism and Christianity', The Biblical Archaeologist 55(2), 84-91.
 • Morris, B. (1987), The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridgeshire, New York.
 • Nadler, S. (2001), Spinoza: a life, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Neuberger, B. (2001), 'Zionism: an Introduction', .
 • Nicolle, D. (2003), The First Crusade 1096-1099: Conquest of the Holy Land, Osprey Publishing, London.
 • Nigosian, S. A. (1993), 'Moses as They Saw Him', Vetus Testamentum 43(3), 339-350.
 • Pappé, I. (2008), De etnische zuivering van Palestina, Omniboek, Kampen.
 • Poole, S. (1999), 'The Politics of Limpieza de Sangre: Juan de Ovando and His Circle in the Reign of Philip II', The Americas 55(3), 359-389.
 • Rosenberg, G. (2000), Het verloren land, Atlas, Amsterdam/Antwerpen.
 • Rosenthal, H.; Lipman, J. G.; Rosenthal, V.; Wygodsky, L.; Mysh, M. & Galante, A. (1906), Russia'Jewish Encyclopedia', New York: Funk and Wagnalls, .
 • Russell, S. (2009), Images of Egypt in early biblical literature : Cisjordan-Israelite, Transjordan-Israelite, and Judahite portrayals, Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 • Sanford, G. (2003), Historical dictionary of Poland, Scarecrow Press, Lanham.
 • Schreier, J. (2007), 'Napoléon's Long Shadow: Morality, Civilization, and Jews in France and Algeria, 1808-1870', French Historical Studies 30(1), 77-103.
 • Seters, J. v. (1979), 'Review: Recent Studies on the Pentateuch: A Crisis in Method', Journal of the American Oriental Society 99(4), 663-673.
 • Shlaim, A. (2001), The Iron Wall: Israel and the Arab World, Penguin Books, Westminster.
 • Sysyn, F. E. (2003), 'The Khmel'nyts'kyi Uprising: A Characterization of the Ukrainian Revolt', Jewish History 17(2), 115-139. van Tudela, B. (), 'The Travels of Benjamin of Tudela', .
 • Webster, J. (2001), 'Creolizing the Roman Provinces', American Journal of Archaeology 105(2), 209-225.
 • Wellhausen, J. (1882), Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlijn.
 • Wikipedia (2011), 'Zionism', te raadplegen op http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zionism&oldid=432931853.
 • Émile Zola (1898), 'J'accuse...!', L'Aurore.
 • Zreik, R. (2004), 'Palestine, Apartheid, and the Rights Discourse', Journal of Palestine Studies 34(1), 68-80.
 • Roth, C., ed.  (1987), A History of The Jews in England.
 •  (2010), 'Merkel vindt Duitse multicultureel model "totaal mislukt"', De Standaard.
 •  (2008), 'Meeting Minutes: General Plenary Meeting', .
 •  (1999), 'ISO 259-3: Conversion of Hebrew Characters into Latin Characters', International Organization for Standardization.
 •  (1995), De Bijbel uit de grondtekst vertaald, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel.
 •  (1993), 'ISO 233-2: Transliteration of Arabic characters into Latin characters', International Organization for Standardization.
 •  (1179), 'III Lateran Council'.
Universiteit of Hogeschool
Arabistiek en Islamkunde
Publicatiejaar
2011
Kernwoorden
Share this on: