Naar een algemene synthesestrategie voor het genereren van pseudodesmine A analogen

Matthias De Vleeschouwer
Persbericht

Naar een algemene synthesestrategie voor het genereren van pseudodesmine A analogen

Ziekenhuisbacterie ten dode opgeschreven door komst nieuwe antibiotica?

Dit jaar werd aan de Universiteit Gent een efficiënte methode ontwikkeld om een nieuw en krachtig antibioticum te maken dat definitief komaf kan maken met de ziekenhuisbacterie. Een geautomatiseerde syntheseroute werd recent op punt gesteld zodat deze veelbelovende, maar complexe moleculen zeer snel en efficiënt kunnen geproduceerd worden. De antibiotische werking van deze moleculen blijkt essentieel verschillend van de huidige antibiotica waardoor verwacht wordt dat de ziekenhuisbacterie ditmaal geen resistentie zal kunnen ontwikkelen.

Nu de levensverwachting steeds verder toeneemt is de kans groot dat we ooit in een zieken‐ of bejaardenhuis in aanraking komen met deze bacterie. De reden dat het zo een angstaanjagende bacterie is, komt voort uit het feit dat ze zich zo snel verspreid en moeilijk te behandelen is. Ze geeft aanleiding tot infecties die vooral bij verzwakte patiënten veel schade berokkenen. In België alleen kunnen jaarlijks bijna 3.000 sterfgevallen rechtstreeks hieraan toegewezen worden en men verwacht dat dit alleen maar zal toenemen.

De veelbelovende molecule heet pseudodesmine en wordt aangemaakt door bacteriën die leven in het slijmvlies van de black belly salamander. Testen tonen aan dat pseudodesmine A activiteit vertoont tegen verschillende soorten bacteriën, waaronder ook bacteriën die resistent geworden zijn tegen antibiotica. Het onrechtmatig gebruik van antibiotica geeft de bacteriën immers het signaal om kleine wijzigingen aan te brengen in de doelproteïnen waartegen deze antibiotica gericht zijn. Op die manier stijgen de kansen van de sterkste en meest inventieve bacteriën, Darwins survival of the fittest principe in het achterhoofd, met resistentie als gevolg.

De werking van de pseudodesmines is echter essentieel verschillend. Eerder dan in te werken op één specifiek eiwit vallen zij het gehele omhulsel van de bacterie aan: het celmembraan. Dit membraan bestaat al miljoenen jaren in dezelfde vorm en is een essentieel onderdeel van de cel. Het fysieke uiterlijk en de chemische opbouw hiervan kan dan ook niet zomaar gewijzigd worden. Hierdoor denkt men dan ook dat bacteriën niet resistent kunnen worden tegen antibiotica van het pseudodesmine type.

Pseudodesmine heeft zijn antibiotische werking te danken aan het vermogen om zich op een bijzondere wijze op elkaar te stapelen wanneer het zich in een welbepaalde omgeving bevindt. Binnenin een celmembraan heerst een uiterst apolaire of watervrezende omgeving. Dit vormt voor de individuele moleculen het signaal om zich samen op een specifieke wijze te ordenen zodat een groter geheel of ‘supramoleculaire’ structuur gevormd wordt, dat de vorm heeft van een microscopische kanaal of porie. Zo ontstaan op verschillende plaatsen poriën in de beschermlaag van de bacteriële cel. Door deze poriën komt een ongecontroleerd transport van kleine ionen tot stand zoals H+, K+ en Ca2+. Eenmaal binnen de cel veroorzaken deze een heuse kettingreactie aan processen waardoor de cel uiteindelijk afsterft. Men kan de werking van deze antibiotica vergelijken met een muskusrat die gangen graaft in de dijk (celmembraam) rondom een dorp (cel), waarbij het gevaar bestaat dat het dorp onderloopt zodra er te veel tunnels in de dijken gegraven zijn.

Helaas kan men deze nieuwe soort antibiotica nog niet meteen op de markt verwachten, omdat er eerst talloze testen uitgevoerd moeten worden. Deze vereisen echter een grote hoeveelheid pseudodesmine. Men zou hiertoe een klopjacht kunnen opstarten naar de salamanders en hun gastbacteriën, waaruit men na veel moeite pseudodesmine kan isoleren. Dit is evenwel een erg omslachtige procedure die heel veel tijd en arbeid vereist en later sowieso niet opschaalbaar is voor productie. Bovendien is het vaak nuttig aan de structuur te sleutelen om de werking te optimaliseren.

Daarom werd dit jaar aan de Universiteit Gent een efficiënte manier ontwikkeld om in korte tijd zowel het pseudodesmine als analogen ervan te maken. Analogen zijn verbindingen die zeer goed lijken op de originele molecule maar op één plaats een licht gewijzigde structuur hebben. Deze kunnen eveneens getest worden als potentieel antibioticum met als voordeel dat hierdoor een verbeterde versie ontwikkeld kan worden.

Matthias De Vleeschouwer: “Tijdens mijn masterproef is een efficiënte syntheseroute ontwikkeld die grotendeels geautomatiseerd verloopt. In slechts een week tijd kan een molecule met dergelijke complexe structuur uit eenvoudigere bouwstenen gemaakt worden. Deze werden vervolgens verder onderzocht met behulp van magnetische resonantie spectroscopie. Net zoals bij de MRI scanners in ziekenhuizen, kan men hiermee een gedetailleerd beeld van de molecule opstellen. We stelden daarbij ook vast dat kleine wijzigingen in de structuur een grote invloed kunnen hebben op het gedrag en dus ook de activiteit van de analogen.”

Deze interessante resultaten vormen nu het uitgangspunt voor een doctoraatsonderzoek op pseudodesmine en analogen, dat gesponsord wordt door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen in de hoop op termijn een nieuw en krachtig antibioticum te ontwikkelen dat hopelijk korte metten kan maken met de ziekenhuisbacterie.”

Bibliografie

1. Nybroe, O. and J. Sorensen, Production of cyclic lipopeptides by fluorescent pseudomonads.pseudomonas, 2004. 3: p. 147-162.2. Sinnaeve, D., Gevorderde Structuuranalyse van een Recent Geïsoleerd Natuurproduct metBehulp van NMR Spectroscopie 2005, licentiaatsthesis, Universiteit Gent.3. Sinnaeve, D., et al., Structure and X-ray conformation of pseudodesmins A and B, two newcyclic lipodepsipeptides from Pseudomonas bacteria. Tetrahedron, 2009. 65(21): p. 4173-4181.4. Sinnaeve, D., Characterisation of the structure and self-assembly of a small cyclic peptide. Ananalysis using NMR spectroscopy, diffusion and heteronuclear relaxation measurements.2010, PhD thesis, Universiteit Gent.5. Sinnaeve, D., et al., The Solution Structure and Self-Association Properties of the CyclicLipodepsipeptide Pseudodesmin A Support Its Pore-Forming Potential. Chemistry-a EuropeanJournal, 2009. 15(46): p. 12653-12662.6. Malinowska, A., Solid Phase Synthesis of cyclolipodepsipeptide, in Laboratory for Organicand Biomimetic Chemistry. 2009, Universiteit Gent.7. Zasloff, M., Antimicrobial peptides of multicellular organisms. Nature, 2002. 415(6870): p.389-395.8. Brogden, K.A., Antimicrobial peptides: Pore formers or metabolic inhibitors in bacteria?Nature Reviews Microbiology, 2005. 3(3): p. 238-250.9. Reddy, K.V.R., R.D. Yedery, and C. Aranha, Antimicrobial peptides: premises and promises.International Journal of Antimicrobial Agents, 2004. 24(6): p. 536-547.10. Montesinos, E., Antimicrobial peptides and plant disease control. Fems Microbiology Letters,2007. 270(1): p. 1-11.11. Raaijmakers, J.M., et al., Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas:more than surfactants and antibiotics. Fems Microbiology Reviews, 2010. 34(6): p. 1037-1062.12. Roongsawang, N., K. Washio, and M. Morikawa, Diversity of Nonribosomal PeptideSynthetases Involved in the Biosynthesis of Lipopeptide Biosurfactants. International Journalof Molecular Sciences, 2011. 12(1): p. 141-172.13. Raaijmakers, J.M., I. de Bruijn, and M.J.D. de Kock, Cyclic lipopeptide production by plantassociatedPseudomonas spp.: Diversity, activity, biosynthesis, and regulation. MolecularPlant-Microbe Interactions, 2006. 19(7): p. 699-710.14. Gross, H. and J.E. Loper, Genomics of secondary metabolite production by Pseudomonas spp.Natural Product Reports, 2009. 26(11): p. 1408-1446.15. Hutchison, M.L., M.A. Tester, and D.C. Gross, Role of biosurfectant and ion channel-formingactivities of syringomycin in transmembrane ion flux - A model for the mechanism of action inthe plant-pathogen interaction. Molecular Plant-Microbe Interactions, 1995. 8(4): p. 610-620.16. Bender, C.L., F. Alarcon-Chaidez, and D.C. Gross, Pseudomonas syringae phytotoxins: Modeof action, regulation, and biosynthesis by peptide and polyketide synthetases. Microbiologyand Molecular Biology Reviews, 1999. 63(2): p. 266-+.17. Coraiola, M., et al., WLIP and tolaasin I, lipodepsipeptides from Pseudomonas reactans andPseudomonas tolaasii, permeabilise model membranes. Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 2006. 1758(11): p. 1713-1722.18. Lo Cantore, P., et al., Biological characterization of white line-inducing principle (WLIP)produced by Pseudomonas reactans NCPPB1311. Molecular Plant-Microbe Interactions,2006. 19(10): p. 1113-1120.19. Mortishiresmith, R.J., et al., Determination of the structure of an extracellular peptideproduced by the mushroom saprotroph Pseudomonas reactans. Tetrahedron, 1991. 47(22): p.3645-3654.20. AUSTIN, R., M., Jr., et al., Antibiotics from bacteria isolated from amphibian skin. 2002.21. Burke, T.R., M. Knight, and B. Chandrasekhar, Solid-phase synthesis of viscosin, a cyclicdepsipeptide with antibacterial and antiviral properties. Tetrahedron Letters, 1989. 30(5): p.519-522.

22. Stawikowski, M. and P. Cudic, A novel strategy for the solid-phase synthesis of cycliclipodepsipeptides. Tetrahedron Letters, 2006. 47(48): p. 8587-8590.23. Davies, J.S., The cyclization of peptides and depsipeptides. Journal of Peptide Science, 2003.9(8): p. 471-501.24. Socha, A.M., et al., Diversity-oriented synthesis of cyclic acyldepsipeptides leads to thediscovery of a potent antibacterial agent. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2010. 18(20): p.7193-7202.25. Alexander, Antiinfective Lipopeptides 2008.26. Lopez-Macia, A., et al., Synthesis and structure determination of kahalalide F. Journal of theAmerican Chemical Society, 2001. 123(46): p. 11398-11401.27. Kuisle, O., E. Quinoa, and R. Riguera, A general methodology for automated solid-phasesynthesis of depsides and depsipeptides. Preparation of a valinomycin analogue. Journal ofOrganic Chemistry, 1999. 64(22): p. 8063-8075.28. Sarabia, F., C. Samy, and C. Garcia-Ruiz, Solid Phase Synthesis of Globomycin and SF-1902A5 J. Org. Chem, 2011.29. Romanovskis, P. and A.F. Spatola, Preparation of head-to-tail cyclic peptides via side-chainattachment: Implications for library synthesis. Journal of Peptide Research, 1998. 52(5): p.356-374.30. Derbal, S., et al., On resin amino acid side chain attachment strategy for the head to tailsynthesis of new glutamine containing gramicidin-S analogs and their antimicrobial activity.Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010. 20(19): p. 5701-5704.31. Monroc, S., et al., Improvement of cyclic decapeptides against plant pathogenic bacteriausing a combinatorial chemistry approach. Peptides, 2006. 27(11): p. 2575-2584.32. Seo, H. and D. Lim, Total Synthesis of Halicylindramide A. Journal of Organic Chemistry,2009. 74(2): p. 906-909.33. Hamze, A., J. Martinez, and J.F. Hernandez, Solid-phase synthesis of arginine-containingpeptides and fluorogenic substrates using a side-chain anchoring approach. Journal ofOrganic Chemistry, 2004. 69(24): p. 8394-8402.34. Kochi, M., Bact. Proc. , 1951: p. 29-3035. Mouls, L., et al., O-N-Acyl migration in N-terminal serine-containing peptides: massspectrometric elucidation and subsequent development of site-directed acylation protocols.Tetrahedron Letters, 2004. 45(6): p. 1173-1178.36. Mauger, A.B. and O.A. Stuart, Slow O,N-acyl shift in an actinomycin-related peptide lactone.International Journal of Peptide and Protein Research, 1987. 30(4): p. 481-488.37. Burke, T.R. and B. Chandrasekhar, Preparative reversed-phase high-performance liquidchromatographyin the synthesis of viscosin, a cyclic depsipeptide. Journal ofChromatography, 1989. 484: p. 293-298.38. Guibe, F., Allylic protecting groups and their use in a complex environment - Part II: Allylicprotecting groups and their removal through catalytic palladium pi-allyl methodology.Tetrahedron, 1998. 54(13): p. 2967-3042.39. Verzele, D., Development of Miniature b(-HLH-)ZIP Peptidosteroid Conjugates as NewTranscription Factor Models. 2009, PhD thesis, universiteit Gent.40. Merrifield, R.B., Solid phase peptide synthesis .1. Synthesis of a tetrapeptide. Journal of theAmerican Chemical Society, 1963. 85(14): p. 2149-&.41. Merck Novabiochem, Peptide Synthesis. 2008/2009.42. Lloyd-Williams, P., F. Albericio, and E. Giralt, Chemical approaches to the synthesis ofpeptides and proteins. 1997, Barcelona, Spain.43. rapp-polymer catalogue (http://www.rapp-polymere.com).44. Isidro-Llobet, A., M. Alvarez, and F. Albericio, Amino Acid-Protecting Groups. ChemicalReviews, 2009. 109(6): p. 2455-2504.45. Kragol, G. and L. Otvos, Orthogonal solid-phase synthesis of tetramannosylated peptideconstructs carrying three independent branched epitopes. Tetrahedron, 2001. 57(6): p. 957-966.46. Karskela, T., et al., Solid-supported synthesis of bicyclic peptides containing three parallelpeptide chains. European Journal of Organic Chemistry, 2003(9): p. 1687-1691.

47. Chamorro, C., et al., A general approach for the non-stop solid phase synthesis of TACscaffoldedloops towards protein mimics containing discontinuous epitopes. ChemicalCommunications, 2009(7): p. 821-823.48. Dangles, O., et al., Selective cleavage of the allyl and allyloxycarbonyl groups throughpalladium-catalyzed hydrostannolysis with tributyltin hydride - Application to the selectiveprotection-deprotection of amino-acid derivatives and in peptide-synthesis. Journal of OrganicChemistry, 1987. 52(22): p. 4984-4993.49. Benoiton, N.L. and F.M.F. Chen, 2-alkoxy-5(4H)-oxazolones from N-alkoxycarbonylaminoacids and their implication in carbodiimide-mediated reactions in peptide-synthesis. CanadianJournal of Chemistry-Revue Canadienne De Chimie, 1981. 59(2): p. 384-389.50. Benoiton, N.L., 2-alkoxy-5(4H)-oxazolones and the enantiomerization of Nalkoxycarbonylaminoacids. Biopolymers, 1996. 40(2): p. 245-254.51. Albericio, F., et al., Use of onium salt-based coupling reagents in peptide synthesis. Journal ofOrganic Chemistry, 1998. 63(26): p. 9678-9683.52. Hancock, W.S. and J.E. Battersby, New micro-test for detection of incomplete couplingreactions in solid-phase peptide-synthesis using 2,4,6-trinitrobenzene-sulphonic acid.Analytical Biochemistry, 1976. 71(1): p. 260-264.53. Madder, A., et al., A novel sensitive colorimetric assay for visual detection of solid-phasebound amines. European Journal of Organic Chemistry, 1999(11): p. 2787-2791.54. Caroen, J. and J. Van der Eycken, A sensitive and practical colorimetric test for polymersupportedhydroxyl and thiol groups. Tetrahedron Letters, 2009. 50(1): p. 41-44.55. Shibata, N., et al., Electrophilic Sulfenylation in a Stereocontrolled Synthesis of Protected(2F,3R)-3-Merccaptoaspartic Acid from L-Aspartic Acid. Tetrahedron Letters, 1996. 52(39):p. 12839-12852.56. Isidro-Llobet, A., et al., Fmoc-2-Mercaptobenzothiazole, for the Introduction of the FmocMoiety Free of Side-Reactions. Biopolymers, 2007. 88.57. Rew, Y. and M. Goodman, Solid-Phase Synthesis of Amine-bridged Cyclic EnkephalinAnalogues via On-Resin Cyclization Utilizing the Fukuyama-Mitsunobu Reaction. J. Org.Chem, 2002. 67: p. 8820-8826.58. Hu, A.F., et al., Benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate. Acta Crystallographica Section EStructureReports Online, 2008. 64: p. O1326-U2462.59. Kisfaludy, L. and I. Schon, Preparation and applications of pentafluorophenyl esters of 9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-acids for peptide-synthesis. Synthesis-Stuttgart, 1983(4):p. 325-327.60. Green, M. and J. Berman, Preparation of pentafluorophenyl esters of Fmoc protected aminoacidswith pentafluorophenyl trifluoroacetate. Tetrahedron Letters, 1990. 31(41): p. 5851-5852.61. Kunishima, M., et al., 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium chloride:An efficient condensing agent leading to the formation of amides and esters. Tetrahedron,1999. 55(46): p. 13159-13170.62. Kunishima, M., et al., Synthesis and characterization of 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride. Tetrahedron Letters, 1999. 40(29): p. 5327-5330.63. Kaminski, Z.J., et al., N-triazinylammonium tetrafluoroborates. A new generation of efficientcoupling reagents useful for peptide synthesis. Journal of the American Chemical Society,2005. 127(48): p. 16912-16920.64. Gilon, C., Y. Klausner, and A. Hassner, Novel method for the facile synthesis of depsipeptides.Tetrahedron Letters, 1979(40): p. 3811-3814.65. Sieber, P. and B. Riniker, Protection of carboxamide functions by the trityl residue -application to peptide-synthesis. Tetrahedron Letters, 1991. 32(6): p. 739-742.66. Nielsen, J. and L.O. Lyngso, Combinatorial solid-phase synthesis of balanol analogues.Tetrahedron Letters, 1996. 37(46): p. 8439-8442.67. Yang, Y., et al., Aspartimide Formation in Base-driven 9-FluorenylmethoxycarbonylChemistry. Tetrahedron Letters, 1994. 35(52): p. 9689-9692

68. Burke, T.J., B. Chandrasekhar, and M. Knight, Analogs of Viscosin and their uses. 1992.69. Lekkerkerker, H.N.W. and J.K.G. Dhont, On the calculation of the self-diffusion coefficient ofinteracting Brownian particles. Journal of Chemical Physics, 1984. 80(11): p. 5790-5792.70. Lide, D.R., "Handbook of Chemistry and Physics 90th edition". 2009-2010, CRC Press: BocaRaton.

 

Universiteit of Hogeschool
Chemie
Publicatiejaar
2011
Kernwoorden
Share this on: