The Interface between Competition law, other EU public policies and their Objectives.

Marlies De Deygere
Persbericht

The Interface between Competition law, other EU public policies and their Objectives.

De Europese Unie, wasmachines & uw portefeuille.

Verkies jij milieuzorg boven rijcomfort als je vindt dat verkeerslichten niet ’s nachts moeten branden? Zou jij kiezen voor nieuwbouw of eerder voor renovatie bij grote huisvestingsprojecten? Welke factoren leg jij in je dagelijks leven in de weegschaal? Vind jij dat een bedrijf dat verouderde methodes hanteert, moet blijven bestaan omdat er een pak mensen tewerkgesteld zijn? Hoeveel werknemers dienen we dan in de weegschaal te leggen?

De grote spelers op de markt dingen om uw hand (uw geld) en doen dit niet altijd op een eerlijke manier: ze maken prijsafspraken of misbruiken van hun machtspositie. Een eenvoudig voorbeeld: meelproducenten zitten samen en spreken af de meelprijs hoger te houden dan wanneer eerlijke mededinging zou plaatsvinden op de markt. Gevolg: je betaalt meer voor je brood. Wanneer één bedrijf zodanig machtig is dat het niet eens dient samen te werken met andere spelers, kan er sprake zijn van machtsmisbruik. Voorbeeld: De Belgische Raad voor de Mededinging heeft, na een klacht van Base, een hoge boete opgelegd aan Proximus omdat die uitsluitingspraktijken hanteerde. De Commissie en het Hof van Justitie houden een oogje in het zeil, wanneer grote bedrijven fusioneren, of wanneer lidstaten hun bedrijven financieel ondersteunen. Het pakket regels die die oneerlijke praktijken moeten vermijden of bestraffen wordt het mededingingsrecht genoemd en dienen om u, de consument te beschermen. De Europese Commissie kan je dan zien als de waakhond van jouw portefeuille.

Mededingingsrecht is doorspekt van economische termen en begrippen, die niet altijd eenduidig zijn.  Een pak Amerikaanse, maar ook Europese kritische economisten en juristen vonden dat de beslissingen van de Commissie niet altijd steek hielden. Het Europees Hof tikte de Commissie vervolgens meermaals op de vingers en vernietigde bepaalde beslissingen die de Commissie nam. De Commissie schrok, maar herpakte zich. Ze legde een pak richtsnoeren neer, die je kan zien als richtingaanwijzers; regels waaraan zijzelf zich dient te houden. Mijn scriptie gaat op zoek naar de interne consistentie van mededingingsregels en hun doelstellingen op Europees vlak.

Waarom zo doorleuteren over doelstellingen en de explicitering ervan, zal je aanvoeren. Inderdaad, op het eerste zicht lijkt het academische discussie. Hoewel, de voorgenomen doelstellingen vinden hun weg naar ultieme en dus in laatste instantie voel ook jij die, als consument. Een concreet voorbeeld: het Hof keurde een overeenkomst tussen fabrikanten van huishoudapparaten goed, hoewel die overeenkomst tot gevolg zou hebben dat wasmachines meer zouden kosten. Het Hof vond dat dat niet opwoog tegen het positieve effect op het milieu, gezien het lagere energieverbuik. Resultaat: hoewel u meer betaalt voor uw wasmachine, leest u op lange termijn een lager bedrag af van uw elektriciteitsrekening.

Opmerkelijk in die handleiding die de Commissie aannam is de toegenomen focus op economie, economische inzichten en standaarden. Ik ging op onderzoek, uit bezorgdheid om deze redenering: “enkel economische standaarden gelden in onze beoordeling ten aanzien van wat mag en niet mag”. Is de EU zijn kinderschoenen dan niet ontgroeid? Zijn we niet meer dan een puur economische Unie? Kan dat wel zomaar, economie scheiden van andere doeleinden? Inderdaad, economische analyse bleek in de beslissingspraktijk van het Hof en de Commissie een belangrijke component, maar… niet de enige.

Op onderzoek!

Welke doelen houden de Europese Instellingen nu voor ogen wanneer zij beslissen of een overeenkomst tussen grote bedrijven al dan niet de werking van de vrije markt kan beperken? Welke ‘wapens’ houdt de Commissie in aanslag om u te beschermen?

Gauw werd duidelijk dat economisten, juristen en beleidsmakers er erg verschillende ideeën op nahouden. De ene vindt dat ‘economische efficiëntie’ hét doel is van mededingingsrecht, de ander vindt dat ‘politieke’ of beleidselementen ook in acht moeten genomen worden. De opdeling lijkt dus wat kunstmatig. Beleidsmakers maken immers ook politieke keuzes wanneer ze definiëren welke praktijken al dan niet ‘economisch efficiënt’ zijn. Een apolitieke stelling bleek dus een illusie.

Een consistent beestje? & Willen we een all-round aanpak?

Neemt men inderdaad enkel economische belangen in aanmerking? Waarom zouden we die ‘inclusieve’ aanpak dan wel willen? Kon ik ergens een lijn in de redeneringen van het Hof en de Commissie trekken? Ja. Was die zoals verwacht? Nee.

Het werd duidelijk dat beide instanties wél een aantal bijkomende, niet-economische factoren in aanmerking namen, bij de beslissing of een afspraak tussen concurrenten al dan niet kon goedgekeurd worden. In het algemeen bleek het hoofdzakelijk belangrijk of de consument uiteindelijk beter werd van deze afspraak. Nochtans waren er geregeld een aantal factoren die bijkomend speelden: de invloed op het milieu (overeenkomsten die plastiek afval of milieurisico’s verminderen of die tot een lager energieverbruik leidden), een invloed op het werkgelegenheidsbeleid (stabiliteit van de arbeidsmarkt, of de creatie van een groot aantal banen). Soms had een overeenkomst een bijkomend positief effect op het industrieel beleid van de Unie (het promoten van specifieke sectoren of activiteiten en het stimuleren van structurele veranderingen) of leidden ze tot meer veilige goederen voor de consumenten.

In een notendop: er is een waaier aan redenen om aan beleidsintegratie te doen. Ten eerste is de handleiding niet bindend; die regels gelden slechts ter suggestie. Ten tweede kan bezwaarlijk beweerd worden dat de Verdragen die aan de grondslag van de Unie liggen neutraal zijn. Integendeel, de Unie staat voor ‘duurzame ontwikkeling gebaseerd op een sociale markteconomie’. Het mededingingsbeleid kan niet geïmplementeerd worden in een vacuüm, maar moet in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van het Europees Project. Bovendien hebben de lidstaten sinds de invoering van het artikel dat beleidsintegratie bevordert, de plicht meerdere belangen en beleidsvelden in rekening te nemen. Ten derde is het (theoretisch) niet ondenkbaar om een beslissing te nemen die ingaat tegen de belangen van de consument omdat het algemeen belang in een bepaald geval een voorkeursrol kan toegedicht worden. Ten vierde hanteert de Commissie een nogal uitgestrekte definitie wat betreft de ‘economisch’ effecten van een overeenkomst. Bijgevolg dient men geen genie te zijn om één of ander voordeel te herformuleren in een ‘economische efficiëntie’. Tot besluit wijs ik er graag op dat de Commissie zelf niet altijd even rechtlijnig is in haar zelfverklaarde economische aanpak.

Besluit

Een feitelijke situatie laat zich niet altijd in één doosje stoppen met alle bijhorende regels. Spinnenwebben van beleidsniveaus zijn onvermijdelijk. De receptie van de economie als énige vuistregel zou een negatie van de complexiteit van de realiteit zijn.

Bibliografie

Bibliography

Law

Treaty of the European UnionTreaty on the Functioning of the European UnionCouncil Regulation (EEC) No. 17/62 of 6 February 1962 on the implementation of Articles 85 and 86 of the Treaty, [1962] OJ 13Council Regulation (EC) No. 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, [2003] OJ L/1Council Regulation No. 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the ECMR), [2004] OJ L124 /1Commission Regulation (EC) No. 2790/1999 of 22december1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices, [1999] OJ L 336/21Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Doctrine

AMA TO, G., Antitrust and the Bounds of Power: the Dilemma of Liberal Democracy in the History of the Market, Oxford, Hart Publishing, 1997, 133p.BAIN, J.S., Barriers to New Competition: their character and consequences in manufacturing industries, Harvard University Press, 1956, 329p.

BARENTS, R., Het verdrag van Lissabon; Achtergronden en commentaar, Deventer, Kluwer 2008, 733p.BARNARD, C., The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 643p.

BARNARD, C. and ODUDU, O., The Outer Limits of European Union Law, Portland, Hart Publishing, 2009, 446p.BAQUERO CRUZ , J., Between Competition and Free Movement: the Economic Constitutional law of the European Community, Oxford, Hart publishing, 2002, 176p.

BISHOP, S. and WALKER M., The economics of EC competition law, London, Sweet & Maxwell, 1999, 356p.BISHOP, S. and WALKER, M., The Economics of EC Competition law, London, Sweet & Maxwell, 2010, 966p.

BORK, R.H., The Antitrust Paradox: a policy at war with itself, New York, Free Press, 1978, 462p.CLARKE, P. and CORONES, S., Competition Law and Policy; cases and materials, Oxford, Oxford University Press, 1999, 736p.

EHLERMANN, C.D. and LAUDATI, L.L., European Competition Law Annual 1997: Objectives of Competition Policy, Oxford, Hart Publishing, 1998, 616p.EZARCHI, A., EC Competition law; An Analytical Guide to the Leading Cases, Portland, Hart Publishing, 2008, 284p.

GERBER, D., Global Competition, Oxford, Oxford University Press, 2010, 394p.GOYDER, D.G., EC Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, 592p. HILDEBRAND, D., The role of Economic Analysis in the EC Competition rules, The Hague, Kluwer law International, 2002, 472p.HOUDIJK , J.C.A., Publieke belangen in het mededingingsrecht: een onderzoek in vijf domeinen, Brussel, Kluwer, 2009, 880p.JONES, A. and SUFRIN, B., EC Competition law, Oxford, Oxford University press 2008, 1418p. JONES, A. and SUFRIN, B., EU Competition law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 1287p.KACZOROWSKA, A., European Union Law, Abingdon, Routledge-Cavendish, 2009, 964p.

KOKKORIS, I., Competition Cases from the European Union, London, Sweet & Maxwell, 2008, 1445p.KORAH, V., An introductory guide to EC competition law. Seventh ed., Oxford, Hart Publishing, 2000, 404p.

LENAERTS, K. and VAN NUFFEL, P., Constitutional Law of the European Union, second edition, London, Sweet & Maxwell, 2005, 969p.LENAERTS, K. and VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 753p.

MACNAB, A. (eds.), Bellamy & Child, Materials on European Community Law of Competition, Oxford, Oxford University press, 2008, 1644p.MICKLITZ, H.W. and WEATHERILL, S. (eds.), European Economic Law, Aldershot, Darthmouth Publishing Company Limited, 1997, 529p.

MIDDLETON, K., RODGER, B.J. and MACCULLOCH, A., UK & EC Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, 529p.

 

KANNINEN, H., KORJUS, N. and ROSAS, A. (eds.), EU competition law in context : essays in honour of Virpi Tiili, Oxford, Hart Publishing, 2009, 340p.

MONTI, G., EC Competition law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 527p. NEVEN, D., PAPANDROPOULOS, P. and SEABRIGHT, P., Trawling for Minnows: European Competition Policy and Agreements Between Firms , London, Centre for Economic Policy research, 1998, 227p.

PELKMANS, J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Essex, Longman, 1997, 346p.LEHNING, P.B., Rawls. Kopstukken filosofie, Rotterdam, Lemniscaat, 2006, 208p.PIRIS, J.C., The Lisbon Treaty; A Legal and Political Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 426p.

POSNER, R.A., Antitrust law: an economic perspective, Chicago, University of Chicago Press, 1976, 262p.RAWLS ,J., A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999, 538p.RODGER, B., Article 234 and Competition Law; An Analysis, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 610p.

SAUTER, W., Competition law and Industrial Policy in the EU, New York, Oxford University Press, 1997, 255p.SCHMIDTCHEN, D., ALBERT, M. and VOIGT, S. (eds.) , The More Economic Approach to European Competition Law, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 359p.

STUYCK , J. and GILLIAMS, H. (eds.), Modernisation of European Competition Law, Schoten, Intersentia, 2002,197p.SMITH, A., An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Harmondsworth, Penguin Books, 1970, 535p.

VAN DEN BERGH, R.J. and CAMESASCA, P.D., European Competition law and Economics, Schoten, Intersentia, 2001, 598p.VAN DEN BERGH, R.J. and CAMESASCA, P. D., European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective, London, Sweet & Maxwell, 2006, 465p.

VAN OOIK, R.H. and WESSEL, R.A., De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon, Deventer, Kluwer, 2009, 210p.VOGELAAR, F.O.W, The European Competition Rules; Landmark Cases of the European Courts and the Commission, Groningen, Europa Law Publishing, 2004, 372p.

WHISH, R., Competition law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 1006p.

 

VAN BAEL, I. and BELLIS, J.F., EC Competition Law Reporter; an examination of EC competition law and policy, supported by relevant texts, London, Sweet & Maxwell, 1994, loose-leaf with supplements.

WILLIS, P. R., Introduction to EU Competition Law, London, T&F Informa UK, 2005, 342p. WYTINCK, P. (ed.), Gericht op Mededinging: In honorem Bernard van de Walle de Ghelcke, Antwerpen, Maklu, 2011, 177p.

Publications

ADHAR, R., ‘Consumers, redistribution of income and the purpose of competition law’, ECLR, 2002, 23.BORK, R.H., ‘Legislative intent of the Sherman Act, Competition policy International’, 2006, 1.

COX, H. and HÜBENER, H., ‘Einführung in die Wettbewerbstheorie und – politik’, in: Handbuch des Wettbewerbs, H. Cox, U. Jens & K. Markert eds., 1981, 10-11.CRAMPTON, S.S., ‘Alternative approaches to competition law’, 17 W. COMP. 55, 1994, nr.4 FOX,E.M.andSULLIVAN,L.A.,‘Antitrust–RetrospectiveandProspective:Wherearewe coming from? Where are we going?’ 62 New York Univ, 1987, LR 936.

HAWK, BARRY E., ‘The American (anti-trust) revolution: lessons for the EEC?’, ECLR, issue 1, 1988.HOVENKAMP, H.,‘AntitrustPolicyAfterChicago’,Univ.Mich.,1985,LR213.JENNY, F. in European Competition Law Annual 1997: Objectives of Competition Policy (eds. Ehlermann and Laudati, Hart Publishing,1998), 29-52. KAYSEN,C.andTURNER,D.F.,‘AntitrustPolicy,AnEconomicand LegalAnalysis’, Harvard University Press, 1959.

KIRCHNER, C., ‘Goals of Antitrust and Competition Law Revisited’ in The more Economic Approach to European Competition Law, D. Schmidtchen, M. Albert & S. Voigt (eds.), Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 7-26.LENAERTS, K., ‘The Contribution of the European Court of Justice to the area of Freedom, Sceurity and Justice’, International and Comparative Law Quarterly, 2010, 255-301. LINDH, P., ‘The influence of Competition Law on Free Movement Rules’ in EU Competition Law in Context; Essays in Honour of Virpi Tiili, H. Kanninen, N. Korjus and A. Rosas (eds.),Oxford, Hart publishing, 2009, 17-25.

MONTI, G., ‘Article 81 EC and Public Policy’, CMLRev, 2002.MORTELMANS, K., ‘Towards convergence in the application of the rules on free movement and competition?’, CMLRev. 2001, 636.

PARRET, L.Y.J.M., ‘Do we (still) know what we are protecting? The discussion on the objectives of competition law from different perspectives’, TILEC Discussion paper Series, 2009-2010.PELIKÁNOVÁ, I., The Role of Competition law in the Evolution of Community Law in in EU Competition Law in Context; Essays in Honour of Virpi Tiili, H. Kanninen, N. Korjus and A. Rosas (eds.),Oxford, Hart publishing, 2009, 27-37.

PESCATORE, P., ‘Public and Private Aspects of Community Competition Law’, in US and Common Market Antitrust Policies: 1986 Corporate Law Institute, 1987.PITOFSKY, ‘The political Content of Antitrust’ 127 University of Pennsylvania Law Review, 1979, 1051.

POSNER, R.A., ‘The Chicago School of Antitrust analysis’, 127 U. P A. L. Rev. 925, 1979 SIRAGUSA, M. in European Competition Law Annual 1997: the Objectives of Competition Policy, (eds. Ehlermann and Laudati, Hart Publishing,1998) 543-566.STEENBERGEN, J., Het mededingingsbeleid en het verdrag van Lissabon in De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon, Deventer, Kluwer, 2009, 123-137.

STUYCK, J., ‘EC Competition policy after modernisation: more than ever the interests of consumers’, Journal of Consumer Policy, 2005, nr. 28.

STUYCK, J., ‘Libre circulation et concurrence: les deux piliers du Marché commun’ in Mélanges en Hommage à Michel Waelbroeck, Brussel, Emile Bruylant, 1999, 1477-1498.

VAN DEN BERGH, R.J., ‘Modern industrial organisation and old-fashioned European competition law’, 17 ECLR, 1996, 75.VAN GERVEN, G., ‘The Application of Article 81 in new Europe’ Fordham Corporate Law Institute, 2003VEDDER, H.H.B., ‘Competition law and consumer protection: how competition law can be used to protect consumers even better – or not?’, EBLR, 2006.

Case law and Commission Decisions

Case 7/61 Commission v. Italy [1961] ECR 317Case 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1 Joined cases 54/64 58/64 Consten & Grundig v. Commission [1966] ECR 229Case 14/ 68 Walt Wilhelm v. Bundeskartellamt [1969] ECR 1Case 2/74 Reyners v. Belgium [1974] ECR 631

Case 36/74 Walrave & Koch vs. Union cycliste Internationale [1974] ECR 1405 Case 8/74 Procureur du Roi v. Dassonville [1974] ECR 837Case 13/76 Donà [1976] ECR 1333Case 13/77 NV GB-INNO-BM v. ATAB [1977] ECR 2115

Case 2/76 United Brands v. Commission [1978] ECR 207, [1978] 1 CMLR 429Case 26/76 Metro-SB-Grossmärkte GmbH v. Commission [1977] ECR 1857, [1978] 2 CMLR Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co AG v. Commission [1979] 3 CMLR 211Case Fedetab [1980] C-209/78 ECR 3125Joined Cases 43 and 63/82 VBVB and VBBB v. Commission [1984] ECR 19Case 72/83 Campus Oil [1984] ECR 2727Cases 177 & 178/82 Van den Haar [1984] ECR 1797Case 229/83 Leclerq [1985] ECR 1

Joined Cases C-159/91, C-160/91 Poucet and Pistre [1993] ECR I-637 C-163/94 & C-165/94 & C-250/94 Sanz de Lera [1995] ECR I-4821 Case C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921Case C-265/95 Commission vs. France [1997] ECR I-6959

Joined Cases C-68/94 and 30/95 French Republic and Société Commerciae des Potasses et de l’Azote (SCPA) and Enterprise Minière et Chimique (EMC) v. Commission [1998] ECR I- 1375Case C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton International NV [1999] ECR I-3055, [2000] 5 CMLR 816

Case C-67/96 Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999] ECR I-5751Case C-219/97 Drijvende Blokken v. Stichting Pensioenfonds voor de vervoeren havenbedrijven [1999] ECR I-6121

Joined cases C-115/97, C-116/97 and C-117/97 Brentjens’ Handelsonderneming BV [1999] ECR I-6025Case C-149/96 Portugal v Council [1999] ECR I-8395Case C-9/99 Echirolles Distribution [2000] ECR I-8207

Case C-376/98 Tobacco Advertising [2000] ECR I-8419Joined Cases C-180/98 to C-184/98 Pavel Pavlov et al. V. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten [2000] ECR I-6451Case C-453/99 Courage [2001] ECR I-6297

Case C-309/99 Wouters [2002] ECR I-1577, [2002] 4 CMLR 27Case C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi(CIF) v Autorità garante della Concorrenza e del Mercato [2003] ECR I-8055Joined Cases C-92/09 and C-93/09Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v Land Hessen [2009]

Case T-41/96 Bayer AG v. Commission [2000] ECR II-3383Case T-342/99 Airtours v Commission [2002] ECR II-2585Case T-310/01 Schneider v Commission [2002] ECR II-4071Case T-5/02 Tetra Laval v Commission [2002] ECR II-4381Cases T-213/01 and T-214/01, Österreichische Postsparkasse AG v. Commission and Bank für Arbeit und Wirtshaft AG v. Commission [2006] ECR II-1601

Case T-168/01, GlaxoSmithKlineServices Unlimited v. Commission [2006] ECR II-2969 Case T-102/96 Gencor v. Commission [1999] ECR II-753Cases T-528/93 Métropole Télévision SA v. Commission [1996] ECR II-649, [1996] 5 CMLR 386

Case T-17/93 Matra Hachette SA v EC Commission [1994] ECR II-595

FTC v. Consolidated Foods Corp 380 US 592, 85 S.Ct 1220 [1965]FTC v. Proctor & Gamble Co, 386 US 568,87 S.Ct 1224 [1967]United States v. Arnold, Schwinn & Co, 388 US 365, 87 S.Ct 1856 [1967] Brown Shoe Co v. United States, 370 US 294, 82 S.Ct 1502 [1962]

BPCL/ICI [1984] OJ L212/1Optical Fibres [1986] OJ L236/30Ford/Volkswagen [1993] OJ L20/14, [1993] 5 CLMR 617 Grundig’ s EC Distribution System [1994] OJ L20/15 Exxon-Shell [1994] OJ L144/21Stichting Baksteen [1994] OJ L131/15, [1995] 4 CMLR 646 Ashani [1994] OJ L354/87Philips-Osram [1994] OJ L378/37CECED [2000] OJ L187/47DSD [2001] OJ L319/1

Reports, Papers and Official Documents

SPAAK Report, Comité intergouvernemental créé par la conférence de Messine, ‘Rapport des Chefs de délégation aux ministres des affaires etrangères’, presented in Brussels on 21 April 1956.

Commission of the EEC, 20th General Report on the Activities of the European Community: 1990, Brussels, 1991.European Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition [1997] OJ C 372/1

Commission’s XXIXth Report on Competition Policy [1999]

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1999/en.pdf

Commission White Paper on modernization of the rules of implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty [1999] OJ C132/1, [1999] 5 CMLR 208European Commission Guidelines on vertical restraints [2000] OJ C291/01

Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis Notice) [2001] OJ C368/07

MARTINEZ LOPEZ, M., ‘Commission Confirms its Policy Line in respect to Horizontal Agreements on Energy Efficiency of Domestic Appliances’ [2002] 1 Competition Policy Newsletter 50, 52.

IVALDI, M., JULLIEN, B., REY, P., SEABRIGHT, P. and TIROLE, J., Economics of Unilateral Effects [2003] (Final Report Prepared for DG Comp.) http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/the_economics_o… _en.pdf

European Commission Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings [2004] OJ C31/5

Commission Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty [2004] OJ C101/07

European Commission Communication: Guidelines on the application of Article 81(3) [2004] OJ C101/97EPSTEIN, R.J. and RUBINFELD, D.L., Effects of Mergers Involving Differentiated products [2004] (Final Report Prepared for DG Comp.) http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/effects_mergers… ated_products.pdf

CHURCH, J., The impact of Vertical an Conglomerate Mergers [2004] (Final Report Prepared for DG Comp.) http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/merger_impact.p…

DG Competition Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses [2005] http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf

European Commission Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings [2008] OJ C265/6

European Commission Communication: Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to the exclusionary conduct by dominant undertakings [2009] OJ C45

Communication from the Commission, Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, 17 http://europa.eu/press_room/pdf/complet_en_barroso___007_-_europe_2020_- _en_version.pdf

Speeches

KROES, N., ‘European Competition Policy – Delivering Better Markets and Better Choices’,London, September 15th 2005 available at www.ec/europa/euMONTI, M., ‘European Competition policy for the 21st Century’ in B. Hawk (ed.) [2000] Fordham Corp L Inst, chap. 15, http://www.europa.eu.int/comm/competition/speeches/. MONTI, M., ‘The future for Competition policy in the European Union’, Merchants Taylor’s Hall, London, July 9th 2001, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/01/340&f…; aged=0&language=EN&guiLanguage=en

KOLASKY, W. J. ‘North Atlantic Competition policy: Converging Towards What?’, Adress given at the BIICL 2nd Annual International and Comparative Law Conference, London, May 17th 2002, available on the DOJ website, http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/speech_kolasky.htm.KROES,N., ‘Assessment of and perspectives for competition policy in Europe’, Barcelona, November 19th 2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/722&f…; aged=1&language=EN&guiLanguage=enALMUNIA, J., ‘Competition Policy: State of Play and Future Outlook European Competition Day’, Brussels, October 21st 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/576&f…; aged=0&language=EN&guiLanguage=enALMUNIA, J., ‘EU Antitrust policy: the road ahead International Forum on EU Competition Law’, Brussels, March 9th 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/81&fo… ged=0&language=EN&guiLanguage=enALMUNIA, J., ‘Taking stock and looking forward: a year at the helm of EU competition Revue Concurrences conference: New Frontiers of Antitrust 2011’, Paris, February 11th 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/96&fo… ged=0&language=EN&guiLanguage=enITALIANER, A.,Institute for European and International Affairs, ‘EU priorities and competition enforcement’, Dublin, 25 March 2011, http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2011_03_en.pdf

LOWE, P., ‘Consumer Welfare and Efficiency – New Guiding Principles of Competition Policy?’ 13Th International Competition and 14th European Competition Policy Day, Munich, March 27th 2007, http://ec.europa.eu/competition/speeches/index_2007.html ALMUNIA, J., ‘Recent developments and future priorities in EU competition policy’, International Competition Law Forum, St. Gallen, April 8th 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/243&f…; aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Universiteit of Hogeschool
Rechten
Publicatiejaar
2011
Share this on: