The Impact of Global Liquidity on Commodity and Asset Prices

Duncan Van Limbergen
Persbericht

The Impact of Global Liquidity on Commodity and Asset Prices

Deze paper evalueert de relatie tussen de ‘globale geldhoeveelheid’ en huizenprijzen, aandelenprijzen en grondstoffenprijzen. Gedurende de recente economische crisis is de publieke interesse in dit onderwerp sterk toegenomen, doch is de literatuur hieromtrent relatief schaars. Het doel van deze paper is de bestaande literatuur aan te vullen, gebruik makende van twee innovaties. Ten eerste introduceren we data omtrent opkomende groeimarkten (“emerging market” countries), wat onze data set toelaat 85 procent van het globale BBP te omvatten voor de periode 1990-2007. Ten tweede beogen we een ‘eclectische’ benadering van het onderwerp, waarbij we zowel huizen-, aandelen- als grondstoffenprijzen trachten te verklaren aan de hand van ‘globale’ monetaire beleidschokken. Deze methode laat ons toe om een diepgaande, theoretisch gebaseerde vergelijking te maken tussen de reacties van deze verschillende activa.

Op econometisch vlak hanteren we de structurele VAR methode en schatten we twee basismodellen, namelijk één voor vastgoed- en aandelenprijzen en één voor grondstoffenprijzen, gebruik makende van data voor de periode van 1990Q1 tot 2007Q4. Onze resulaten suggereren dat er een sterke assymetrie bestaat tussen de reactie van de verschillende prijzen op evoluties in ‘globaal monetaire beleid’. Huizenprijzen blijken erg sterk, doch vertraagd te reageren op zowel globale liquiditeitsschokken als ‘globale interestvoetschokken’. Deze effecten zijn in mindere mate ook aanwezig voor grondstoffenprijzen. Inzake aandelenprijzen wordt er geen dergelijk patroon gevonden, wat impliceert dat andere drijfveren de evolutie van globale aandelenprijzen bepalen. Verder observeren we dat ontwikkelingen inzake globale economische activiteit zowel aandelenprijzen als grondstoffenprijzen sterk beïnvloeden, hoewel ze maar een gelimiteerde impact op huizenprijzen uitoefenen.

Aanvullend voeren we een ‘cross-country’ analyse uit, ten einde na te gaan of de aggregatie van nationale huizen- en aandelenprijzen mogelijk de uitkomsten vertekent. De resultaten inzake huizenprijzen wijzen uit dat de Verenigde Staten - en in beperkte mate de Eurozone - krachtig reageren op globale liquiditeitsschokken, terwijl de Japanse huizenmarkt onaangetast blijft. Deze bevindingen suggereren een sterk belang van binnenlandse determinanten. Betreffende de impact van globale liquiditeit op aandelenprijzen duiden de resulataten op een duidelijkere reactie in opkomende groeimarkten ten opzichte van ontwikkelde landen. Dergelijke observaties lijken op het bestaan van ‘push’ en ‘pull’ kanalen te duiden.

De door ons aangebrachte innovaties leiden tot bijkomende conclusies. Betreffende de inclusie van opkomende groeimarkten, vinden we gelijkaardige resulaten als in bestaande literatuur, doch verschilt de magnitude van sommige prijsreacties bijwijlen. Inzake het eclectische karakter van deze paper, rapporteren we het bestaan van een sterke assymetrie tussen de reacties van huizen-, aandelen- en grondstoffenprijzen. Als mogelijke verklaring wijzen we op verschillen in elasiticiteiten en de idiosyncratische elementen van bepaalde activa.

Bibliografie

 

 • Adalid, R. and Detken, C. (2007), ``Liquidity Shocks and Asset Price Boom/Bust Cycles’’, ECB Working Paper Series 732.
 • Alessi, L. and Detken, G. (2009), ``Real Time Early Warning Indicators for Costly Asset Price Boom/Bust Cycles - A Role For Global Liquidity’’, ECB Working Paper 1039.
 • Anzuini, A., Lombardi, M. and Pagano, P. (2010), ``The Impact of Monetary Policy Shocks On Commodity Prices’’, ECB Working Paper 1232.
 • Baks, K. and Kramer, C. (1999), ``Global Liquidity and Asset Prices: Measurement, Implications, and Spillovers’’, IMF Working Paper 168.
 • Baumeister, C., Durinck, E. and Peersman, G. (2008), ``Liquidity, Inflation and Asset Prices in a Time-Varying Framework for the Euro Area’’, National Bank of Belgium Working Paper 142.
 • Belke, A., Bordon, I. and Hendricks, T. (2009), ``Global Liquidity and Commodity Prices: A Cointegrated VAR Approach for OECD Countries’’, Discussion Papers DIW Berlin 898.
 • Belke, A., Bordon, I. and Hendricks, T. (2010), ``Monetary Policy, Global Liquidity and Commodity Price Dynamics’’, Ruhr Economic Papers 0167.
 • Belke, A. and Orth, W. (2007), ``Global Excess Liquidity and House Prices - A VAR Analysis for OECD Countries’’, Ruhr Economic Papers 0037.
 • Belke, A., Orth, W. and Setzer, R. (2008), ``Liquidity and The Dynamic Pattern Of Price Adjustment: A Global View’’, Discussion Paper Series 1: Economic Studies 2008, 25, Deutsche Bundesbank.
 • Belke, A., Orth, W. and Setzer, R. (2009), ``Liquidity and the Dynamic Pattern of Asset Price Adjustment: A Global View’’, Discussion Papers DIW Berlin 933.
 • Bernanke, B., Gertler, M. and Waston, M. (1997), ``Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks’’, Working Papers 97-25, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.
 • Bernanke, B. (2005), ``The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit’’, Federal Reserve Board remarks.
 • Beyer, A., Doornik, J. and Hendry, D. (2000), ``Constructing Historical Euro-Zone Data’’, Economics Working Papers eco2000/10, European University Institute.
 • Borio, C. and Filardo, A. (2007), ``Globalisation and Inflation: New Cross-Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation’’, BIS Working Paper 227.
 • Browne, F. and Cronin, D. (2007), ``Commodity Prices, Money and Inflation’’, ECB Working Paper 738.
 • Calverley, J. (2008), ``The Housing Bubble, Liquidity and Central Banks’’, SUERF – The European Money and Finance Forum.
 • Ciccarelli, M. and Mojon, B. (2005), ``Global inflation’’, ECB Working Paper 537.
 • Congdon, T. (2005), ``Money and Asset Prices in Boom and Bust’’, Institute of Economic Affairs, London.
 • D'Agostino, A. and Surico, P. (2009), ``Does Global Liquidity Help to Forecast U.S. Inflation?’’, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 41(2-3), pages 479-489.
 • Darius, R. and Radde, S. (2010), ``Can Global Liquidity Forecast Asset Prices?’’, IMF Working Paper 10/196
 • Detken, C. and Smets, F. (2004), ``Asset Price Booms and Monetary Policy’’, ECB Working Paper 364.
 • Frankel, J. (1986), ``Expectations and Commodity Price Dynamics: The Overshooting Model’’, American Journal of Agricultural Economics, vol. 68, no. 2.
 • Frankel, J. (2006), ``The Effect of Monetary Policy on Real Commodity Prices’’, NBER Working Paper 12713.
 • Giese, J. and Tuxen, C. (2007), ``Global Liquidity, Asset Prices and Monetary Policy: Evidence from Cointegrated VAR Models’’, Unpublished Working Paper, University of Oxford, Nuffield College and University of Copenhagen, Department of Economics.
 • Goodhart, C. and Hofmann, B. (2000), ``Do Asset Prices Help to Predict Consumer Price Inflation?’’, Manchester School, Vol. 68, No. 5.
 • Goodhart, C. and Hofmann, B. (2008), ``House Prices, Money, Credit and the Macroeconomy’’, ECB Working Paper 888.
 • Hördahl, P and Packer, F. (2006), ``Understanding Asset Prices: an Overview’’, BIS Paper 34.
 • Joyce, M., Lasoasa, A., Stevens, I. and Tong, M. (2010), ``The Financial Market Impact of Quantitative Easing’’, Bank of England Working Paper 393.
 • Krugman, P. (2008), Commodity Prices (Wonkish), New York Times, March 19th.
 • McCandless, G. and Weber, W. (1995), ``Some Monetary Facts’’, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review, Vol. 19, No. 3, pp. 2–11.
 • Meltzer, A. (1995), ``Monetary, Credit and (Other) Transmission Processes: A Monetarist Perspective’’, Journal of Economic Perspectives.
 • Mishkin, F. (2007), ``Monetary Policy Strategy’’, MIT Press, chapter 3, pg. 59-74.
 • Mishkin, F. (2007), ``Housing and the Monetary Transmission Mechanism’’, NBER Working Paper 13518.
 • Patel, J. (2008); ``Stock Returns of Developed and Emerging Markets of Europe’’, Journal of International Business Research, Volume 7, No 1.
 • Peersman, G. and Smets, F. (2003), ``The Monetary Transmission Mechanism in the Euro Area: More Evidence From VAR Analysis’’, Cambridge University Press, chapter 2, p 36-55.
 • Reinhart, C. and Rogoff, K. (2009), ``The Aftermath of Financial Crises’’, NBER Working Paper 14656.
 • Rüffer, R. and Stracca, L. (2006), ``What Is Global Excess Liquidity, and Does It Matter?’’, ECB Working Paper 696.
 • Salomons, R. and Grootveld, H. (2002), ``The Equity Risk Premium: Emerging versus Developed Markets’’, University of Groningen SOM Working Paper No. 02E45.
 • Schnabl, G. and Hoffmann, A. (2007), ``Monetary Policy, Vagabonding Liquidity and Bursting Bubbles in New and Emerging Markets - An Overinvestment View’’, MPRA Paper 5201, University Library of Munich.
 • Sims, C., Stock, J. and Watson, M. (1990), ``Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots’’, Econometrica 58 (1), 113-144.
 • Sims, C. and Zha, T. (1998), ``Does monetary policy generate recessions?’’, Working Paper 12, Federal Reserve Bank of Atlanta.
 • Smaghi, L. (2007), ``Global Capital And National Monetary Policies’’, European Economic and Financial Centre, London.
 • Sousa, J. and Zaghini, A. (2004), ``Monetary Policy Shocks In the Euro Area and Global Liquidity Spillovers’’, ECB Working Paper 309.
 • Sousa, J. and Zaghini, A. (2005), ``Global Monetary Policy Shocks in the G5: a SVAR Approach’’, CEIS Tor Vergata, Working Paper 93.
 • Taylor, J. (2007), ``Housing and Monetary Policy’’, NBER Working Paper 1368.
Universiteit of Hogeschool
Economische wetenschappen
Publicatiejaar
2011
Share this on: