Ik wil en kan het zelf zeggen, geef mij gewoon een kans!

Tahnee Opsomer
Persbericht

Ik wil en kan het zelf zeggen, geef mij gewoon een kans!

Onder invloed van het hedendaagse burgerschapsparadigma, dat streeft naar een positieve kijk op mensen met een beperking, is het woord 'toegankelijkheid' enorm belangrijk geworden. De maatschappij doet allerlei aanpassingen en verbeteringen om de omgeving zo toegankelijk als mogelijk te maken voor personen met een beperking. Zo wordt er de laatste jaren veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van openbare wegen, gebouwen, het openbaar vervoer... Dit zijn allerlei aanpassingen die bijdragen tot de fysieke toegankelijkheid. Om echter een integrale toegankelijkheid te verkrijgen is het zorgen voor een fysiek toegankelijke omgeving niet genoeg. Willen we de omgeving integraal toegankelijk maken en ervoor zorgen dat personen met een beperking volwaardig kunnen participeren in de samenleving dan moet alsook de communicatie toegankelijk zijn. Want hoe kan een persoon met een beperking participeren in een samenleving die hij/zij niet eens begrijpt?

Met dit afstudeerproject poog ik een aanzet te geven tot de optimalisering van de toegankelijkheid van communicatie voor personen met een beperking.

Bibliografie

 Blokhuis, A., Van Kooten, N. (2003) Je luistert wel, maar je hoort me niet: over communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. 1ste druk. Utrecht, Agiel.

 

Boschman, M. (2005) Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. 1ste druk. Soest, Nelissen.

 

Broekaert, E., Van Hove, G. (2005) Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. 7de herziene druk. Apeldoorn, Garant.

 

Buntinx, W., Bernard, S.  (1996) Verstandelijke beperking: kritische beschouwingen van de definitie volgens de American Association on Mental Retardation. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijke gebeperkingten, 22(1), 3-17.

 

De Rijdt, C. (2007) Werken met visualisaties. 1ste druk. Apeldoorn, Garant.

 

Duchateau, S., Guissenne, K., Sioulants, S. (2008). Toegankelijke website voor personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar wensen en mogelijkheden. Eindwerk. Bachelor in de orthopedagogie.

 

Goorhuis, S.M., Schaerlaekens, A.M. (2000). Handboek taalonwtikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlands sprekende kinderen. Utrecht, De Tijdstroom.       

 

Haesaert, L. (2006). Over de drempel: toegankelijke communicatie en informatie voor doelgroepen met een beperking. 1ste druk. Brugge, Vanden Broele.

 

Jobbureau Tordale. (2010). Stappenplan Jobbureau, begeleid werk. Intern document. Torhout, Tordale.

 

Lesseliers, J. (2010). Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en/of leermoeilijkheden. Cursus. Gent, Departement SociaalAgogischWerk – Hogeschool Gent.

 

National Joint Committee for the Communication Needs of Persons With Severe Disabilities. (1992). Guidelines for meeting the communication needs of persons with severe disabilities [Guidelines]. www.asha.org/policy (geraadpleegd op 10 maart 2011)

 

Nederlandse Vereniging voor Audiologie (2009). Audiologieboek (online). Leiden: Nederlandse Vereniging voor Audiologie. http://www.audiologieboek.nl (geraadpleegd op 05 maart 2011)

 

GRIP vzw. (2010). Visietekst toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden. Nieuwsbrief GRIP vzw, 37, november-december (5), Bijlage

 

Oskam, E., Scheres, W. (2000). Totale Communicatie. Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg.

 

Schaerlaekens, A.M. (1987). De taalverwerving van het kind. 1ste druk. Groningen, Wolters-Noordhoff.

 

Sijtema, T.B. (2009). PS-special 6: Wet maatschappelijke ondersteuning. 1ste druk. Deventer, Kluwer.

 

Terninck, Sclera vzw (2007). Sclera Picto’s (online). Zwijndrecht: Sclera vzw. http://www.sclera.be/ (geraadpleegd op 05 maart 2011)

 

Van Balkom, H. (1994). Kiezen voor communicatie: een handboek over communicatie van mensen met een motorische of meervoudige beperking. 2de druk. Nijkerk, Intro.

 

Van Hove, V., Vandevelde, S., PERQUY, K. (2010). Orthopedagogische kaders. Cursus. Gent, Departement SociaalAgogischWerk – Hogeschool Gent.

 

Van Loon, J., Van Hove, G. (2001). Emancipation and self-determination of people with learning disabilities and down-sizing institutional care. Disability and Society, 16(2), 233-254.

 

Verschueren, K., Koomen, H. (2007). Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. 1ste druk. Apeldoorn, Garant.

 

Werkgroep toegankelijke communicatie Tordale. (2003). Richtlijnen voor het gebruik van eenvoudige schrijftaal. Intern document. Torhout, Tordale.

 

Werkgroep ondersteunende communicatie De Lovie. (2001). Ondersteunende communicatie, een orthoagogische visie ontwikkeld in De Lovie. Poperinge, De Lovie.

 

World Health Organization (2001). International classification of functioning, disability and health.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Universiteit of Hogeschool
orthopedagogie
Publicatiejaar
2011
Kernwoorden
Share this on: