De 'Boundaryless Career': Een Literatuuroverzicht

Caroline Meeusen
Persbericht

De 'Boundaryless Career': Een Literatuuroverzicht

Voor vele mensen verwijst het woord “carrière” naar activiteiten op het werk en opwaartse mobiliteit in termen van promotie. Men spreekt ook vaak van “carrière maken”, waarbij men over het algemeen verwijst naar het geleidelijk evolueren naar een hogere positie in zijn/haar job. Deze populaire interpretatie van de loopbaan geraakt echter meer op de achtergrond.

Heden wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt door snelle veranderingen. Dit brengt ook gevolgen met zich mee voor de carrière van medewerkers. In het traditionele psychologische contract staan stabiliteit en duurzaamheid centraal. De medewerker begint te werken in een bepaalde organisatie, werkt er hard, presteert goed, is loyaal en betrokken tot de organisatie. In ruil hiervoor krijgt de medewerker beloningen en jobzekerheid. Dit traditionele psychologische contract wordt vervangen door een nieuw contract dat gebaseerd is op continu leren en verandering, vaak over de grenzen van organisaties. Er is met andere woorden een afname van de traditionele carrière en een toename van de ‘boundaryless career’.

In deze masterproef zal er een overzicht gegeven worden van deze nieuwe carrièrevorm. Allereerst bespreek ik de evolutie van de traditionele carrière naar deze nieuwe carrièrevorm. Meer bepaald ga ik in op de definitie van de ‘boundaryless’ en ‘protean career’, waarna beide carrièrevormen zowel met elkaar als met de traditionele loopbaan zullen worden vergeleken. Om deze nieuwe carrièrevorm duidelijker te stellen geef ik eveneens een voorbeeld van de ‘boundaryless career’. Hierbij zullen de verschillende elementen die aan bod kwamen in de definitie worden toegepast.

Hierna start ik met de bespreking van de antecedenten en de gevolgen van de ‘boundaryless career’.Voor wat betreft de antecedenten ga ik in op individuele (zoals bijvoorbeeld geslacht een leeftijd) en contextgerelateerde antecedenten (zoals bijvoorbeeld de sociale en organisationele context), alsook de interactie tussen beide. Betreffende de gevolgen ga ik het hebben over loopbaansucces, waarbij er zowel gekeken wordt naar subjectief als objectief loopbaansucces. Bij zowel de bespreking van de antecedenten als de gevolgen is het belangrijk om op te merken dat de literatuur met enige voorzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden. 

De besproken verandering die zich heeft voorgedaan met betrekking tot de carrièrevorm, met name van een traditionele carrière naar een ‘boundaryless career’, brengt tenslotte implicaties met zich mee voor het HRM-beleid dat de organisatie hanteert.

Vanuit deze literatuurstudie die ik heb gedaan, kan er worden opgemerkt dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar de literatuur die er bestaat over de ‘boundaryless career’. In vele onderzoeken wordt inter-organisationele mobiliteit namelijk gelijkgesteld met een ‘boundaryless career’. Nochtans kunnen deze resultaten enkel veralgemeend worden naar de ‘boundaryless career’ wanneer de inter-organisationele mobiliteit vrijwillig plaatsvindt.

 

Bibliografie
 • Ackah, C., & Heaton, N. (2004). The reality of “new” careers for men and for women. Journal of European Industrial Training, 28(2), 141-158. doi:10.1108/03090590410527582
 • Allen, T. D., Eby, L. T., Poteet, M. L., Lentz, E., & Lima, L. (2004). Career benefits associated with mentoring for protégés: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 89(1), 127-136. doi:10.1037/0021-9010.89.1.127
 • Arthur, M. B. (1994). The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry. Journal of Organizational Behavior, 15(4), 295-306. doi:10.1002/job.4030150402
 • Arthur, M. B., Hall, D. T., & Lawrence, B. S. (1989). Handbook of career theory. New York: Cambridge University Press.
 • Arthur, M. B., Khapova, S. N., & Wilderom, C. P. M. (2005). Career success in a boundaryless career world. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 177-202. doi:10.1002/job.290
 • Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford University Press.
 • Bal, M. (2006). Het psychologisch contract tussen oudere werknemers en de organisatie. Personeelsbeleid, 42(11), 44-47.
 • Baruch, Y. (2004). Managing careers: Theory and practice. Harlow, UK: Pearson Education.
 • Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103-118. doi:10.1002/job.4030140202
 • Becker, G. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
 • Bresnahan, T., & Gambardella, A. (Eds.) (2004). Building high-tech clusters: Silicon Valley and beyond. Cambridge, UK: University Press.
 • Brett, J. M., & Stroh, L. K. (1997). Jumping Ship: Who benefits from an External Labor Market Career Strategy? Journal of Applied Psychology, 82(2), 331-341. doi:10.1037/0021-9010.82.3.331
 • Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2002, August). The protean orientation: Creating the adaptable workforce necessary for flexibility and speed. Symposium conducted at the annual meeting of the Academy of Management, Denver, CO.
 • Briscoe, J. P., Hall, D. T., & DeMuth, R. L. F. (2006). Protean and boundaryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30-47. doi:10.1016/j.jvb.2005.09.003
 • Cheramie, R. A., Sturman, M. C., & Walsh, K. (2007). Executive career management: Switching organizations and the boundaryless career. Journal of Vocational Behavior, 71(3), 359-374. doi:10.1016/j.jvb.2007.09.002
 • Costa, P. T., & McCrae, R. (1992). NEO-PI-R and NEO-FFI professional manual. Odessas, FL: Psychological Assessment Resources.
 • DeFillippi, R. J., & Arthur, M. B. (1994). The boundaryless career: A competency-based perspective. Journal of Organizational Behavior, 15(4), 307-324. doi:10.1002/job.4030150403
 • Doering, M., & Rhodes, S. R. (1996). Intraorganizational and interorganizational job change: A discriminant analysis. Journal of Business and Psychology, 11(2), 151-170.
 • Donnely, R. (2009). Career behavior in the knowledge economy: Experiences and perceptions of career mobility among management and IT consultants in the UK and the USA. Journal of Vocational Behavior, 75, 319-328. doi:10.1016/j.jvb.2009.04.005
 • Dreher, G. F., & Ash, A. A. (1990). A comparative study of mentoring among men and women in managerial, professional, and technical positions. Journal of Applied Psychology, 75(5), 539-546. doi:10.1037//0021-9010.75.5.539
 • Eby, L. T., Butts, M., & Lockwood, A. (2003). Predictors of success in the era of the boundaryless career. Journal of Organizational Behavior, 24(6), 689-708. doi:10.1002/job.214
 • Ellig, J, & Thatchenkery, T. J. (1996). Subjectivism, Discovery, and Boundaryless Careers: An Austrian perspective. In M. B. Arthur & D. M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organization era (pp. 171-186). New York: Oxford University Press.
 • Feldman, D. C., & Ng, T. W. H. (2007). Careers: Mobility, Embeddedness, and Success. Journal of Management, 33(3), 350-377. doi:10.1177/0149206307300815
 • Finegold, D., Mohrman, S., & Spreitzer, G. M. (2002). Age effects on the predictors of technical workers’ commitment and willingness to turnover. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 655-674. doi:10.1002/job.159
 • Forrier, A., Sels, L., & Stynen, D. (2009). Career mobility at the intersection between agent and structure: A conceptual model. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(4), 739-759. doi:10.1348/096317909X470933
 • Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today and tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432. doi:10.1177/014920639001600208
 • Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., & Wormley, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64-86.
 • Gunz, H., Evans, M., & Jalland, M. (2000). Career boundaries in a ‘boundaryless’ world. Manuscript submitted for publication.
 • Hall, D.T. (1976). Careers in organizations. Glenview, IL: Scott, Forseman.
 • Hall, D. T. (1992). The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal, 13(2), 135-144. doi:10.1002/smj.4250130205
 • Hall, D. T. (1996a). Protean careers in the 21st century. Academy of Management Executive, 10(4), 8-16.
 • Hall, D. T. (1996b). The career is dead-long live the career: A relational approach to careers. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Hall, D. T., & Mirvis, P. H. (1995). The new career contract: Developing the whole person at midlife and beyond. Journal of Vocational Behavior, 47(3), 269-289. doi:10.1006/jvbe.1995.0004
 • Hall, D. T., & Moss, J. E. (1998). The new protean career contract: Helping organizations and employees adapt. Organizational Dynamics, 26(3), p. 22-37. doi:10.1016/S0090-2616(98)90012-2
 • Handy, C. (1990). The age of unreason. Boston: Harvard Business School Press.
 • Higgins, M. C. (2001). Changing careers: The effects of social context. Journal of Organizational Behavior, 22(6), 595-618. doi: 10.1002/job.104
 • Higgins, M. C., & Kram, K. E. (2001). Reconceptualizing mentoring at work: A developmental network perspective. Academy of Management, 26(2), 264-288. doi:10.2307/259122
 • Hofstede, G. (1980). Cultures consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Ibarra, H. (1993). Network centrality, power and innovation involvement: Determinants of technical and administrative roles. The Academy of Management Journal, 36(3), 471-501. doi: 10.2307/256589
 • Inkson, K. (2006). Protean and boundaryless careers as metaphors. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 48-63. doi:10.1016/j.jvb.2005.09.004
 • Joseph, D., Ang, S., & Slaughter, S. (2005). Identifying the prototypical career paths of IT professionals: A sequence and cluster analysis. Atlanta, Georgia: ACM Press.
 • Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). The Big Five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel Psychology, 52(3), 621-651. doi: 10.1111/j.1744-6570.1999.tb00174.x
 • Kodama, F. (1992). Technology fusion and the new R&D. Harvard Business Review, July-August (4), 70-78.
 • Kondratuk, T. B., Hausdorf, P. A., Korabik, K., & Rosin, H. M. (2004). Linking career mobility with corporate loyalty: How does job change relate to organizational commitment? Journal of Vocational Behavior, 65(1), 332-349. doi:10.1016/j.jvb.2003.08.004
 • Lado, A. A., & Wilson, M. C. (1994). Human resource systems and sustained competitive advantage: A competency-based perspective. The Academy of Management Review, 19(4), 699-727. doi:10.2307/258742
 • Lam, S. S. K., & Dreher, G. F. (2004). Gender, extra-firm mobility, and compensation attainment in the United States and Hong Kong. Journal of Organizational Behavior, 25(7), 791-805. doi:10.1002/job.264
 • Lips-Wiersma, M., & McMorland, J. (2006). Finding meaning and purpose in boundaryless careers: A framework for study and practice. Journal of Humanistic Psychology, 46(2), 147-167. doi: 10.1177/0022167805283776
 • Lundberg, C. D., & Peterson, M. F. (1994). The meaning of working in the U.S. and Japanese local governments at three different hierarchical levels. Human Relations, 47(12), 1459-1487. doi:10.1177/001872679404701202
 • Lyness, K. S., & Thompson, D. E. (2000). Climbing the corporate ladder: Do female and male executives follow the same route? Journal of Applied Psychology, 85(1), 86-101.
 • Mardsen, P. V. (1990). Network data and measurement. Annual Review of Sociology, 16(1), 435-463. doi: 10.1146/annurev.so.16.080190.002251
 • Marler, J. H., Barringer, M. W., & Milkovich, G. T. (2002). Boundaryless and traditional contingent employees: Worlds apart. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 425-453. doi:10.1002/job.148
 • McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2007). Employability during unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of Vocational Behavior, 71(2), 247-264. doi:10.1016/j.jvb.2007.06.003
 • McLean Parks, J., Kidder, D. L. & Gallagher, D. G. (1998). Fitting square pegs into round holes: Mapping the domain of contingent work arrangements onto the psychological contract. Journal of Organizational Behavior, 19, 697-730. doi:10.1002/(SICI)1099-1379(1998)19:1+<697::AID-JOB974>3.0.CO;2-I
 • Miles, R. E., & Snow, C. C. (1984). Designing strategic human resource systems. Organizational Dynamics, 13(1), 36-52.
 • Mintzberg, H. (1983). Organisatiestructuren. Schoonhoven, Nederland: Academic Service.
 • Mirvis, P. H., & Hall, D. T. (1994). Psychological success and the boundaryless career. Journal of Organizational Behavior, 15(4), 365-380. doi:10.1002/job.4030150406
 • Moscarini, G., & Vella, F. G. (2008, February). Occupational mobility and the business cycle. (NBER Working Paper No. 13819). Retrieved January 15, 2010, from http://www.econ.yale.edu/~gm76/cps_nber_wp.pdf
 • Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408. doi:10.1111/j.1744-6570.2005.00515.x
 • Niles, S. G., Herr, E. L., & Hartung, P. J. (2002). Adult career development in contemporary society. In S. G. Niles (Ed.), Adult career development: concepts, models and practices (3rd ed.) (pp. 3-20). Tulsa, OK: National Career Development Association.
 • Noe, R. A., Noe, A. W., & Bachhuber, J. A. (1990). An investigation of the correlates of career motivation. Journal of Vocational Behavior, 37(3), 340-356. doi:10.1016/0001-8791(90)90049-8
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (1996). The knowledge-Based Economy. Paris, France: OECD.
 • Parker, P., & Inkson, K. (1999). New forms of career: The challenge to Human Resource Management. Asia Pacific Journal of Human Resources, 37(1), 76-85. doi:10.1177/103841119903700107
 • Pascal, G., & Cox, R. (1993). Women returning to higher education. Buckingham, UK: Open University Press.
 • Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press.
 • Quin, J. B. (1992). Intelligent Enterprise. New York: The Free Press.
 • Ragins, B. R., & Cotton, J. L. (1999). Mentor functions and outcomes: A comparison of men and women in formal and informal mentoring relationships. Journal of Applied Psychology, 84(4), 529-550.
 • Raider, H. J, & Burt, R. S. (1996). Boundaryless careers and social capital. In M. B. Arthur, & D. M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era (pp. 187-200). New York: Oxford University Press.
 • Reed, R., & DeFillippi, R. J. (1990). Causal ambiguity, barriers to imitation and sustainable competitive advantage. The Academy of Management Review, 15(1), 88-102. doi:10.2307/258107
 • Reitman, F. & Schneer, J. A. (2003). The promised path: A longitudinal study of managerial careers. Journal of Managerial Psychology, 18(1), 60-75. doi:10.1108/02683940310459592
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 • Rogers, J. K. (2000). Temps: the many faces of the changing workplace. New York: Cornell University Press.
 • Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121-139. doi:10.1007/BF01384942
 • Rousseau, D. M., & Wade-Benzoni, K. A. (1994). Linking strategy and the Human Resource practices: How employee and customer contracts are created. Human Resource Management, 33(3), 463-489. doi:10.1002/hrm.3930330312
 • Saxenian, A. (1994). Regional Advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128. In M. B. Arthur, & D. M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era (pp.23-39). New York: Oxford University Press.
 • Segal, L. M., & Sullivan, D. G. (1997). The growth of temporary services work. Journal of Economic Perspectives, 11(2), 117-136. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2138239
 • Simon, H. A. (1991). Bounded rationality and organizational learning. Organization Science, 2(1), 125-134. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2634943
 • Sullivan, S. E. (1999). The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of Management, 25(3), 457-484. doi:10.1177/014920639902500308
 • Sullivan, S. E., & Arthur, M. B. (2006). The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational behavior, 69(1), 19-29. doi:10.1016/j.jvb.2005.09.001
 • Thanerou, P. (1997). Explanations of managerial career advancement. Australian Psychologist, 32(1), 19-28. doi:10.1080/00050069708259614
 • Tremblay, D. G. (2003). New types of careers in the knowledge economy? Networks and boundaryless jobs as a career strategy in the ICT and multimedia sector (Unpublished Doctoral dissertation). Univeristé du Québec, Montréal, Canada.
 • Valcour, P. M., & Tolbert, P. S. (2003). Gender, family and career in the era of boundarylessness: Determinants and effects of intra- and inter-organizational mobility. The International Journal of Human Resource Management, 14(5), 768-787. doi:10.1080/0958519032000080794
 • Valgaeren, E. (2006). The career of men and women in the Flemish ICT-sector. Opportunities and threats. Paper presented at the “equal is not enough” congress, Antwerp, Belguim.
 • Van Dale (2005). Groot woordenboek Engels-Nederlands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
 • Van den Brande, I., Janssens, M., Sels, L., & Overlaet, B. (2002). Psychologische contracten in Vlaanderen: ‘Old deals’?! Gedrag en Organisatie, 15(6), 355-369.
 • Wellman, B., & Wortley, S. (1990). Different strokes for different folks: Community ties and social support. American Journal of Sociology, 96(3), 558-588. doi:10.2307/2781064
 • Wright, P. M., McMahan, G. C., & McWilliams, A. (1994). Human resources and sustained competitive advantage: A resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management, 5(2), 301-326.
Universiteit of Hogeschool
Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
Publicatiejaar
2011
Share this on: