Voetballers en relaties in de populaire pers

Louise Matton
Persbericht

Voetballers en relaties in de populaire pers

 Voetballers: rokkenjagers of familiemannen?

 

Voetballers worden in de Vlaamse populaire pers het vaakst afgebeeld als rokkenjagers en familiemannen. Dat blijkt uit een onderzoek van Louise Matton, masterstudente Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Opmerkelijk is dat Het Laatste Nieuws een voorkeur heeft voor familiemannen, terwijl Het Nieuwsblad vaker verhalen over rokkenjagers publiceert.

 

Als Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, de twee grootste populaire Vlaamse kranten, over het relatieleven van voetballers schrijven, beelden ze die voetballers vaak af als rokkenjagers of als familiemannen. Voetbalvrouwen worden dan weer afgeschilderd als verleidsters of als onafhankelijke vrouwen met eigen professionele activiteiten. Dat zijn de conclusies van Louise Matton, studente Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel, die in haar masterproef onderzocht in welke mate de populaire pers bijdraagt tot het beeld dat mensen hebben van voetballers en hun relaties.

 

WAG’s

 

Over voetballers en hun vrouwen bestaan heel wat clichés. Dat voetbalvrouwen niets liever doen dan de zuurverdiende centen van hun mannen opsouperen, is er daar één van. Verder zouden de vrouwen bij voorkeur ooit meegedaan hebben aan een missverkiezing, niet over bijster veel verstand beschikken en blond en rondborstig zijn. Hoewel je clichés vaak met een korreltje zout moet nemen, zit er soms toch een grond van waarheid in. Clichés komen er namelijk niet van de ene dag op de andere. Ze hebben tijd nodig om ingeburgerd te geraken en gaan doorgaans over zaken die we allemaal kennen.

 

Dat er al heel wat clichés bestaan over voetbalvrouwen kan maar één ding betekenen, namelijk dat voetbalvrouwen zijn uitgegroeid tot een maatschappelijk fenomeen. De Engelsen creëerden de term ‘WAG’s’, die staat voor Wives and Girlfriends, om de partners van voetballers te benoemen en in Nederland werd er zelfs een televisiereeks, met de originele naam ‘Voetbalvrouwen’, aan hen gewijd.

 

Mensen hebben dus een bepaald beeld van voetballers en hun vrouwen. Maar vanwaar komt dat beeld? In haar masterproef onderzocht Matton in welke mate de populaire pers bijdraagt tot deze beeldvorming. Besteedt de pers veel aandacht aan voetballers en hun relaties? En als ze dat doet, welk beeld creëert ze dan van dat relatieleven?

 

Sportsterren

 

Volgens Matton wil de huidige sportjournalistiek naast informeren ook entertainen. Dit uit zich onder andere in een groeiende aandacht voor sportvedetten. Zeker in de door de televisie vaak uitgezonden sporten winnen die vedetten aan belang. Sportsterren worden in de media behandeld zoals andere sterren. Ze halen de pers door hun prestaties, maar evengoed door zaken die daar niets mee te maken hebben zoals hun privéleven.

 

Net als ander nieuws is sportnieuws een constructie van de media. De media schotelen het publiek altijd verhalen voor over bepaalde gebeurtenissen. Dat doen ze opdat hun lezers of kijkers de complexe werkelijkheid zouden kunnen vatten. Verhalen hebben nood aan enkele hoofdpersonages. In de sportjournalistiek zijn die hoofdrolspelers de sportsterren. De sporter in kwestie kan dan bijvoorbeeld opgevoerd worden als held of als slechterik.

 

Rokkenjagers en familiemannen

 

In haar onderzoek bekeek Matton welke verhalen aan bod komen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, de twee grootste populaire kranten van Vlaanderen. Daarvoor analyseerde de studente alle sportartikels die in beide kranten verschenen in de periode van 3 april tot 4 mei 2010.

 

Na een analyse van alle voetbalartikels en –foto’s blijkt dat er enkele dominante beelden bestaan over voetballers en hun relatieleven. In beide kranten domineren er drie verhaalstructuren. Voetballers worden afgeschilderd als familiemannen, als rokkenjagers of als gevallen helden. Hoewel deze drie dominante beelden in beide kranten voorkomen, beschrijft Het Laatste Nieuws voetballers vooral als familiemannen. De krant maakt daarvoor vaak gebruik van foto’s van de voetballer in kwestie samen met zijn partner en kinderen. Het Nieuwsblad heeft dan weer een voorkeur voor voetballers als rokkenjagers. Dit beeld wordt versterkt door een groot aantal foto’s van schaars geklede voetbalvrouwen.

 

Opvallend is dat Het Laatste Nieuws zich zeer weinig concentreert op de voetbalvrouwen zelf, terwijl er in Het Nieuwsblad een aantal artikels staan waarin de vrouwen meer zijn dan enkel een aanhangsel van hun voetballer. Het Nieuwsblad bestempelt hen dan meestal als verleidsters of als onafhankelijke vrouwen met een eigen beroep. Daarmee wordt het cliché van voetbalvrouwen als blonde, rondborstige en onverstandige schoonheidskoninginnen zowel bevestigd als ontkracht.

 

Het is nog maar zeer de vraag of deze dominante verhalen in de populaire pers een invloed hebben op het heersende beeld dat bestaat over voetballers en hun relaties. De artikels over het relatieleven van de sporters zijn immers niet talrijk aanwezig in beide kranten. Slechts 4,1 procent van alle voetbalartikels in Het Nieuwsblad behandelt de relaties van voetballers. In Het Laatste Nieuws is dat amper 1,9 procent.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de auteur van de masterproef.

E-mail: louisematton@gmail.com

Gsm: 0474/452938

Bibliografie

 Primaire bronnen

 

Cristiano Ronaldo vervangt Beckham als ondergoedmodel (2010, 9 april), Het Laatste Nieuws, p. 48.

 

De Ruyck J. (2010, 9 april), Yolanthe en Wesley al voor de wet getrouwd, Het Nieuwsblad, p. 37.

 

Geril J. (2010, 23 maart), Sportarts Goossens: ‘Lukaku is buiten proportie als 16-jarige’, Het Nieuwsblad, p. 25.

 

Vanwalleghem R. (2006, 14 oktober), Tot daar de volkssport, De Standaard, p. 37.

 

 

Secundaire bronnen

 

Anthonissen P. F. (2009), De media maken de man. Over hoe pers en beeldvorming echt werken, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij.

 

Barry E. (2008), Celebrity, cultural production and public life in International Journal of Cultural Studies, 11(3), p. 251-258.

 

Cashmore E. & Parker A. (2003), One David Beckham? Celebrity, Masculinity, and the Soccerati in Sociology of Sport Journal, 20, p.214-231.

 

Dauncy H. & Morrey D. (2008), Quiet contradictions of celebrity. Zinedine Zidane, image, sound, silence and fury in International Journal of Cultural Studies, 11(3), p. 301-320.

 

De Meyer G. & Van Gestel G. (2002), Vedettedom. Beroemd in Vlaanderen, Antwerpen/Apeldoorn, Garant.

 

Entman R. M. (1999), Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, 43(3), p. 51-58.

 

Goossens C. (2009), De macht van de media. De markt is de baas, Leuven, Uitgevrij Van Halewyck.

 

Johansson S. (2008), Gossip, sport and pretty girls in Journalisme Practice, 2(3), p. 402-413.

 

Hills L. & Kennedy E. (2009), Sport, media and society, New York, Berg.

 

Lines G. (2001), Villains, fools or heroes? Sport stars as role models for young people in Leisure Studies, 20, p. 285-303.

 

Potter W. J. (2008), Media Literacy, Los Angeles e. a., Sage Publications, 170-194.

 

Rowe D. (1999), Sport, Culture and the Media, Buckingham, Open University Press.

 

Rowe D. (2007), Sports journalism. Still the ‘toy department’ of the news media? in Journalism, 8(4), p. 385-405.

 

Smart B. (2005), The sport star. Modern sport and the cultural economy of sporting celebrity, Los Angeles e. a., Sage Publications.

 

Stokvis R. (2002), Een genre in beweging. De ongemakkelijke verhouding tussen sport en journalistiek in Bardoel J., Journalistieke cultuur in Nederland, Amsterdam, Amsterdam: University Press, p. 191-207.

 

Stokvis R. (2003), Sport, publiek en de media, Amsterdam, Aksant.

 

Van Gorp B. (2006), Framing asiel. Indringers en slachtoffers in de pers, Leuven/Voorburg, Acco, p. 65-93.

 

Whannel G. (1999), Sport stars, narrativization and masculinities in Leisure Studies, 18(3), p. 249-265.

 

 

Andere geciteerde werken

 

Braudy L. (2001), Villains, fools or heroes? Sport stars as role models for young people in Leisure Studies, 20.

 

Boorstin D. J. (1963), The image, or what happened to the American dream, Harmondsworth,

Penguin.

 

Guttman A. (1996), The Erotic in Sports, New York, Columbia University Press.

 

Hopcraft A. (1971), The footmall man: People and passions in soccer, Harmondsworth, Penguin.

 

Kahnem D. & Tversky A. (1984), Choices, values, and frames in American Psychologist, 39, p. 341-350.

 

Van Pelt H. (1977), Stijlveranderingen in de sportjournalistiek, Antwerpen, Universiteit van Antwerpen.

 

Whannel G. (2002), Media Sport Stars. Masculinities and moralities, Londen, Routledge, p. 35-36.

 

 

Internetbronnen

 

Hewitt: ‘Vrouwen kunnen geen vijf sets spelen’ (2009, 23 juni), geraadpleegd op 30 mei 2010 op http://www.sporza.be/cm/sporza/tennis/Wimbledon/090623_hewitt_vijf_sets

 

Universiteit of Hogeschool
Bahcelor Journalistiek
Publicatiejaar
2010
Share this on: