Het gemotiveerd verslag: beschrijvend onderzoek naar de implementatie van een nieuw instrument voor leerlingenbegeleiding

Geertrui Van den Berghe
 Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing.
Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) worden dagdagelijks geconfronteerd met de hulpvragen van leerlingen. Ouders leggen jaar na jaar uit op het oudercontact dat hun zoon of dochter worstelt met een leerbeperking, zoals dyslexie, of een andere problematiek die ervoor zorgt dat ze niet naar hun volle potentieel kunnen presteren. Jaar na jaar zoekt de school opnieuw een manier om tegemoet te komen aan deze vragen.

Het gemotiveerd verslag: beschrijvend onderzoek naar de implementatie van een nieuw instrument voor leerlingenbegeleiding

 Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing.

Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) worden dagdagelijks geconfronteerd met de hulpvragen van leerlingen. Ouders leggen jaar na jaar uit op het oudercontact dat hun zoon of dochter worstelt met een leerbeperking, zoals dyslexie, of een andere problematiek die ervoor zorgt dat ze niet naar hun volle potentieel kunnen presteren. Jaar na jaar zoekt de school opnieuw een manier om tegemoet te komen aan deze vragen. Binnen de proeftuin Gemotiveerd!, een project voor onderwijsvernieuwing gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, ontwikkelde men een instrument om deze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden over de verschillende onderwijsniveaus en –vormen heen: het gemotiveerd verslag. In het gemotiveerd verslag wordt heel wat informatie opgeslagen die van cruciaal belang kan zijn voor de volgende leerkracht: maatregelen die deze leerling verder hielpen, de sterke punten van deze leerling, welke ondersteuningsbehoeften de leerkrachten hadden bij de begeleiding van deze leerling en welk engagement de ouders en de leerling op zich namen.  

Geertrui Van den Berghe, masterstudent in de opleidings- en onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, beschrijft in haar masterproef de verspreiding en het gebruik van dit instrument in de Gentse regio. Als werkstudent volgde ze ontwikkeling en verspreiding van het gemotiveerd verslag op de voet op vanuit haar functie als proeftuincoördinator. Na drie jaar experimenteren met het gemotiveerd verslag ontdekte ze dat de verwachtingen die scholen hadden bij de invoering ervan ook ingelost worden. Er is een betere doorstroming van de informatie, de samenwerking met de ouders en de leerling verloopt vlotter en het instrument zorgt ervoor dat het zorgbeleid van de school duidelijker wordt voor buitenstaanders. Het invoeren van een nieuw instrument zorgt echter ook voor een extra taakbelasting voor de scholen en vraagt een extra inspanning van het hele schoolteam.  

Het gemotiveerd verslag is een instrument voor handelingsgericht werken op school, een theoretisch model waarmee al verschillende scholen aan de slag gingen in de laatste jaren en dat op heel wat enthousiasme onthaald werd. In de Gentse regio is er sprake van een olievlekeffect: steeds meer scholen startten met het gemotiveerd verslag en de interesse neemt steeds toe. Reeds 322 leerlingen werden in het schooljaar 2009-2010 begeleid met een gemotiveerd verslag.

Het gemotiveerd verslag werd opgenomen in het nieuwste boek ‘Handelingsgericht werken in de klas. De leerkracht doet ertoe.’ van Pameijer, Van Beukering e.a. dat verscheen in mei 2010. Vanaf volgend schooljaar zal het ook opgenomen worden in een Europese databank voor goedepraktijkvoorbeelden in het kader van het project “Pathways to inclusion”.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

www.gemotiveerd.be

 

www.acco.be

www.pathwaystoinclusion.eu

Geertrui Van den Berghe

geertruivdb@hotmail.com

0479/31.38.02.

Bibliografie

 zie pdf masterproef

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2010
Share this on: