De conservatieproblematieken bij schilderijen met fluorescerende verflagen

Stefanie De Winter
Persbericht

De conservatieproblematieken bij schilderijen met fluorescerende verflagen

Scriptie: De conservatieproblematieken bij schilderijen met fluorescerende verflagen

In de moderne kunst zien we dat de kunstenaar losbreekt van de traditionele technieken.  Hij gaat o.a. gebruik maken van nieuwe materialen (spons, polyester, zand,..). Dit brengt op vlak van (preventieve) conservatie veel nieuwe problemen met zich mee. Elk nieuw materiaal moet individueel onderzocht worden opdat de eigenlijke bedoeling van de kunstenaar op lange termijn kan behouden worden.

Dit onderzoek handelt over een recent materiaal: fluorescerende verven en pigmenten.  Dit werd pas gebruikt door kunstenaars in de 20ste eeuw waardoor er nog weinig kennis is omtrent  de veroudering en mogelijkheid tot (preventief) conserveren.

Veel fluorescerende schilderijen worden onder UV-licht  tentoongesteld.  Als zo’n schilderij schade heeft en o.a. geretoucheerd moet worden treedt er een groot esthetisch probleem op. Retouches verkleuren donker onder UV.  Daaruit is de titel van mijn scriptie ontstaan namelijk: De conservatieproblematiek van schilderijen met fluorescerende  verflagen.    

In deze scriptie is er in de eerste plaats onderzoek gedaan naar de samenstelling van deze verven en pigmenten. Vervolgens werden de oorzaken van schade o.a. door UV-licht grondig bekeken waarna een voorstel gedaan werd als remediering.

Bibliografie

Bibliografie

 

-          CASSIMAN, B., proefschrift ter verkrijging van de graad licentiaat: Felix De Boeck of de weg van de plastique pure sentimentale naar een vergeestelijkt realism, Rijksuniversiteit Gent, Hoger instituut voor kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 1984

 

-          CONNORS-ROWE, Sandra A., R.MORRIS, Hanna, WHITMORE, Paul M, Evaluation of appearance and fading of daylight fluorescent watercolors, American Institute of Conservation, jaargang 44, 2, 2005

 

-          DE BOECK, F., Mijn leven en mijn werk, in Flits, nr.29, lente 1977

-          D. Kraaijpoel & C. Herenius, 2007, Het kunstschilderboek — handboek voor materialen en technieken, Cantecleer, p. 34

 

-          DE LA RIE.E, Rene, Fluorescence of paint and varnish layers(part I,II,III), Studies in conservation, jaargang 27, 1,2 en 3, 1982

 

-          DUSAR, A., Felix De Boeck retrospectieve tentoonstelling begijnhof Hasselt 10 nov-1dec 1968, Hasselt 1968

-          DYPREAU,J.,Bert De Leeuw, Lauréat de la lerebiennale de Paris 1959

 

-          VAN DEALE, Henri,Felix De Boeck, Tielt, 1985

 

-          EMMERMANN Axel, wat is fluorescentie?

 

-          Frank Stella 1970-1987 ICSAC-A 2663, KM-A2663

 

-          Frank Stella, [Catalogus 488 van het Stedelijk Museum A'dam] TENT-TC 567, KM-18544

 

-          HINDE, Elizabeth, NEL, Petronella, A novel technique for the photography of daylight fluorescent artwork, ICOM 2008

 

-          JORIS, R., Retrospectieven Roger Raveel, KMSKA TENT-TC 1197

-          J.S.LEARNER, Thomas, SMITHEN, Patricia, W.KRUEGER, Jay, R.Schilling Michael, Modern Paints Uncovered, Tate Modern, London, May 16-19, 2006

-          K. STRATIS, Harriet, SALVESEN, Britt, The Broad Spectrum, tekst: Daylight fluorescent Colors on artistic Media

 

-          MIODOWNIK, M.,  Materials Today, Volume 9, Issue 4, April 2006, Page 6

 

-          MC CREATH, E., Unilever Educational Booklet (no.8 Fluorescence), Unilever Research Division, 1970   

 

-          ROSENTHAL, Mark, The Robert and Jane Meyerhoff Collection 1945 to 1995, Washington, 1996, BEST-M 360 IV 23 KM-48869

 

-          RUBIN, William S. , Frank Stella, New York, N.Y., 1970 ICC 4805, 03190033690

 

-          SHIONOYA, S., M.YEN, W.,YAMAMOTO, H.,,Phosphor handbook, CRC Press, 2006

 

-          Torterolo, Anna, Vincent Van Gogh, Knack weekend kunstreeks, uitgeverij Globe, 2004

 

-          VAN DER LINDEN, V., Compositional analysis of 12th to 19th century enamel on metal artefacts, Doctoraatsthesis, Universiteit Antwerpen

 

-          WALRAVENS, Jan, Felix De Boeck, Elsene, 1965

 

-          Catalogus Radiant Color nv

 

-          Scriptie: SANJA ZOVKO, Zinkwit-productie, gebruik en degradatie (2007-2008)

-          Studies in conservation, Acceptable light damage: a preliminary investigation, Volume 52, nr3, 2007

Internetbronnen

 

-          http://www.aat-ned.nl/wwwopac.exe?databa

-          http://www.dirkboulanger.be/bio.htm

-          http://www.chemguide.co.uk/basicorg/bonding/benzene1.html#top

-          http://www.idsw.nl/standaarden/woordenbo

-          http://www.minerant.org/archief/fluorescentie.html - tekst geschreven door Axel Emmermann

-          http://www.chemguide.co.uk/basicorg/bonding/benzene1.html#top

-          http://www.pienternet.be/facelifts/pdf/hoofdstuk02.pdf

-          http://www.raymon-tiel.nl/

-          http://www.deitch.com/artists/sub.php?artistId=24

-          http://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Stella

-          http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Halley

-          Website Felix De Boeck museum, “korte biografie”

-          http://webh01.ua.ac.be/focus/Brugproject/meer-weten/fluor-heel.htm

-          http://www.radiantcolor.com/fileshare/applications/general.pdf

http://www.aiccm.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=97…

Universiteit of Hogeschool
conservatie restauratie schilderkunst
Publicatiejaar
2010
Promotor(en)
Nathalie Laquière
Kernwoorden
Share this on: