Winkelen shopaholics anders?

Sara Lesage
Persbericht

Winkelen shopaholics anders?

 

Kunt u ook zo genieten van een dagje shoppen? Wordt u vervuld met een gevoel van welbehagen en voldoening na het kopen van uw favoriete jeans of gsm? Geen paniek: u bent niet alleen. Want als we nieuwe producten/spullen kopen, dan doen we dat geregeld om onszelf wat op te vrolijken, zeker na een baaldag. Maar wat als deze koopimpulsen leiden tot een obsessief gedrag? Wat zorgt ervoor dat iemand een koopverslaving ontwikkelt?

De term ‘shopaholic’ klinkt hoe langer hoe vertrouwder. De film ‘Confessions of a Shopaholic’ bijvoorbeeld lokte veel volk. Consumptie vormt nu eenmaal een belangrijk onderdeel van de huidige economie. Iedereen consumeert, maar wie wordt shopaholic?
Het stereotype beeld dat vaak wordt opgehangen, is dat van de jonge vrouw die meer uitgeeft dan ze zich financieel kan veroorloven. Maar dit beeld is behoorlijk ongenuanceerd.

Compulsief koopgedrag wordt omschreven als het herhaaldelijk plegen van aankopen als een reactie op negatieve gevoelens of gebeurtenissen. De link tussen persoonlijkheid en compulsief koopgedrag vormde dan ook de kern van het onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst en er werd gewerkt met een database van 1513 respondenten, 429 mannen en 1084 vrouwen.
De term ‘persoonlijkheid’ is echter een uiterst vaag begrip. Daarom werd in dit onderzoek de persoonlijkheid geëvalueerd op basis van vijf dimensies: extraversie, emotionele instabiliteit, nauwgezetheid, openheid voor nieuwe ervaringen en meegaandheid.

Personen die extravert zijn, zijn vaak assertieve mensen die actief en enthousiast zijn. Ze vertonen een hoge mate van impulsiviteit en zoeken vaak spanning en stimulatie. Betekent dit bijgevolg dat extraverte personen vlugger een koopverslaving ontwikkelen dan introverte? Dezelfde vraag werd gesteld voor de andere vier dimensies.
In dit onderzoek werd inderdaad uitgegaan van de veronderstelling dat koopverslaafden hoger scoorden op vlak van extravesie dan niet-koopverslaafden. De resultaten van het onderzoek konden die hypothese alleen maar bevestigen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een hoge emotionele instabiliteit, een grotere neiging hebben om angstgevoelens en gevoelens van depressie te ontwikkelen. Bovendien hebben emotionele mensen een laag zelfbeeld. In dit onderzoek werd dan ook uitgegaan van een positief verband tussen emotionele instabiliteit en compulsief koopgedrag. Ook dit verband werd bevestigd in de analyse. Mensen die emotioneel instabieler zijn hebben een grotere neiging om een koopverslaving te ontwikkelen.

De persoonlijkheidsdimensie ‘nauwgezetheid’ wordt dan weer gekoppeld aan karaktertrekken zoals zich verantwoordelijk voelen, gedisciplineerd en georganiseerd zijn. Mensen die hoog schoren op vlak van nauwgezetheid overwegen zorgvuldig de consequenties van elke actie die ze ondernemen. Er kan dus een negatieve relatie worden verwacht tussen nauwgezetheid en compulsief koopgedrag. In dit onderzoek werden echter geen verschillen gevonden tussen koopverslaafden en niet-koopverslaafden op vlak van de dimensie nauwgezetheid. Er kan wel worden uitgegaan van het feit dat als mensen hun aankopen niet beheersen, ze dan ook een gebrek aan organisatie en nauwkeurigheid vertonen in hun dagelijkse leven.

Mensen die open staan voor nieuwe ervaringen blijken nood te hebben aan variatie, hebben een brede waaier van interesses en zijn nieuwsgierig. Er wordt dan ook uitgegaan van de veronderstelling dat koopverslaafden een grotere mate van openheid vertonen dan niet-koopverslaafden. In dit onderzoek werd echter een negatieve relatie gevonden tussen openheid en compulsief koopgedrag.
Met andere woorden, koopverslaafden staan minder open voor nieuwe ervaringen dan niet-koopverslaafden

Individuen die ‘meegaandheid’ als karaktertrek bezitten, kunnen worden gekarakteriseerd als te vertrouwen, vergevingsgezind en zorgzaam. Wie hoog scoort op vlak van meegaandheid heeft een voorkeur voor positieve interpersoonlijke relaties. Er werd dus ook verondersteld dat er een positieve relatie met compulsief koopgedrag bestaat omdat compulsief koopgedrag kan worden geassocieerd met eigenschappen zoals vriendelijk zijn, oprecht en sympathiek zijn. Het positieve verband werd in de analyse van dit onderzoek dan ook bevestigd.

Drie van de vijf hypotheses werden dus door het kwantitatieve onderzoek ondersteund. Er mag worden geconcludeerd dat koopverslaafden hoger scoren op vlak van extraversie en emotionele instabieler zijn dan niet-koopverslaafden. Ook wat meegaandheid betreft, hebben koopverslaafden een hogere score. Voor de relatie openheid en compulsief koopgedrag werd in het onderzoek een negatieve relatie gevonden, wel het tegenovergestelde van wat werd verondersteld te vinden.

Zoals in elk onderzoek doen zich ook hier enkele beperkingen voor. Hiermee moet uiteraard rekening worden gehouden bij de interpretatie van de gegevens.
De verdeling volgens geslacht was in deze steekproef bijvoorbeeld niet representatief volgens de cijfers van het Nationaal Instituut van de Statistiek (NIS). Er waren namelijk meer vrouwen dan mannen die de enquête hebben ingevuld. Als naar de leeftijd van de respondenten wordt gekeken zijn de categorieën 18 tot 21 jaar en 22 tot 24 jaar sterk vertegenwoordigd, wat eventueel kan zorgen voor een vertekend beeld bij de analyse.

Desalniettemin kunnen we op basis van de resultaten van dit onderzoek het profiel van koopverslaafden met betrekking tot hun persoonlijkheid als volgt omschrijven: koopverslaafden zijn extraverter, emotioneel instabieler en meegaander dan niet-koopverslaafden en staan minder open voor nieuwe ervaringen.

Wanneer u dus net als Rebecca Bloomwood in ‘Confessions of a shopaholic’ een beetje te goed bent in het winkelen en meer uitgeeft dan u zich kan veroorloven, is de kans groot dat u zich in bovenstaand profiel zult herkennen.

Bibliografie

 

 

A. WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN

1) Abeles, R.P., Steel, L. and Wise, L.L. (1980). Patterns and implications of life course organization: studies from project talent. Life-Span Development and Behavior, 3, 308-339.

2) Balabanis, G. (2001). The relationship between lottery ticket and scratch-card buying behavior, personality and other compulsive behaviours. Journal of Consumer Behaviour, 2, nr. 1, 7-22.

3) Baltes, P.B. and Baltes, M.M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: a model of selective optimization and compensation. Successful Aging, 1-34.

4) Baumeister, R.F. (2002). Yielding to temptation: self-control failure, impulsive purchasing and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 28, 670-676.

5) Bearden, W.O. and Netemeyer, R.G. (1999). Handbook of marketing scales: Multi-item measures for marketing and consumer behavior research, Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

6) Benmoyal-Bouzaglo, S. and Moschis, G.P. (2009). The effects of family structure and socialization influences on compulsive consumption: a life course study in France. International Journal of Consumer Studies, 33, 49-57.

7) Black, D.W. (1996). Compulsive buying: A review. Journal of Clinical Psychiatry, 57, nr. 8, 50-55.

8) Black, D.W., Repertinger, S.G., Gaffney, G.R. and Gabel, J. (1998). Family history and psychiatric comorbidity in persons with compulsive buying: Preliminary findings. American Journal of Psychiatry, 155, nr. 7, 960-963.

9) Black, Donald. (2001). Compulsive Buying Disorder: Definition, Assessment, Epidemiology and Clinical Management, CNS Drugs, 15, nr. 1, 17-27.

10) Burroughs, J.E. and Rindfleisch, A. (2002). Materialism and well-being: a conflicting values perspective. Journal of Consumer Research, 29, 348-370.

11) Christenson, Gary A., Faber, Ronald J., De Zwaan, M., Raymond, Nancy C., Specker, Sheila M.,Eckern, Michael D., Mackenzie, Thomas B., Crosby, Ross D., Crow, Scott J., Eckert, Elke D., Mussell, Melissa P. and Mitchell, James E. (1994). Compulsive Buying: Descriptive Characteristics and Psychiatric Comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 55, 5-11.

12) Cook, M., McHenry, R. and Leigh, V. (1998). Personality and the National Lottery. Personality and Individual Differences, 25, nr. 1, 49-56.

13) Coombs, Robert H. (2004). Handbook of Addictive Disorders: A Practical Guide to Diagnosis and Treatment, Inc NetLibrary, John Wiley and Sons, p.411.

14) Cooper, A.J., Smillie, L.D., Corr, P.J. (2010). A confirmatory factor analysis of the mini-IPIP five-factor model personality scale. Personality and Individual Differences, 48, 688-691.

15) Costa, P.T. and McCrae, R.R. (1992). Normal Personality Assessment in Clinical Practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment, 5, 5-13.

 

 

16) Costa, P.T., Jr. and McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI): professional Manual, Odessa Florida, Psychological Assessment Resources Inc.

17) Curran, P.J., West, S.G. and Finch, J.F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods,1, nr. 1, 16-29.

18) D’Astous, A. (1990). An Inquiry into the Compulsive Side of Normal Consumers, Journal of Consumer Policy, 13, nr. 1, 15-32.

19) D’Atous, A., Maltais, J. and Roberge, C. (1990). Compulsive Buying Tendencies of Adolescent Consumers, Advances in Consumer Research, 17, nr. 1, 306-312.

20) De Jong Gierveld, J. and Dykstra, P.A. (1993). Life transitions and the network of personel relationships: theoretical and methodological issues. Advances in Personal Relationships, 4, 195-227.

21) DeNeve, K.M. and Cooper, H. (1998). The happy personality: a meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.

22) DeSarbo, W. and Edwards, E. (1996). Typologies of compulsive buying behavior: A contrained clusterwise regression approach. Journal of Consumer Psychology, 5, 231-262.

23) Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E. and Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.

24) Dittmar, H., Beattie, J. and Friese, S. (1996). Objects, decision considerations and self-image in men’s and women’s impulse purchases. Acta Psychologica, 93, 187-206.

25) Dittmar, H. and Drury, J. (2000). Self-image – is it in the bag? A qualitative comparison between ‘ordinary’ and ‘excessive’ consumers. Journal of Economic Psychology, 21, 109-142.

26) Dittmar, Helga., Long, K. and Meek, R. (2004). Buying on the Internet: Gender Differences in Online and Conventional Buying Motivations, Sex Roles, 50, nr. 5/6, 423-444.

27) Dittmar, H. and Halliwell, H. (2008). Consumer culture, identity and well-being, East Sussex, psychology press.

28) Donnellan, M.B., Oswald, Frederick L., Baird, B.M. and Lucas, R.E. (2006). The Mini-IPIP Scales: Tiny-Yet-Effective Measures of the Big Five Factors of Personality. Psychological Assessment, 18, nr. 2, 192-203.

29) Elder, G.H. Jr, George, L.K. & Shanahan, M.J. (1996) Psychosocial stress over the life course. In Psychosocial Stress: Perspectives on Structure, Theory, Life Course, and Methods (ed. by H.B. Kaplan pp. 247–292), Orlando, Academic Press.

30) Elliott, R. (1994). Compulsive Consumption: Function and Fragmentation in Post Modernity, Journal of Consumer Policy, 17, nr. 2, 159-179.

 

 

31) Eysenck, H.J. and Eysenck, M.W. (1985). Personality and Individual Differences Plenum, New York, Plenum.

32) Faber, R., O’Guinn, T. and Reymond, S. (1987). Compulsive Consumption, Advances in Consumer Research, 14, nr. 1, 132-135.

33) Faber, R and O’Guinn, T. (1989). Classifying Compulsive Consumers: Advances in the Development of a Diagnostic Tool, Advances in Consumer Research, 16, nr. 1, 738-744.

34) Faber, R. and O’Guinn, T. (1992). A Clinical Screener for Compulsive Buying, Journal of Consumer Research, 19, nr. 3, 459-469.

35) Faber, R.J., Christenson, G.A., de Zwaan, M. and Mitchell, J. (1995). “Two forms of compulsive consumption: comorbidity of compulsive buying and binge eating.” Journal of Consumer Research, Vol. 22, pp. 296-304.

36) Feinberg, R. (1986). Credit Cards as Spending-Facilitating Stimuli: A Conditioning Interpretation, Journal of Consumer Research, 13, nr. 1, 348-356.

37) Fournier, S. and Richins, Marsha L. (1991). Some Theoretical and Popular Notions Concerning Materialism. Journal of Social Behavior and Personality, 6 , nr. 6, 403.

38) Frytak, J., Harley, C.R. and Finch, M.D. (2003). Socioeconomic status and health over the life course. Handbook of the Life Course, 623-643.

39) Hanley, A. and Wilhelm, M.S. (1992). Compulsive buying: An Exploration into Self-Esteem and Money Attitudes, Journal of Economic Psychology, 13, nr. 11, 5-18.

40) Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17, 403-419.

41) Hayes, N. and Joseph, S. (2003). Big 5 correlates of three measures of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 34, 723-727.

42) Heckhausen, J. and Schulz, R. (1995). A life-span theory of control. Psychological Review, 102, 284-304.

43) Hill, M.S., Yeung, W.-J.J. and Duncan, G.J. (2001). Childhood family structure and young adult behaviors. Journal of Population Economics, 14, 271-299.

44) Hirschman, E.C. (1992). The consciousness of addiction: toward a general theory of compulsive consumption. Journal of Consumer Research, 19, 115-179.

45) Hollander, Eric. and Dell’Osso, Bernardo. (2005). New Developments in an Evolving Field, Psychiatric Times, 22, nr. 8, 17.

46) Hollander, Eric. and Allen, Andrea. (2006). Is Compulsive Buying a Real Disorder and is it Really Compulsive, American Journal of Psychiatry, 163, nr. 10, 1670-1672.

47) Hoyer, W. and MacInnis, D. (2001). Consumer Behavior Second Edition, Boston, Houghton Mifflin Company.

 

 

48) Hye-Jung, Park. and Burns, Leslie Davis. (2005). Fashion Orientation, Credit Card Use and Compulsive Buying, Journal of Consumer Marketing, 22, nr. 3, 135-141.

49) John, Oliver P. (1999). Handbook of Personality: Theory and Research, New York, Guilford, 102-138.

50) Kasser, T. and Ryan, R.M. (1993). A Dirk Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration, Journal of Personality and Social Psychology, 65, nr. 2, 410-422.

51) Kasser, T. and Kanner, A.D. (2004). Psychology and Consumer Culture: The Struggle for a Good Life in a Materialistic World, Washington DC, American Psychological Association.

52) Kaynak, E. and Harcart, T. (2001). Consumers’ Attitudes and Intensions towards Credit Card Usage in Advanced Developing Country, Journal of Financial Services Marketing, 6, nr. 1, 24-39.

53) Komarraju, M., Karau, Steven J. and Schmeck, Ronald R. (2009). Role of the Big Five personality traits in predicting college students’ academic motivation and achievement. Learning and Individual Differences, 19, 47-52.

54) Koran, L.M., Faber, R.J., Aboujaoude, E., Large, M.D. and Serpe, R.T. (2006). Estimated Prevalence of Compulsive Buying Behavior in the United States, The American Journal of Psychiatry, 163, nr. 10, 1806-1813.

55) Kwak, H., Zinkhan, G. and Delorne, D. (2002). Effects of Compulsive Buying Tendencies on Attitudes toward Advertising: The Moderating Role to Exposure to TV Commercials and TV Shows, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 24, nr. 2, 17-32.

56) Lee, J. and Kwon, K. (2002). Consumers’ Use of Credit Cards: Store Credit Card Usage as an Alternative Payment and Financing Medium, Journal of Consumer Affairs, 36, 239-262.

57) Lejoyeux, M., Tassain, V., Solomon, J. and Ades, J. (1997). Study of compulsive buying in depressed patients. Journal of Clinical Psychiatry, 58, nr. 4, 169-173.

58) Livingstone, S.M. and Lunt, P.K. (1992). Predicting Personal Debt and Dept Payment: Psychological, Social and Economic Determinants, Journal of Economic Psychology, 13, nr. 1, 111-134.

59) Magee, A. (1994). Compulsive Buying Tendency as a Predictor of Attitudes an Perceptions, Advances in Consumer Research, 21, nr. 1, 590-594.

60) McAdams, Dan P. (1996). Personality, Modernity and the Storied Self: A Contemporary Framework for Studying Persons, Psychological Inquiry, 7, nr. 4, 295-321.

61) McAdams, Dan P. (2001). The Person: An Integrated Introduction to Personality Psychology 3de ed., Forth Worth TX, Harcourt College Publishers.

62) McAdams, Dan P. and Pals, Jennifer L. (2006). A New Big Five: Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality. American Psychologist, 61, nr. 3, 204–217.

 

 

63) McAlexander, James H., Schouten, John. and Roberts, Scott D. (1993). Consumer Behavior and Divorce, Research in Consumer Behavior, 6, 153-184.

64) McElroy, Susan L., Kleck, Paul E., Harrison, Jr., Pope, G.Jr., Smith, M.R. and Strakowski, Stephen M. (1994). Compulsive Buying: A Report of 20 Cases, Journal of Clinical Psychiatry, 55, nr. 6, 242-248.

65) McElroy, Susan L., Phillips, Katharine. and Keck, Paul. (1994). Obsessive Compulsive Spectrum Disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 55, nr. 10, 33-53.

66) McElroy, S., Keck, P. and Phillips, K. (1995). Kleptomania, compulsive buying, and binge eating disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 56, nr. 4, 14-26.

67) Mick, D.G. and DeMoss, M. (1990). Self-gifts: phenomenological insights from four contexts. Journal of Consumer Research, 17, 322-332.

68) Millon, T. (1981). Disordes of personality: DSM-III, Axis II, New York, Wiley.

69) Mitchell, T.R. and Mickel, A.E. (1999). The Meaning of Money: An Individual-Difference Perspective, Academy of Management Review, 24, nr. 3, 568-578.

70) Moschis, G.P. (1987). Consumer Socialization: A Life-Cycle Perspective, Boston, Lexington MA.

71) Moschis, G.P. (2007). Life course perspective on consumer behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 35, 295-307.

72) Mowen, J. and Spears, N. (1999). Understanding Compulsive Buying Among College Students: A Hierarchical Approach, Journal of Consumer Psychology, 8, nr. 4, 407-430.

73) Mowen, J. (2000). The 3M model of motivation and personality: Theory and empirical applications to consumer behavior, Boston, Kluwer Academic press.

74) Nataraajan, R. and Goff, B.G. (1991). Compulsive Buying: Toward A Reconceptualization, Special Issue: to Have Possessions: A Handbook on Ownership and Property. Journal of Social Behavior and Personality, 6, nr. 6, 307-326.

75) Neuner, M., Raab, G. and Reisch, L.A. (2005). Compulsive Buying in Maturing Consumer Societies: An Empirical Re-inquiry, Journal of Economic Psychology, 26, nr. 4, 509-522.

76) Ninan, Philip T., McElroy, Susan., Kane, Cecelia., Knight, Bettina., Casuto, Leah., Rose, Steve., Marsteller, Frederick. and Nemeroff, Charles. (2000). Placebo-Controlled Study of Fluvoxamine in the Treatment of Patients with Compulsive Buying, Journal of Clinical Psychopharmacology, 30, nr. 3, 362-366.

77) Norum, Pamela S; (2008). The Role of Time Preference and Credit Card Usage in Compulsive Buying Behavior, International Journal of Consumer Studies, 32, nr. 3, 269-275.

78) O’Guinn, T. and Faber, R. (1989a). Compulsive Buying: A Phenomenological Exploration, Journal of Consumer Research, 16, nr. 2, 147-157.

 

 

79) Oropesa, R.S. (1995). Consumer possessions, consumer passions, and subjective well-being. Sociological Forum, 10, 215-244.

80) Park, H.J. and Burns, L.D. (2005). Fashion Orientation, Credit Card Use and Compulsive Buying, Journal of Consumer Marketing, 22, nr. 2/3, 135-142.

81) Pechman, C., Levine, L., Loughlin, S. and Leslie, F. (2005). Impulsive and self-conscious: adolescents’ vulnerability to advertising and promotion. Journal of Public Policy and Marketing, 24, 202-221.

82) Phau, Ian. and Woo, Charise. (2008). Understanding Compulsive Buying Tendencies among Young Australians: The Role of Money Attitudes and Credit Card Usage, Journal of Marketing Intelligence and Planning, 26, nr. 5, 441-458.

83) Pirog, S.F. III and Roberts, J.A. (2007). Personality and Credit Card Misuse among College Students: The Mediating Role of Impulsiveness, Journal of Marketing Theory and Practice, 15, nr. 1, 65-78.

84) Richins, Marsha L. and Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for

 

Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation?

Journal of Consumer Research, 19, 303-316.

85) Richins, M. (2004). The Material Values Scale: Measurement Properties and Development of a Short Form, Journal of Consumer Research, 31, nr. 1, 209-219.

86) Ridgway, Nancy M., Kukar-Kinney, Monika. and Monroe, Kent B. (2008). An Expanded Conceptualization and a New Measure of Compulsive Buying, Journal of Consumer Research, 35, nr. 4, 350-406.

87) Rindfleisch, A., Burroughs, J. and Denton, F. (1997). Family Structure, Materialism and Compulsive Consumption, Journal of Consumer Research, 23, nr. 4, 312-325.

88) Ritzer, G. (1995). Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Society, Thousand Oaks CA, Pine Forge Press.

89) Roberts, J. (1998). Compulsive Buying among College Students: An Investigation of its Antecedents, Consequences and Implications for Public Policy, Journal of Consumer Affairs, 32, nr. 2, 295-319.

90) Roberts, J. and Jones, E. (2001). Money Attitudes, Credit Card Use and Compulsive Buying among American College Students, Journal of Consumer Affairs, 35, nr. 21, 213-240.

91) Roberts, James A., Manolis, C. and Tanner, John F. Jr. (2003). Family Structure, Materialism, and Compulsive Buying: A Reinquiry and Extension. Journal of the Academy of Marketing Science, 31, nr. 3, 300-311.

 

 

92) Rochberg-Halton, Eugene. (1984). Object Relations, Role Models and Cultivation of The Self, Environment and Behavior, 16, nr. 3, 335-368.

93) Rook, D.W. (1987). The buying impuls. Journal of Consumer Research, 14, 189-199.

94) Rook, D.W. and Gardner, M.P. (1993). In the mood: impulse buying’s affective antecedents. Research in Consumer Behavior, 6, 1-28.

95) Saucier, G. and Goldberg, L.R. (2002). Assessing the Big Five: Applications of 10 psychometric criteria to the development of marker scale. Big Five assessment, 29-58.

96) Scherhorn, G., Reisch, L. and Raab, G. (1990). Addictive Buying in West Germany: An Empirical Study. Journal of Consumer Policy, 13, 355-387.

97) Schlosser, S., Black, D., Repertinger, S. and Freet, D. (1994). Compulsive buying: demography phenomenology, and comorbidity in 46 subjects. General Hospital Psychiatry, 16, 205-212.

98) Schor, J.B. (1998). The Overspent American: Upscaling, Downshifting and the New Consumer, New York, Basic Books.

99) Shiffman, L. and Kanuk, L. (2000). Consumer Behavior 7th Edition, New Jersey, Prentice-Hall.

100) Silvera, D.H., Lavack, Anne M. and Kropp, F. (2008). Impulse buying: the role of affect, social influence, and subjective wellbeing. Journal of Consumer Marketing, 25, nr. 1, 23-33.

101) Sirgy, M. J. (1998). Materialism and Quality of Life. Social Indicators Research, 43, nr. 3, 227-260.

102) Solomon, M. (2004). Consumer Behavior 6th Edition, Newy Jersey, Prentice-Hall.

103) Strack, S. (1987). Manual for the Personality Adjective Check List (PACL), Los Angeles, Veterans’ Administration Outpatients Clinic.

104) Sun, T., Wu, G., and Youn, S. (2004). Psychological antecedents of impulsive and compulsive buying: A hierarchical perspective.The Proceedings of the Society for Consumer Psychology 2004 Winter Conference (ed. by A. Cheema & J.Srivastave pp 168-174), San Francisco, CA, Society of Consumer Psychology.

105) Thoits, P.A. (1995). Stress, coping, and social support processes: where are we? what next? Journal of Health and Social Behavior, 36, 53-79.

106) Tous, Josep M., Punt, N. and Muinos, R. (2006). Factor Structure of Items from the Personality Adjective Check List in a Sample of Normal Adolescents. The Spanish Journal of Psychology, 9, nr. 2, 228-233.

107) Toye, Pol. (2007). SPSS 13.0: statistische verwerking van marktonderzoek, Kortrijk, Katho.

108) Uhlenberg, P. and Mueller, M. (2003). Family context and individual wellbeing. Handbook of the Life Course, 123-148.

109) Valence, G., D’Astous, A. and Fortier, L. (1988). Compulsive Buying Concept and Measurement, Journal of Consumer Policy, 11, nr. 4, 419-433.

 

 

110) Veblen, T. (2001). The Theory of the Leisure Class, New York, The Modem Library.

111) Verplanken, B. and Herabadi, A.G. (2001). Individual differences in impulse buying tendency: feeling and no thinking? European Journal of Personality, 15, 71-83.

112) Verplanken, B., Herabadi, A.G., Perry, J.A. and Silvera, D.H. (2005). Consumer style and health: the role of impulsive buying in unhealthy eating. Psychology and Health, 20, 429-441.

113) Wang, C.C. and Yang, H.W. (2008). Passion for Online Shopping: the Influence of Personality and Compulsive Buying. Social Behavior and Personality, 36, nr. 5, 693-706.

114) Wang, J. and Wallendorf, M. (2006). Materialism, Status Signaling, and Product Satisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science, 34, nr. 4, 494-505.

115) Weiss, M.J. (2003). To be about to be, American Demographics, 25, 29-36.

116) Weun, S., Jones, M.A. and Beatty, S.E. (1997). A parsimonious scale to measure impulse buying tendency, Chicago, American Marketing Association.

117) Wheaton, B. (1990). Life transitions, role histories, and mental health. American Sociological Review, 55, 209-223.

118) Wijnen, K., Janssens, W., De Pelsmacker, P. and Van Kenhove, P. (2002). Marktonderzoek met SPSS : statistische verwerking en interpretatie, Antwerpen – Apeldoorn, Garant.

119) Yurchisin, J. and Johnson, K.K.P. (2004). Compulsive buying behavior and its relationship to perceived social status associated with buying, materialism, self-esteem, and apparel product involvement. Family and Consumer Sciences Research Journal, 32, nr. 3, 291-314.

120) Zhao, H. and Seibert, Scott E. (2006). The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta-Analytical Review. Journal of Applied Psychology, 91, nr. 2, 259-271.

B. NIET-WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN

1) ABB-BVB. (2005). Aantal betaalkaarten in omloop, onderscheid naar functie, België, geraadpleegd op 11 mei, 2009, uit: http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod002/tools/stat/10-2.htm

2) Nationaal Instituut voor Statistiek. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leef…, geraadpleegd op 10 april 2010.

3) Nationaal Instituut voor Statistiek. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leef…, geraadpleegd op 10 april 2010.

4) Nationaal Instituut voor Statistiek. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/absolu…, geraadpleegd op 10 april 2010.

 

 

5) Nationaal Instituut voor Statistiek. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/n…, geraadpleegd op 10 april 2010.

6) Overleg Schuldenlast en Verbruikersateljee. (2001, oktober). Krediet en jongeren, België, geraadpleegd op 11 mei, 2009, uit: http://mineco.fgov.be/protection_consumer/Credit/youth_and_credit/youth…

7) Oxford University Press. (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary, geraadpleegd op 11 mei, 2009, uit: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=global

8) Zuckerman, George. (2000). Borrowing Levels reach a record, The Wall Street Journal, 5 juli 2000.

 

Universiteit of Hogeschool
Bedrijfskunde
Publicatiejaar
2009
Share this on: