Virtueel ontwerpen met IFC: Automatiseren meestaat en kostprijsberekening

Tim Lemoine
Persbericht

Virtueel ontwerpen met IFC: Automatiseren meestaat en kostprijsberekening

 

Bim is meer dan tekenen alleen

“BIM is not just software but a methodology of practice.”

Huw Robets, Bentley Systems

 

De toenemende informatisering laat ook de bouwwereld niet ongemoeid.  De 2D tekenapplicaties maken meer en meer plaats 3D.  Maar ook hier stopt de evolutie niet.  Door deze 3D modellen aan te vullen met informatie komt men tot zogenaamde Building Information Models, of kortweg BIM.  Het model bestaat uit slimme objecten en niet meer uit een verzameling van punten en lijnen zoals bij een traditioneel CAD-pakket.  Zo bezit een muur een opening met daarin een venster.

Het BIM model fungeert als centrale informatiedatabank gedurende het hele bouwproces. Zo beschikken alle bouwpartners over dezelfde hoeveelheid informatie.  Dit vergt een totaal andere aanpak van het ontwerpen ten opzichte van vandaag.  De samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen architecten, ingenieurs, aannemers moet op een vlotte manier verlopen.

Om deze uitwisseling te verbeteren te verbeteren is er een open en softwareonafhankelijke standaard ontwikkeld, namelijk IFC (Industry Foundation Classes) door buildingSMART. 

BuildingSMART is een internationale organisatie van bouwkundige ingenieurs die technische oplossingen zoekt om de samenwerking tussen de bouwpartners op internationaal vlak te verbeteren.  IFC is een standaard die nog steeds in ontwikkeling is en in overleg met de bouwwereld verder uitgebreid wordt.  Maar door duidelijke afspraken wordt het eenvoudiger om te wisselen tussen softwarepakketten van verschillende ontwikkelaars.

Het BIM model stopt niet bij 3D, maar kan uitgebreid worden in tijd (4D) en geld (5D) tot nD.  Een BIM model kan in principe geen bewerkingen. Heel het bouwproces kan zo bepaald worden door één enkel model.

 

Een bouwproces staat of valt met goed beschreven meetstaat (kwantiteit van objecten en materialen) en bestek  (kwaliteit van de objecten en materialen.  Vroeger nam het opmaken van een meetstaat veel tijd in beslag en was meestal onjuist en onvolledig. Met het gebruik van BIM kan de meetstaat automatisch gegenereerd worden aan de hand van het grafisch uitgewerkt ontwerp.  De grootte van de meetstaat hangt wel af van de detaillering van het ontwerp. 

Als test voor de automatisering van een meetstaat werd er tijdens de thesis een applicatie ontwikkeld.  De applicatie kan aan de hand van een IFC-bestand een eenvoudige meetstaat genereren van simpele geometrische objecten.  De oplijsting bestaat uit de opsomming van materialen, deuren en ramen en kan opgedeeld worden per bouwdeel (gebouw, verdieping, site).

 

Het grote probleem met Building Information Modeling is en blijft de hoeveelheid informatie die door de architect of ingenieur aan het model wordt meegegeven.  Dit verwacht een grote aanpassing in de bouwwereld.  In België zit BIM nog in zijn kinderschoenen ten opzichte van de Scandinavische landen en de VS.

 

Bibliografie

 

1. Berard, Ole en Schulz, Jesper. Geometrical Correction and Conversion of IFC2x3 Models. Kopenhagen : IT University, 2008. p. 127, Proefschrift.

2. Khemlani, Lachmi. Top Criteria for BIM Solutions: AECbytes Survey Results. AECbytes . [Online] 10 Oktober 2007. [Citaat van: 12 Maart 2009.] http://www.aecbytes.com/feature/2007/BIMSurveyReport.html.

3. BuildingSMART. Learning Guide. Information Delivery Manual. [Online] 17 Januari 2009. http://www.iai.no/idm/idm_learning/idm_learning.htm.

4. IFDWeb. IFDWeb. [Online] 11 Mei 2009. http://www.ifd-library.org/.

5. Böhms, Michel. BIM - Facts & Opinions -– Actors & Results. [Presentatie] 2008.

6. ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 11: Description methods: The EXPRESS language.

7. ISO 10303-28:2007 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, using XML schemas.

8. ISG. Certification. [Online] http://www.iai.hm.edu/how-to-implement-ifc/certification.

9. IFC2x3 Final Documentation. [Online] Model Support Group, 8 Juli 2007. http://www.iai-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm.

10. de Laat, Ruben. BIMserver. [interv.] Tim Lemoine. 13 Maart 2009.

11. Bell, Håvard. Ifc 2x4 Goodies. Washington DC : sn, 2008. p. 26.

12. Kiviniemi, Arto. buildingSMART. [interv.] Tim Lemoine. 8 Februari 2009.

13. CPI. ik bim, jij bim-t, wij bim-men. Delft : CPI, 2008. p. 33. ISBN/EAN 978-90-812963-1-1.

14. Information Model. [Online] 2009. [Citaat van: 14 April 2009.] http://www.informationmodel.nl.

15. Cleempoel, Leslie Van. BIM: een nieuwe visie voor de bouwwereld. Antwerpen : Artesis Hogeschool, 2008. p. 113, Proefschrift.

16. Schrauwen, Kurt. Virtueel ontwerpen met IFC. Antwerpen : Artesis Hogeschool, 2008. p. 83, Proefschrift.

17. buildingSMART. buildingSMART. [Online] BuildingSMART, 2008. http://buildingsmart.com/.

18. Inc., CAD MicroSolutions. The future of the Industry is BIM. CAD MicroSolutions Inc. [Online] 16 April 2009. http://www.cadmicro.com/categories/c-pro-1-autodesk-b-BIM.htm.

19. IFC 2.x Edition 3. [Online] STEP Tools, 2007. http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/ifc2x3/html/.

20. Campbell, Dace A. BIM - The Web Application for AEC. [Presentatie] 2007.

21. The buildingSMART Glossary of Terms. [Document] sl : Model Support Group, 2007.

22. Erabuild. Review of the Development and Implementation of IFC compatible BIM. [Document] 2008.

 

Universiteit of Hogeschool
Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Publicatiejaar
2009
Kernwoorden
Share this on: