Functionele en Disfubctionele Impulsiviteit en het Effect ervan op (Mal)Adaptief Functioneren in een Steekproef uit de Algemene Populatie van 16 tot 65 Jaar in Vlaanderen

Christel SOMERS Nele Jacobs Aart Mudde
Persbericht

Functionele en Disfubctionele Impulsiviteit en het Effect ervan op (Mal)Adaptief Functioneren in een Steekproef uit de Algemene Populatie van 16 tot 65 Jaar in Vlaanderen

 

Functionele en Disfunctionele Impulsiviteit en het Effect ervan op (Mal)Adaptief Functioneren in een Steekproef uit de Algemene Populatie van 16 tot 65 Jaar in Vlaanderen
                                                                         
Christel Somers
 
 
Impulsiviteit heeft in onze maatschappij maar al te vaak een negatieve connotatie. Uit een studie van Dickman (1990) blijkt dat impulsiviteit daarom beter opgesplitst wordt in zijn deelcomponenten, namelijk ‘Functionele Impulsiviteit’ en ‘Disfunctionele impulsiviteit’. ‘Functionele Impulsiviteit’ heeft eerder een positief effect op verschillende niveau’s van functioneren, ‘Disfunctionele Impulsiviteit’ eerder een negatief effect.
     Het doel van de studie die onderwerp uitmaakt van deze scriptie, is na te gaan in welke mate impulsiviteit, meer bepaald ‘Functionele Impulsiviteit’ en ‘Disfunctionele Impulsiviteit’ bij 18 tot 65 jarigen in een steekproef uit de algemene populatie in Vlaanderen (België), een effect heeft op (mal)adaptief functioneren. Zowel medestudenten als collega’s, familie, vrienden en kenissen werden via e-mail aangeschreven met de vraag aan het onderzoek deel te nemen. In totaal werden 342 bruikbare antwoordformulieren geretourneerd, waarvan 168 mannen en 174 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Het onderzoek liep van 1 april 2009 tot 1 juni 2009.
     ‘Functionele Impulsiviteit’ en ‘Disfunctionele Impulsiviteit’ werden gemeten aan de hand van de ‘Dickman Impulsivity Inventory’ (DII) zelfrapportagelijst. Deze Amerikaanse vragenlijst werd door een team van de Katholieke Universiteit Leuven naar het Nederlands vertaald en gevalideerd (Claes, Vertommen & Braspenning, 2000). Het (mal)adaptief functioneren werd gemeten aan de hand van de ‘Severity Indices of Personality Problems’ (SIPP) zelfrapportagelijst. Deze vragenlijst omvat vijf betrouwbare, valide en efficiënte aanwijzingen voor kerncomponenten van (mal)adaptief persoonlijkheids-functioneren, meer bepaald: ‘Zelfbeheersing’, ‘Gemoedsgesteldheid’, ‘Relationele Bekwaamheid’, ‘Sociale Harmonie’ en ‘Verantwoordelijkheid’ (Verheul et al., 2008).
 
Resultaten.
De correlatie tussen de functionele en de disfunctionele impulsiviteitsschaal in de ‘Dickman Impulsivity Inventory’ is  relatief laag. ‘Functionele Impulsiviteit’ wordt voor 27% verklaard en gaat gepaard met adaptief functioneren op vlakken van ‘Zelfbeheersing’ en ‘Verantwoordelijkheid’, maar maladaptief functioneren op vlak van ‘Gemoedsgesteldheid’. ‘Disfunctionele Impulsiviteit’ wordt voor 16% verklaard en gaat gepaard met maladaptief functioneren op vlak van ‘Relationele Bekwaamheid’.
 
Conclusie.
Uit dit onderzoek blijkt dat impulsiviteit een belangrijke impact heeft op het (mal)adaptief functioneren. Zowel ‘Functionele Impulsiviteit’ als ‘Disfunctionele Impulsiviteit’ vragen meer aandacht van onderzoekers, in klinische maar ook in een niet-klinische setting. Elke kennisvermeerdering kan een bijdrage leveren aan behandeling, preventie en vroegtijdige interventie. Daarom besluit dit verslag met aanbevelingen voor nader onderzoek.
Vooral preventief zou er meer aandacht moeten geschonken worden aan impulsiviteit. Zo zouden leerkrachten hun eerder impulsieve leerlingen beter moeten kunnen begeleiden in plaats van hen steeds te straffen of hen (tijdens de schooluren) extra begeleiding moeten kunnen aanbieden op vlakken van ‘Impulsiviteit’, ‘Zelfbeheersing’, ‘Verantwoordelijkheid’, ‘Gemoedsgesteldheid’ en ‘Relationele Bekwaamheid’. Hopelijk kan dit dan achteraf heel wat medicatie en therapie overbodig maken.

Bibliografie

 

REFERENTIES
 
 
American Psychiatric Association (APA) (1995). Beknopte handleiding bij de DSM-IV.
Lisse, Netherlands: Swets & Zeitlinger b.v.
 
Braet. C., Claus, L., Verbeke, S., & Van Vlierberghe, L. (2007). Impulsivity in Overweight
Children. European Child & Adolescent Psychiatry, 16 (8), 473-483.
 
Chamberlain, S.R., & Sahakian, B.J. (2007). The neuropsychiatry of impulsivity. Current
      Opinion in Psychiatry, 20, 255-261.
 
Claes, L., Vertommen H., Braspenning, N. (2000). Psychometric Properties of the Dickman       Impulsivity Inventory. Personality and Individual Differences, 29, 27-35.
 
Coid, J., Yang, M., Ullrich, S., Roberts, A., & Hare, R.D. (2009). Prevalence and Correlates
      of Psychopatic Traits in the Household Population of Great Britain. International Journal
      of Law and Psychiatry, 32, 65-73.
 
Corbitt, E.M., & Widiger T.A. (1995). Sex differences among the personality disorders: an
      explanation of the data. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 225-238.
 
Dickman, S. J. (1990). Functional and Dysfunctional Impulsivity: Personality and Cognitive
      Correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (1), 95-102.
 
Dimoska, A., & Johnstone, S.J. (2007). Neural Mechanisms Underlying Trait Impulsivity in
      Non-Clinical Adults: Stop-Signal Performance and Event-Related Potentials.
      Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 31, 443-454.
 
Dougherty, D. M., Mathias, C. W., Marsh-Richard, D. M., Prevette, K. N., Dawes, M. A.,
       Hatzis, E. S., Palmes,G., & Nouvion, S. O. (2009). Impulsivity and clinical symptoms
       among adolescents with non-suicidal self injury with or without attempted suicide.
       Psychiatry Research, 169, 22-27.
 
D’Zurilla, T.J., Mayden-Olivares, A., & Kant, G.L. (1998). Age and Gender Differences in
      Social Problem-Solving Ability. Personality and Individual Differences, 25, 241-252.
 
Evenden, J. (1999). Impulsivity: a Discussion of Clinical and Experimental Findings. Journal
      of Psychopharmacology, 13(2), 180-192.
 
Enticott, P.G., & Ogloff, J.R.P. (2006). Elucidation of Impulsivity. Australian Psychologist,      41(1), 3-14.
 
Eysenck, S.B.G. (1997). Psychoticism as a dimension of personality. In H. Nyborg (Ed.), The
      Scientific Study of Human Nature. Oxford: Elsevier Science.
 
Fossati, A., Barrat, E. S., Carretta, I., Leonardi, B., Grazioli, F. & Maffei, C. (2004).
      Predicting Borderline and Antisocial Personality Disorder Features in Nonclinical
      Subjects Using Measures of Impulsivity and Agressiveness. Psychiatry Research,
      125, 161-170.
Goethals, J. (2007). Psychologie en delinquentie. Een inleiding in de criminologische
      psychologie. Leuven, Belgium: Acco.
 
Granö, N., Keltikangas-Järvinen, L., Kouvonen, A., Virtanen, M., Elovainio, M., Vahtera, M.
      & Kivimäki, M. (2007). Health and Disability. Impulsivity as a Predictor of newly
      Diagnosed Depression. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 173-179.
 
Hallahan, B. & Garland, M. R. (2003). Essential Fatty Acids and Their Role in the Treatment
       of Impulsivity Disorders. Prostaglandines, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 71,
       211-216.
 
Ilsbroux, E. (2006). ADHD bij volwassenen. In L. Claes, P. Bijttebier, T. Vercruysse, L.
      Hamelinck & E. De Bruyn (Ed.), Tot de puzzel past. Psychodiagnostiek in methodiek en
      praktijk (55-68). Leuven, Belgium: Acco.
 
Kalenscher, T., Ohmann, T. & Güntürkün, O. (2006). The Neuroscience of Impulsive and
      Self-Controlled Decisions. International Journal of Psychophysiology, 62, 203-211.
 
Kooij, S. J. J. (2003). ADHD bij volwassenen. Inleiding in diagnostiek en behandeling.Lisse,    Netherlands: Swets & Zeitlinger b.v.
 
Li, C.R., Chen, S., Lin, W., & Yang, Y. (2005). Attentional Blink in Adolescents with   Varying Levels of Impulsvity. Journal of Psychiatric Research, 39, 197-205.
 
Li, C.R., Huang, C., Constable, R.T. & Sinha, R. (2006). Gender Differences in the Neural
       Correlates of Response Inhibition during a Stop Signal Task. NeuroImage, 32, 1918-
      1929.
 
Mariani, J.J., Horey, J., Bisaga, A;, Aharonovich, E., Raby, W., Cheng, W.Y., Nunes, E., &
      Levin, F.R. (2008). Antisocial Behavioral Syndromes in Cocaïne and Cannbis
      Dependence. The Amercican Journal of Drug and Alcohol Abuse, 34, 405-414.
 
Moeller, F.G., Barrat, E.S., Dougherty, D.M., Schmitz J.M., & Swann, A.C. (2001).
      Psychiatric Aspects of Impulsivity. American Journal of Psychiatry, 158, 1783-1793.
 
Neef, N.A., Bicard, D.F. & Endo, S. (2001). Assessment of Impulsivity and the Development
      of Self-Control in Students with Attention deficit Hyperactivity Disorder. Journal of
      Applied Behavior Analysis, 34 (4), 397-408.
 
Pattij, T. & Vanderschuren, L. J. M. J. (2008). The Neuropharmacology of Impulse Behavior.
      Trends in Pharmacological Sciences, 29 (4), 192-199.
 
Reber, A.S. (2004). Woordenboek van de psychologie. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 
Robinson, E.S.J., Eagle, D.M., Economidou, D., Theobald, D.E.H., Mar, A.C., Murphy, E.R.,
      Robbins, T.W., & Dalley, J.W. (2009). Behavioral Characterisation od High Impulsivity
      on the 5-choice Serial Reaction Time Task: Specific Deficits in ‘Waiting’ versus
      ‘Stopping’. Behavioral Brain Research, 196, 310-316.
 
 
Spencer, T. J., Biederman, J., & Mick, E. (2007). Attention-deficit/Hyperactivity Disorder:
Diagnosis, Lifespan, Comorbidities, and Neurobiology. Journal of Pediatric Psychology, 32(6), 631-642.
 
Swann, A. C., Steinberg, J. L., Lijffijt, M. & Moeller, G. (2008). Impulsivity: Differential
      relationship to depression and mania in bipolar disorder. Journal of Affective Disorders
     106, 241-248.
 
Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (fourth edition).
Boston: Allyn and Bacon.
 
van Asselt, A.D.I., Dirksen, C.D., Arntz, A. & Severens, J.L. (2007). The Cost of
      Borderline Personality Disorder: Societal Cost of Illness in BPD-patients. European            Psychiatry 22, 354-361.
 
Van Dale (1988). Handwoordenboek Hedendaags Nederlands. Utrecht,
      Netherlands/Antwerpen, Belgium: Van Dale Lexicografie.
 
Van der Molen, H.T., Perreijn, S., & van den hout, M.A. (1997). Klinische psychologie.
      Theorieën en psychopathologie. Groningen, Netherlands: Wolters-Noordhoff.
 
Verheul, R., Andrea, H., Berghout, C. C., Dolan, C., Busschbach, J. J. V., van der Kroft, P. J.
A., Bateman, A. W., & Fonagy, Peter (2008).Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118): Development, Factor Structure, Reliability, and Validity.Psychological Assessment, 20(1), 23-34.
 
Vigil-Colet, A., & Codorniu-Raga, M. (2004). Aggression and inhibition deficits, the role of
functional and dysfunctional impulsivity. Personality and Individual Differences, 37, 1431-1440.
 
Vollmer, T.R., Borrero, J.C., Lalli, J.S., & Daniel, D. (1999). Evaluating Self-Control and
      Impulsivity in Children with Secere Behavior Disorders. Journal of
      Applied Behavior Analysis, 32 (4), 451-466.
 
Wilson, J.Q., & Herrnstein, R.J. (1985). Crime and human nature.New York, NY: Simon &
      Schuster.