Zuivering van het douchewater van het Dranouter festival

Wim Audenaert
Persbericht

Zuivering van het douchewater van het Dranouter festival

ZUIVERING VAN HET DOUCHEWATER VAN HET DRANOUTER FESTIVAL

Het Folkfestival Dranouter werkt samen met Hogeschool West-Vlaanderen – departement PIH en Desotec om een technisch en economisch haalbare oplossing te vinden voor het zuiveren van het douche- en waswater van het festival. Dit is afkomstig van de festivalgangers die overnachten op de campings. Hierbij wordt getracht de ontvangende beek zo weinig mogelijk te belasten. Tijdens Folkfestival Dranouter 2007 werden op pilootschaal verschillende alternatieven getest. Tijdens de editie 2008 van het festival zal het volledige watervolume worden behandeld.

 

Het Folkfestival Dranouter is een gevestigde waarde in de festivalwereld in ons land. Het festival vindt jaarlijks plaats in het kleine dorp Dranouter, gelegen in de fusiegemeente Heuvelland, in het zuidwesten van West-Vlaanderen. Zoals op vele kortdurende evenementen worden op enkele dagen grote hoeveelheden afval en afvalwater geproduceerd. In Dranouter is geen rioolnet aanwezig dat gekoppeld is aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waardoor 400m³ afvalwater op 4 dagen rechtstreeks in de Douvebeek wordt geloosd.

Metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de zuurstofconcentratie tijdens en na het festival drastisch daalt. De oorzaak van de zuurstofonttrekking ligt vooral bij microbiële afbraak van organische componenten zoals zepen en shampoos. De chemische zuurstofvraag of CZV (de hoeveelheid zuurstof nodig om een organische stof chemisch af te breken)  van het afvalwater ligt gemiddeld rond 200 mg O2/l.

 

De pilootopstelling op het festival bestond uit een bezinkingstank met een volume van 1m³, een dead-end membraanfilter en een actieve koolfilter. Bij bezinking worden bezinkbare partikels zoals zand en modder afgescheiden onder invloed van de zwaartekracht. Membraanfiltratie is een zuiveringstechniek die berust op de zeefwerking door een poreus microfiltratie membraan. Onzuiverheden met grotere afmetingen dan de poriediameter van het membraan worden weerhouden aan het membraanoppervlak. Actieve koolfiltratie is een adsorptieve zuiveringstechniek waarbij opgeloste organische stoffen onder invloed van fysische krachten blijven kleven aan het kooloppervlak. Door de korrelige structuur van het koolbed worden ook zwevende componenten verwijderd.

 

Door behandeling van het afvalwater met actieve kool kan een gemiddelde CZV reductie van 89% en een TSS-reductie (zwevende stoffen) van 94% bewerkstelligd worden over de hele duur van het festival. Het toegepaste membraan is in staat de CZV met 49% en TSS met 100% te reduceren. Er kan worden gesteld dat geen stikstof- of fosforverwijdering optreedt met beide opstellingen. Van deze parameters worden de lozingsnormen wel niet overschreden.

 

Door de grote piekdebieten op het festival is het technisch niet mogelijk membraanfiltratie toe te passen. Uit het debietverloop valt af te leiden dat pieken van 14m³/h geen uitzondering zijn. Enkel tijdens de optredens en de nachten valt het waterverbruik terug. Tevens worden met deze methode niet alle lozingsnormen gerespecteerd en ligt de kostprijs relatief hoog.

Actieve koolfiltratie kan de hoge verwerkingssnelheden aan, waarbij de zuiveringsefficiëntie van de normoverschrijdende parameters hoog ligt.

 

Er werd dan ook besloten om voor de editie van 2008 in samenwerking met de firma Desotec N.V. uit Roeselare een zuiveringsinstallatie gebaseerd op actieve koolfiltratie te voorzien die het volledige volume douche- en waswater behandelt.

 

Bibliografie

 

 

 

 

 

 

7The American Water Works Association, Inc., Water quality and treatment. 3rd. United States of America: McGraw-Hill, 1971.

 

8”Baeyens, J., L. Hosten, e.a. Afvalwaterzuivering. 1st ed. Diegem: WKB nv, 1995, p151-154

 

9Arcadio, P. Sincero, and A. Sincero Gregoria. Physical-Chemical treatment of water and wastewater. 1st ed. London: IWA Publishing, 2003.

 

11Darshan, Singh Sarai. Water treatment made simple for operators. 1 st ed. New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2006.

 

13Metcalf, e.a., Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. New York: McGraw-Hill, 1991.

 

15 Mulder, Marcel. Basic Principles of Membrane Technology. 2 nd ed. Dordrecht Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1996.

 

16 Huang, Zhang, Zheng-Ming, Y.-Z., e.a.. "A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites." Composites Science and Technology 25 8 Apr 2003 2-24. 30 Apr 2007 <http://www.sciencedirect.com&gt;.

 

17 Van Camp, Tamara, ‘Nanovezelstructuren met behulp van elektrospinning’, Universiteit Gent, Vakgroep Textielkunde

 

25 APHA, AWWA, WPCF, Standard Methods for the examination of wastewater. 16 th ed. 1985.

Internet

1Heuvelland, Gemeente. “Onze gemeente.” Heuvelland. Gemeente Heuvelland. 7 mei 2007 <http://www.heuvelland.be/website/843-www/137-www.html&gt;

 

2Dranouter, Folkfestival. “Geschiedenis.” folkdranouter. Vzw Folkfestival Dranouter. 24 april 2007 <http://www.folkdranouter.be&gt;

 

4Dranouter, Folkfestival. “Milieu” folkdranouter. Vzw Folkfestival Dranouter. 24 april 2007 <http://www.folkdranouter.be&gt;

 

10”Index of artwork.” Allerair 01 April 2006. Allerair. 24 April 2007 <http://www.allerair.com/artwork/carbon-adsorb.gif&gt;

 

12”Activated Carbon.” Desotec. Desotec NV. 6 Maart 2008 <www.desotec.com&gt;.

 

21Van Der Bruggen, Bart. "Laboratory for enviromental technology." Department of Chemical Engineering. 14 Feb 2002. KU Leuven. 24 Apr 2007 <http://cit.kuleuven.be/let/les1.pdf&gt;.

 

22 Koenders, "Percolatierietveld." TU Delft. TU Delft. 13 Apr 2008 <http://www.tudelft.nl/live/binaries/16b0460d-e875-49a5-a12c-b43182130c0…;.

 

23"Navigator." Milieuwetgeving. VITO. 7 Apr 2008 <www.emis.vito.be&gt;.

 

26"Navigator." Milieuwetgeving. VITO. 13 maart 2008 <http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/referentielabo_bodem_CMA_2002_2_I_C5…;.

 

27 Hach Lange water quality. Hach-Lange. 14 maart 2008 <http://www.nl.hach-lange.be&gt;.

Diversen

3Debaene, Marjan. “vzw Folkfestival Dranouter: a New Tradition.” Stageverslag. 2002.

 

5Denys, Veroniek. “Waterbeheer op evenementen-case Folk Dranouter.” STIP-preventiedossier: Milieuzorg op evenementen 05 mei 2002: 5.

 

6Gheyselbrecht, Erik. “Analyseresultaten Folkfestival Dranouter.” VMM monstername december 2006: 1.

 

14Hogie, J., “Laboratorium Proceswater”, cursus gedoceerd in het kader van het vak Waterbehandeling, Provinciale Industriële Hogeschool Kortrijk

 

18De Vrieze, Sander. "SEM resultaten." E-mail to author.12 Nov. 2007.

 

19De Vrieze, Sander. Personal interview. 17 Nov. 2007.

 

20 Decostere, Bjorge. "CWP." E-mail to author.24 Apr. 2008.

 

24 De Winter, Kathleen. "Wetgeving." E-mail to author.07 Apr. 2008.

 

28 VMW, "Dranouter." E-mail to author.7 apr. 2008.

 

Universiteit of Hogeschool
master in de industriële wetenschappen, optie milieukunde
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: