A view @ Deceuninck

Eline Vincke Julie Dhoest
Persbericht

A view @ Deceuninck

De organisatie VKW daagde ons,  Julie Dhoest en Eline Vincke, uit om een project op te starten dat de kloof tussen het beroepsonderwijs en de bedrijfswereld kleiner zou maken. Wij grepen deze kans met beide handen en waren onmiddellijk gemotiveerd om samen zo’n project uit te werken. We werkten nauw samen met het bedrijf Deceuninck Plastics, dat ons hielp in de uitwerking van enkele themabundels, bestemd voor leerlingen uit de derde graad BSO. De kunststofproductie, het leren solliciteren, veilig werken in een goed team en bedrijfseconomie zijn hot items bij Deceuninck. Met onze bundel maken de leerlingen kennis met het reilen en zeilen van een onderneming op een creatieve manier. Wij willen met dit eindwerk de kloof tussen het onderwijs en bedrijfsleven dichten.

 

Bibliografie

Deceuninck Plastics N.V

www.vkc-onderwijs.be

Universiteit of Hogeschool
Regentaat Algemene Vakken
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: