RolToels - e-magazine voor jonge rolstoelers in Vlaanderen

Philip Struyf
Persbericht

RolToels - e-magazine voor jonge rolstoelers in Vlaanderen

  – www.roltoels.be

ROLTOELS, EN ALLES LOOPT OP ROLLETJES

RolToels is een nieuw online magazine voor jonge rolstoelers in Vlaanderen. Het concept werd bedacht en gerealiseerd door Philip Struyf, laatstejaarsstudent onlinejournalistiek aan de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Philip wilde al langer iets journalistieks voor rolstoelers maken. Rolstoelen maken immers al jarenlang deel uit van zijn leven: Philips stiefvader zit in een rolstoel, en als adolescent begeleidde hij vakanties voor mindervalide jongeren. “Wat mij daarbij opviel, was de positieve ingesteldheid van die jongeren,” vertelt Philip. “De buitenwereld ziet vaak enkel wat ze niet kunnen, terwijl zij de focus leggen op wat ze wel kunnen. Eens je die stap zet, is er veel meer mogelijk dan je denkt. En kan er al eens gelachen worden, zelfs met een ernstige handicap.”

FRUSTRATIES VERMIJDEN

Toch botsen rolstoelgebruikers in hun dagelijks leven vaak op hindernissen. Dingen waar je als valide persoon niet meer bij nadenkt, kunnen bij rolstoelers voor heel wat frustraties zorgen. “Probeer op de Oude Markt in Leuven maar eens een café te vinden met een toegankelijk toilet,” illustreert Philip. “Net dat soort frustraties wil ik met RolToels vermijden.” Op de website vind je dan ook informatie om het leven als rolstoeler aangenamer en gemakkelijker te maken, met aandacht voor de beperkingen die een rolstoel met zich meebrengt. “Die zijn er wel degelijk, daar kunnen we niet omheen. Maar je mag rolstoelers niet reduceren tot hun handicap,” zegt Philip. De positieve boodschap is voor hem dan ook zeer belangrijk: “RolToels moet rolstoelers inspireren en stimuleren om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Er kan een bespreking van een tentoonstelling of een restaurant op RolToels staan – net als in andere magazines – maar dan met een extra alinea met aandacht voor de toegankelijkheid. Zo vermijden we frustraties achteraf. Tenzij de kok een slechte dag heeft natuurlijk...”

ROLSTOEL ALS BINDENDE FACTOR

De manier waarop RolToels informatie verschaft, is uniek. Er is wel een heleboel informatie te vinden op het internet, maar die voldoet niet volgens Philip: “Aan de ene kant heb je de sites van de overheid: bomvol informatie, maar je moet gestudeerd hebben om er je weg op te vinden. Aan de andere kant heb je heel veel ziektegebonden of persoonlijke sites en blogs. Die zijn dan weer te beperkt.” RolToels wil iets daartussen aanbieden: “De rolstoel is de verbindende factor van de doelgroep, al hebben mensen met beperkte mobiliteit natuurlijk ook iets aan de informatie die op RolToels verschijnt. En ook mensen zonder handicap zijn welkom, al is dat natuurlijk moeilijk te controleren,” lacht Philip.

Philip ging voor de invulling op zoek naar positieve verhalen. Zo zocht (én vond) hij een dansschool voor rolstoelers, en een volledig aangepast bed & breakfast. “De reacties waren stuk voor stuk positief,” vertelt hij. “Met de informatie en tips die ik kreeg had ik nog drie sites kunnen volschrijven. Het bewees dat RolToels nodig was, en stimuleerde me natuurlijk om verder te doen.”

ONMIDDELLIJK INZETBAAR

Van bij het uitdenken van het concept, wilde Philip dat het project verder zou dragen dan zijn eindwerk. “Het zou zonde zijn dat RolToels na mijn verdediging zomaar zou verdwijnen, daarvoor was het te hard nodig,” zegt Philip. Voor de praktische uitwerking maakte hij dan ook gebruik van een content management systeem, zodat er eenvoudig nieuwe artikels op de website geplaatst kunnen worden. Peter Van Edom, docent en eindwerkpromotor, is enthousiast over het technische aspect van RolToels: “Philip bewees met RolToels dat hij op zelfstandige basis een open source content management systeem naar zijn hand kan zetten, en dit zowel in XHTML, CSS als PHP. In alle jaren dat ik lesgeef was ik zelden zo verwonderd over de technische competenties van een van 'mijn' studenten. RolToels is als e-magazine onmiddellijk inzetbaar."

Na zijn eindwerkverdediging ging Philip dan ook op zoek naar een externe partner om RolToels verder te zetten. En met succes: de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, met zo’n 25.000 leden één van de grootste handicaporganisaties in Vlaanderen, toonde onmiddellijk interesse. Rosie Roothans van KVG legt uit waarom: “RolToels richt zich tot jonge mensen met een lichamelijke handicap. Zij richten zich vaak niet graag tot een handicaporganisatie, maar hebben wel behoefte aan informatie en rolmodellen. En daarvoor is RolToels een ideaal medium.” Ook het gebruiksgemak en medium vielen bij KVG in de smaak: “We kunnen vrijwilligers aanspreken om RolToels mee vorm te geven. De doelgroep van RolToels is vaak zeer veel met internet bezig, net omdat ze op de informatiesnelweg geen mobiliteitsbeperkingen kennen. En natuurlijk is RolToels een eerlijk magazine met een positieve invalshoek. En daar was nood aan,” besluit Rosie.

ROLTOELS ALS STARTPAGINA

Ten laatste in januari wordt RolToels opnieuw gelanceerd. “De kroon op het werk,” aldus Philip. Hij kreeg uitstekende punten voor zijn eindwerk, won de prijs voor het beste eindwerk onlinejournalistiek, en werd door zijn hogeschooldepartement genomineerd voor de afstudeerprijs van de vzw Bachelor. Maar de wetenschap dat RolToels verdergezet zal worden, schenkt hem nog het meest voldoening: “Ik schreef in mijn conceptdossier dat RolToels de startpagina van elke jonge rolstoelgebruiker in Vlaanderen zou moeten zijn, dat kan nu werkelijkheid worden. Pas dan is mijn missie geslaagd.”

Bibliografie

 

BIBLIOGRAFIE

 • Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH), Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel; www.vaph.be
 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Tervurenlaan 211, 1150 Brussel; www.riziv.fgov.be
 • Algemene socio-economische enquête 2001, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene directie statistiek en economische informatie enquête 2001, Leuvenseweg 44, 1000 Brussel; www.stabel.fgov.be/CENSUS
 • Verbelen, J. (2005), Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen: integratie in sociale netwerken en publieke opinie over inclusie in Vlaanderen gepeild! 2005, Administratie Planning en Statistiek Vlaanderen.
 • Abberley, P. (1999), The Spectre at the Feast: Disabled People and Social Theory, in T. Shakespeare (ed.), The Disability Reader, London: Cassell.
 • Handinfo, handige informatie voor personen met een handicap, VAPH 2006.
 • Krakende karkassen op wielen; www.krakendekarkassenopwielen.be
 • Vlaamse vereniging voor neuromusculaire aandoeningen: www.nema.be
 • Vlaamse Huntingtonliga; www.huntingtonliga.be
 • Piekernie, vereniging voor personen met een dwarslaesie; www.piekernie.org
 • VZW GRIP, Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap; www.gripvzw.be
 • Stichting Intermobiel; www.intermobiel.com
 • New Mobility; www.newmobility.com
Universiteit of Hogeschool
Journalistiek - Afstudeertraject Online
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: