Mogelijke maatregelen om de CO2-uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren.

Yavuz Bayrak
Persbericht

Mogelijke maatregelen om de CO2-uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren.

 

Met deze eindverhandeling bespreekt men de situatie van de internationale vervoerssectoren aangaande het globale klimaatbeleid. De laatste jaren stelt men zich meer en meer de vraag over de uitstoot door internationaal opererende transportmodi terwijl tot vandaag de nadruk in het milieubeleid vooral lag op het transport langs de weg, het spoor en de binnenvaart. Het International Civil Aviation Organization (ICAO) en het International Maritime Organization (IMO) zijn de uitstoot in de internationale luchtvaart respectievelijk de internationale scheepvaart aan het bekijken. Tot op heden hebben deze twee instanties echter nog niets concreets uitgewerkt omwille van de vele, soms tegenstrijdige, aspecten van mogelijke maatregelen.

 

In het inleidende hoofdstuk van het eindwerk probeert men een schets te maken van de situatie vooraf. Men vertrekt hier van de conferentie georganiseerd door de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in het jaar 1992 waar men voor het eerst algemene bepalingen heeft vastgelegd in een Klimaatverdrag. Het Internationaal Klimaatverdrag is een raamwerkverdrag met weinig concrete afspraken waarvan het doel de stabilisatie van concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer is. Dit met het oog op het vermijden van een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaatsysteem. Het Klimaatverdrag werd door 186 landen ondertekend, inclusief de Verenigde Staten en Australië.

 

De conferentie in Rio de Janeiro werd gevolg door een Intergouvernementeel Panel in 1995 dat leidde tot het Verdrag van Kyoto. In dit Kyoto-protocol werden er meer concrete verplichtingen opgenomen betreft een globale milieupolitiek. Men is in het protocol een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 5% overeengekomen en dit tegen het jaar 2012. Deze beperking van de uitstoot geldt kijkend naar het niveau van de uitstoot in 1990. Men kan hierbij vermelden dat op één na alle belangrijke ontwikkelde landen het protocol hebben ondertekend en bekrachtigd. Wel is het zo dat men in verschillende staten van de VS maatregelen heeft getroffen om de uitstoot te beperken alhoewel de federale overheid het protocol niet erkend heeft.

 

Met het onderzoek probeert men mogelijke oplossingen aan te reiken aan diegenen die iets willen doen aan het probleem, en dit in het bijzonder in de internationale vervoerssectoren. Deze sectoren samen hebben een groot aandeel in de globale uitstoot van broeikasgassen die van menselijke oorsprong is. Hun totale aandeel bedraagt ongeveer 5% maar het grote gevaar rust in het feit dat beide sectoren een grote groei kennen. Het aandeel zal in de toekomst dus groter worden indien er geen concrete maatregelen komen.

 

In het kader van deze problematiek heeft men dan ook de voorgestelde maatregelen stuk voor stuk bekeken. Voor men de verschillende maatregelen van nader onderzocht, heeft men naar de karakteristieken van elke sector gekeken om te bepalen of men beide sectoren al dan niet samen kon bespreken in het zoeken van mogelijke oplossingen. Men kon vaststellen dat naast het bestaan van enkele belangrijke verschillen tussen beide sectoren, het wijden van een apart hoofdstuk aan iedere sector een duidelijker beeld zou geven aan de lezer.

 

Uit het onderzoek is gebleken dat een efficiënte manier om rekening te houden met de uitstoot van broeikasgassen best gebeurt via het systeem van de emissierechten. Dit voor het zetten van druk tot actie bij de stakeholders, een vlotte werking van het systeem in zijn geheel en het bereiken van de doelstelling tegen een optimale kostprijs. Het zou in ieders belang zijn als een dergelijk systeem wereldwijd ingevoerd zou worden. Dit zou dan kunnen gebeuren onder het gezag van de Internationale Organisatie voor de Civiele Luchtvaart (ICAO) of de Internationale Organisatie voor de Scheepvaart (IMO) voor de internationale luchtvaart respectievelijk de internationale scheepvaart.

Bibliografie

 

Bibliografie

Bode et al, 2002, Analysis of ecological, technical and economic implications for international maritime transport, International Journal of Maritime Economics, Vol. 4, p.164-

 

CE Delft, 1998, A European environmental aviation charge. Feasibility study

 

CE Delft, 2007, Handbook on estimation of external costs in the transport sector

 

Ehman, T., 2006, Ground support equipment (GSE) and emissions reductions

 

Endresen, O. et al, 2003, Emission from international sea transportation and environmental impact, J. Geophys. Res., Vol. 108, NO. D17, 4560

 

European Federation for Transport and Environment (T&E), 2007, How to Make the Sea Green: Seminar on Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Maritime Transport, 17 oktober 2007

 

Eyring, V. et al, 2005, Emissions from international shipping: 1. The last 50 years, J. Geophys. Res., 110

 

Faber, J. et al, 2006, Aviation and maritime transport in a post 2012 climate policy regime, CE Delft

 

Greene en Ahmad, 2005, Costs of U.S. Oil Dependence

 

Haacker, J., 2006, IATA fuel efficiency campaign

 

Husse, O., 2006, Best practices for fuel economy

 

Hutter, I., 2006, Engine deterioration and maintenance actions

 

IMO, 2000a, Prevention of air pollution from ships. Report on he outcome of the IMO study on greenhouse gas emissions from ships, MEPC 45/8, New York

 

IMO, 2000b, Prevention of air pollution from ships. Consideration of an IMO strategy for greenhouse gases reduction, MEPC 45/8/3, New York

 

Kageson, P., 2007, Linking CO2 emissions from international shipping to the EU ETS

 

Lee, K.-Y., 1983, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beim Schiffsentwurf, Schiffstechnik (30), p.68-83

 

Lloyd’s Register, 2000, World fleet statistics, London, Verenigd Koninkrijk

 

Maurice, L., 2006, Alternative fuels, aviation and the environment

 

Meijers, D., 2005, Tax flight: an investigation into the origins and developments of the exemption from various kinds of taxation of international aviation, International centre for integrative studies: Maastricht

 

MIRA, 2005, Internalisering van externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen, MIRA/2005/02

 

Nieuwpoort, G. en Meijnders, E.L.M., 1998, The integration of economic and safety policy for shipping: The need fors elf-organisation, Quality Shipping, market mechanisms for safer shipping and cleaner oceans, Rotterdam, p. 191-216

 

Rietveld, P., 2007, Naar een duurzaam en hoogwaardig transportsysteem, VUB leerstoel

 

Ron, W. et al, 2004, Climate impacts from international aviation and shipping

 

Shewcuk, L. , 2006, Airport infrastructure enhancements

 

UNFCCC, 1999a, Methods used to collect data, estimate and report emissions from international bunker fuels, rapport geschreven door Det Norske Veritas

 

Waitz, I., 2006, Emissions-operations research

 

Online bronnen

An Inconvenient Truth, 2006, geraadpleegd op 11 augustus 2008 via <URL: http://www.imdb.com/title/tt0497116&gt;

 

Bond Beter Leefmilieu, 2008, Auto-industrie komt beloofde Kyoto-inspanningen niet na, geraadpleegd op 9 mei 2008 via <URL: http://www.bondbeterleefmilieu.be&gt;

 

Brusselbruxelles.blogspot.com, 2008, Belgen gaan trager vliegen, geraadpleegd op 7 juni 2008 via <URL: http://brusselbruxelles.blogspot.com/2008/04/belgen-gaan-trager-vliegen…;

 

European Commission, 2008, Uitstoot door luchtvaart begrenzen in de strijd tegen klimaatverandering,  geraadpleegd op 9 mei 2008 via <URL: http://ec.europa.eu/news/environment/061220_1_nl.htm&gt;

 

European Maritime Safety Agency, 2006, Geraadpleegd op 12 augustus 2008 via <URL: http://www.emsa.eu.int&gt;

 

EUobserver.com, 2008, geraadpleegd op 8 mei 2008 via <URL: http://euobserver.com/877/25513&gt;

 

Infras, 2000, External costs of transport, geraadpleegd op 22 mei 2008 via <URL: http://www.infras.com&gt;

 

New Zealands Climate Change Solutions, 2007, More than global warming, geraadpleegd op 4 januari 2008 via <URL: http://www.climatechange.govt.nz&gt;

 

ReallyNatural.com, 2008, Scandinavian Airline Slows Down to Cut Carbon and Save Fuel, geraadpleegd op 7 juni 2008 via<URL: http://www.reallynatural.com/archives/business/scandinavian_airline_slo…;

 

Regjeringen.no, 2007, No reason for international aviation and maritime transport to be excluded from a new climate regime, geraadpleegd op 15 oktober 2007 via <URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dep/politisk_ledelse/Tidligere-stat…;

 

The Guardian, 2007, CO2 output from shipping twice as much as airlines, geraadpleegd op 12 november 2007 via <URL: http://www.guardian.co.uk/environment/2007/mar/03/travelsenvironmentali…;

UNFCCC, 1996, FCCC/SBSTA/1996/7/ADD.2 , geraadpleegd op 12 november 2007 via <URL: http://unfccc.int/cop4/resource/docs/1996/sbsta/07a02.htm&gt;

 

UNFCCC, 1997, Annex B Kyoto-protocol, geraadpleegd op 14 februari 2008, <URL: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php&gt;

 

United Nations Framework on Climate Change, 2006, geraadpleegd op 14 december 2007 via <URL: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf&gt;

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2008
Share this on: