Moderne Navigatie. De beste stuurlui staan aan wal. Fictie of realiteit?

Rob Follon
Persbericht

Moderne Navigatie. De beste stuurlui staan aan wal. Fictie of realiteit?

Moderne Navigatie

De beste stuurlui staan aan wal. Fictie of Realiteit?
 
Iedereen kent wel de uitdrukking ‘de beste stuurlui staan aan wal’. Maar in deze verhandeling gaat het niet zozeer om de figuurlijke, dan wel om de letterlijke betekenis van het spreekwoord.
In een tijd waarin talloze werkprocessen computergestuurd worden en zowat alles van op afstand bediend kan worden, kan men zich inderdaad afvragen hoever we nog verwijderd zijn van het ogenblik dat ook zeeschepen van aan wal zullen bestuurd worden. Over welke hightech snufjes zal de officier van wacht in de toekomst beschikken om een schip op een veilige, efficiënte, economische en ecologisch verantwoorde manier van plaats A naar plaats B te navigeren? Zullen zeeschepen ooit zonder bemanning varen?
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn we eerst gaan kijken hoever men op dit moment staat in de scheepvaart en welke de te verwachten ontwikkelingen zijn. Na talloze gesprekken met specialisten en ervaringsdeskundigen werd al gauw duidelijk dat de evolutie zich zowel zou afspelen op het gebied van navigatietechnologie, digitalisering en communicatie als op het gebied van integratie.
 
In het hoofdstuk ‘Navigatietechnieken’ passeren gps, radar en zeekaarten de revue. Gps, het Amerikaanse satellietsysteem voor positie- en tijdsbepaling, zal in 2013 aangevuld worden met het Europese systeem Galileo. Hierdoor kunnen we een beroep doen op een groter aantal satellieten, wat de nauwkeurigheid ten goede komt. Maar het blijft riskant om enkel en alleen te vertrouwen op satellietsystemen. Daarom werd het vrijwel vergeten radioplaatsbepalingsysteem Loran-C terug opgevist. Dit zou de impact van gps-serviceonderbrekingen moeten opvangen. De verouderde Loran-C werd verder ontwikkeld en omgedoopt tot eLoran. Dit kan als back-up gebruikt worden voor de satellietsystemen. Volgens de huidige plannen zou eLoran wereldwijd operationeel zijn in 2015.
Wat betreft de radar leggen we de techniek uit van de NT-radar (Nieuwe-Technologie-radar). Deze biedt belangrijke voordelen t.o.v. de klassieke radar. Zo kan een NT-radar een in de golven bewegend object ter grootte van slechts ½ m2 waarnemen van op een afstand van 5 zeemijl. De invoering van de NT-radar wordt verwacht vanaf 2010. De volgende stap in de evolutie is het vervangen van de bekende ronddraaiende radarantenne door een vaste en het combineren van de X- en de S-band in een zogenaamde ‘Dual Band Radar’.
De overschakeling van papieren zeekaarten naar elektronische kaarten met ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) verloopt trager dan verwacht. Nochtans biedt ook dit een hele reeks voordelen. Zo verschijnen de positiegegevens van het schip automatisch op het scherm, de tijd die nodig is voor het maken van een routeplanning wordt aanzienlijk ingekort en door de elektronische kaartupdates zullen manuele kaartcorrecties tot het verleden behoren. Maar ook hier is het belangrijk dat we niet uitsluitend vertrouwen op wat er op het scherm verschijnt. Visuele controle van de elektronisch aangeduide positie blijft noodzakelijk.
 
In het hoofdstuk ‘Digitalisering & communicatie’ gaan we na welke invloed de nieuwe communicatiemiddelen, snelle datatransfer, nieuwe softwaresystemen en internettechnieken zullen hebben op de activiteiten op de brug. De snelheid van de dataverbinding tussen wal en schip zal toenemen, terwijl de kosten voor het gebruik ervan zullen dalen. ‘Always on’ breedbandinternet zal zijn intrede doen aan boord, waardoor schip en kantoor steeds dichter naar elkaar toegroeien. Alle schepen van een vloot zullen samen met de kantoren aan wal één groot digitaal bedrijfsnetwerk vormen. Wat vooral belangrijk is bij de nieuwe softwaretoepassingen is de gebruiksvriendelijkheid. Hoe eenvoudiger iets is in gebruik, hoe minder fouten er gemaakt zullen worden.
 
Nog een opvallende evolutie is de steeds verder doorgedreven integratie van o.a. de navigatie-instrumenten, waarbij de weg open ligt naar het multifunctionele werkstation. Dit biedt de mogelijkheid tot volledige integratie van gegevens. Zo kan de officier van wacht met één en hetzelfde toestel eender welk gegeven opvragen. De gegevens kunnen eenvoudig met elkaar gecombineerd en vergeleken worden. Indien de scheepsbrug dan ook nog in real time via breedbandsatellietcommunicatie verbonden is met het bedrijfsnetwerk, kunnen zelfs centrale operatoren aan wal toegang krijgen tot alle informatie. Zij kunnen ‘meekijken’ en assisteren, en in de toekomst misschien zelfs de boordinstrumenten bedienen.
Zullen dan letterlijk de beste stuurlui aan wal staan? Zover zal het wellicht niet komen, omdat het te grote risico’s inhoudt. Het uitvallen van één component van een geïntegreerd systeem kan een totale black out veroorzaken. Om dit te vermijden, zou men een dubbele uitrusting kunnen voorzien, maar dit betekent ook een verdubbeling van de kostprijs. En bij het uitvallen van de verbinding tussen wal en schip zal een ramp al helemaal onafwendbaar zijn. Bovendien is er nog het probleem van beveiliging tegen o.a. piraterij en sabotage. Neen, onbemande schepen zijn nog niet voor morgen.
 
Wel worden, dankzij de combinatie en integratie van al deze innovaties, nieuwe toepassingen mogelijk. Eén van deze nieuwigheden is LRIT (Long Range Identification and Tracking), waarmee schepen wereldwijd geïdentificeerd en gevolgd kunnen worden.
e-Navigatie (niet te verwarren met elektronische navigatie) is dan weer een geharmoniseerd systeem waarbij alle nuttige maritieme informatie aan boord en aan wal elektronisch wordt verzameld, geïntegreerd, uitgewisseld, gepresenteerd en geanalyseerd. Het is de bedoeling hiermee de navigatieactiviteiten te optimaliseren, wat tevens de maritieme veiligheid en de bescherming van het milieu ten goede komt.
Maar de toepassingen met waarschijnlijk de grootste impact op korte termijn zijn de elektronische AtoN-services (Aids to Navigation). Deze maken het mogelijk in dringende gevallen bvb. waarschuwingsboeien of afbakeningen op de elektronische zeekaart te tonen, zonder dat ze effectief op zee geplaatst moeten worden.
 
Het is duidelijk dat er in de toekomst heel wat zal veranderen op de brug. Alleen zal het niet zo snel gaan als de techniek het toelaat. De scheepvaartsector wordt gekenmerkt door conservatisme. Experimenteren is uit den boze. Degelijkheid en betrouwbaarheid moeten eerst worden bewezen. Veiligheid van schip en opvarenden staat voorop. Ondanks alle technologische nieuwigheden zullen menselijke fouten echter nooit kunnen worden uitgesloten. Mits voldoende bemanning, juiste werkprocedures, efficiënte navigatiehulpmiddelen en ondersteunende diensten is het wel mogelijk ze tot een minimum te beperken.
Ook al wordt het technisch mogelijk een schip zonder bemanning te laten varen, er zal altijd iemand aan boord moeten zijn die de situatie ter plaatse kan inschatten en tijdig kan ingrijpen, mochten de systemen falen.
‘De beste stuurlui staan aan wal’ zal dus nog lang fictie blijven.

Bibliografie

 

ACIA (2004), Impacts of a Warming Arctic, november, http://www.acia.uaf.edu/, 17 december 2007.
Alexander, L. en Huet, M. (2007), Marine Information Objects (MIOs), 12 februari, http://www.iho.shom.fr/COMMITTEES/CHRIS/CHRIS/SDI_Matters/Marine_SDI_Wo…, 12 januari 2008.
Alimchandani, M., IALA (2006), 16de IALA-conferentie Aids to Navigation in a Digital World,.22-27 mei 2006, Shanghai, http://www.puertos.es/export/download/puertos/1162227187015.pdf, 5 januari 2008
Allen, C., University of Kansas, U.S. (2004), Radar Pulse Compression, 17 juni, http://www.ittc.ku.edu/workshops/Summer2004Lectures/Radar_Pulse_Compres…, 19 november 2007.
Basker, S., Last, D., Groton, Connecticut (2006), The General Lighthouse Authorities’ Loran Programme and Current Status in Europe, 11 oktober,      
http://www.loran.org/Meetings/Meeting2006/Session 1 - Loran Status around the World/s1n2.pdf,
22 augustus 2007.
Blunt, S.D., Gerlach, K., Naval Research Laboratory, Philadelphia, Pennsylvania (2005), Adaptive Radar Pulse Compression, 2005 NRL review, http://www.nrl.navy.mil/Review05/images/05Simulation(Blunt).pdf,
19 november 2007.
Central Intelligence Agency (2007), The World factbook,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, 15 october 2007
ChartCo Ltd, Essex, UK (2007), Maritime Data Services, , http://www.chartco.com/services.htm,
17 augustus 2007.
Clarke, A. C. (1945), Peacetime Uses for V2, Wireless World, februari 1945, p. 58, http://lakdiva.org/clarke/1945ww/1945ww_058.jpg, 9 juli 2007.
Clarke, A. C. (1951), Superiority, short story, Magazine of Science Fiction & Fantasy
Contenue|Erkel Associates (2006), Remote Fleet Management Solution, http://contenue.com/, 13 juli 2007.
Cunningham, P., Inmarsat, Singapore (2007), Findings from Crew Calling III Market Survey, 18 september,
http://www.thedigitalship.com/powerpoints/sing07/piers cunningham, inmarsat.pdf, 23 december 2007.
Department for Transport, United Kingdom (2005), UK Government Strategy for AIS,
http://www.dft.gov.uk/pgr/shippingports/ports/modern/ais/ukgovernmentst…, 10 januari 2008.
Dürsteler, J.C., InfoVis.net (2005), Situation Awareness, 28 november, http://www.infovis.net/printMag.php?num=176&lang=2, 16 juli 2007.
Earthy, J., Lloyd’s Register, Athene (2007), Making IT easy to use, 23 october, http://www.thedigitalship.com/powerpoints/ath07/Jonathan Earthy, Lloyds Register.pdf, 22 december 2007.
Erdmann, J. (2007), Maritime radar standards chart new course as internet technology goes to sea,
IEC E-TECH Online News, juli, http://www.iec.ch/online_news/etech/arch_2007/etech_0707/focus.htm,
25 augustus 2007.
Europese Gemeenschappen (2002), Richtlijn 2002/59/EG, 27 juni,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:208:001…, 8 januari 2008
Federal Aviation Administration (FAA), Verenigde Staten (2004), Loran’s Capability to Mitigate the Impact of a GPS Outage on GPS Position, Navigation, and Time Applications, 15 maart,    
http://www.navcen.uscg.gov/eloran/Loran Tech Eval Final Report March 2004.pdf, 26 augustus 2007.
Fenn, A.J., Temme, D.H. e.a., Lexington, Massachusetts (2000), The Development of Phased-Array Radar Technology, Lincoln Laboratory Journal Volume 12 - number 2 – 2000, p. 321-340, http://www.ll.mit.edu/news/journal/pdf/vol12_no2/12_2devphasedarray.pdf, 19 november 2007.
FleetBroadband - Pricing Plans (2007), Digital Ship, Vol 8 No 3, november 2007, pp. 12-13, http://www.thedigitalship.com/DSmagazine/DSNov2007.pdf, 22 december 2007.
GLA (2004), 2020 The Vision - Marine Aids to Navigation Strategy,
http://www.trinityhouse.co.uk/pdfs/2020_the_vision.pdf, 20 augustus 2007.
GLA (2006), The Case for eLORAN, 8 mei, https://navcen.uscg.gov/loran/geninfo/press8971_file_1_thecaseforeloran…, 26 augustus 2007
GLA (2007), GLA Radio Navigation Plan, http://www.cil.ie/downloads/1175524681/2007_01___GLA_Radio_Navigation_P…,
23 oktober 2007.
Goebel, G., U.S. (2007), Introduction To Radar Technology, v2.1.1, Modern Radar Technology, 01 februari, http://www.vectorsite.net/ttradar.html, 19 november 2007.
Graff, J. (2007), The role of operational ocean forecasting in e-navigation, http://transnav.am.gdynia.pl/proceedings/pdfs/118.pdf, 18 december 2007.
Helios Technology Ltd e.a., United Kingdom (2004), Recommendations towards the development of a European Union Radio Navigation Plan (ERNP), 25 oktober, p. 9-11,      
http://www.helios-tech.co.uk/ERNP/documents/P377D006-3_0 ERNP.pdf, 26 augustus 2007.
Hughes, T., International Maritime Consultancy (2007), Background to Vessel Traffic Services, http://www.maritime-vts.co.uk/background.html, 18 november 2007.
IALA (2006), IALA Strategy 2006-2010,
http://site.ialathree.org/pages/accueil/IALA strategy 2006-2010.pdf, 5 januari 2008
IHO, CHRIS, HGMIO (2005), Marine Information Objects, AtoN as a new work item for HGMIO, 5 september, http://www.iho.shom.fr/COMMITTEES/CHRIS/CHRIS/CHRIS17/CHRIS17-07B_Aids_…,
12 januari 2008.
IHO, HGMIO (2007), Link naar alle documenten en rapporten van de HGMIO werkgroepen, http://www.iho.shom.fr/COMMITTEES/HGMIO/hgmio_intro.htm, 14 december 2007
IHO/IMO/IALA NAV-subcomités (2008), Link naar alle documenten en rapporten van de e-Navigatie werkgroepen, http://www.iho.int/INT_ORGS/E-Nav.htm, 10 februari 2008
IHO, TSMAD (2007),S-100 – Presentation on IHO Geospatial Standard for Hydrographic Data, juli, http://www.iho.shom.fr/ECDIS/ImpactofS-100July07.ppt, 26 januari 2008.
IHO, TSMAD (2008), DRAFT S-100 Release, februari,
http://www.iho.shom.fr/COMMITTEES/CHRIS/TSMAD/S-100-Feb08.zip, 10 februari 2008.
IHO, TSMAD (2008), Link naar alle documenten en rapporten van de TSMAD werkgroepen, http://www.iho.shom.fr/COMMITTEES/CHRIS/TSMAD/tsmadintro.htm, 24 januari 2008.
IMB (2007), piracy reporting centre in Kuala Lumpur, http://www.icc-ccs.org/prc/overview.php,
29 december 2007.
IMO (2007), Safety of Navigation sub-committee, 53rd session, IMO News, No.3 2007, pp. 28-29, http://www.imo.org/includes/blastData.asp/doc_id=8520/IMO_News_No3_07_L…, 20 november 2007
IMO Maritime Safety Committee (2005), Development of an E-Navigation strategy, MSC 81/23/10, http://www.iho.shom.fr/INT_ORGS/MSC_81-23-10.pdf, 15 november 2007.
IMO Maritime Safety Committee (2006), Long range identification and tracking (LRIT), http://www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=905, 15 augustus 2007.
IMO Maritime Safety Committee (2006), overzicht van de MSC zittingen, http://www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_id=110, 15 augustus 2007.
Inmarsat (2007), FleetBroadband overview brochure, maart, http://www.inmarsat.com/Services/Maritime/FleetBroadband; 21 juli 2007.
Intelsat (2007), http://www.intelsat.com/, 10 juli 2007.
ILA, e.a., Verenigde Staten (2007), Enhanced Loran (eLoran) Definition Document, versie 0.1, 12 januari, http://www.loran.org/news/eLoran Definition Document 0 1 Released.pdf, 4 november 2007.
ISO/TC 211 (2008), http://www.isotc211.org/, 26 januari 2008.
IUMI (2008), World Fleet Statistics 2007, http://www.iumi.com/index.cfm?id=7165, 11 februari 2008.
JCOMM, e.a., International Workshops on Wave Hindcasting and Forecasting, http://www.waveworkshop.org/,
27 december 2007.
Jeppesen Marine, Egersund, Norway (2007), C-MAP Dynamic Licensing as part of C-MAP ENC service, maart, http://www.c-map.no/files/brochures/C-Map Dynamic Licensing.pdf, 11 juli 2007.
John A. Volpe National Transportation Systems Center, Verenigde Staten (2001), Vulnerability Assessment of the Transportation Infrastructure relying on the Global Positioning System, 29 augustus, pp. ES 6-7, 
http://www.navcen.uscg.gov/archive/2001/Oct/FinalReport-v4.6.pdf, 26 augustus 2007.
Joustra, R. Dubai (2007), Linking The Ship Bridge To Satellite Communications, 17 april, http://www.thedigitalship.com/powerpoints/dubai07/rudi joustra, elcome.pdf, 10 juli 2007.
Kelvin Hughes, U.K. (2006), SharpEye Solid State Navigation Radar, http://sharpeye.biz/sharp/, 26 mei 2007.
Lloyd’s Marine Intelligence Unit (2008), http://www.lloydsmiu.com/, 11 februari 2008.
Maeda, J. (2006), 10 laws of simplicity, Massachusetts, MIT Press books, http://lawsofsimplicity.com/,
7 juli 2007.
MAIA (2005), Report On Marine Accidents, http://www.mlit.go.jp/maia/12english/report2005.pdf,
20 december 2007.
MessageLabs Ltd. (2007), MessageLabs Intelligence monthly reports, http://www.messagelabs.com/intelligence.aspx , 14 juli 2007.
Meteo Consult (2007), Ship Performance Optimisation System, http://www.spos.nl/, 14 december 2007.
Miyashita, H., JRC, Athene (2007), Fleet Broadband - JRC’s development of INMARSAT service, 24 oktober, http://www.thedigitalship.com/powerpoints/ath07/Harry Miyashita, JRC.pdf , 12 december 2007
Mori, N., Janssen, P. en Onorato, M. (2007), Freak Wave Prediction from Spectra, 11 november, http://www.waveworkshop.org/10thWaves/Presentations/N4.hawaii2007_freak…, 27 december 2007.
Narins, M.J., Groton, Connecticut (2006), The eLoran Evaluation and Modernization Program, 24 oktober,
http://www.loran.org/Meetings/Meeting2006/Session 1 - Loran Status around the World/s1n1.pdf,
11 november 2007.
The Nautical Institute (2007), Improving navigational safety, Seaways, juli 2007, pp. 4-8,
http://www.nautinst.org/, 5 december 2007.
NOAA (2008), NOAA's Coral Reef Conservation Program - Protecting Corals, Saving Ships, 7 januari, http://savingcoralandships.noaa.gov/, 3 februari 2008.
Norris, A. (2008), S-mode and standardised displays, Digital Ship, Vol 8 No 7, april 2008, p. 27, http://www.thedigitalship.com/DSmagazine/DSApr08web.pdf, 2 april 2008.
OCIMF (2004), Tanker Management and Self Assessment, 3 juni, http://www.ocimf.com/custom.cfm?action=headlines&news_id=39, 20 juli 2007.
Osnin, N.A., Maritime Institute of Malaysia (2006), LongRange Identification And Tracking of ships (LRIT),
december, http://www.mima.gov.my/mima/htmls/papers/pdf/apandi/LRIT FAQ.pdf, 15 augustus 2007.
Otesat-Maritel (2007), FAQs -Inmarsat MPDS Service, http://www.otesat-maritel.com/en/home.asp?id=173#N,
20 december 2007.
Pelgrum, W.J., Delft(2006), New Potential of Low-Frequency Radionavigation in the 21st Century,
28 november, http://www.pelgrum.org/radionavigation/, 26 augustus 2007.
Peterson, B., Dykstra, K., Lown, D., Shmihluk, K., Verenigde Staten (2006), Loran Data Channel Communications using 9th Pulse Modulation, versie 1.3 (mod1), 20 oktober,        
http://www.navcen.uscg.gov/eloran/ldc_v1-3_mod1_20061020.pdf, 11 november 2007.
PRIMAR-Stavanger, IC-ENC (2007), Facts about electronic charts and carriage requirements, 2nd edition 2007, http://www.ic-enc.org/page_news_articles2.asp?id=12, 14 augustus 2007.
Quesenbery, W. (2007), Using the 5Es to Understand Users,
http://www.wqusability.com/articles/getting-started.html, 6 juli 2007.
Radio Holland Group (2007), CONNECTOR by Radio Holland, http://www.radioholland.nl/Airtime/CONNECTOR_by_Radio_Holland.aspx?rId=…, 11 juli 2007.
Radio Holland Group (2007), CONNECTOR by Radio Holland brochure, RHC-6212.mod0807, augustus, http://212.153.67.116/Uploads/Brochures/RHConnect/RHC-6212 - Connector by Radio Holland.pdf,
31 december 2007.
Raytheon Company, Waltham, Massachusetts (2007), Zumwalt Class Destroyer Dual Band Radar (DBR),
22 maart, http://www.raytheon.com/products/ddg_1000/tech/dbr/index.html, 25 augustus 2007.
RCM Marine (2007), RCM Voyager - overview, http://www.rcmmarine.com/products/voyager/index.php,
14 augustus 2007.
Sperry Marine, Northrop Grumman (2006), VisionMaster FT Product brochure, September, http://www.sperrymarine.northropgrumman.com/Admin/Downloads/546/Product…,
12 juli 2007.
Sperry Marine, Northrop Grumman (2007), Shipboard Protection Technology Demonstrated, 27 maart, http://www.sperrymarine.northropgrumman.com/news-and-press-releases_det…,
18 juli 2007.
Sukawaty, A., Jilg, G. e.a., Inmarsat, London (2007), Investor Day Presentation, 25 september, http://www.inmarsat.com/Downloads/English/Investors/Investor_Day_Presen…,
23 december 2007.
Trachtman, E., Inmarsat, Seoul (2006), BGAN, Its Extension And Evolution, 23 november, http://kosst.or.kr/data/Eyal.pdf, 13 juli 2007.
UKHO (2006), ECDIS today, issue ten, http://www.ukho.gov.uk/content/corpAttachments/AW/et10_web_final.pdf, 20 mei 2007
U.S. Department of Defense, Washington (2006), Navy Designates Next-Generation Zumwalt Destroyer,
4 juli, http://peoships.crane.navy.mil/DDG1000/default.htm, 20 december 2006.
USCGNavigationCenter (2006), Enhanced Loran (eLORAN) Definition Document, november, http://www.navcen.uscg.gov/eloran/overview.htm, 26 augustus 2007
USCGNavigationCenter (2007), Vessel Traffic Services, http://www.navcen.uscg.gov/mwv/vts/vts_home.htm,
18 november 2007
Van der Stadt, K. (2008), Digitaal universum groeit sneller dan verwacht, datanews, 14 maart, p. 1.
Violaris, A., Hanseatic Shipping Co. Ltd., Athene (2006), Are satellite communication companies meeting ship-owners’ needs?, 7 juni, http://www.thedigitalship.com/powerpoints/DS at Posidonia 2006/Adonis Violaris, Hanseatic Shipping.pdf, 21 juli 2007.
Violaris, A., Hanseatic Shipping Co. Ltd., Athene (2006), How today's shipping companies use satcoms and software, 19 oktober, http://www.thedigitalship.com/powerpoints/DSAthens/AdonisViolaris,Hanse…, 9 juli 2007.
Waseda UniversityJapan (2007), Freak / Rogue Wave Prediction, http://www.oceanwave.jp/index.php?Freak%2FRogue%20Wave%20Prediction, 27 december 2007.
Willoughby, T., Intelsat (2007), Digital Ship Cyprus, 30 januari,
http://www.thedigitalship.com/powerpoints/cyp07/DSppts/Trevor%20Willoug…, 10 juli 2007
Wolff, C., Neubrandenburg, Germany (2007), Radar Basics, http://www.radartutorial.eu/html/_start.en.html, 19 november 2007.