Moderne didactische werkvormen voor een lessenreeks crawl

Steve D'Hondt
Persbericht

Moderne didactische werkvormen voor een lessenreeks crawl

Moderne didactische werkvormen in een lessenreeks crawl.
 
Zwemlessen zijn niet de populairste lessen bij leerlingen. Vaak is er geen grote betrokkenheid van de leerlingen en zijn ze niet erg gemotiveerd. De leerkrachten hebben zelden oog voor dit probleem, ze houden liever vast aan hun leerkracht gestuurde les.
De leerkracht moet dus eens gaan nadenken over hoe hij zijn lessen interactiever kan maken, waardoor de leerlingen met meer zin naar zijn zwemlessen zullen komen. Hij zal moeten leren gebruik te maken van andere middelen die leerlingen aanzetten tot samenwerken, leren leren, sociaal vaardiger te worden. Hij moet ook nieuwe evaluatievormen ontwikkelen. Deze nieuwe middelen zijn de moderne didactische werkvormen die ik theoretisch heb onderzocht en heb omgezet in de praktijk. Het resultaat van dit onderzoek is gebundeld in mijn eindwerk: "Moderne didactische wervormen voor een lessenreeks crawl" .

Bibliografie

REFERENTIELIJST

BEHETS, D. en VITS, H. (red.), “Bewegingsopvoeding: naar een geïntegreerd curriculum”, Acco, Leuven / Leusden, 2002, 233 pag.

PARDON, E., “Sportimpuls, praktijkreeks: Zwemmen na het zwemABC”, Jan Luiting Fonds, 2003, 159 pag.

BEHETS, D. (red), “Bewegingsopvoeding: Een vakconcept als uitnodiging om te leren”, Acco, Leuven/Voorburg, 2005, 211 pag.

LEPER, R., SCHIEPERS, M. en DEHAENE, E. (eds), “Praxis: Bewegingsopvoeding: Van samenwerkend leren tot zelfstandig leren”,Acco / leuven Amersfoort, 1998, 203 pag.

DEHAENE, E., LEPER, R. en SCHIEPERS, M. (eds), “Praxis: Bewegingsopvoeding: Anders evalueren in de lichamelijke opvoeding”,Acco Leuven / Leusden, 2000,157 pag.

BEHETS, D. en GANTOIS, J. (red.), “Leermiddelen en werkvormen in de lichamelijke opvoeding”, Acco/leuven Leusden, 2003, 230 pag.

LESNEUCK, J., JISKOOT, J., VAN DER SLUIS, A. en CLARYS, J.P.,”Leren zwemmen: Zwemonderwijs voor school en vereniging: Monografie voor lichamelijke opvoeding nr. 1”, De sikkel n..v., 1975, 120 pag.

DE MARTELAER, K. en POSTMA, T., “Levenslang zwemmen: School, club, vrije tijd”,
PVLO vzw, Gent, 1999, 320 pag.

BEHETS, D. (red.), “Zorgverbreding: alle leerlingen in beweging”,Acco Leuven / Leusden, 2001, 254  pag.

ZWEMINFO, (http:// www.zweminfo.nl/borstcrawl.htm).

SWIM, (http://swim.ee).

Universiteit of Hogeschool
Regentaat LO-Bewegingsrecreatie
Publicatiejaar
2008
Share this on: