Maslow In Het Landschap

Filip Caudron
Persbericht

Maslow In Het Landschap

 

De hiërarchie op de werkvloer kan worden geanalyseerd en gelinkt aan de pikorde, zoals die bij kippen bestaat. Andere wetenschappelijk onderzochte psychologische en sociologische gedragingen, bijvoorbeeld de territoriumleer, kunnen worden toegepast op een deelaspect van de samenleving, zo ook de behoeftepiramide van Maslow.

 

In dit werk volgt een uiteenzetting van de belangrijkste perioden in de tuinkunstgeschiedenis en van de behoeftepiramide van Maslow. Doel is te komen tot de verbanden tussen beide, om zo een beeld te kunnen vormen van noden in de samenleving en de natuur. Vandaar ook de titel ‘Maslow In Het Landschap’.

 

Maslow kwam als psycholoog tot de behoeftepiramide, een analyse van de samenleving op psychosociaal vlak. Daar tuinkunst kan worden beschouwd als uiting van een graad van beschaving, van menselijk kunnen, telkens in een tijdsgeest en een maatschappelijke context, kan deze behoeftepiramide als uitgangspunt worden gebruikt en toegepast.

Culturen en beschavingen kennen elk verschillende behoeften. Al is de behoeftepiramide van Maslow toegepast op de tuinkunstgeschiedenis van hoofdzakelijk Europa en Azië, het is een globaal toepasbare materie. De menselijke beschaving is al langer dan vandaag verspreid over de continenten. Denk maar aan de Azteken, de Inca’s en de Egyptische cultuur.

 

Bibliografie

 

AVERBODE, De Bijbel, Gen. 2:8.9, s.l., 1995.

 

BUSSUM, Stichting Landscape Architecture Europe, s.l., S.d.

DE VIS, H., Kunst en culturele vorming, Melle, Hogeschool Gent, 2006. (Cursus)

 

DE VIS, H., Monumenten en Landschapszorg, Melle, Hogeschool Gent, 2006.

(Cursus)

 

GEERTS, P., Vrouw in de tuin, Aalst, Actueel Denken en Leven, 2000. (Voordracht)

 

GOOGLE AFBEELDINGEN (Online research): beeld, http://images.google.be/.

 

KRAGTEN, Stadspark Kerkrade, Hoofdstuk 3, Roermond - Herten, 2007, p.14-18.

KOSMOS AMSTERDAM ANTWERPEN, Tuinen : tuin, park, landschap. Deel 1,

 

MASLOW, A., Toward a psychology of being, 1968.

 

MASLOW, A., Motivatie en persoonlijkheid, Lemniscaat, Rotterdam, 1976.

 

OLDENBURGER, C., et.al., Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchi-

 

POULLIER, C., Tuin- en bouwkunstgeschiedenis, Melle, Hogeschool Gent, 2005.

(Cursus)

 

STANDAARD UITGEVERIJ ANTWERPEN, Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse Taal, Den Haag/Antwerpen, Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, 1995.

TAVERNE, E., VISSER, I., De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, Nijmegen, Uitgeverij SUN, 1993, 398p.

 

THOTH, Fieldwork : Landschapsarchitectuur In Europa, 2006, 288p.

 

VISSCHER, H.A., Het Nederlandse landschap, Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum. 1974 (2e Dr.).

 

 

 

tectuur, Uitgeverij De Hef, Rotterdam, 1995.

 

 

 

Ontwerpen, 1970 (8e dr.).

 

 

 

 

 

 

 

Ibid, Gen. 2.14.

 

 

Universiteit of Hogeschool
Tuin- & Landschapsarchitectuur
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: