Lazy Vibra Daisy

Michael Bonne
Persbericht

Lazy Vibra Daisy

 

"Ondergedompeld in een wereld

waar de grens tussen doven

en horenden vervaagt en

stilaan vervalt

 

Zich ontwikkelende als een golf

vanuit de dieptes van het

geluidsspectrum

 

Waar horen en voelen

gesynthetiseerd worden

tot een overkoepelend zintuig"

 

Als een zintuig wegvalt, draagt de overblijvende cluster van vier het gemis.

Zo wordt bij een blinde het gehoor scherper, en bij een dove het gevoel gevoeliger.

Op dit eenvoudige principe is mijn eindwerk gebaseerd.

Door alle auditieve signalen om te zetten naar trillingsmodulators (bass transducers) wordt het hoorbare vertaald naar het voelbare.

Hierdoor kan iemand met een auditieve handicap , of het nu een lichte stoornis is of totale doofheid, ervaren wat het is om te horen, te luisteren, en daarvan te genieten.

Het prototype is sinds eind mei 2008 af, en wordt nu vollop getest in verscheidene andere toepassingsgebieden.

Bibliografie

 

Hidden beauty : microworld revealed / France Bourély. -La martiniere :Paris, 2002. -ISBN0-8109-3547-3

Universiteit of Hogeschool
Interieur en Design
Publicatiejaar
2008
Share this on: