Het verband tussen mediagebruik en risicogedrag in het verkeer

Sara Pabian
Persbericht

Het verband tussen mediagebruik en risicogedrag in het verkeer

Brengt actie op tv risico's met zich mee?

The Fast and the Furious, Ronin, 24 en Flikken. Voor wie van een potje actie houdt zijn deze films en series niet onbekend. Communicatiewetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieseries en -films vaak verkeerssituaties tonen die – om het zacht uit te drukken – spectaculair zijn. Media-effecten onderzoek gaat na of blootstelling aan bepaalde media-inhouden leidt  tot ‘beïnvloeding’ van de ontvanger. Wat betreft verkeer is het onderzoek schaars. Nochtans kunnen zulke onderzoeken interessant zijn met het oog op het toenemend aantal verkeersslachtoffers bij jongeren en jongvolwassenen.

 
In deze studie werd onderzocht of het kijken naar het actiegenre een invloed heeft op risicogedrag in het verkeer bij jongeren (18 tot 30 jaar). Ook de houding (attitude) ten aanzien van dat risicogedrag werd onderzocht. Met behulp van een experimentele websurvey (dat is een online experiment) werd het onderzoek uitgevoerd bij jongeren, in dit geval KuLeuven-studenten. De deelnemers werden blootgesteld aan een actiefragment met gevolgen van risicogedrag in het verkeer, een actiefragment zonder gevolgen of geen fragment (controleconditie). Vervolgens peilde een vragenlijst naar de belangrijkste variabelen in het onderzoek: de intentie tot risicogedrag in het verkeer en de attitude.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kijken naar actiefilms- en –series samengaat met risicogedrag in het verkeer. Een grote kijkfrequentie gaat gepaard met een grotere intentie tot risicogedrag in het verkeer. Bovendien hebben frequente kijkers een positievere attitude ten aanzien van risicogedrag in het verkeer. Het resultaat vraagt echter wel om een nuancering. Uit het onderzoek is niet gebleken vanuit welke richting de invloed gaat. Vertonen jongeren risicogedrag in het verkeer doordat ze regelmatig een actiefilm- of –serie bekijken? Of kijken nu net jongeren die zich risicovoller gedragen vaker naar dit genre? Deze vragen nodigen andere onderzoekers uit. Ook dient verder onderzoek rekening te houden met de beperkingen waarmee deze studie te kampen had. Een belangrijk pijnpunt werd gevormd door de onderzoekspopulatie. KuLeuven-studenten zijn niet representatief voor de hele leeftijdsgroep.
 
Dit onderzoek verschafte een (eerste) beeld – je kan het een schets noemen- van de relatie tussen het kijken naar actie en risicogedrag in het verkeer. Het onderzoek nodigt uit om op deze studie verder te bouwen en het onderwerp verder uit te spitten.
 

Bibliografie

PDF-document

Universiteit of Hogeschool
Master Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: